Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rovněž vojenské lehké i těžké tanky ostřelují těžkými kulomety i tankovými děly všechny domy, z nichž bylo stříleno.

13. 12. 2021

Rovněž vojenské lehké i těžké tanky ostřelují těžkými kulomety i tankovými děly všechny domy, z nichž bylo stříleno.

 

Stanné právo

… V důsledku událostí na Albrechticku, Osoblažsku a Jindřichovsku  bylo totiž pro celý politický okres Krnov již stanné právo vyhlášeno, a sice 23. září 1938. … 25. září právě v 15 hodin bylo stanné právo vyhlášeno i v Bruntále.  … Asi ve 14 hodin v neděli dává si okresní hejtman předvolati dva městské radní za SdP, kteří byli ještě ve městě. Jedním z nich byl i bývalý starosta dr. R. Bayer. Okresní hejtman upozorňuje důrazně na to, kdyby bylo ještě tuto noc stříleno, že vojenská správa dá všechny domy, z nichž bude stříleno, ostřelovati a demolovati kanóny a že činní oba dva osobně zodpovědnými za každý další pokus vzbouření … Oba byli tehdy velmi ustrašení a pokorní a co nejrozhodněji odsuzovali tyto zločinné pokusy o povstání proti československé státní moci. Městský úřad skutečně během jedné hodiny vydal a publikoval svoje příslušné vyhlášky a každý majitel domu musel vlastnoručním podpisem potvrdit, že vzal obsah vyhlášky na vědomí. Během neděle začíná se město silně vyklidňovat!

 

Třetí noc hrůzy v Bruntále

Blíží se večer v neděli dne 25. září 1938. Z města odchází poslední opozdilci, aby si našli u známých na venkově úkryt před blížící se nocí. … Je asi 20 hodin večer! Náhle zaštěká kdesi venku německá strojní pistole a vzápětí se ozývá na jiných místech druhá, třetí, čtvrtá…desátá a do toho občas práskne výstřel z naší vojenské pušky. Přesně ve 20 hodin vzplanula nová divoká střelba, jakoby posměch vyhláškám o stanném právu a o zákazu prodlévání civilních osob na veřejných místech po 20. hodině. Střílí se v mžiku snad v celém městě a ve všech předměstích…Posádkové velitelství vysílá na ulice ihned silné vojenské čety a tanky. Tentokrát i těžké tanky s děly, ježto nebyla dodržena podmínka vojenské správy a střelba byla i tuto noc zahájena. ..

Střílí se již v bezprostřední blízkosti úřední budovy a v celém městě. … A skutečně se střílí na úřední budovu ze všech stran. … Mužstvo je výborné a bojechtivé nálady a odpovídá povstalcům statečně. Z celé budovy se střílí a z oken na všech stranách šlehají blesky výstřelů! … Začínáme házeti i ruční granáty z budovy, když se štěkot strojních pistolí k ní ještě více přiblížil. … Bojovali jsme bez přestávky celou noc! … I ve městě a na všech předměstích se celou noc divoce střílí a urputně bojuje! Také nádražní budova a hlavní pošta, kdež jsou vojenské hlídky, byly znovu po celou noc ostřelovány. …

 

Tuto noc přijel vlakem na nádraží vojenský transport dělostřeleckého oddílu .Až do rána musel celý oddíl zůstat ve vozech! Bylo nebezpečno vykládati vojsko a koně při této střelbě. Přesto bylo i ve vozech několik koní kulemi zasaženo a usmrceno.

Zatím na ulicích pracují celou noc vojenské oddíly a čistí střechy domů od povstalců, kteří se tam i dnes opět ukrývají. Rovněž vojenské lehké i těžké tanky projíždějí stále všemi ulicemi a ostřelují těžkými kulomety i tankovými děly všechny domy, z nichž bylo stříleno. Vojsko kromě toho hází do všech těchto domů i ruční granáty, které tam způsobují hotovou spoušť a zkázu. Mnoho domů bylo v tuto noc v Bruntále demolováno! Některé domy byly kulemi přímo prostříleny, některé zdi domů se zřítily nebo hrozí sesutím. … Ale i povstalci bojovali ručními granáty a lze dnes těžko říci, který dům či byt byl zpustošen vojskem a který povstalci.Hned když nastal trochu den a střelba utichla, vychází na ulici policejní a četnické hlídky a společně s vojenskými hlídkami prohlížejí bojiště … a pátrají po útočnících zbraních. Ale tito již opět zmizeli… S nimi zmizeli i všichni jejich mrtví a ranění. Jen četné kaluže krve, které naši opět nalézají, svědčí mlčky o tom, že povstalci musí mít i za dnešní noc těžké ztráty….Kromě několika lehčích škrábnutí neměli jsme žádných ztrát.

 

Po boji

…Jinak po celý den v pondělí bylo u bezpečnostních úřadů v Bruntále jako v úle. Vyšetřovala se nová noční střelba ve městě, vyslýchali se zatčení, konaly domovní prohlídky. Zatčení zapírali jako vždy. … Nakonec nezbylo nic jiného, než dopraviti všechny zatčené i s rukojmími do koncentračního tábora ve Štěpánově.

Státní policejní úřad vydává teď k obyvatelstvu novou vyhlášku, varuje před dalšími nepokoji a upozorňuje, že všichni rukojmí budou bez milosti zastřeleni, bude-li se střílení opakovati! Z každého domu, z něhož bude ještě střeleno, bude vzat jeden obyvatel jako rukojmí.

 

Město se i dál vyklidňuje! Obyvatelstvo zděšeně prchá na venkov … a zanechává svoje byty bez dozoru svému osudu. To bylo ovšem hned využito různými nekalými živly pro vloupání a k vykrádání opuštěných bytů během příští noci! I toho využívá strana SdP a vypouští proti naší armádě další potupnou pověst, tvrdíc a roztrušujíc mezi obyvatelstvem, že byty vylupují v noci vojáci.

 

Vojenské úřady zachytily rovněž v pondělí zprávu, že mezi zámkem Německého řádu a tzv. Uhlířskou horou (Köhlerberg) resp. tamním kostelíčkem existuje tajná podzemní chodba a že povstalci se v této chodbě přes den zdržují a po noční střelbě se v ní různými vchody zase nepozorovaně ztrácí! ..Hledaná tajná chodba však nebyla nalezena. .Jsme všichni pevně přesvědčeni o tom, že tyto tři noci hrůzného střílení v Bruntále nezpůsobili žádní komunisté, jak chtějí svým věřícím namluviti SdP, nýbrž jejich dobře vycvičení a odvážní ordneři a „FS“, anebo snad společně s nimi i tzv. „Sudetská zelená garda“ henleinovského četníka Wildnera z Bedřichovi u Rýmařova…

Za několik týdnů po evakuaci došla nám věrohodná zpráva, že se v Krnově konala před nedávnem vzpomínková slavnost na počest padlých ordnerů a příslušníků „Freicorpsu“. Bylo těchto padlých na Krnovsku přes 80. Podobná vzpomínková slavnost byla i v Bruntále! Bohužel nedozvěděli jsme se zde číslici padlých. Jistě však tato číslice, nebyla-li větší než v Krnově, sotva byla menší…

 

Poslední rok v československém Bruntálu 9,  JUDr. Jan Brothánek