Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko Platformy k XI. sjezdu ČSBS

2. 7. 2021

Stanovisko Platformy k XI. sjezdu ČSBS

2. 7. 2021

Na 10. července 2021 byl svolán XI. sjezd Českého svazu bojovníků za svobodu (místo konání TOP Hotel Praha Praha-Chodov, Blažimská 1781/4, od 9.00 do 17.00 hod.; další info organizační oddělení, tel. 224 261 508, 224 262 100, e-mail: organizacni.uv@volny.cz, csbs.sekretariat@volny.cz).

 

   Zhruba tři desítky účastníků jednání Ústředního výboru ČSBS dne 15. června 2021, z celkového počtu necelých osmi desítek členů ústředního výboru, autoritativně, v rozporu se základními demokratickými principy, v rozporu se stanovami svazu rozhodly, že se téměř polovina předsedů a předsedkyň oblastních výborů, schválených jejich organizacemi jako delegáti XI. sjezdu, nesmí jednání tohoto sjezdu jako delegáti s rozhodujícím hlasem zúčastnit. Prý se mohou zúčastnit pouze jako hosté s hlasem poradním.

   Důvodem je snaha současného vedení především eliminovat kritické hlasy členů svazu, které ho pranýřují, protože hospodářsky a politicky ČSBS tuneluje.

  XI. sjezdu se tak budou moci s hlasem rozhodujícím zúčastnit pouze vůči vedení loajální delegáti; má jít o demonstraci jednotné podpory současnému vedení ČSBS.

   Z uvedených důvodů se signatáři Platformy XI. sjezdu ČSBS, jenž bude kabaretem předstírajícím demokracii a jednotu svazu, nezúčastní.

Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“

Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“

jsou jmenovitě uvedeni na webové stránce platformy

viz https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

 (Náš web platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ je informačním prostředkem tvůrčí opozice v Českém svazu bojovníků za svobodu pro naše členy i veřejnost, je seriózní informací o dění v ČSBS, na níž se účastní mnozí členové a sympatizanti.)

Přišlo e-poštou