Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proti lžím předsedy Jaroslava Vodičky se musím ohradit

5. 7. 2020

Proti lžím předsedy Jaroslava Vodičky se musím ohradit

5. 7. 2020

V zápise z 13. řádného zasedaní Ústředního výboru ÚV ČSBS dne 23. června 2020 je na straně 3 uvedeno vystoupení Jaroslava Vodičky, který prohlásil, že oblastních organizacích br. Pelce a br. Fryčky bylo ministerstvem financí zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně v prvním případě 65 tis. Kč a ve druhem případě 67 tis. Kč. Br. Milan Fryčka na místě řekl, že jde o lež; já jsem se jednání ÚV neúčastnil, protože tento orgán se stal v zásadě nefunkčním, sektářským, proto se ohrazuji nyní.

Za prvé. Pokud si spočítáte částky, které, podle „Protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly MF, odbor 17 – Kontrola ze dne 30. 8. 2019“, č. j. MF – 9031/2019/1706-7 – protokol jsem vložil do přílohy, tedy částky, které podle tohoto úředního protokolu oblast Benešov, zde označená číslem 301, neoprávněně užila, pak to za rok 2016 bylo 22 138 Kč (v té době jsem nebyl předseda, nelze mi to házet na krk), za rok 2017 to bylo 3 002 Kč (totéž, co v předchozím) a za rok 2018 šlo o částku 1 834 Kč; celkem za sledovaná léta (kontrola se týkala let 2016, 2017 a 2018) to, podle MF, činilo 26 974 Kč.

Jestliže Jaroslav Vodička vypustil z úst, že šlo o částku 65 000 korun – je to nehorázná lež.

Závěr: Tvrzení Jaroslava Vodičky o tom, že ministerská kontrola zjistila v oblasti Benešov porušení rozpočtové kázně v rozsahu 65 000 korun je lživé.

 Za druhé. Ke kontrole ministerstva financí: Zjistili jsme, že v případě oblasti Benešov (přezkoumávat jiné oblasti nemám čas) se ministerská kontrola několikrát zmýlila – to by však měla účetnická organizace pracující pro náš svaz zjistit (předsednictvo však podporuje namísto odbornosti nepotismus, viz bod šestý našeho stanoviska ke 13. zasedání ÚV).

Pokud by současné vedení mělo zájem na odborném zhodnocení závěrů ministerské kontroly – mohlo se nás zeptat (navíc nelze vyloučit obdobná pochybení i v případě jiných oblastních organizací).

V čem spočívaly chyby ministerské kontroly? V tom, že do svého přehledu údajně neoprávněně užitých prostředků (tedy do zmiňovaného „Protokolu“) zanesla i výdaje, které byly oblastí Benešov doloženy a byly v souladu s dotačním určením. Konkrétně za rok 2016 šlo celkově o částku 18 529 Kč (nedoloženo tedy zůstalo pouze 3 609 Kč) – viz doklady v příloze značené p32, p42, p17, p31, p5, p8, p19, p22, b10, b25, b61, b63, b10, b25, b61, b63, b4, b10, b25, b61, b63, p54, b9, b24 a b60; za rok 2017 šlo o částku 676 Kč (nedoloženo tedy zůstalo 2 326 Kč – viz doklady značené p39, p9, p37 a b17; za rok 2018 šlo o částku 120 Kč (nedoloženo tedy zůstalo 1 714 Kč) − viz doklad b20.

Celková nedoložená částka za léta 2016 až 2018 za oblast Benešov tak byla pouze 7 649 Kč.

Nechci čtenáře zahltit čísly, tak už jen stručně: Ministerstvo financí v tabulkách operuje s některými položkami vícekrát, i třikrát, čtyřikrát; kupř. rok 2016 – doklady p32 (3×), p42 (3×), p17 (4×), p5 (4×), p8 (3×), p19 (4×), p22 (4×), b4 (4×), p54 (2×), p31 (3×); většinou jde o několikasetkorunové částky, jenom v případě p54 o dvakrát 3 396 Kč; rok 2017 – doklady p10 (4×), p38 (4×, z toho jednou v r. 2016), p9 (4×, z toho jednou v r. 2016), o37 (4×). O přesnosti taková práce nesvědčí.

A ještě poznámku: Kontrola MF ČR byla chybná i v tom, že do kontrolovaných položek zahrnovala též výdaje, které se neuskutečnily z dotačních příjmů ze státní rozpočtu (= ministerstva financí), nýbrž z vlastních příjmů oblastí (z členských příspěvků) a z dotací měst a obcí (tedy dotací z místních rozpočtů); takové výdaje však s příjmy ze státního rozpočtu nemají nic společného. Přitom na s. 4 „Protokolu“ pracovníci MF jasně říkají, že kontrolují dotace poskytované odborem 14 MF (odbor Rozpočtová politika společensky významných odvětví) z kapitoly státního rozpočtu „Všeobecná pokladní správa“. Je tedy zřejmé, že postup ministerstva při uvedené kontrole byl metodicky a obsahově nesprávný – kontrola se měla týkat pouze užití dotací ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím ministerstva financí. Na tuto vadu jsme předsednictvo v čele s Jaroslavem Vodičkou upozorňovali, to však nereagovalo; toto předsednictvo není schopno takový problém intelektuálně reflektovat.

Dále se chci vyjádřit k další nepravdě, kterou Jaroslav Vodička na jednání ÚV ČSBS vypustil z úst (viz s. 2 uvedeného zápisu). Tvrdil, že všechny problémy a spory se mají řešit na půdě ČSBS a nikoliv přes média, jak se stalo v pořadu Reportéři ČT vysílaném na ČT 1 v pondělí 22. 6. 2020. Ve zprávě napsané Milanem Vichtou, jež byla schválena jako informace Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ (Zpráva o průběhu pléna ÚV ČSBS 23. 6. 2020, viz), je zaznamenáno, že Jaroslav Vodička prohlásil, že svým vystupováním v televizním pořadu Reportéři ČT (viz) členové ČSBS porušili závěry 10. sjezdu ČSBS. Takové tvrzení Jaroslava Vodičky je nepravdivé – žádný spolek, kupř. ČSBS, žádná politická strana atp., tedy nikdo se nemůže rozhodnout, že bude porušovat Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod suspendováním základních občanských práv. Ústava a Listina garantují svobodu slova a svobodu informací. Tato základní občanská práva nemůže žádné usnesení žádného sjezdu ČSBS omezit. Členové ČSBS mají na základě Ústavy a Listiny právo svobodně o dění v našem svazu ve veřejném prostoru informovat, tyto informace mají právo svobodně šířit, třeba svým vystoupením v televizním pořadu, tvorbou tohoto webu atp.

Podle citovaného zápisu z jednání 13. zasedání ústředního výboru měl Jaroslav Vodička zdůraznit, že svazové problémy by se měly řešit na půdě svazu – ovšem jak řešit problémy na půdě svazu, když současné předsednictvo v čele s Jaroslavem Vodičkou problémy řešit odmítá: Mnohokrát jsme se Jaroslava Vodičky kupř. dotazovali, kde jsou peníze za prodej domu v Praze-Běchovicích č. p. 157 vč. zahrady, LV 340, p. č. 397, za kolik byl prodán, a jak to, že se peníze za jeho prodej v účetnictví svazu neobjevily − předsednictvo uvedený prodej před členy ústředního výboru tají; podle kontroly ministerstva financí více než 600 tisíc korun ze státního rozpočtu v rozporu se zákony prohospodařilo vedení svazu – na co peníze šly, se nedovíte, konkrétní osobní odpovědnost Jaroslav Vodička ani předsednictvo nevyvodí… a takových otázek klademe na našem webu desítky.

Na tyto a mnohé další otázky předsednictvo neodpoví – takže jak chcete řešit problémy svazu na půdě svazu?

Konkrétně jsem upozornil na dvě lži, kterých se Jaroslav Vodička na 13. zasedání Ústředního výboru ČSBS dopustil. Uvedl jsem je na pravou míru. První lež o výši neoprávněně užitých prostředků ze státního rozpočtu svazovou oblastí Benešov, druhou lež o tom, že sjezd ČSBS může suspendovat Ústavu a Listinu.

Tento článek jsem nenapsal pro to, že bych předpokládal od Jaroslava Vodičky omluvu – vím, že lhaní je způsobem jeho jednání, proto žádnou sebekritickou reakci od něj předpokládat nelze. Napsal jsem ho, aby naši členové, pokud nejsou přihlouplými sektáři a mají zájem o pravdivé informace, a všichni naši čtenáři měli správné informace, nikoli jen lži, jež Jaroslav Vodička produkuje.

 

PhDr. Vladimír Pelc,

předseda Oblastního výboru ČSBS Benešov,

člen ÚV ČSBS

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář