Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdělení Platformy o tom, jak Jiřího Csermelyiho rozčílila pravda, a o jeho výhrůžkách

9. 8. 2020

Sdělení Platformy o tom, jak Jiřího Csermelyiho rozčílila pravda, a o jeho výhrůžkách

3. 8. 2020

 

Citujeme e-mail zaměstnance našeho svazu p. Jiřího Csermelyiho, který zaslal signatářům Platformy na jejich soukromé e-mailové adresy:

 

Vážený pane.

 

Na webové stránce tzv. „Platformy…“ byl 2. srpna 2020 zveřejněn článek pod titulkem Stanovisko Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ k tzv. redakčnímu sdělení Jiřího Csermelyiho“. Článek jste, jak přiznáváte, „vystavil“ Vy a za autory jste označil všechny signatáře tzv. „Platformy…“, tedy i sám sebe.

 

Žádám Vás tímto o sdělení, zda jste skutečně autorem výše uvedeného článku. Vaše stanovisko očekávám obratem, nejpozději však do středy 5. srpna 2020.

 

Protože závěr článku obsahuje Vaši již tradiční udavačskou hrozbu rozeslání sdělovacím prostředkům a blíže nespecifikovanému okruhu Vašich „příznivců“, dovoluji si Vás upozornit na § 184 Zákona 40/2009 Sb. (Trestní zákoník), který v odstavci 1 konstatuje, cituji: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“ V odstavci 2 téhož paragrafu pak Trestní zákoník upřesňuje: „Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“.

 

Současně Vás tímto žádám o neprodlené odstranění zmíněného článku z Vašeho webu.

 

S pozdravem

Jiří Csermelyi, šéfredaktor svazového periodika Národní Osvobození

 

 

Naše odpověď:

 

Vážený pane Csermelyi,

 

je zřejmé, že uvedené stanovisko uhodilo, jak se říká, hřebík na hlavičku. Nejvíce totiž lidi rozčílí pravda. Vzápětí za sdělenou pravdou jde strach – strach z toho, co je a ještě může být odhaleno.

 

Na stanovisku, které bylo signatáři Platformy podle našich zásad přijato, a tedy jde o autorství společné, není důvod nic měnit natož ho z našeho webu odstraňovat!

 

Buďte tak laskav a neklaďte nám, voleným funkcionářům, jako zaměstnanec svazu, žádná ultimáta. Jsme svobodní občané tohoto státu, kteří uskutečňují svá ústavní práva na svobodu slova a informací. Vy nás omezovat nebudete!

Rozesílání našich stanovisek a dalších informací o obsahu našeho webu není žádné udavačství, sdělení o tom není žádná udavačská hrozba – jsme rádi, že tímto způsobem můžeme informovat členy ČSBS, naše příznivce, protože časopis, jehož jste šéfredaktorem, o problémech svazu a návrzích a možnostech jejich řešeních neinformuje.

 

Trestní zákoník tedy citujete správně. Doporučujeme Vám, abyste žalobu podal promptně. O jejím výsledku budete nepochybně na stránkách časopisu NO ochotně a seriózně informovat. Určitě bude zajímavé Vaše vysvětlování, proč bezúhonné signatáře Platformy označujete za udavače a pomlouvače. Jistě jste přesvědčen, že se Vám orgány činné v trestním řízení i soud o své pravdě podaří přesvědčit.

 

Naše stanovisko vzniklo jako přirozená reakce na Váš nehorázně pomlouvačný článek, který byl uveřejněn v posledním dvojčísle NO, ve kterém jste neslýchaným způsobem urazil členy platformy. V našem stanovisku není nic urážlivého proti Vaší osobě, jen jsou tam bod za bodem vyvrácena nepravdivá tvrzení ve Vašem redakčním sdělení. Podrobná citace paragrafů trestního zákona je nám velice dobře známa. Doporučujeme proto i Vám, ctěný pane, jejich prostudování, neboť zmíněné Vámi podepsané redakční sdělení, jímž jste zneužil své postavení zaměstnance svazu, svým obsahem této liteře paragrafu bohatě vyhovuje. V žádném případě to neberte jako vyhrožování, ale jako pouhé konstatování, pokud jste schopen tento elementární fakt akceptovat.

 

Místo šermování paragrafy Vám nabízíme možnost obhájit se na webových stránkách naší platformy vysvětlením k jednotlivým problémům, o kterých jsme v našem stanovisku psali.

 

Vážený pane Csermelyi, v této chvíli znáte naši odpověď i nabídku, a je pouze na Vás, jak se rozhodnete. Věřte, že komunikace soudní cestou není ta nejlepší nejen pro Vás, ale ani pro svaz samotný.

 

Toto sdělení je zveřejněno na webu platformy (https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/clanky/sdeleni-a-stanoviska/), současně rozesláno jako informace členům ÚV ČSBS, sdělovacím prostředkům a našim příznivcům.

 

 

 

Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“

pište nám na: vratmevaznostcsbs@seznam.cz

Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“

jsou jmenovitě uvedeni na webové stránce platformy

viz https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

 

  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář