Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ k nepravdivým a urážlivým tvrzením J Vodičky v Haló novinách

31. 8. 2020

Stanovisko Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ k nepravdivým a urážlivým tvrzením J Vodičky v Haló novinách

30. 8. 2020

 

Předseda Jaroslav Vodička má v povaze arogantní chování. Setkali jsme se s ním u něj vícekrát. Jeho drzost se projevila i v tomto rozhovoru: Člena ČSBS bratra (ve svazu se navzájem oslovujeme bratře/sestro a tykáme si, viz stanovy) Václava Vaňka označuje pouze jako pana Vaňka; i v tomto označení se arogance J. Vodičky projevuje – když mu scházejí argumenty, snaží se oponenta urazit, ponížit. Navíc jeho tvrzení, že bratr V. Vaněk nás (tím myslí předsednictvo svazu) neustále kritizoval kvůli hospodaření, psal na ministerstvo financí, není pravdivé, protože není přesné. Přesné a tedy pravdivé tvrzení zní: Bratr Václav Vaněk dlouhou dobu jako člen předsednictva upozorňoval a kritizoval předsednictvo pod vedením J. Vodičky za neprůhledné hospodaření, avšak toto předsednictvo se jeho kritikou nezabývalo, ani ho nikdy neprezentovalo na jednáních ústředního výboru, zamlčovalo ho, bagatelizovalo. Takže co měl bratr Václav Vaněk, který byl členem předsednictva svazu a neustále marně upozorňoval na neprůhledné hospodaření, jež předsednictvo pod vedením předsedy J. Vodičky provozovalo a provozuje, dělat? Podle našeho názoru se bratr Vaněk zachoval jako čestný člověk a dobrý hospodář – nakládání se státními prostředky musí být průhledné a v souladu se stanovenými pravidly.

 

Z takového předsednictva vystoupil a požádal ministerstvo financí o kontrolu hospodaření s dotací ze státního rozpočtu.

 

V rozhovoru Jaroslav Vodička prokázal své bolševické myšlení; bolševismus nemá stranickou legitimaci, není určitým politickým směřováním; bolševismus je militantní představa, že pouze jeho nositel a hlasatel má pravdu, že je dokonce majitelem pravdy – a všechny jiné názory jsou názory buď hlupáků, nebo desperátů. Proto nesnese vůbec žádný jiný pohled na jakýkoli problém, jiný názor nebo dokonce kritiku. Proto též v rozhovoru tvrdil, že ve svazu je vnitřní pátá kolona, přičemž tímto označením myslel všechny osoby s kritickými názory jinými, než má on sám, a zejména pak signatáře Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“. J. Vodička vypouští nepravdy – signatáři platformy zastupují více než dvacet procent členů našeho svazu, a on si dovolí nazývat je pátou kolonou. I v tom se projevila jeho arogance.

 

J. Vodička má dojem, že je obklopen nepřáteli, že svaz je obklopen převážně nepřáteli – není to pravda. Samozřejmě, že existují ideové, politické proudy a tendence, které jsou vůči směřování svazu až nepřátelské, avšak většinu nepřátel, lépe řečeno nesouhlasných projevů, vytváří současné předsednictvo ČSBS. Svou činností vnitřní i veřejnou. Proto je J. Vodička jako předseda ČSBS bojkotován na mnoha významných veřejných pietních a jiných akcích.

 

Pokud jde o veřejnou propagaci, medializaci činnosti svazu, J. Vodička uvedl, že nikde nás neuvedou, nepustí, a pokud něco uvedeme my, dokážou to přetočit. Pravda je, že některé mainstreamové sdělovací prostředky se seriózně nechovají. Avšak pravda především je, že svaz v časopise Národní Osvobození a při správě webu zaměstnává neschopné zaměstnance (viz hrubá chyba na webu), úroveň těchto médií je podprůměrná, zaměstnává tu zaměstnance, kteří nejsou schopni publicisticky přiměřeně působit, a pravda také je, že členové předsednictva mnohdy nejsou schopni ve sdělovacích prostředcích profesionálně vystupovat (J. Vodička nedávno před redaktorkou televize několikrát doslova utekl jako malý kluk, viz). Ano, je pravda, jak J. Vodička uvedl, že celé pořady, které jsou vytvářeny o ČSBS, nejsou vytvářeny o vlastenecké činnosti ČSBS, ale přímo proti němu, je tam už tento cíl, pokud jsme oslovováni, nikdo nám neřekne scénář pořadu, ale vždycky projdou nějaké cílené otázky; jenomže proti takové ideově zaměřené propagandě musí umět náš svaz působit. Kolik máme formálně ustanovených komisí ústředního výboru? Jaké činnosti vyvíjejí? Jaké jsou výsledky jejich činnosti? Žádné takové otázky J. Vodička slyšet nechce – jsou pro něj rozbíječské.

