Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sprosťárnou Kateřiny Tučkové vůči Čechům přetekl kalich

27. 2. 2023

Sprosťárnou Kateřiny Tučkové vůči Čechům  přetekl kalich

(Stále aktuální)

Dr. Jiří Jaroš Nickelli

 

Tak jsme se opět dočkali pomluvy celého českého národa. Ano celého,i když v dalším rozhovoru autorka rozsah svého obvinění trošku zúžila. To ji však neomlouvá. Parlamentní listy dne 4.března 2019 zveřejnily rozhovor paní spisovatelky a serveru Aktuálně.cz ("Spisovatelka Tučková: Potomci vyhnaných Němců si chtějí promluvit. Ale Češi potlačují výčitky svědomí,protože týrali, znásilňovali a rozkrádali"). Spisovatelka doložila,že prý "pomůže jen vzájemný dialog". Nakonec zúžila okruh výše deklarované kolektivní viny Čechů okruh národní viny účelově na "některé Čechy, kteří se při divokém odsunu a znásilňování Němek,podíleli na rozkrádání německého majetku." Autorka přiznává,že prý "se zavíralo a popravovalo za protektorátu a Češi byli pod tlakem",ale současně tvrdí starou mantru,že "oplácet násilí násilím není správná cesta". Nakonec svá tvrzení, jež nedoložila jediným konkrétním příkladem, korunovala závěrem o presidentu Zemanovi. President prý vyhmátl tuto strunu výčetek černého svědomí Čechů (opět kolektivní vina!) a pro tuto dnes ovšem"vyprázdněnou hrozbu" kníže prohrál volby. Kolik nehoráznosti, nepravd a nesmyslů je v tvrzeních spisovatelky! Rád vyvrátím, jak říkával na předscénách s panem Werichem pan Horníček.

 

Tak za první, co byli českoslovenští alias sudetští Němci (nikdy všichni sudetští nebyli!). Byli to vyhnanci nebo odsunutí? Mezinárodní právo kodifikované postupimským protokolem a Pařížská reparační smlouva říkají,že šlo o transfer. Pouze Němci obhájci sudetů tvrdí, že šlo o "Vertreibung" - vyhnání. Na tomto termínu se neshodla česká a německá strana dokonce ani v Česko-německé deklaraci, která takto má dvojí znění a dvojí neslučitelný výklad! Dále musíme uvést, že vinu čs.Němců kodifikoval Norimberský soud, a to jako zločinné spolčení, paní spisovatelka se to může dočíst v knize čs.pomocného žalobce Norimberského soudu gen.justiční služby dr.Ečera (Norimberský soud Praha Orbis 1946) a v  knize dr.Kocourka Svět žaluje v Norimberku (Dr.Kocourek byl přímým zpravodajem Norimberského soudu).

 

Konečně je nutno připomenout milion a půl ordnerů a 70 tisíc freikorpsů, jež za pomoci říše vyháněli, vraždili a okrádali československé občany v letech 1938-1939, a poté při druhém vyhnání Čechů ve vnitrozemí 1940-1944. Celkem bylo vyhnáno 350 tisíc Čechů,jak to dokládá i pamětní deska, kterou jsem odhalil v Brně na Křenové ulici loňského roku s vlasteneckými organizacemi. Tam mohla paní spisovatelka slyšet,co to bylo dvoje vyhnání Čechů a jaké byly oběti. Konečně musím připomenou vyznamenáni Hitlera, jež sudeti dostali za zločin rozbití ČSR a uloupení československého pohraničí. Jeden milion sto šedesát dva tisíc a šest set sedmnáct čs.Němců dostalo Sudetskou medaili za zločin odtržení čs.pohraničí. To jest statisticky každý třetí čs. Němec alias sudet (Termín podle presidenta Beneše perhoreskujeme - rozhodně odmítáme) dostal zločinecké führerovo vyznamenání. Dostal je i kat Čechů Heydrich...

 

V čem spočívá největší sprosťárna paní spisovatelky? Madam Tučková úvodem tvrdí, že Češi (en bloc, jiná konotace neexistuje) se podíleli na zločinech divokého odsunu a zamlčuje dvě zásadní pravdy dějin. První pravda je, že Sám W.S.Churchill toto předpokládal po dobu několika měsíců a souhlasil s tím, za podmínky,že to velmoci zarazí a pak se "Němci sbalí a půjdou". Jsme -li ve "vyčítání živých mrtvých", pak musíme uvést, že toto se dálo nejen v ČSR - a zde v malém měřítku - ale též ve Francii, v Holandsku, v Belgii, v Norsku, v Jugoslávii a jinde na území Velkoněmci okupované Evropy. To samozřejmě excesy neomlouvá,ale vysvětluje je! Co dělaly marocké pluky s Němkami v Alsasku a Lotrinsku?? Bylo to daleko horší než v ČSR. U nás to byly jednotlivé případy, tam jich byly tisíce. A vyčítáte to madam Tučková Francouzům? Nikoli,na Francouze si netroufnete. Na slabý článek dnešní Evropy, na protektorátní Česko, ano. Pomlouvání Čechů z kolektivní viny na Němcích se stalo téměř výsadním sportem novodobých lhářů a přepisovačů dějin. Nebudu naprosto omlouvat některé excesy,kterých se dopustili bývalí kolaboranti protektorátu na Němkách, kteří si potřebovali spravit kolaborantský profil. Ostatně to se děje v dnešním Česku v jiné nedivoké podobě dodnes. Chybou velkomyslnosti Benešovy republiky bylo, že potrestala příliš málo kolaborantů, a zločinné Němce nechávala často uprchnout bez trestu. I moje rodina byla takto postižena. Sudet, nacista, který předhodil dědečka a strýce gestapu, kdy strýc skončil v Osvětimi, jsou toho příkladem.Nejen pan Herman měl příbuzné v Osvětimi. Mně tam zahynuli dva strycové. Třetí strýc byl gilotinován na Pankráci 20.února 1945. Další strýc byl vězněn v Breslau, otec totálně nasazen a unikl smrti jen o vlas.

 

Takže paní spisovatelko, nevraždilo a nepopravovalo ono neosobní "se" ono neosobní "man sich", nýbrž vraždili a popravovali nikoli národnostně nehmotní "nacisté" jak tvrdí s oblibou nenapravitelný pan Herman, nýbrž vraždili a popravovali národnostně určení Velkoněmci, říšští a českoslovenští Němci, jako například sudetský Němec esesák Herbert Kuka,který ještě na počátku května 1945 v Letovicích spáchal masovou vraždu 19 + jednoho Čecha - Těch 19 rukojmí, včetně žen a dívek napřed nechal strašlivě zmučit tak,že si paní Smíšková podřezala žíly,ale od popravy ji to neochránilo. Byla zastřelena ranou do týla jako ostatní muži i mladé dívky a ten dvacáty zahynul Kukou nastraženou náloží,kdy otevíral dveře náklaďáků záměrně zam nechaného s výbušninami. Další vraždy prováděli na Vícově, kde bylo zastřeleno deset rukojmí. Konečně ještě v den osvobození Brna 26. dubna 1945 bylo zastřeleno v Medlánkách 14 nevinných civilistů,kteří se podle vrahů Velkoněmců provinili jen tím,že si brali chleba a potraviny z nákladního vlaku se svolením německé správy! Ve Velkých Opatovicích ještě 9.května byla zastřelena mladá Anička Vránová rukou rozzlobeného esesáka. Mám pokračovat, nebo to stačilo? Čili paní spisovatelko "se" nevraždilo, vraždili a popravovali Velkoněmci, brněnští, třeštší,jihlavští a další Němci, tak si prosím nedovolujte ani náhodou říkat neutrum! A neříkáte, že onen "ukrutný němcožrout" jak říkají landsmani presidentu Budovateli, že on sám divoké escesy odsoudil a zakázal je,takže jsme nepotřebovali ani zásah velmocí!

 

A neříkáte dále, mlčíte jako hrob o tom, že Mezinárodní Červený kříž pochválil ČSR za příkladný odsun československých Němců. Kde máte to hromadné vyhánění? Ani Pohořelice nebyly hromadným vyhnáním a nevraždilo se tam. Ještě žijí i čeští svědkové tohoto odsunu,a archivář dr.Kordiovský zásadně vyvrátil teorie o hromadném hrobu v Pohořelicích na cestě.

 

A kdo zabíjel Němce v Dobroníně? Češi nebo tři Němci navrátilci z koncentračního tábora? A tak lze pokračovat dál a dál.

Paní spisovatelka by měla své generalizace odvolat a omluvit se českému národu jako celku, neztotožňovat jej s několika desítkami odporných kolaborantů, kteří páchali jí naznačené zločiny.

 

Zatím dialog nemůže nastat. Proč? Protože podle akademika Mukařovského by šlo o dva protichůdné a mimobězné monology landsmanů na straně jedné a pozůstalých po obětech velkoněmeckého nacismu na straně druhé. My pozůstalí po obětech Velkoněmců nemůžeme sdílet požadavky na zrušení dekretů,které po desetiletí vykřikuje praporečník sudetů Herr Posselt.  .Nechápe paní spisovatelka, že toto vše je proti mezinárodnímu a dekretálnímu právu republiky,jež nelze zrušit,protože by byl porušen princip nepřípustnosti retroaktivity? 

 

A co se týče občana knížete, neprohrál pro strach Čechů. Prohrál za urážku presidenta Budovatele, kterého sprostě posílal posmrtně "na válečný soud do Haagu", my si to moc dobře pamatujeme.

( A to my vyjímáme maličkou menšinu těch čs.Němců,kteří zůstali loajální k ČSR a nezaprodali se hitlerismu - např. 900 komunistů a soc.demokratů z Mikulova v Republikanische Wehr. O těch ovšem sudeti nepromluví ani slovo. Oni je totiž poslali do koncentráků!)

 

Říkám to za minimálně 360 tisíc českých rodin po padlých, zavražděných a popravených obětech  říšských a sudetských Velkoněmců, za 350 tisíc vyhnaných Čechů dvojího vyhnání, za 640 tisíc Čechů nahnaných na otrocké práce do říše, za nezvěstné a zmizelé, a za všechny,co ani nemají své hroby. Ano, násilí plodí násilí a není to dobré. Ale prosím mějte na paměti slova Emira Kusturici k problému: Fašista začal! Až landsmané uznají své viny, my uznáváme viny jednotlivců na excesech. Madam Tučková, omluvte se.