Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela Nicoláse Madura Morose v OSN

1. 10. 2020

Prohlášení prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela Nicoláse Madura Morose v OSN

–výběr z prohlášení promítnutého 23. září 2020

 

... Jednání 75. Valného shromáždění OSN je vynikající příležitostí vzhledem k mimořádné situaci způsobené svět ohrožujícím virem COVID-19. Říkám mimořádnou příležitostí, protože kromě toho, že představuje vážné potíže pro celou planetu, je to také příležitost zamyslet se nad změnou paradigmat, kterou od světových vůdců tolik očekávají sami lidé, zejména velká většina, která je ohrožena chudobou a vyloučením.

Na podobném Valném shromáždění v roce 2001 náš věčný velitel Hugo Chávez řekl – cituji – "Přicházíme beze strachu, s velkou a dobrou vírou, s velkým životním optimismem, v bratrství, sjednoceni a s nejvyšší důvěrou, že my, vůdci zemí planety, musíme dnes hledat a dosahovat řešení skutečných problémů, abychom bylo dosaženo spravedlnosti a míru." Ve Venezuele jsme přesvědčeni, že svět musí být po pečlivém rozboru zcela změněn, řekl s velkým důrazem velitel Chávez; výrazné zdůraznění, neboť svět se stal velmi špatný, klopýtá od jedné chyby ke druhé. V roce 2001 to byla výzva velitele Cháveze, aby se v novém přístupu k Organizaci spojených národů začala ctít skutečnost. A teď jsme přišli v roce 2020 a trváme na potřebě obnovy paradigmat.

Venezuela si uvědomuje, že organizace Spojených národů v těchto 75 letech významně přispěla lidstvu. Požadujeme však větší vůli a úsilí udržet úspěchy, rozvíjet pokrok s novými cíli. Trváme na posílení spolupráce v rámci Jihu a vytvoření alternativních mechanismů financování a technické podpory, které podpoří iniciativy a priority stanovené našimi národy k dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Jedná se o naléhavý úkol a každý den se počítá. "Jih si také myslí, že na něm také záleží, že také existuje", jak řekl básník (Mario) Benedetti, narozený právě před 100 lety.

Všichni musíme pracovat na záchraně naší planety. Vyzýváme k dosažení co nejvyššího politického závazku v boji proti změně klimatu, který je realitou a naléhavou prioritou. Uvědomujeme si, že je důležité posílit opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně v souladu s Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu a s Pařížskou dohodou. Znovu proto znovu potvrzujeme význam prostředků k jejich zajištění v rozvojových zemích. Noam Chomsky nedávno varoval: "Nezbývá moc času".

... Organizace spojených národů a lidstvo jako celek čelí hluboké a složité krizi, která kombinuje pandemii COVID-19 s globálními výzvami v oblasti změny klimatu a udržitelným rozvojem.

K tomuto znepokojivému scénáři se přidává neméně alarmující směřování velmocí, které přivádějí lidstvo do přímé konfrontace ve vojenské sféře. Tohle by bylo možná poslední pro náš druh. Spojené státy americké, které ani zdaleka nezaujímají kladnou nebo aktivní vedoucí pozici, se pod vládou, která je neústupná a nepřátelská vůči diplomacii a vysoké politice, chovají nevyzpytatelně, neboť otevřeně ignorují multilateralismus a jakýkoli typ již existující globální správy.

Pandemie COVID-19 změnila realitu a priority celého lidstva kvůli jejím důsledkům na lidský život. Pandemie ozřejmila nerovnosti ve světě a prohloubila je. Některá nouzová opatření tváří v tvář pandemii bohužel prohloubila sociální a hospodářské rozdíly mezi zeměmi. Proto musí mezinárodní společenství jako celek globálně a koordinovaně reagovat podporou všech potřebných národů a pomoci vytvořit podmínky pro ekonomicky silnější a všechny zahrnující (inkluzivnější) společnosti.