 

Vrchol demagogie a alibismu J. Vodička předvedl v odpovědi na otázku redaktora směřující k odchodu organizace ve Valašském Meziříčí z ČSBS; otázka zněla: „A co se tedy těmto členům nelíbí na konání ÚV ČSBS?“ J. Vodička lživě prohlásil: To je otázka, která směřuje jednoznačně na jejich představitele. Na to my zde, ve vedení ČSBS, odpovídat nemůžeme. Organizace ve Valašském Meziříčí dlouhodobě konkrétně kritizovala činnost současného předsednictva svazu v čele s J. Vodičkou, mnohokrát s kritikou její zástupci vystupovali na jednáních ústředního výboru (to se však do zápisu z nich nikdy nedostalo, tak jako žádná kritika), na webových stránkách Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ své kritické připomínky publikovali a členové valašskomeziříčské organizace je jasně uvedli při jednání na své schůzi, kterou členové předsednictva navštívili. A J. Vodička si dovolí odpovědět, že on, vedení, vlastně o ničem neví.

 

Ve svém alibismu J. Vodička pokračoval: Redaktor položil otázku týkající se rezoluce schválené 19. 9. 2019 v Evropském parlamentu o Významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, jaké stanovisko ČSBS k ní v této souvislosti zastává? J. Vodička prohlásil: Tady je potřeba si říct, že to není záležitost ČSBS. To je záležitost zejména politická, záležitost českých státních orgánů, přístupu vlády a je to také záležitost právnická. Ale to není pravda, uvedená rezoluce se jednoznačně týká přehodnocování hodnot, které má Český svaz bojovníků za svobodu naopak uchovávat, chránit, bránit. Máme to též ve stanovách. Z této alibistické odpovědi je zřejmé, že J. Vodička nemá ani tušení o podstatě činnosti, kterou má náš svaz vyvíjet, nebo ji tvořit nechce.

 

Unikátní alibismus předvedl J. Vodička na závěr rozhovoru: … činnost svazu nespočívá jenom v činnosti ústředního výboru. Hlavní činnost právě spočívá, že 70 oblastních organizací pracuje i hospodaří samostatně. Ony nejsou závislé na ústředním výboru, až na tu provázanost hospodaření, ano, jsou nějak podporované, i část státní dotace jim zasíláme, ale ony se nijak finančně na činnosti ústředního výboru nepodílejí … Takže i na těch místech, kde tyto organizace působí po celé republice, se projevuje činnost ČSBS a ústřední výbor jim zajišťuje jakousi oporu ve státních dotacích. Ústřední výbor dělá prezentaci navenek. Takže největší a hlavní zásluhy mají oblastní organizace, které vlastně vytvářejí samotnou činnost svazu. My se snažíme jim vytvořit co nejlepší podmínky, potřeby a koordinujeme případnou činnost. Takže popořadě: Oblastní organizace dostávají na základě rozhodnutí předsednictva, i když by o rozdělování dotací měl rozhodovat právě ústřední výbor, zanedbatelnou část ze státní dotace – většinu státní dotace spotřebuje právě předsednictvo, mnohdy na činnosti, které nemají se svazem nic společného (muzeum W. Matušky ad., viz mnoho informací na tomto našem webu). Oblastní organizace tak jsou z velké části závislé na voluntaristickém rozhodování současného předsednictva o rozdělování státní dotace, přičemž některé organizace (např. do roku 2020 v Lidicích) ze státní dotace nedostanou ani korunu (nejedna může vyvíjet činnost jen díky darům a dotacím z míst, kde působí). Oblastní organizace se naopak finančně podílejí na činnosti předsednictva, protože toto předsednictvo spotřebovává větší část ze státní dotace, kterou by měly mít na svoji činnosti právě oblastní organizace, které skutečně mají hlavní podíl na plnění cílů ČSBS včetně publikační činnosti. Ústřední výbor žádnou prezentaci navenek nedělá – podle stanov by např. měl po uskutečnění konkurzu vybírat šéfredaktora časopisu Národní Osvobození (nestalo se), měl by kontrolovat výsledky činnosti komisí (je formální, některé komise vůbec nepracují, jsou jen na papíře, jako např. komise pro mládež a komise pro propagaci). Fakticky veškeré rozhodování, při udržování zdání demokratičnosti, ve svých rukách soustředilo současné předsednictvo. Předsednictvo je spíše na překážku činnosti oblastním organizacím.

 

Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“

pište nám na: vratmevaznostcsbs@seznam.cz

Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“

jsou jmenovitě uvedeni na webové stránce platformy

viz https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

 

 

 

  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář