Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko ANS ke spolupráci s KSČM

12. 7. 2021

Stanovisko ANS ke spolupráci s KSČM

 

Dobré mravy dělají dobré přátele!

 

Aliance národních sil představuje vlastenecké hnutí, které je (z hlediska politologického paradigmatu) tzv. široce rozkročeno v současném politickém spektru podle jedné jediné fundamentální zásady: „Je to dobré pro naši vlast?“

 

Aliance národních sil se tedy veřejně ohrazuje proti jednostrannému „škatulkování“ v politickém dualismu: levice – pravice, neboť v současnosti dochází k časté záměrné záměně pojmů.

 

Vycházíme z předpokladu idey suverénního národního státu, který má ve svých rukách vlastnictví strategických zdrojů surovin (např. vodu, nerostné suroviny,…). Programově je nám nejblíže vlastenecký konzervativní socialismus, avšak s důrazem na individuální lidskou svobodu a autonomní aktivitu a odpovědnost jedince.

 

Ctíme hodnoty tradiční rodiny a sociálně spravedlivé společnosti. Skutečná síla každé společnosti se pozná podle toho, jak se ona společnost dokáže v nouzi postarat o své nejslabší členy!

 

Rodinu pokládáme za nepostradatelný základ státu!

 

Bojujeme proti globálnímu nadnárodnímu kapitálu a proti novodobým „progresivistickým“ tendencím.

 

Bojujeme proti nebezpečnému současnému globalismu a proti korporativnímu kapitalismu. Proti systému, vedoucímu (ve svých fatálních důsledcích) až k zániku národního i sociálního státu a k rozbití tradiční rodiny.

 

Za hlavní priority považujeme vystoupení z Evropské unie a z NATO. Dekrety prezidenta republiky (tzv. Benešovy dekrety) nesmí být nikdy a nikým prolomeny!

 

V řadě výše zmíněných bodů se naše ideje shodují či protínají s programovými cíli volebního programu Komunistické strany Čech a Moravy. Věříme, že po volbách budeme, společně a jako autonomní partneři, své programové priority prosazovat a hájit v PS PČR.

 

Respektujeme autonomii KSČM a vážíme si této strany jako spřátelené politické síly. Apriorně se nikterak nevymezujeme vůči spolupráci s KSČM, od každodenní práce na komunální úrovni až po parlamentní hlasování ve výše zmíněných oblastech.

 

Porušení Stanov ANS třemi bývalými místopředsedy ANS

ROZHODNĚ NEINTERPRETUJEME

jako „provinění způsobené ze strany KSČM“!!!

 

 

Pokud takový mylný dojem (pod tlakem mediální štvanice, a to bohužel i z řad vlastenecké scény) vznikl, pak se od něj jednoznačně, veřejně a kategoricky

DISTANCUJEME!!!

 

Věříme nadále v dobré a přátelské vztahy ANS s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Upřímně považujeme KSČM za respektovaný autonomní subjekt a nedílnou součást české parlamentní levice. 

 

Případnou budoucí spolupráci – předvolební i povolební – např. účast na kandidátkách, budeme vždy řešit transparentně a oficiální „smluvní cestou“.

 

S důvěrou ve společný cíl

 

Za národní a sociální emancipaci ekonomicky svobodného člověka!

10.7. 2021.

 

Předsednictvo ANS 

Přišlo e-poštou