Ještě před pandemií COVID-19 již došlo ke kolapsu mezinárodního geopolitického a geoekonomického řádu. Tato mimořádná situace nás však upozornila na rozpory kapitalismu a jeho logickou a provozní neschopnost vypořádat se s těmito krizemi a kriticky o nich přemýšlet. V mnoha případech bylo působení států omezeno na minimum a zavedený neoliberalismus dusil veřejné instituce a proměnil práva lidí v soukromé služby; zdraví se stalo luxusem. Poslechněme si v ulicích světa zlobu lidí, kteří se cítí osiřelí a nechránění! Zdraví a pohoda obyvatelstva nejsou zbožím; trh nemůže nadále regulovat osud lidstva!

Venezuela je přesvědčena, že úloha Světové zdravotnické organizace (WHO) by měla být příkladem multilateralismu, který musíme posílit. WHO musí být organizace, která jedná a mluví důvěryhodně, aniž by se klaněla tlaku, vydírání a útokům mocných; tím potvrzuje svou morální autoritu, vědeckou kapacitu a spolupráci založenou na solidaritě.

Vítáme obrovské vědecké úsilí sesterských národů, jako je Rusko, Čína a Kuba, při vytváření účinné a bezpečné vakcíny proti COVID-19, a věříme, že tyto objevy budou považovány za globální veřejný statek každého z našich národů, s volným přístupem pro všechny národy světa, bez diskriminace.

Z Bolívarovské republiky Venezuela navrhujeme vytvoření revolvingového fondu pro veřejné nákupy v rámci systému OSN, který by zaručil přístup k potravinám a zdravotnickým produktům financovaným z veřejných zdrojů. To umožní čelit diskriminaci a hospodářské blokádě zemí tím, že vládám usnadní získávání potřebného zboží a služeb.

Vyzýváme k posílení finančních politik a fondů zaměřených na rozvoj místních výrobních řetězců a nových hospodářských subjektů, jakož i k vytvoření banky volných technologií a univerzálních procesů vzdělávání a odborné přípravy.

Bolívarská republika Venezuela obhajuje přijetí právně závazného mezinárodního nástroje rozvoje a práva na rozvoj, který posílí boj národů za překonání chudoby a sociálních nerovností a za sociální spravedlnost.

Naše znovuzvolení členem Rady OSN pro lidská práva suverénními a většinovými hlasy zemí zastoupených v systému OSN – navzdory neutuchajícím útokům amerického impéria a jeho satelitů – znovu potvrdilo náš závazek podporovat dodržování lidských práv a základních svobod všech lidí bez rozdílů a spravedlivým a rovnoprávným způsobem a důraznou podporu jakékoli iniciativy v boji proti nesnášenlivosti kvůli etnickému původu, pohlaví, národnosti a dalším souvisejícím věcem. Jsme odhodláni dodržovat zásady univerzálnosti, nestrannosti, objektivity, nepolitizace a nevýběrovosti při jejich provádění. Zavázali jsme se k mezinárodnímu, mezikulturnímu, konstruktivnímu a kooperativnímu dialogu s cílem pokročit v prosazování a ochraně všech lidských práv, samozřejmě včetně práva na komplexní rozvoj národů.

... Bolívarská republika Venezuela potvrzuje svůj závazek k mírovému urovnání sporů v souladu se zásadami stanovenými v Chartě Organizace spojených národů, a v tomto smyslu v souvislosti s územním sporem o Guayana Esequiba (dlouhodobý územní spor mezi Venezuelou a Guayanou – dědictví koloniálního dělení z 18. a 19. století, pozn. překl.), Venezuela opakuje, že přísně dodržuje Ženevskou dohodu z roku 1966 (dohoda o řešení sporu jednáním, pozn. překl.). Zdůrazňujeme zejména cíl, účel a důvod Ženevské dohody, která jasně nařizuje dosažení praktického, uspokojivého a vzájemně přijatelného řešení prostřednictvím následných mechanismů stanovených v článku 33 Charty Organizace spojených národů. Právě prostřednictvím politického, diplomatického a vzájemně dohodnutého jednání dosáhneme řešení tohoto sporu zděděného po imperiálním kolonialismu.

... Svět nadále čelí mnoha nespravedlnostem, které postihují nevinné národy a ohrožují jejich existenci vyhlazením díky krokům států, které jsou neopodstatněné a nepřípustné a které komplikují situaci lidské společnosti.

Ještě jednou zopakujme naši podporu a solidaritu s arabským lidem v Palestině a dožadujme se uznání nároku na jejich historická území, která v roce 1967 potvrdila Organizace spojených národů.

Podporujeme výzvu Organizace spojených národů, aby se ukončila nechvalně známá, kriminální, téměř 60 let stará blokáda našeho sesterského národa Kuby, a v tomto ohledu znovu potvrzujeme výzvu vládě USA, aby okamžitě ukončila hospodářskou, obchodní a finanční blokádu našeho sesterského národa.

... Bolívarská republika Venezuela znovu opakuje svůj závazek podporovat a posilovat dialog a spolupráci budováním mostů mezi národy, respektováním kulturních a náboženských rozdílů, prostřednictvím předcházení konfliktům, usmíření a budování míru. Hnutí nezúčastněných zemí (NAM) podpořilo uznání těchto iniciativ, politik a hodnot oslavou Mezinárodního dne multilateralismu a diplomacie za mír a připojilo se ke skupině přátel Aliance civilizací OSN, která mává vlajkami pluralismu a spravedlnosti. Je před námi ještě mnoho práce a my ji uděláme.

... Jak víte, Venezuela je pod neustálým útokem. Naše milovaná vlast je obětí útoku amerického impéria mnoha formami: v oblasti médií, v politické oblasti, v ekonomické oblasti; dokonce nám hrozila přímá vojenská agrese.

Jednostranná opatření uvalená vládou Spojených států amerických se snaží podmanit si venezuelský lid. Nicméně, naši lidé, spolu s ústavní vládou, hrdinně odolali ostouzení, nezákonným postupům, nelidskosti impéria, které dnes představuje nejvážnější hrozbu, kterým čelí multipolární svět.

Dnes, ve stoje, jako důstojný národ, děti slavného osvoboditele Simóna Bolívara, říkáme rasistické vládě Spojených států, že svět ji sleduje, že 21. století má milióny očí, které vidí i mimo redakce sdělovacích prostředků. Stále je čas vrátit se k mezinárodní zákonnosti. Říkáme vám, že ještě máte čas zvrátit vaše zdiskreditování a globální neduhy, že svět je si vědom vaší provokativní svévole a arogance. Pokračování v porušování Charty Organizace spojených národů vás neúprosně dovede k izolaci, diskreditaci a dějinnému odsouzení národy světa, včetně vašeho vlastního národa, lidu Spojených států, který už vyšel do ulic na protest proti rasismu, proti policejní brutalitě, proti zneužívání.

Jednostranná donucovací opatření probudila nejen rozhořčení a zavržení národy proti jasné snaze o globální diktaturu Spojených států, kterou se nám snaží vnutit, ale také vyvolala soudržnost a národní iniciativy týkající se nových forem výroby, technických a technologických řešení. Vynalézavost byla odpovědí na pronásledování našeho národního průmyslu. Takhle vypadá skutečný Venezuelan z masa a kostí, který je tak skrytý a který se tak snaží vámi opovrhovat. Dnes vám mohu říci, ... že v naší vlasti byla rozpoutána revoluce inovací, nová ofenzíva, která se promění v čestný cyklus příležitostí proti pokusům agrese zaměřeným na zhroucení našeho národa.

Kromě využití solidarity a spolupráce spřátelených zemí a systému OSN jsme vyvinuli obrovské úsilí s vlastními kapacitami, abychom čelili pandemii COVID-19. Vyhnuli jsme se nejhoršímu, navzdory plánům, prognózám a katastrofickým přáním těch, kteří na nás útočí. Ani nezákonná blokáda, ani agrese proti naší vládě nás nerozptylovaly a nebránily nám v naplnění velkého cíle: chránit životy našeho obyvatelstva.

Dnes můžeme říci, že jsme použili asi 1,9 milionu bezplatných testů, které dosud představovaly v průměru 62 489 testů na milion obyvatel. Můžeme říci, že jsme latinskoamerická a karibská země, která provedla nejvíce testů svého lidu; říkáme to s pokorou a touhou vždy pomáhat sousedním zemím, od jejichž vlád se nám opakovaně dostává pouze agresí. To je venezuelská pravda, neuslyšíte ji, neuvidíte ji na předních stránkách tradičních sdělovacích prostředků, natož v sociálních sítích nebo na internetu; blokáda je také komunikační.

Proto se chci zastavit a podělit se o naše zkušenosti, které by mohly zachránit životy na jiných místech planety, stejně jako zkušenosti, která s námi udělaly Čína, Kuba a Rusko.

Náš systém sociální a zdravotní ochrany nám umožňuje chodit od domu k domu, hledat pozitivní případy a věnovat se podezřelým nebo potenciálním případům. Spoléháme se na to; s lékařskými misemi a automatizovaným ochranným systémem nazvaným Patria Web System (Vlastenecký internetový systém), kde je registrováno více než 20 milionů dospělých občanů z 30 milionů obyvatel, což odpovídá více než dvěma třetinám populace. Tento územní systém nám umožnil oslovit všechny komunity v naší zemi. Máme vlastní model, navržený na principu upřednostňování všech životů stejně. Díky tomu jsme byli schopni spojit dodržování bezpečné vzdálenosti s produktivním životem země. Nazvali jsme to "Systém sedm se sedmi" a dáváme to k dispozici všem národům, se skromností, která nás charakterizuje. Sedm dní: týden v domovech v hluboké karanténě, a sedm dní, týden širokého a všeobecného pružného přístupu k ekonomice, který zajišťuje přechod do nového normálního stavu. Až do překonání této pandemie.

Naše vláda je připravena čelit této výzvě společně s našimi lidmi; lépe si uvědomujeme, že se venezuelské obyvatelstvo spojilo a dosáhlo dobré účinnosti našeho systému veřejného zdravotnictví. Tímto způsobem jsme byli schopni kontrolovat první známky této pandemie, která zasáhla svět, a získali jsme čas na zlepšení všech postupů pro prevenci, léčbu a ochranu našich lidí.

Venezuela je jednou z mála zemí, které uplatňují bezplatnou a diferencovanou léčbu zjištěných případů: bezpříznakových, s mírnými příznaky, se středně závažnými příznaky a se závažnými příznaky. Naše politika prevence a pozornosti znamená celkovou hospitalizaci všech pozitivních případů, i když nevykazují příznaky. To zabránilo exponenciálnímzu šíření této nemoci.

... Více než 30 tisíc miliard dolarů bylo odebráno z Bolívarovské republiky Venezuela, zmrazených a držených na bankovních účtech ve Spojených státech a v Evropě. Stejně tak každá společnost nebo vláda, která obchoduje s naší zemí jakýkoli zbožím nebo službami, ať jde o potraviny, léky, palivo, přísady potřebné k výrobě benzínu atd., které potřebujeme, je pronásledována.

Proto potvrzujeme světu, že se Venezuela připravila vzdorovat a že vzdorujeme tomuto útoku, zločinné, nelidské agresi. Venezuela je připravena tuto blokádu vlády Spojených států severní Ameriky překonat. Je to boj o tempo, o naši vlast, o region, o lidstvo. Náš hrdinný venezuelský lid v minulosti převzal odpovědnost za svou historickou roli ponížit nejnebezpečnější impérium celých dějin; impérium, které zároveň píše ty nejděsivější kapitoly nelidskosti a trestního vnucování. Svět musí vědět, že jsme připraveni s ním bojovat silou našich dějin, našeho ducha, rozumu a mezinárodního práva.

Rád bych znovu zopakoval naše hluboké uznání prohlášení generálního tajemníka i vysoké komisařky pro lidská práva Michelle Bacheletové, které požaduje okamžité zrušení jednostranných a trestních donucovacích opatření, která jsou nejen v rozporu s Chartou Organizace spojených národů, ale jsou jasnými překážkami pro postižené země, aby se mohly odpovídajícím způsobem zabývat pandemií COVID-19 a dosahováním cílů udržitelného rozvoje.

Jak víte, útoky se neomezují pouze na jednostranná donucovací opatření. 3. května čelila Venezuela pokusu o námořní vpád skupiny žoldáků a teroristů, financovaných vládou Spojených států a vyškolených na kolumbijském území, s celkovou a absolutní podporou americké a kolumbijské vlády. Tato skupina teroristů byla v reálném čase konfrontována občanskou, vojenskou a policejní unií a pachatelé tohoto útoku, tohoto ozbrojeného vpádu do Venezuely, byli neutralizováni a zajati a jsou v rukách soudních institucí pro přípravu řádného procesu.

Stejně tak jsme nedávno zajali amerického špiona s válečnými zbraněmi a dokumenty souvisejícími s naším ropným a elektrotechnickým průmyslem. Jsou to každodenní obléhání, kterým čelíme, která vyšetřujeme, odsuzujeme a odhalujeme jedno po druhém.

A já se ptám sám sebe: Jak může být taková teroristická akce kvalifikována uprostřed mimořádné humanitární situace, kterou prožíváme s pandemií COVID- 19? Může to lidstvo posoudit? To nejmenší, co můžeme říci, je, že míra byla překonána, že jde o ten nejhorší hřích, který, jak se zdá, zcela převzaly severoamerické elity.

Proto Bolívarská republika Venezuela znovu opakuje, že je třeba obhájit zásady respektování suverenity, sebeurčení národů, vyjádřené v Chartě Organizace spojených národů, které nás všechny spojují, jejichž nezákonné porušování některými členskými státy této organizace, motivované hanebnými důvody, ohrožuje stabilitu naší země a latinskokaribské oblasti.

Je nezbytné, aby se země, které brání mír, aktivovaly a přinutily vládu Spojených států pochopit, že uprostřed pandemie nikdo nerozumí a neumí si vysvětlit, proč dochází k nárůstu trestního stíhání, blokády proti šlechetným zemím, jako je Kuba, Nikaragua, Venezuela, Sýrie, Írán a další bratrské země světa. Z tohoto důvodu musíme požadovat ukončení všech jednostranných donucovacích opatření, všech tak zvaných sankcí a umožnit našim národům uplatňovat svá vlastní práva, právo na rozvoj a mír. Spojené státy a jejich vláda se musí vzdát staré praxe kriminalizace těch z nás, kteří se nepodřizují jejich příkazům v tomto světě, a stejně jako my respektovat politiku nezávislosti a suverenity. Spojené státy – musíme to říci – se postupně staly nejvážnější hrozbou pro mír na tomto světě.

Chceme podpořit slova generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese o příměří a zastavení konfliktů ve světě, která připomínají neomezené uznávání a plné dodržování cílů a zásad Charty Spojených národů a mezinárodního práva, zejména pokud jde o svrchovanost, územní celistvost a nevměšování se do vnitřních záležitostí států, dialog mezi národy, mírové řešení sporů a zákaz hrozeb nebo použití síly jako takové.

... Venezuela je tradičně hostitelskou zemí uprchlíků a migrantů. V přímém důsledku trestních jednostranných donucovacích opatření a ekonomických agresí, které vláda Spojených států vnucuje našim lidem, proběhl proces emigrace našich občanů, v zásadě z ekonomických důvodů.

Nicméně v současné době naše země čelí vlně dobrovolných, masivních návratů tisíců venezuelských migrantů ze zemí s velmi vysokou mírou nákazy COVID-19, jako je Kolumbie, Ekvádor, Peru, Chile, Brazílie, motivovaných různými důvody, z nichž nejdůležitější je selhání zvládání COVID-19 v těchto zemích. Za druhé, systematické porušování lidských práv venezuelských migrantů, anachronické a xenofobní politiky vůči migrantům naší země, a to i z vysoké úrovně vlád v těchto zemích: diskriminace, špatné zacházení, nedostatečné sociálně ekonomické podmínky, situace polootroctví, obchodování s lidmi, pohromy, které naši migranti utrpěli v jasném rozporu se svou lidskou důstojností. Jaká byla reakce světa? – Divíme se: Říká to, že tváří v tvář těmto zavrženíhodným faktům je třeba se obávat Venezuely? Proč to ticho?

