Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1938 očima žurnalistů a dokumentů 13

2. 2. 2024

Rok 1938 očima žurnalistů a dokumentů 13

 

Lidové noviny, 19.8.

Německá demokratická mládež pro obranu Československa, Brno 18. srpna.

Světovému sjezdu mládeže v Novém Yorku, jehož se účastní také zástupce německé demokratické mládeže z Československa, byl z Brna poslán tento projev: „My, německá demokratická mládež brněnská sdružená v Německém demokratickém kulturním společenství, vyjadřujeme pevnou vůli bránit Československo proti rušitelům míru zvenčí i uvnitř a zdůrazňujeme, že jsme připraveni s nasazením všech sil, bránit svou demokratickou vlast po boku české i slovenské mládeže, proti pokusům některých velmocí, které se snaží Československo zaplést do války.

 

Lidové noviny, 24.8.

Hlas demokratických Němců. Žádají vládu, aby nedávala henleinovcům autonomii – Praha 23.8.

Brněnská Deutsche demokratische Kulturgemeinschaft se jménem demokratických Němců obrátila na vládní místa memorandem, jehož hlavním požadavkem je, aby vláda nepovolovala požadavkům sudetoněmecké strany. Memorandum považuje za naléhavé  upozornit vládu na nebezpečí, jimž by se vydaly životy, svoboda a majetek německého občanstva, kdyby se vyhovělo nedemokratickým požadavkům sudetoněmecké strany. V memorandu se říká, že počet německých občanů demokratického smýšlení je daleko větší, než jak ukazuje volební výsledek a na který měl vliv henleinovský teror. „Tím méně má sudetoněmecká strana právo klásti své požadavky i jménem německých demokratů. Německé demokratické občanstvo je v příkrém rozporu s totalitním společenským principem nacistického světového názoru. Proto odmítá autonomistické požadavky sudetoněmecké strany… Demokratické občanstvo žádá dále, aby německá mládež byla vychovávána v demokratickém duchu demokratickými učiteli v dobré občany věrné státu. Memorandum uvádí, že demokratická mládež trpí dnes pod terorem spolužáků, který je podporován velkou částí učitelstva. Protestujeme proti tomu, že se trpí teror nově zřízené privátní armády sudetoněmecké strany FSL a žádá, aby hned byla zrušena.

 

Lidové noviny, 28.8.

Henleinovci operují nepravdami. Protesty proti propůjčení brněnské Reduty demokratům … Nepravdy henleinovských protestů vyvrátil pohotově v odpoledním německém vysílání z Brna úřadující náměstek starosty města Brna dr. Ečer. Prohlásil, že včerejší usnesení městské rady neznamená ještě žádný útok proti Němcům v Brně, ale pouze to, že se provádí usnesení městské rady a zastupitelstva z letošního června, jímž byla již tehdy skupině německých demokratických herců Reduta závazně slíbena, jestliže pro ni dostanou koncesi. Tato podmínka byla splněna a městská rada včera stanovila jen přesné podmínky pro užívání budovy. Dr. Ečer poukázal na to, že v posledních obecních volbách v Brně roku 1935 dali brněnští Němci ze dvou třetin důvěru sudetoněmecké straně a z jedné třetiny stranám demokratickým. Je proto zcela odůvodněno, umožňuje-li město této demokratické třetině uspokojit její kulturní potřeby…

 

Lidové noviny , 17.9.

Brněnská městská rada, většina odmítá zasedat s henleinovci

Před dnešní schůzí městské rady se sešli předsedové radničních klubů sdružujících české i německé demokratické členy ke zvláštní poradě. V ní prohlásili zástupci těchto klubů, že vzhledem na včerejší velezrádné prohlášení vůdce SdP Konráda Henleina proti našemu státu nemohou nadále spolupracovat v obecní správě se zástupci SdP dokud neprohlásí, že odmítají projev vůdce, že odsuzují i protistátní činy příslušníků SdP. Tento spontánní postup většiny městské rady byl později plně odůvodněn vládním usnesením o rozpuštění SdP.

Starosta ing. dr. Spazier  tlumočil dvěma přítomným členům městské rady za SdP, kteří se do schůze dostavili, toto usnesení rady předsedů radničních klubů. Henleinovští zástupci soukromě sice projevili názor, že s Henleinovým velezrádným prohlášením nechtějí mít nic společného, potom opustili s jistými rozpaky a údivem zasedací síň. Teprve potom byla zahájena schůze městské rady.

 

Rok 1938 očima žurnalistů a dokumentů 13

PhDr. Marie Novotná