Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ruské umění války aneb jak Západ dovedl Ukrajinu k porážce

5. 1. 2024

Ruské umění války aneb jak Západ dovedl Ukrajinu k porážce

Amerika a NATO chtěly válku, prohrají ji a bude to mnohem vážnější porážka než všechny porážky, které Amerika utrpěla od roku 1945 je přesvědčen Jaques Baud.

Jaques Baud, bývalý plukovník švýcarské armády

5. ledna 2024 - 04:20

 

Multipolární svět, který se připravuje, nebude ve prospěch Západu a těchto idiotů. Evropané, zcela podřízení vrchnosti, která je okupuje, ožebračuje, vazalizuje a opovrhuje jimi, si vědomě a dobrovolně zvolili stranu, která prohraje.

Když nasloucháme přáním osvícence z Élysée, který tvrdí, že „Francie se v roce 2017 opozdila o 10 let, ale v roce 2027 bude o 10 let napřed“, zatímco Francie mizí zrychlenou rychlostí na všech úrovních, kde vynikala (ekonomicky , průmyslově, politicky, diplomaticky, kulturně, technologicky, vědecky, lékařsky, civilizačně), můžeme si jen přát rozpad tohoto unipolárního, rozbitého a dekadentního, prohnilého a násilného světa, degenerovaného a bez budoucnosti, ovládaného Washingtonem a fundamentalistickými globalisty.

Následující řádky nemají absolutně nic společného s logorrheou a vlažným tokem, který nám francouzská média, ad hoc stratégové a další jevištní profesionálové dávají o speciální vojenské operaci, kterou Rusko od nynějška vede, více než dva roky evokující nevyhnutelné vítězství Ukrajiny „předpovídáním kolapsu ruských expedičních sil, ve stejné době, kdy pan Bruno Le Maire, „ministr hospodářství“, 1. března 2022 prohlásil, že „to bude kolaps ruské ekonomiky“, přičemž stále sází – navzdory skutečnosti technické, vojenské, ekonomické, finanční a hlavně lidské porážky – na stále možnou odolnost zpustošené země, zničené a téměř úplné zničené.

Magické myšlení, ignorance, arogance, sebeuspokojení a popírání reality maskující proti všem důkazům porážku Spojených států, Evropské unie, NATO a „vojenské doktríny“ neúčinné tváří v tvář, přesněji, novému ruskému operačnímu umění založenému na skutečné válečné ekonomice a technologických průlomech, které je těžké zpochybnit, nyní odhalují vyhlídky na děsivou katastrofu vyplývající z americko-evropské války, kterou se kreténismus evropských vůdců bezmyšlenkovitě a zločinně dohodne nakrmit, čímž Evropu uvrhne do geopolitické a geoekonomická černé díry, která by pro ni mohla být smrtelná.

 

Baude: Podporujeme-li Ukrajinu, tak vlastně podporujeme extremisty

Zvlášť vyvážený prvek a mediálnímu cirkusu na hony vzdálený Jacques Baud je zcela jiné dimenze a nabízí zcela odlišný přístup, oproštěný od emocí, nepřesných analýz a aproximací v souladu se zmíněnou geopolitickou doxou. Švýcarský strategický analytik, specialista na zpravodajství a terorismus, plukovník generálního štábu švýcarské armády, státní úředník federálního ministerstva zahraničních věcí, bývalý důstojník švýcarských zpravodajských služeb (SRS), plukovník Baud se zvláště zajímal o Varšavskou smlouvu sil během studené války a bohatě prokázal svou schopnost objektivně analyzovat situaci a konflikt na Ukrajině.

 

Jak vysvětluje J. Baud: „Nemůžete vyhrát válku tím, že se přesvědčíte, že jste vyhráli. Poučení z konfliktu by mělo nejen umožnit přehodnotit naše doktríny zapojení a směřování našich zbrojních politik, ale také – a to je zásadní – zabránit vzniku nových konfliktů. Myslet si, že konflikt je výsledkem jediné příčiny („Putin je blázen!“), je dětinské. Konflikty jsou vždy výsledkem souboru příčin, jejichž relativní význam se v čase mění.

 

Identifikovat tyto příčiny a jejich vzájemné působení je úkolem zpravodajských služeb a těch, kteří mají osvětlit naše rozhodující činitele. Ve Francii se však více než jinde úvahy o konfliktu, ať už pochází od „prorusů“ nebo „proukrajinců“, nezakládají na faktech, ale na přesvědčení. Problém se neomezuje na vojenské konflikty, ale na všechny krize. Pamatujeme si prohlášení ministra zdravotnictví Oliviera Vérana z 18. února 2020, jehož intonace podivně připomínaly generála Gamelina v roce 1939. „Nepotřebuji ověřovat, že Francie je připravena. Francie je připravena! A je připravena, protože my máme extrémně silný zdravotní systém."

 

Od té doby jsme dostatečně viděli, co se děje, a jsme teprve na začátku, abychom si uvědomili rozsah zdravotní a lékařské katastrofy, ke které temný tým slabých a neschopných lidí podává pomocnou ruku. Je snadné si představit, jací by tito vůdci setkání byli tváří v tvář skutečné válce, otevřenému konfliktu s útoky a ničením na území, jako je materiální ničení a lidské krveprolití, které Ukrajina zažívá.

 

 Ve Francii, dodává J. Baudi, jsou součástí této tradice vojenští „experti“ jako generálové Dominique Trinquand, Michel Yakovleff a plukovníci jako Pierre Servent nebo Michel Goya. Svůj úsudek zakládají na svém vnímání (nebo dokonce na svých předsudcích) a ne na faktech. To těší naše média, ale vede to k porážce.

Tento jev ilustruje informační zpráva francouzského Senátu zveřejněná v únoru 2023. Je postaven na předsudcích, nepodložených obviněních a fámách, přičemž podstatné prvky pro pochopení konfliktu byly vyloučeny. Každá událost je popsána, jako by spadla z nebe, bez důvodu. Výsledkem je fatalistické čtení problémů, nutně emotivní, které lze pochopit pouze pomocí „puntíků“ a které znemožňuje hloubková řešení.

 

Již nyní můžeme předvídat, že uspokojí ty, kdo mluví v televizi, ale bude zvěčňovat chyby, kterých se za posledních třicet let dopustili a které systematicky vedly ke katastrofám. Problém je v tom, že tato zpráva si klade za cíl vést úvahy o budoucnosti francouzských armád

 

Aniž bychom říkali, že dokážeme jasně rozlišit detaily evropského konfliktu uprostřed roušek „válečné mlhy“, první dny roku 2024 nám přesto umožňují velmi přesně bilancovat současnou situaci. Blíží se vydání díla plukovníka J. Bauda,  z níž nepochybně čtenář získá solidní a seriózní podněty k zamyšlení na týdny a měsíce.

 

(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)