Jdi na obsah Jdi na menu
 


Snaha o fašistický převrat…? Valerij Pjakin

11. 11. 2021

Snaha o fašistický převrat…?

Valerij Pjakin

 

Zpravidla poslouchám Pjakinovy „Otázky a odpovědi“ v pondělí pozdě večer čerstvé na jeho domovských stránkách FCT-Altai. Tentokrát ovšem byl záznam, vyvěšený na FB po 38 minutách, během odpovědi na druhou otázku, přerušen. Dotázal jsem se redakce, proč, nicméně ani po 13. hodině místního času (u nás 8:30) tam žádná reakce není. Úplná verze byla vyložena až k poledni našeho času – proto překládám jen první dvě otázky. Valerij Vladimírovič se v této besedě docela rozpálil, proto nečekám na překlad kolegyně Ireny na OM a dělím se s vámi…

 

Letos se nekonala v Moskvě plánovaná přehlídka k 80.výročí první vítězné vojenské přehlídky na Rudém náměstí 7.listopadu 1941 – proč?

 

Žijeme v situaci, kdy probíhá velmi tvrdý zápas o budoucnost Ruska. Jeho nepřátelé se, při využití všech možných způsobů, snaží z historie Rusko jakýkoli náznak toho, že Rusko může existovat jako suverénní stát a ne jako kolonie. Zrušení přehlídky patří do tohoto sledu. Před 80. lety se konala první Přehlídka Vítězství, jež dovedla k zuřivosti fašistickou vrchnost, protože ukázala, že země, kterou oni považovali za poraženou, zlomena není, že tento vítězný duch vyhraje a agresor bude rozbit. Přehlídka byla na počest 24. výročí VŘSR, jíž se snaží dnes všemi silami vyškrtnout z naší historie. Čím byla tato revoluce? Tato revoluce zachránila Rusko, které pod vedením prozatímní vlády od února do října 1917 přestalo existovat jako stát. Už za cara začaly být zakládány národní armády v podobě národnostních jednotek ruské imperátorské armády, což bylo záškodnictví a ruští generálové na to hned poukazovali. Za prozatímní vlády probíhala intenzivní práce na rozdělení Ruska a vytvoření „suvenýrních“ státečků na jeho území. Tehdy dokonce i ti, kteří bojovali proti bolševikům, přiznávali, že k říjnu 1917 ruský stát neexistoval a neexistovala ani jeho armáda. A najednou se objevila nevelká hrstka bolševiků, která zachránila zemi i armádu. Vítězství bolševiků zabezpečilo industrializaci země, její vítězství ve Velké vlastenecké válce, zajistila to, že se SSSR stal světovou supervelmocí číslo jedna. Vítězství bolševiků ale zajistilo i to, že dosud na tomto dědictví bolševiků existujeme a Rusko nezahynulo.

 

Právě odsud pramení nenávist vůči bolševikům, odsud pochází lži o nich. Bolševici se nezabývali rozbíjením země, ale její obnovou, stavěli na tradičních hodnotách. V tv pořadu „Moskva, Kreml, Putin“ ukázali výběr toho, jak Putin používal citáty, kde m.j. doporučoval obrátit se na „Ligu sexuálních reforem“. Odkud se ta organizace vzala? Pro současníky bylo vše jasné: - proběhla revoluce, bolševici, jichž bylo velmi málo, se té době snažili spolupracovat s každým, kdo byť prohlašoval, že je ochoten spolupracovat na obnově Ruska. Svět ale byl připravován k bourání, k juvenální justici, k nevázanosti, k LGBT a dalším věcem. Sexuální revoluce prošla celým světem, ale v první řadě zasáhla země, zničené v důsledku 1. světové války – přesněji řečeno – 1. etapy světové války 20. století. Protože nebyly 1. a 2. světová válka, ale jedna válka provedená ve dvou etapách. Kde měla ona „Liga“ základnu? – ve válkou rozbitém, poraženém Německu, zmítaném nepokoji. V Rusku vytvořili strukturu, ale rozvinout její činnost jim bolševici nedovolili. Je to jako dnes, kdy se na Západě zakládají různé fondy (viz. Fond Chodorkovského a další), aby působily na Rusko a zničily je. Jistěže byli uvnitř Ruska nepřátelé, a bylo jich mnoho. Některé chybně nazývají bolševici, ale skuteční bolševici tomuto zlu zabránili. Ruský duch zlomen nebyl a stal se mravní základnou, na níž bolševici zvedli zemi. Tento ruský duch ukázal   na první vítězné přehlídce v roce 1941, že Rusko zvítězí. A nepřátelé Ruska dělají vše možné, aby podlomili tohoto ruského ducha, mravnost národa.

 

A dělají to různými způsoby – když se například tváří Sberbank na letošním mezinárodním ekonomickém fóru v Pitěru stal omezenec (tiktoker Daňa Milochin), který na ně vyplazoval jazyk a nechápal ani slova tam pronášená, nicméně účastníky poučoval… Pro účastníky v sále to bylo velké ponížení, protože jejich intelekt byl postaven na úroveň tohoto týpka. A čím, že se zabývá šéf Sberbank German Gref? – vzdělávacími programy!

 

Jedním z úderů uštědřených koronašílenstvím byl úder vzdělávací soustavě se snahou o převedení dětí na dálkovou výuku a vůbec zbořit vzdělávání, aby z dětí vyrůstali nedouci.

 

Nejednou jsem tu už hovořil o tom, že pod pláštíkem boje s kovidem probíhá snaha o setbu fašizmu. Fašizmus je ideologicky všežravý a může být realizován různými způsoby, ale ať se převlékne do jakékoli ideologie nebo klimatického programu, zůstane svou podstatou tím, čím je. Říkají nám, že fašizmus byl v Itálii, zatímco v Německu byl nacizmus. Toto vykládají lidé buď nepříliš velkého rozumu, nebo provokují. Tady přečtu přesnou definici fašizmu, jak je zapsána v „Koncepci společenské bezpečnosti“ – „Podstata fašizmu, nezávisle na tom, jak ho pojmenujeme, jakými idejemi se přikrývá, jakými způsoby se uskutečňuje moc ve společnosti, tak podstata fašizmu spočívá v aktivní podpoře „malých lidí“ davem, podle jeho ideového přesvědčení, podpoře systému zneužívání moci elitární oligarchií, jež představuje jakoby skutečnou ctnost. Na tomto základě elity překroucením chápaní světa lidmi, kultivují veškerou svou mocí  nectnosti ve společnosti a brání lidem zůstat lidmi. Pod různými záminkami, veškerou svou mocí potlačují tyto elity všechny a každého, kdo pochybuje o jejich ctnosti a jimi realizované politiky, a potlačují i ty, které z toho podezírají“. 

 

Podíváme-li se na boj proti koronaviru, na to koronašílenství. O co jde? Jde o zlomení lidí - zlomit a zašlapat všechny, kteří jsou moci nepohodlní, kdo mají vlastní názor, kdo říkají, že o věci nemají hovořit politici, ale odborníci. Se všemi těmi si to moc vyřizuje. Co ti všichni vakcinátoři požadují? – aby všichni, kteří se odmítají nechat očkovat, byli postaveni mimo život. K tomu přece ale dochází – to je čistý fašizmus. Copak ti, kteří se nenechávají očkovat, jsou idioti? Ne, oni jen pozorně naslouchají… Například v Portugalsku, v Itálii, jakmile se zaleze do konkrétních čísel, tak nelítostně lžou. Podívejte se na poslední informace o smrtnosti v Itálii: - ukázalo se, že z počtu zemřelých na kovid, bylo pravdivých jen 2,9%! Ti lháři se ani neomluvili – oni veřejnost jednoduše obelhali. A lidé vidí, jak lžou a lžou – Popová, Muraško, Sobjanin, Goliková*). Když si to lidé srovnají s reálným životem, vidí, že dochází k budování fašistického režimu, který zacpává všem ústa, lidi mění v dobytek. Podívejte se, co se děje v televizi – samá propaganda nenávisti, lži a nepřátelství.

 

Kdo to provádí? Vezměme si například Kiseljova**) – tento pán se vyznamenal jako zuřivý vlasovec, který prosazoval vybudování pomníku vlasovskému generálu Krasnovovi, významnému činiteli bělogvardějského hnutí na jihu Ruska, náčelníkovi Hlavní správy kozáckých vojsk na Němci okupovaných východních územích, odsouzenému a popravenému v roce 1947 za vlastizradu… Kiseljov dopřává sluchu jen „expertům“ typu Popové, která prosazuje lock-down na období kolem 7.listopadu, a která přes všechna svá dušování, že Nový rok proběhne v naprosté svobodě, už hovoří o tvrdém lock-downu i na tyto dny. Lock-down je vysoce efektivní způsob likvidace malého a středního podnikání! Že by neznala skutečný stav věcí? – kdepak, ona dobře ví, o co jde. Ale jí i dalším podobným činovníkům jde o vyvolání bouře nespokojenosti lidu. A tito činitelé připravují bázi informací pro prezidenta… Oni přemýšlí podobně jako v roce 1991: - Rusko se zhroutí první a zachrání Spojené státy. Těm se ale nedostává času a prostředků.

Vrátím se ke Kiseljovovi, a vůbec ne náhodou. Nejеdnou jsem hovořil o tom, jak rusácká elita, podpindosníci, kteří Rusko nenávidí, vyhrožují Putinovi tím, že mohou udělat s Ruskem to, co udělali se Sajano-Sušenskou vodní elektrárnou***). A jakou reportáž dělá Kiseljov ve svých zprávách? Ano, o této tragédii, ke které došlo 17.srpna 2009 a první obnovený agregát byl spuštěn 11.prosince 2011. Kiseljov jménem svých klanově-korporátních skupin naznačuje Putinovi, že pokud nepřestane s odporem a nevzdá národ, pak oni pro tento národ připraví skutečnou katastrofu, podobnou Sajano-Sušenské, po celé zemi. Aby zvolil mezi jařmem naloženým na lidi donucovací vakcinační kampaní a katastrofou uvnitř země.

 

Ty, kteří upozorňují na škodlivost takového postupu zostuzují, ponižují, v televizi ukazují nejrůznější podivíny doporučující pití moči, česnek, kteří jakoby představují hnutí proti vakcinaci, ale i seriózní vědce, kteří zpochybňují účinnost tohoto očkování – nikoli očkování vůbec, ale právě tohoto. Vědce, kteří nechtějí jít cestou kompromisu, požadujícího za možnost publikace v zahraničních odborných médiích zařazení pomluv Ruska a Putina (což bylo docela nedávno veřejně dokázáno). Tak tyto vědce třeba Kiseljov zpochybňuje právě tím, že nemají publikovanost v zahraničí, tudíž to nejsou vědci.

Sluchu se nedostává skutečným expertům, kteří se musí scházet na poloilegálních „kulatých stolech“, jejichž výstupy se ale k hlavě státu nedostanou.

 

U oněch podpindosníků ale dochází ke zlomu, kdy musí v časové tísni intenzivněji usilovat o rozvrat Ruska. Proto ultimatum Putinovi, veřejně vyslovené Kiseljovem, jako jedním z jejich představitelů.

A výše zmíněný Sobjanin? Ten se dostal do funkce podlostí, cestou odstranění Jurije Lužkova – a kde byl tou dobou prezident Medvěděv, který ho odvolával? – v Číně. Sobjanin svoje úspěchy při přestavbě Moskvy postavil na práci odvedené Lužkovem. Ten sice, k nelibosti Moskvanů, rozkopal Moskvu, ale uložil nové sítě, začal budovat novou dopravní infrastrukturu. Sobjanin hrdě nechal osázet Tverský bulvár novými stromy – ale kdo je objednal a nechal vypěstovat…?

 

Takže otázka - kdo s koho - je nyní velmi ostrá… Buď celá tahle podpindosně-vlasovská nicota, všichni ti vakcinátoři dosáhnou svého a zlomí lid a bude tu fašistický koncentrák, anebo se s tím ruský lid nesmíří – a bude občanská válka – a to je to, co zámořští pindosové a jejich tuzemští podpindosníci potřebují. Situace je velmi těžká a o mnohém ještě není možné mluvit, protože informační pole není připraveno…

 

K návštěvě ředitele CIA Burnse v Moskvě a jeho telefonického  rozhovoru s Putinem …

 

Podle dostupných informací se 2.října setkal s Patruševem (tajemník Rady obrany státu) a ve stejný den si telefonoval s Putinem a později se Zielenským. Ale k čemu ještě došlo toho 2.října? Kyjevský soud, zničehonic, opozičníku Medvědčukovi, obviněnému z řady těžkých trestních činů až po terorizmus a vlastizradu, zmírnil trest domácího vězení za osobní závazek neopuštění  republiky… Proč přijel Burns? Vzpomínáte si, že 12.října navštívila Moskvu Victoria Nouland. Odpovědí USA na nepodřízení se po návštěvě Noulandové bylo: - tak vy takhle? My vás tedy úplně vyhodíme z NATO, dál omezíme pohyb vašich diplomatů – vy jste přece chtěli být ponižováni. Oni se domnívali, že pokud vyhodí Rusko z Nato, tak podpindosníci tu zvednou takovou vlnu, že Putina smete. Pokoušeli se …

 

 A nyní Burns. Nabízí se otázka – proč? Věc je prostá – americké zemské elitě se kriticky nedostává času, nemají možnost se roztahovat do budoucnosti, jsou na tom špatně se stabilitou zdrojů, sype se u nich koalice, sype se jim země. Jedinou šancí pro ně, jak se zachovat ve stávající podobě bez přeformátování, na kterém pracuje globální elita uvnitř USA, potřebují rychle vyřešit otázku, jak rozbít Rusko a na účet jeho zdrojů, jako v roce 1991, zachránit USA. Proto vše probíhá pod takovým napětím, aktivizovali se vakcinátoři,  západní propaganda.

 

V minulém pořadu jsem hovořil o tom, jak si vedla Moldavská delegace na jednáních o plynu. Prezidentka Moldavie Maria Sandu po skončení jednání děkuje za vyřešení problému komu? – no přece USA! A v našich médiích se hned vyrojili „experti“, podivující se nad tím, jak to, že děkuje Spojeným státům a ne Rusku, jestliže jim půjde plyn ruský? A já se jich ptám: - komu měla děkovat? Jí přece před jednáními řekli, že dodávky půjdou za obecných podmínek. Delegace přijela sem a říká, že sice Rusku dluží, ale platit dluh nebudou a plyn dostanou za cenu, jako oni chtějí a Gazpromem navrhovanou cenu nezaplatí. A najednou jim dávají cenu 450 dolarů za tisíc kubíků místo tisíce… Tak komu mají děkovat – patron přece řekl Rusku, ať se necuká. Gazprom dostal pokyn, aby ustoupil, sice bylo kompromisně přece jen něco vyřešeno, nicméně...

 

Po celé ty tři týdny Američani sledovali, jak si Rusko vede v různých situacích, kde a jak ustupuje. Na Ukrajině unesli ruského občana. Byla odveta? Ticho. V šedé zóně (mimo jurisdikci Kyjeva) teroristé z Pravého sektoru vzali jako rukojmí 37 ruských občanů. Odpovědí bylo jen prohlášení kremelského mluvčího Peskova, vyznívající tak, že nedovolí Putinovi cokoli podniknout. Takže za vodou došli k názoru, že jsou Rusové ochotni se Ruska vzdát, tak jak stojí a leží.

 

Výše uvedení „experti“ zásobují svou analytickou činností státní správu. Takže na základě takového nepochopení je jasné, proč jsou věci ve státě takové, jaké jsou. Protože analyticko-expertní činností pro státní správu se nezabývají ti, kteří vědí a znají, ale ti, kteří se narodili v příslušné rodině, kteří vykročili správným směrem (například si vybrali, že budou pederasty a ne chlapy) – takže je nutné je vytáhnout odkudsi z regionu, aby dělal kariéru v Moskvě – takových příkladů známe řadu.

 

Takže přijíždí Burns, který ví, kdo kde stojí, kdo kde udělá pukrle, kde bude třeba přitlačit, atd. Burns se tedy domlouvá s Patruševem o rusko-amerických vztazích a v průběhu tohoto jednání, podle Peskova (jakkoli je velmi problémovým zdrojem), předkládá nové argumenty a požadavky, že věci budou tak, tak a tak. Pokud vy neuděláte tyto kroky, my uděláme takovéto kroky. Patrušev na to odpověděl, že to není v jeho kompetenci, ale v kompetenci hlavy státu, pro setkání s prezidentem nedosahuje Burns odpovídající úrovně, takže s ním můžete pohovořit telefonicky a zařídí mu spojení – nicméně Putin setrval na své pozici a jeho argumenty odmítl. A tehdy Burns potřeboval zavolat Zielenskému, aby, v zájmu jakéhosi urovnání situace, povolil sevření proruské opozice, zejména pak Medvědčuka. Ten je ovšem stejně málo proruský jako další opozičníci.

 

A co se ještě stalo? Holandský deník se pozastavil nad vypovězením svého novináře z Ruska, přičemž přiznává, že ví, že novinář záměrně a demonstrativně porušovat zákony hostitelské země, nicméně, že se tak dělo i dřív a nic se nestávalo… - a najednou?

To vypovězení bylo ale velmi demonstrativní, protože Holandsko není jen tak nějakou zemičkou. Je to jeden z nástrojů GP a dnes jeden z nástrojů, který využívá zemská elita USA. To je ukazatel na jednu i druhou stranu, že Burnsovo ultimátum neprošlo. Senátoři v dopise Bidenovi napsali, že je třeba vyslat válečné lodě do Černého moře.. ale je tam věta, které naše média pozornost nevěnovala. V Rusku je 1.úderná tanková armáda a přestože záměr Ruska není jasný, tak její existence vyvolává velké obavy, protože, jak psali, - kdykoli může vjet na Ukrajinu.

 

Oni velmi dobře vědí, že nemají čas, ale Rusko zadávit nemohou. Rusko jen musí situaci přestát, až se ta bublina vyfoukne. Proto ti všichni vakcinátoři a další podpindosníci, organizátoři lock-downů, jejich fašistický útok se zhroutí – proto jsou tak hysteričtí. Jakto? Rusko přece musí NATO poslouchat! A je jich mnoho, velmi mnoho, ale oni jsou hlavně tam nahoře. Je jich ale mizivý počet ve srovnání s celým obyvatelstvem. Ale řídící struktury jsou zkonstruovány právě z nich. Proto taková jejich nenávist, proto ty lock-downy, proto snahy o zničení ekonomiky, změnit Rusko na surovinový přívěsek západu, zničit obyvatelstvo. Oni jsou potřební jen pro rozbití země. Kdy Američané někoho z cizích služebníků zachraňovali? Potom ale je Západ už nebude potřebovat, což oni nechápou.

 

A Burns? Opět nevyšlo vydírání, opět budou hledat různé způsoby, jak na Rusko zatlačit.

 

*) hlavní hygienička, ministr zdravotnictví, starosta Moskvy, místopředsedkyně vlády pro sociální otázky

**) Dmitrij Kiseljov (1954) – náměstek generálního ředitele (od r.2008) celostátní televizní stanice VGTRK a moderátor hlavního zpravodajského pořadu „Vesti neděli“.

***) Velká havárie (důsledku nedostatečné údržby) na Sajano-Sušenské hydroelektrárně na řece Jenisej, s největším instalovaným výkonem v Rusku. V roce 2009 tam zahynulo 75 lidí, zničeno technické zařízení, způsobena ekologická škoda na řece v důsledku úniku turbínových olejů. Plně obnovena byla až v roce 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=yjvZDThM7fM      - až 44´

Překlad: st.hroch, 20211109