Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1938 očima žurnalistů a dokumentů 9, PhDr. Marie Novotná

30. 8. 2020

Rok 1938 očima žurnalistů a dokumentů 9

PhDr. Marie Novotná

 

Lidové noviny, 29.5.

Všichni za prezidentem, Brno manifestovalo po druhé. Brno 28. května

Po včerejší manifestaci brněnského občanstva pro republiku a jejího prezidenta vzdají dnes dopoledne svůj hold prezidentu dr. Edvardu Benešovi v den jeho čtyřiapadesátých narozenin studenti brněnských středních a odborných škol. Shromáždilo se jich na sokolském stadionu na dvanáct tisíc krom tisíců občanstva, zástupců vysokých škol, města, úřadů, tělocvičných organizací a spolků. Oslava studentská byla spojena s vojenskou přehlídkou. Vlastní studentská slavnost byla ukončena ukázkami prostných. Nadšení mladého obecenstva, které neustále povzbuzovalo cvičence, vyvrcholilo, když na stadion vpochodovali vojáci brněnské posádky. Zemský vojenský velitel divizní generál Luža vykonal přehlídku a velitel posádky brigádní generál Jaroslav Červinka pronesl potom nejdříve zdravici prezidentu republiky… Vzpomněl udatenství a obětavost našich bojovníků za svobodu před 20 lety, je to pro republikánskou armádu příkladem i příkazem. Závěr slavnosti, když vešli studenti mezi vojáky, aby sejmuli vlajku, byl nejkrásnější, snad že se dostalo skutečného výrazu slovům, proneseným na počátku manifestace: nedat se!

 

Lidové noviny, 1.6.

Německé demokratické divadlo v Brně má dobré vyhlídky. Včera večer se ustavil v Brně nový německý divadelní spolek – Verein neues deutsches Theater… Sobotní slavnostní akademie, kterou uspořádal skupina německých demokratických herců ve vyprodané městské Redutě na počest narozenin prezidenta republiky, ukázala jasně, že nové německé divadlo v Brně bude mít dostatek německého obyvatelstva, jež touží v divadle po umění  a nikoli politizování. Takového obecenstva je rozhodně víc, než si myslí nejen zastánci usměrněného nacionálního divadla, ale bohužel i některé úřady.

 

Lidové noviny, 5.6.

Vojáci dětem. Šedesát tisíc Brňanů manifestuje pro jednotu armády a národa. Zemské výstaviště v Brně  mělo v neděli jeden z nejrušnějších dní, jaké pamatuje. Přes šedesát tisíc lidí, z toho valná část mládeže, přišla na slavnost, která byla důstojným projevem jednoty armády a národa. Ty mohutné proudy vojáků, dětí i dospělých, které vyšli z kasáren Masarykových, Svatoplukových a dragounských, přivedly desetitisíce účastníků. Slavnost byla zahájena nástupem vojska a hlášením zemskému veliteli diviznímu generálovi Lužovi. Za zvuků hymny byla vztýčena státní vlajka. Pod zataženou oblohou vzlétlo 1500 poštovních holubů a padesát červených povětrnostních letounů s návratkami. Na cvičišti se rozvinul pestrý pořad, který vyplnili středoškoláci prostnými, studentky v pestrých krojích národními tanci, pěšáci, jezdci a cyklisté hrami, reji a závody…

Slavnost byla zakončena rozdílením putovních cen. Generál Luža odevzdal ceny vítězným družstvům: lékařské fakultě Masarykovi univerzity, veřejné odborné škole obchodní  a živnostenské, první státní reálce z Antonínské ulice, chlapecké škole měšťanské na Mendlově náměstí a chlapecké škole obecné z Kounicovy ulice.

Odbočka Svazu  čs. důstojnictva vykonala záslužný čin uspořádáním této slavnosti, která letos předčila všechny předešlé a krásně projevila úzké spojení národa s armádou.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář