Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ k tzv. redakčnímu sdělení Jiřího Csermelyiho

2. 8. 2020

Stanovisko Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ k tzv. redakčnímu sdělení Jiřího Csermelyiho

2. 8. 2020

Lež první: Pan J. Csermelyi tvrdí, že signatáři Platformy na svém webu šíří své osobní názory. Není to pravda, protože tito signatáři svými názory reprezentují asi dvacet procent členské základny Českého svazu bojovníků za svobodu. Nejde o názory osobní několika jednotlivců, jde o názory podstatné části členů. Současné vodičkovské vedení však na názory těchto členů nebere zřetel.

Pan J. Csermelyi dokonce tvrdí, že jdeme cestou pomluv a udávání. Pane Csermelyi, byl byste tak laskav a sdělil nám i čtenářům NO, jakých pomluv a udání jsme se konkrétně dopustili? Uveďte jednu jedinou pomluvu, tedy naše nepravdivé tvrzení, uveďte jedno jediné udání, kterých jsme se dopustili! Proč tímto sprostým a urážlivým způsobem lžete?

Lež druhá: Pan J. Csermelyi tvrdí, že signatáři Platformy na svém webu napadají nejvyšší vedení i další členy a orgány svazu. Není to pravda, k žádnému osobnímu napadání z naší strany nikdy nedošlo – vždy jsme jen od jmenovaných chtěli vysvětlit a objasnit problematické skutečnosti – z hlediska politického např. proč se vodičkovské vedení důrazně a důsledně kriticky nevyjadřuje k překrucování historických faktů z období druhé světové války?, proč nereaguje na převážně kritické propagandistické kampaně ve sdělovacích prostředcích zaměřené proti svazu?, proč jednotliví členové vedení, včetně tiskového mluvčího a časopisu NO, nejsou kvůli předchozím skutečnostem aktivní?; z hlediska hospodářského např. proč časopis Národní Osvobození má neúnosnou remitendu a proč je jeho vydávání neúměrně nákladné (nikdy jsme se, ani přes četné dotazy, nic podstatného o hospodaření tohoto periodika nedověděli)?, proč ČSBS platí muzeum Waldemara Matušky, které nemá s činností našeho svazu nic společného?, proč vodičkovské vedení prodává po částech dům v Legerově 22, Praha 2 za cenu dvougarsonky, tedy za směšné částky?, proč vodičkovské vedení prodalo rodinný dům v Běchovicích, č. p. 157, ul. Na Vaňhově za částku o jeden a půl milionu nižší, než byl tržní odhad této nemovitosti, a to bez schválení Ústředním výborem ČSBS, a kam zmizely peníze za tento prodej?, kam zmizelo šest set tisíc korun použitých vedením ze státních dotacích z minulých let (viz kontrola MF ČR)… více viz náš web.

Pan J. Csermelyi tvrdí, že my, Platforma, nejsme schopni s jasnými a přesvědčivými argumenty J. Vodičky a E. Kulfánka držet krok, natož jim čelit. Pane Csermelyi, budete schopen nějaký jasný a přesvědčivý argument J. Vodičky nebo E. Kulfánka, kterými zodpověděli například některou z předchozích otázek, uvést? Pokud ano, otiskněte takové jasné a přesvědčivé argumenty jmenovaných na stránkách NO!

Lež třetí: Pan J. Csermelyi fakticky cituje část našeho otevřeného dopis členům ČSBS – posláním ČSBS je hájit nezkreslenou historickou pravdu a poválečné státoprávní uspořádání ovšem lže o tom, že prý do mediálního prostoru vypouštíme informace, které se v rukou manipulátorů a přepisovačů historie stávají zbraní proti svazu a v konečném důsledku mohou vést k jeho zničení. Pane Csermelyi, můžete uvést jeden jediný konkrétní příklad, kdy jsme do veřejného prostoru takové informace „vypustili“? Ale hlavně pane Csermelyi: Vedení svazu, tiskový mluvčí svazu a časopis svazu NO mají za úkol proti takovým přepisovačům silně propagandisticky působit – to však nikdo ze jmenovaných nedělá; opomněl jste tak dodat, že současné vodičkovské vedení pro naplnění uvedené maximy v podstatě nic nedělá, není nic takového schopné. Jaroslav Vodička, předseda ČSBS, před mikrofonem televizní redaktorky několikrát utíká jako malý kluk přistižený při lumpárně; nikdo z předsednictva není schopen mít produktivní kontakt s médii, vy nejste schopen daný úkol naplňovat na stránkách časopisu NO. Takže proti manipulátorům a přepisovačům dějin v podstatě nic neděláte.

Neděláte nic proti tomu, aby se informace stávaly v rukou manipulátorů a přepisovačů historie zbraní proti svazu, proto je svaz ve veřejném informačním prostoru pod palbou (někdy i nepravdivé) kritiky.

Ke zničení svazu, jak píše p. Csermelyi, dojít může; pravděpodobně se budou ze svazové struktury vyčleňovat jednotlivé oblasti a svaz bude formálně existovat do doby, než bude současným vedením definitivně politicky a hospodářsky vytunelován. Ke zničení svazu tak nedojde zlovolným působením mediálních subjektů, nýbrž destrukcí současným vedením.

Lež čtvrtá: Pan J. Csermelyi tvrdí, že Platforma nic konstruktivního nenabízí. Pane Csermelyi, takovému nesmyslu nemůže nikdo, kdo si náš web přečte, věřit ani trochu. Konstruktivních témat ke konstruktivnímu řešení jsme předložili přehršel; jenom ve druhém odstavci tohoto textu jich je dostatek.

Nabízíme i pomoc při kvalifikovaných činnostech: třeba ekonomická komise ČSBS budí z odborného hlediska (velmi mírně řečeno) rozpaky − nebyla schopna kvalifikovaně posoudit ani závěry kontroly MF ČR, v níž byly chyby; viz, není schopna ani informovat o hospodářském stavu svazu natož o perspektivách; komise pro mládež už více let nepracuje, je pouze na papíře, i když její kvalifikovaná činnost je úkolem daným minulým sjezdem ČSBS; nabízeli jsme pomoc při posílení ofenzivního publicistického působení tiskového odboru (mluvčího) a časopisu Národní Osvobození (časopis NO má nevalnou úroveň; zejména neplní roli propagátora činnosti oblastí svazu, pouze glorifikuje současné vodičkovské vedení) − vše bylo vedením odmítnuto.

Lež pátá: Pan J. Csermelyi tvrdí, že činnost Platformy je výsledkem vnitrostranických půtek a rozbrojů. Není to pravda. Snahou Platformy je navrátit vážnost Českému svazu bojovníků za svobodu, nikoli vnitrosvazové půtky a rozbroje (p. Csermelyi se spletl, asi zkopíroval nějaký svůj dřívější článek, protože ve svazu vnitrostranické půtky být nemohou).

 Lež šestá: Pan J. Csermelyi tvrdí, že se v poslední době množí útoky na svazový časopis Národní Osvobození; myslí, že takové útoky uskutečňuje Platforma. Není to pravda. I v této lži je zakódován jeho pohled na svět – pokud si totiž někdo dovolí vyslovit jiný názor, nedej bože kritický, byť zdůvodněný, je to podle p. Csermelyiho útok. Takové myšlení je bolševické. Poznámka: J. Csermelyi patrně reaguje na stručný kritický názor Zdeňka Říhy, člena ZO ČSBS České Budějovice; viz; je to článek týkající se obsahu NO – ale k obsahu časopisu se člen kriticky vyjádřit nesmí, že, pane Csermelyi, to je přece útok, viďte?

Lež sedmá: Pan J. Csermelyi tvrdí, že mu jde zejména o jednotu svazu, ČSBS.  Není to pravda, Platformě „Vraťme vážnost ČSBS“ jde o totéž – jednota však nemůže existovat na lži, nemůže se vytvořit na základě politického a ekonomického tunelování svazu současným vedením. O takovou jednotu, na rozdíl od pana Csermelyiho, nestojíme.

Závěr:

Pan J. Csermelyi je věrný fámulus současného vodičkovského vedení ČSBS, a proto zpívá píseň/píše texty toho, jehož chleba jí. Nestydí se přitom snížit se i k průhledným lžím.

Vážený pane Csermelyi, chápeme, že se člověk musí něčím živit – ale proč kvůli tomu lžete? Vždyť to přece není důstojné… Opravdu vám to stojí za to?

Toto stanovisko je zveřejněno na webu platformy (https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/clanky/sdeleni-a-stanoviska/), současně rozesláno jako informace členům ÚV ČSBS, sdělovacím prostředkům a našim příznivcům.

 

Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“

pište nám na: vratmevaznostcsbs@seznam.cz

Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“

jsou jmenovitě uvedeni na webové stránce platformy

viz https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

 

Informaci vystavil PhDr. Vladimír Pelc,

zástupce Platformy pro kontakt s veřejností

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář