Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prof. JUDr. V. Pavlíček o dekretech prezidenta republiky

1. 2. 2022

Prof. JUDr. V. Pavlíček o dekretech

prezidenta republiky

 

Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu

 

Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, CSc. výslovně uvádí: „Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu.... Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností Německé říše jako celku.... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ (Sborník Česko-německé vztahy: Česká stanoviska, vydal Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Praha 1998. str. 27).

 

Představitelé landsmanšaftů Němců odsunutých z Československa již dlouhodobě všemožně usilují o zrušení dekretů prezidenta republiky. Tento jejich požadavek je, jak v roce 1998 řekl prof. JUDr. V. Pavlíček, DrSc. „…součástí komplexního plánu obsaženého v jedné expertize, kterou měla německá vláda v roce 1991 k dispozici při jednání o československo-německé smlouvě a má sloužit k znovuzískání majetku Němců. Řada kroků německé strany postupuje podle tehdy zpracovaného scénáře“. (Sborník Česko-německé vztahy: Česká stanoviska, vydal Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Praha 1998. str. 28).

 

Seznam dekretů prezidenta republiky

Dekrety prezidenta republiky vyhlášené v Úředním věstníku československém

 

Dekret

Ze dne

Číslo
úř. věst. čsl.

Republikace

Ústavní dekret presidenta republiky o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení ČSR

21. července 1940

1/1940

ne

Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné

15. října 1940

2/1940

20/1945 Sb.

Dekret presidenta republiky, jímž se upravuje veřejné vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení československé vlády

26. října 1940

4/1940

ne

Dekret presidenta republiky o čsl. polních soudech

26. října 1940

5/1940

ne

Dekret presidenta republiky, jímž se mění některá ustanovení zákona o vojenském kázeňském a kárném právu

26. října 1940

6/1940

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za vklady vložené u „Spořitelny československého vojska v zahraničí“

23. dubna 1941

8/1941

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1941

12. srpna 1941

9/1941

ne

Dekret presidenta republiky o ustanovování a o služebních i platových poměrech zaměstnanců Československé republiky v zahraničí

13. srpna 1941

10/1941

ne

Dekret presidenta republiky o zaopatření vojenských osob propuštěných nebo přeložených z činné služby vojenské v zahraničí a jejich rodinných příslušníků v oblasti sterlingové měny

14. srpna 1941

11/1941

ne

Dekret presidenta republiky o zřízení ministerstva pro hospodářskou obnovu Československé republiky

13. listopadu 1941

2/1942

ne

Ústavní dekret presidenta republiky, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940, č. 1 Úř. věst. čsl., o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky

24. listopadu 1941

3/1942

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1942

30. prosince 1941

4/1942

ne

Dekret presidenta republiky o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti pro zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí

28. února 1942

6/1942

150/1945 Sb.

Dekret presidenta republiky o zprošťování výkonu služby vojenských gážistů u Československé armády v zahraničí

28. února 1942

7/1942

ne

Dekret presidenta republiky, jímž se upravuje dovolená vojenským gážistům z povolání, uvolněných ve vojenském zájmu pro zvláštní úkoly mimo rámec československé branné moci v zahraničí

28. února 1942

8/1942

ne

Dekret presidenta republiky o organisaci československé branné moci na území Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska

13. května 1942

9/1942

ne

Dekret presidenta republiky, jímž se doplňuje organisace československé branné moci na území Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska

13. srpna 1942

10/1942

ne

Ústavní dekret presidenta republiky, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940, č. 1 Úř. věst. čsl., o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky, ve znění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 24. listopadu 1941, č. 3 ex 1942 Úř. věst. čsl.

27. října 1942

12/1942

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1942

15. října 1942

1/1943

ne

Dekret presidenta republiky o dokončení lékařského studia závěrečnými zkouškami a o promocích československých doktorů veškerého lékařství ve Velké Britannii

8. prosince 1942

2/1943

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1943

31. prosince 1942

4/1943

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1943

21. října 1943

6/1943

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1944

10. února 1944

2/1944

ne

Dekret presidenta republiky o peněžních a naturálních náležitostech vojenských osob, konajících činnou vojenskou službu v československé armádě v zahraničí, a jejich rodinných příslušníků

11. února 1944

3/1944

ne

Dekret presidenta republiky o postavení žen v československých vojenských jednotkách

15. května 1944

5/1944

136/1945 Sb.

Dekret presidenta republiky o zvýšení záruky vlády za vklady „Spořitelny československého vojska v zahraničí“

18. května 1944

6/1944

ne

Dekret presidenta republiky o částečné mobilisaci podle §§ů 23 a 28 branného zákona a o povinnosti k civilním úkonům na území pod mocí Francouzského výboru národního osvobození

31. května 1944

7/1944

ne

Ústavní dekret presidenta republiky o dočasné správě osvobozeného území republiky Československé

3. srpna 1944

10/1944

ne

Ústavní dekret presidenta republiky o obnovení právního pořádku

3. srpna 1944

11/1944

30/1945 Sb.

Ústavní dekret presidenta republiky, kterým se ustanovuje doba nové organisace soudů

22. září 1944

12/1944

ne

Ústavní dekret presidenta republiky o době trvání Státní rady

11. října 1944

13/1944

ne

Dekret presidenta republiky o přechodném omezení převodů, zatížení a propachtování nemovitostí

10. listopadu 1944

14/1944

ne

Dekret presidenta republiky o odkladu dražeb v exekučním řízení soudním

10. listopadu 1944

15/1944

ne

Dekret presidenta republiky o správě měny a vydávání platidel na osvobozeném území

12. listopadu 1944

16/1944

ne

Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství a přechodné úpravě služby státního dluhu

12. listopadu 1944

17/1944

ne

Ústavní dekret presidenta republiky o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění

4. prosince 1944

18/1944

43/1945 Sb.

Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1944

22. ledna 1945

1/1945

ne

Dekret presidenta republiky o mimořádných opatřeních pro zajištění hospodářského života na osvobozeném území

1. února 1945

2/1945

ne

Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

22. února 1945

3/1945

21/1945 Sb.

Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

1. února 1945

6/1945

ne

Dekret presidenta republiky o zvláštních opatřeních v oboru původského práva

22. února 1945

8/1945

ne

Dekret presidenta republiky o zvýšení státní záruky za vklady u spořitelny československého vojska v zahraničí

1. března 1945

10/1945

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)

5. března 1945

11/1945

149/1945 Sb.

Dekret presidenta republiky o finančních a měnových opatřeních v době přechodné

5. března 1945

12/1945

ne

Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1945

5. března 1945

13/1945

ne

 

Dekrety prezidenta republiky vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení

Dekret

Ze dne

Číslo

Platnost
a účinnost

Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné

2. dubna 1945

1/1945 Sb.

zrušen[3]

Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona

23. dubna 1945

3/1945 Sb.

zrušen[4]

Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů

19. května 1945

5/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků

2. června 1945

8/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

21. června 1945

12/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

19. června 1945

16/1945 Sb.

pozbyl účinnosti 31. prosince 1948[5]

Dekret presidenta republiky o Národním soudu

19. června 1945

17/1945 Sb.

pozbyl účinnosti 4. května 1947[6]

Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé

23. června 1945

19/1945 Sb.

zrušen[7]

Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé

23. června 1945

22/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé

23. června 1945

25/1945 Sb.

zrušen[8]

Dekret presidenta republiky o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku

9. července 1945

26/1945 Sb.

zrušen[9]

Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení

17. července 1945

27/1945 Sb.

zrušen[10]

Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci

20. července 1945

28/1945 Sb.

platný

Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

2. srpna 1945

33/1945 Sb.

zrušen[11]

Dekret presidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území

31. července 1945

35/1945 Sb.

zrušen[12]

Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky

2. srpna 1945

36/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování

31. července 1945

38/1945 Sb.

zrušen[13]

Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

31. července 1945

39/1945 Sb.

pozbyl účinnosti 31. prosince 1945

Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění

25. srpna 1945

47/1945 Sb.

zrušen[14]

Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu

11. srpna 1945

50/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství

14. srpna 1945

52/1945 Sb.

zrušen[15]

Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům

17. srpna 1945

53/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry

31. srpna 1945

54/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky

22. srpna 1945

56/1945 Sb.

zrušen[16]

Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády

22. srpna 1945

57/1945 Sb.

zrušen[17]

Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům

20. srpna 1945

58/1945 Sb.

zrušen[18]

Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody

20. srpna 1945

59/1945 Sb.

platný

Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945

24. srpna 1945

60/1945 Sb.

zrušen[19]

Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním

8. srpna 1945

62/1945 Sb.

zrušen[20]

Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě

25. srpna 1945

63/1945 Sb.

zrušen[21]

Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé

14. srpna 1945

66/1945 Sb.

zrušen[22]

Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků

21. srpna 1945

67/1945 Sb.

zrušen[18]

Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců

24. srpna 1945

68/1945 Sb.

zrušen[18]

Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy

8. září 1945

69/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství

19. září 1945

71/1945 Sb.

zrušen[23]

Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty

6. září 1945

73/1945 Sb.

zrušen[18]

Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě

10. září 1945

74/1945 Sb.

zrušen[18]

Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů

21. září 1945

76/1945 Sb.

zrušen[24]

Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě

21. září 1945

77/1945 Sb.

zrušen[25]

Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků

19. září 1945

78/1945 Sb.

zrušen[25]

Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské

19. září 1945

79/1945 Sb.

zrušen[26]

Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času

29. září 1945

80/1945 Sb.

zrušen[27]

Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém

25. září 1945

81/1945 Sb.

zrušen[28]

Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové

28. září 1945

82/1945 Sb.

zrušen[29]

Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby

30. září 1945

83/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby

30. září 1945

84/1945 Sb.

zrušen[30]

Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách

21. září 1945

85/1945 Sb.

zrušen[31]

Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže

2. října 1945

86/1945 Sb.

zrušen[32]

Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti

1. října 1945

88/1945 Sb.

zrušen[23]

Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

12. října 1945

89/1945 Sb.

zrušen[33]

Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví

2. října 1945

90/1945 Sb.

zrušen[34]

Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny

19. října 1945

91/1945 Sb.

zrušen[35]

Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

29. září 1945

93/1945 Sb.

zrušen[36]

Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže

1. října 1945

94/1945 Sb.

zrušen[37]

Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů

20. října 1945

95/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové

13. října 1945

96/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové

13. října 1945

97/1945 Sb.

zrušen[38]

Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu

13. října 1945

98/1945 Sb.

zrušen[39]

Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových

13. října 1945

99/1945 Sb.

zrušen[38]

Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

24. října 1945

100/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

24. října 1945

101/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank

24. října 1945

102/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven

24. října 1945

103/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách

24. října 1945

104/1945 Sb.

zrušen[40]

Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců

4. října 1945

105/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění

23. října 1945

106/1945 Sb.

zrušen[41]

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské

23. října 1945

107/1945 Sb.

zrušen[42]

Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

25. října 1945

108/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o řízení výroby

27. října 1945

109/1945 Sb.

zrušen[25]

Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby

27. října 1945

110/1945 Sb.

zrušen[43]

Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů

26. října 1945

112/1945 Sb.

zrušen[26]

Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu

27. října 1945

113/1945 Sb.

zrušen[44]

Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské

27. října 1945

114/1945 Sb.

zrušen[45]

Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím

27. října 1945

115/1945 Sb.

zrušen[46]

Dekret presidenta republiky o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva

27. října 1945

116/1945 Sb.

zrušen[47]

Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého

27. října 1945

117/1945 Sb.

zrušen[48]

Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství

27. října 1945

118/1945 Sb.

zrušen[25]

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu

27. října 1945

119/1945 Sb.

zrušen[49]

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení

27. října 1945

120/1945 Sb.

zrušen[49]

Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory

27. října 1945

121/1945 Sb.

zrušen[50]

Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze

18. října 1945

122/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně

18. října 1945

123/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních

27. října 1945

124/1945 Sb.

zrušen[51]

Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti

27. října 1945

125/1945 Sb.

zrušen[52]

Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech

27. října 1945

126/1945 Sb.

zrušen[20]

Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze“

27. října 1945

127/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské

27. října 1945

128/1945 Sb.

zrušen[53]

Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie

22. října 1945

129/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové

26. října 1945

130/1945 Sb.

zrušen[54]

Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu – Památníku 17. listopadu

27. října 1945

131/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva

27. října 1945

132/1945 Sb.

zrušen[55]

Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského

27. října 1945

133/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni

27. října 1945

135/1945 Sb.

platný

Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční

27. října 1945

137/1945 Sb.

zrušen[20]

Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti

27. října 1945

138/1945 Sb.

platný

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé

19. října 1945

139/1945 Sb.

zrušen[56]

Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

26. října 1945

140/1945 Sb.

zrušen[57]

Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení

27. října 1945

143/1945 Sb.

pozbyl účinnosti 31. prosince 1946

Připravil Dr. O. Tuleškov