Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie tvrdo odsúdila správanie globálnych internetových gigantov

29. 1. 2021

Rada federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie tvrdo odsúdila správanie globálnych internetových gigantov

icon

5

Moskva 29. januára 2021 (HSP/Mid/Foto:Pixabay,TASR/AP-Richard Drew)

 

Rada federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej Federácie dôrazne odsudzuje kroky globálnych amerických internetových spoločností, ktoré  z politických dôvodov, bez právneho základu a v rozpore s normami medzinárodného práva obmedzujú slobodu prejavu v sociálnych sieťach informačnej a telekomunikačnej internetovej sieti

 

Ilustračné foto

 

Vývoj udalostí po prezidentských voľbách v USA ukázal, že americkí internetoví giganti sa vydali cestou rozsiahleho využívania cenzúry, v rozpore s princípmi demokracie, všeobecne uznávaným právom občanov vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie, ako aj cestou nezákonného blokovania alternatívnych platforiem. V podmienkach podriaďovania sociálnych sietí politickým cieľom vládnucich kruhov Spojených štátov sa vynorila hrozba vnucovania ich používateľom jednostranného, zaujatého pohľadu na dianie nielen v tejto krajine, ale na celom svete.

 

Je obzvlášť nebezpečné, že zavádzanie obmedzení slobody slova nie je v súlade so zákonom, ale je svojvoľné, nemá právny základ.

 

Mimo legislatívnych hraníc dochádza k obmedzovaniu prístupu k informáciám stovkám miliónov používateľov, ktorí sú takto pozbavení práva slobodne vyjadrovať názory, ktoré nie sú v rozpore s legislatívnymi normami.

 

Osobitne treba zdôrazniť, že ide o monopolnú kontrolu globálnej siete internetovými spoločnosťami, zastúpenými len jednou krajinou – Spojenými štátmi   a úzko spojenými s nimi štátnymi štruktúrami, čo hrozí utvrdením dominancie jedného štátu nad väčšinou globálnych informačných sietí.

 

Protiprávne rozhodnutia amerických vedúcich predstaviteľov sociálnych sietí opäť potvrdili: uzurpovanie kontroly internetu, to nie je fiktívna hrozba, ale realita. Takáto kontrola je mocná zbraň, ktorá sa používa nielen na útoky na občianske slobody a slobodu prejavu priamo v Spojených štátoch amerických, ale môže byť namierená aj proti iným krajinám, vrátane s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku,  provokovať vnútropolitické krízy, ovplyvňovať náladu občanov,  či výsledky volieb.

 

Senátori Ruskej federácie považujú za neprijateľný postoj amerických internetových spoločností, ktoré podrobujú prísnej cenzúre nežiaduce politické názory, ale na druhej strane si neplnia povinnosti proti šíreniu nepravdivých informácií, naopak aktívne pobádajú ruských občanov, aby sa zúčastnili na protestných akciách v podmienkach vysokého rizika novej infekcie ochorenia na koronavírus. Napriek tomu, že nepravdivé informácie boli opakovane oficiálne vyvracané, ich lídri týchto spoločností zámerne neodstraňujú falošné správy. Za týchto podmienok Rada federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie upozorňuje, že je aktuálne a nevyhnutné vypracovať  vnútroštátne právne predpisy na obmedzenie všemohúcnosti a svojvôle globálnych internetových spoločností.  Nesmie sa pripustiť, aby  výlučné rozhodnutia ich lídrov nahrádzali zákony suverénnych štátov.

 

Regulácia činnosti internetových spoločností v oblasti jurisdikcie je zákonným a neodňateľným právom každého štátu na ochranu informačného priestoru. Pre Rusko je takáto regulácia, spolu s rozvojom jeho vlastných sociálnych sietí a internetových platforiem, dôležitou a nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia národnej digitálnej suverenity.

 

Rada federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie vyzýva generálneho tajomníka OSN, generálneho riaditeľa Organizácie pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO,  špecializované monitorovacie mechanizmy Rady OSN pre ľudské práva, generálneho tajomníka Rady Európy, úradujúceho predsedu OBSE, zástupcu OBSE pre slobodu médií v Európe,  aby venovali prvoradú pozornosť úlohe obmedziť svojvôľu amerických svetových internetových spoločností s cieľom zabrániť hrozbe zavedenia  „digitálnej diktatúry“. Aj táto otázka by sa mala stať predmetom čo najväčšej pozornosti na zasadnutiach Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a jeho špecializovaných profilových výborov, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a Parlamentného zhromaždenia Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti  v Európe.

 

Nedávna hrozba nekontrolovanej dominancie  globálnych internetových spoločností vyvoláva nutnosť pracovať na medzinárodnom dohovore upravujúcom ich činnosť. Cieľom tejto práce by malo byť vypracovanie všeobecne platných noriem, ktoré vylučujú svojvoľné rozhodnutia a kladú globálne internetové správy na pevný základ medzinárodného práva.

 

Svetová internetová  má zostať priestorom slobody prejavu a slobody informácií, a  nie politickým nástrojom jedného štátu a s ním úzko spolupracujúcich mediálnych monopolov.

 

Rada federácie

 

Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie

 

 

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie  k činnosti amerických internetových monopolistov

 

Podporujeme vyhlásenie Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie v súvislosti s porušením zásady slobody prejavu globálnymi americkými internetovými spoločnosťami.

 

Reštriktívne opatrenia prijaté správou najväčších amerických sociálnych sietí v súvislosti s obsahom zverejňovaným na ich platformách spôsobili úder demokratickému hodnotovému systému a medzinárodnej informačnej architektúre.

logo Facebooku

 

Prípustnosť svojvoľnej a netransparentnej cenzúry mediálnych platforiem digitálnymi platformami pri absencii náležitého rozhodnutia súdu spochybňuje poslanie štátu ako garanta plnenia medzinárodných záväzkov v oblasti zabezpečenia slobody prejavu tým subjektom, ktoré spadajú pod jeho jurisdikciu.

 

Porušené boli ustanovenia Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Helsinského záverečného aktu a mnohých ďalších rozhodnutí OBSE –  tieto dokumenty USA podpísali.

 

Precedens dokazuje, že americkí IT giganti sú schopní slobodne nezávisle formovať obraz modernej komunikačnej infraštruktúry v záujme svojich korporácií a svojich „kurátorov“ a ignorovať pritom základné demokratické a etické normy. Medzinárodné spoločenstvo tak čelí výzvam úplnej neovládateľnosti informačného priestoru a nechránenosti osobných údajov zhromaždených v sociálnych sieťach.

 

Všímame si rozsiahle šírenie „fejkov“ o Rusku americkými digitálnymi platformami, ktoré systematicky rozširujú provokatívny obsah, ktorý zasa potom šíri  Americké veľvyslanectvo v Moskve. Jeho zástupcovi, ktorého predvolali na ministerstvo zahraničia 27. januára tohto roku, odovzdali protestnú nótu s upozornením, že ruská strana si vyhradzuje právo na odvetu.

 

Diskusia o rizikách pre slobodnú komunikáciu a dodržiavanie ľudských práv, ktorú má monopol amerických IT gigantov mediálnom trhu prináša, sa vedie na špecializovaných medzinárodných platformách už niekoľko rokov. Akékoľvek pokusy o zvýšenie regulácie sociálnych sietí sa však stretávajú s odporom západných kolegov a sú klasifikované ako „útoky na slobodu prejavu“.

 

Je zrejmé, že mediálna sféra podlieha regulácii a kodifikácii. Je nevyhnutné nadviazať konštruktívny dialóg so všetkými zúčastnenými stranami s cieľom mobilizovať úsilie zamerané na rozvoj a konsolidáciu jasne definovaných požiadaviek na transparentnosť politiky moderovania obsahu v sociálnych sieťach v medzinárodných dokumentoch.

 

Prišiel čas spoločne a vecne spolupracovať v špecializovaných medzinárodných štruktúrach, predovšetkým v rámci OSN, Rady Európy a OBSE.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář