Jdi na obsah Jdi na menu
 


S Lipavským k zániku státu? Marek Řezanka

10. 11. 2021

S Lipavským k zániku státu?

Marek Řezanka

 

České národní listy opakovaně poukazují na nebezpečí, které naší republice hrozí od tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška sudetoněmecký landsmanšaft (SL) drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoněmecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistickou éru, okupačními orgány striktně potírány. Po stažení železné opony se však Velká Británie a USA rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo i podpory SL. Podpora pak trvala i po vzniku Spolkové republiky Německo, a to jak finanční, tak politická. To vedlo k tomu, že se SL nikdo nepokusil zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních henleinovských idejí, ale přicházejí nové generace. Dokud bude SL existovat, najdou si ty ideje nové nositele. Toto je třeba učinit předmětem česko-německé diskuse!“

Vizhttp://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/Co%20n%C3%A1m%20B.%20Posselt%20%C5%99ekl.htm.

Tzv. landsmanšaft mj. stupňuje tlak na zrušení dekretů prezidenta republiky, E. Beneše. Viz například:

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/Ze%20Spolkov%C3%A9%20shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD.htm.

 

 Podívejme se, co přesně stojí v textu koaliční smlouvy možného Fialova kabinetu ohledně zahraničně politického směřování České republiky: „Zahraniční politika se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré vztahy se všemi sousedními státy. Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí vazeb ČR na všech úrovních.

Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i „tradiční strategické partnerství“ s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.

 Z textu je zřejmé, že Fialova vlády by usilovala o ještě větší zhoršení vztahů s velmocemi Ruskem a Čínou, což pro naše zájmy není dobrá zpráva.

 V koaliční smlouvě nově se rodícího kabinetu ale není nic o tom, že by tato vláda usilovala o povýšení sudetoněmeckého zájmového spolku na vládní úroveň či zrušení dekretů prezidenta republiky, Edvarda Beneše.

 

Jan Lipavský, kandidát Pirátů na resort zahraničí, v červnu 2019 prohlásil: „Přivítat bývalé obyvatele a jejich potomky v jejich původním domově je krásné gesto. Dá se očekávat, že jak čertíci z krabičky vyskočí různí pseudonárodovci. Jejich nenávistí a poštváváním by se ale organizátoři ani český stát neměli nechat zastrašit.

 

 Pokud nechceme revidovat výsledky druhé světové války (21. 9. 2010 proběhla v Jazzové sekci debata na téma: Je možné změnit výsledky II. světové války?) a dávat naše majetky potomků nacistů a kolaborantů s nimi, je třeba říci podobným návrhům, jakým je ten od Lipavského, jasné „NE“.

 Přimlouvám se, aby se na resortu zahraničních věcí nedostal do jeho čela nikdo, u koho hrozí riziko, že bude vyjednávat se sudetoněmeckým zájmovým spolkem – a už vůbec ne někdo, kdo by byl ochoten rušit pro existenci našeho státu zásadní dekrety prezidenta E. Beneše.

 

 Důležité rovněž je, že koaliční smlouva obsahuje jak apel na odmítání kvót na migranty, tak spolupráci ve Visegrádské skupině.

 V rozhovoru pro Respekt z 21. 10. 2021 pan Lipavský ale uvedl, že Visegrád je v koaliční smlouvě zmíněný pouze jako „neformální platforma“.

 V rozhovoru pro Echo24.cz z 30. 10. 2021 Lipavský na dotaz: „…Tady vyvstává otázka, jestli má mít skutečně navrch evropské právo, nebo právo konkrétního státu.“ Odpověděl:

Jednoznačně unijní právo, to je princip fungování celé EU. Část kompetencí je přenesena na společnou úroveň a potom se ta rozhodnutí utvářejí v rámci mechanismu, který je nastaven v rámci evropských institucí. Takže pokud to Polsko nyní chce seriózně zvažovat, tak se to víceméně rovná pokusu o vystoupení z EU…

 Lipavský tedy mluví v příkrém rozporu s koaliční dohodou.

 

 Jsem přesvědčen, že buď tedy Petr Fiala (jenž sám má bohužel k tzv. landsmanšaftu blízko: https://ceske-narodni-listy.estranky.cz/clanky/prispevky/exponent-sudetskych-nemcu-petr-fiala.html) a jeho kabinet musí programové prohlášení o zahraniční politice přepsat, nebo se postarat o to, aby v čele resortu nestál nikdo, kdo by ho porušoval. Nikdo, kdo by jen pomyslil na zrušení dekretů prezidenta republiky, Edvarda Beneše. To by bylo pro náš stát smrtící.