Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stráž obrany státu při obraně republiky 1938-1939 7

14. 8. 2022

Stráž obrany státu při obraně republiky 1938-1939 7

Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

 

Jednotky SOS bojovaly také v okolí Aše a Chebu, v Nejdku, v Jáchymově, u Cínové a Tisé severně od Sborce, u Králík, u Lichtenwaldu, na maďarských hraních na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde byla republika ohrožena pro změnu zase maďarskými teroristy.

 

 

Důkazy

 

Jednotky SOS běžně sdělovaly, že němečtí teroristé mají podporu na německé straně hranic. Zde mají základny, z kterých vyrážejí k akcím. v 76 případech byla z Německa vedena podpůrná kulometná palba na naše území k ochraně pronikajících, případně ustupujících freikorps. Čs. zpravodajské orgány zjistily 17. 9. 1938 angažovanou podporu henleinovcům ze strany 84. standarty SS z Plavna, 46. standarty SS z Drážďan a 7. standarty SS z Chemnitz. 19. 9. hlásila celnice v Bílé Vodě, že je systematicky pod palbou z německé strany hranic za účasti německé pohraniční stráže. 22. 9.  vstoupil prapor SS Totenkopf na čs. vysosné území u Mühlbachu. U samoty Berghof došlo k palbě mezi SS a SOS. Brzo ráno byla Aš obsazena oddílem SS a okamžitě bylo přerušeno telefonní spojení se světem, ten se neměl dovědět, že intervenuje přímo oficiální složka německých ozbrojených sil. Celnice v Georgeswalde byla rovněž obsazena jednotkou SS a čs. finančníci byli zajati a odvlečeni do Německa. 22. 9. rota SS u Nejdu v Přebuzi s jednotkou FS  zaútočila na  hlídku  SOS,  která  se stáhla hlouběji do vnitrozemí a na její bojové stanoviště se neodvážili zaútočit ani muži SS. Také v Albrechticích družstvo SS asistovalo při odzbrojování četnické pohotovosti. Na přímluvu čs. místních celníků německé národnosti byl odzbrojený oddíl propuštěn a z místa odjel. Musel odevzdat 1 lehký kulomet, 3 pistole a 16 pušek. V Českých Hamrech na Chomutovsku přepadli FS s podporou říšskoněmeckých celníků oddíl SOS a zajali jeho 18 příslušníků.

Také ve Vejprtech bylo vidět uniformovanou jednotku SS. 23. 9. při kontrole Chebu bylo na poště, u soudu a na okresním úřadě zadrženo 11 říšskoněmeckých úředníků, kteří přijeli tyto úřady převzít. 24. 9. bylo hlášeno, že na 15 místech těsně při hranicích provádí německá armáda a jednotky SS pozorování a vzhledem k lepším podmínkám vstupují jednotlivci na čs. státní území. 25. 9. se v okrese Kraslice posunula jednotka SS až k Zelené Hoře. 27. 9. u Vejprt došlo k boji SOS s příslušníky FS. Na místě zůstali 3 mrtví Němci, dva v uniformách, třetí v civilu, ale s legitimací poddůstojníka wehrmachtu. Na jiném místě byl nalezen zastřelený příslušník RAD - říšské pracovní služby. Na pokyn německé zpravodajské služby vzniklo 1. 10. 1938 povstání německých vojáků v Chomutově. Velitel dělostřelecké baterie měl být zatčen. Vzpoura byla potlačena.