Jdi na obsah Jdi na menu
 


T. G. Masaryk - Pravá demokracie bude nejen politická, nýbrž také hospodářská a sociální

17. 9. 2021

T. G. Masaryk - Pravá demokracie bude nejen politická, nýbrž také hospodářská a sociální

 

…Úsilí o hospodářskou a sociální spravedlnost není válkou zeslabeno, je spíše zesíleno. To dosvědčuje již sám vznik nových republik a demokracií.

 

…Na tomto stadiu vývoje demokracie spěje k odstranění bídy a velikých protiv bohatství; demokracie ani v oboru hospodářském nesmí být nivelizací, nýbrž kvalifikací.

 

Takzvaný kapitalismus není tolik pochybný svou výrobou, jako tím, že lidé nevyrábějící a dokonce nepracující mohou si nezaslouženě osvojovat výtěžky poctivé výsilné práce…

 

Nejsem proti socializaci – socializaci, nikoli pouhé postátnění nebo státní dozor – v některých oborech; jsem pro socializaci železnic a komunikačních prostředků vůbec, vodních sil, uhlí atd.; socializaci si představuji postupnou, vývojovou, připravenou vzděláním dělnictva a lidí, řídících výrobu a výměnu. K tomu je třeba přesného finančního hospodářství státu a přísnější a věcnější kontroly celého finančnictví, zejména také bank.

 

Ale především se musí dobudovat zahájené sociální zákonodárství – najmě zdokonalení a sjednocení sociálního pojištění a zvláště také pojištění proti nezaměstnanosti.

 

Naším speciálním úkolem je provedení reformy pozemkové; byl to již před válkou požadavek všech stran. Ukázal jsem, jak je podobna naše země pruskému východu. Velikou příčinou latifundií u nás byla protireformační konfiskace, vedená zištnými Habsburky a cizáckou šlechtou. Naše země je bohatá - tím větší úkol naší demokracie v oboru hospodářském a sociálním.

 

Druhý veliký úkol specificky náš je, starat se pomocí státu, obci a všech institucí tzv. humánních o fyzické a duševní zdraví národa, že v republice ihned zřízeno nejen ministerstvo sociální péče, nýbrž i ministerstvo zdravotnictví, je jistě důkazem, že představitelé lidu národní potřebu dobře postřehli…“

TGM, Světová revoluce, str.538-540