Jak jsme řekli, pandemie COVID-19 dále odhalila již tak neudržitelné životní podmínky tisíců migrantů v takzvaných hostitelských zemích, kteří hlásí další zhoršení opuštěnosti a nedostatečnou reakci a pozornost ze strany orgánů v těchto zemích. Křehkost systémů sociální ochrany těchto zemí se zřetelně projevila, ač jsou někdy prezentovány jako sociální a hospodářské modely. A znovu se divíme, jak je to možné, navzdory velkému množství dolarů, které byly těmto vládám poskytnuty prostřednictvím extravagantních konferencí o náboru dárců pro venezuelské migranty? Co udělali s těmi penězi? Ukradly je ty vlády? Máme za to, že s institucionální a vědeckou přísností musíme přehodnotit úlohu, kterou v těchto procesech hrají některé agentury OSN nebo někteří lidé z agentur jako Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

... V zájmu usmíření a dodržování dohod dosažených u kulatého stolu národního dialogu mezi venezuelskými politickými silami byla v září 2019 přijata řada opatření ve prospěch a zaručení demokracie ve Venezuele. Nedávno bylo 110 občanů patřících k pravicovým opozičním skupinám stíhaných za několik zločinů souvisejících s agresí proti naší zemi omilostněno. Tímto rozhodnutím se snažíme pokračovat v budování cesty k národnímu usmíření, chápeme, že mír si zaslouží veškeré úsilí a my neustaneme plnit náš závazek vůči tomuto úkolu.

V souladu s ustanoveními, která byla schválena v naší národní ústavě, potvrzena v referendu venezuelským lidem v prosinci 1999, se 25. demokratické volby za posledních 20 let budou konat v neděli, 6. prosince 2020 (Angl. text poněkud nejasný. Pozn. překl.) Tentokrát bude obnova zákonodárné moci za účasti více než 14 400 kandidátů z více než 107 politických organizací z celého národního ideologického spektra.

Mohu vám říci, že ve Venezuele existují všechny nezbytné záruky pro uspořádání parlamentních voleb, a proto jsme vyzvali svět, aby se k nám připojil, aby byl svědkem živé demokracie. Nic a nikdo nebude schopen vzít venezuelskému lidu právo zvolit novou zákonodárnou moc, protože se jedná o základní nástroj kolektivní existence a bude to výrazem vůle vlastní moci. Nikdo nerozhoduje za nás Venezuelany; nezasahujeme, ani to v žádném případě nezamýšlíme – nikdy – vůči jakémukoli jinému národu, jsme uznalí, a proto požadujeme uznání.

Přesto vláda ve Washingtonu, která vedla svůj vlastní lid ke kolapsu pandemie – která mimochodem uspořádá prezidentské volby v listopadu – v do očí bijícím rozporu s mezinárodním právem nezákonně zavedla nová jednostranná donucovací opatření proti venezuelským demokratickým institucím, v tomto případě volební moci, aby se pokusila zasahovat do průběhu parlamentních voleb stanovených v naší ústavě. Proto Bolívarská republika Venezuela znovu opakuje, že je třeba obhájit zásady respektování suverenity a sebeurčení národů, vyjádřené v Chartě Organizace spojených národů, jejichž nezákonné porušování některými členskými státy této organizace má vést Venezuelu k násilí a konfliktům. To nedovolíme! Požadujeme uznání. Venezuelská cesta je mír, demokracie, svoboda, hlasování, účast a rozhodování lidu. Tak to bylo, a tak to bude.

... Tady stojí Venezuela! Se svou historickou důstojností, v míru. Připravena na nové výzvy; připravena na nová vítězství. Loučím se s vámi a přeji vám sjednocení, mír a spolupráci celého světa.

Překlad: V. Exner, 30. září 2020

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář