Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč musel Koněv nutně zmizet

14. 4. 2020

Proč musel Koněv nutně zmizet

Ivo Krieshofer 14.04.2020  

 

Už ke konci první světové války existoval strategický plán potenciálních vládců  světa (zvaných též např. ilumináti, svobodní zednáři, sionisti atp.) zničit Rusko a SSSR. Měla to realizovat  skupina protřelých bankéřů vedených L. D. Trockým s balíky dolarů, kteří byli vysláni do Ruska, aby se ujali moci. Existovaly  však i jiné cesty. Jednou z nich bylo hledání lidí, kteří by měli schopnost oslovit a získat masy k splnění potřebných cílů, např. pro výměnu nežádoucích osob, provedení vražd a provokací atp.

 

Mezi aktivní vyhledávače patřil americký vojenský atašé  kpt. Truman-Smith. Ten se po válce setkal mj. s německým válečným velitelem generálem Ludendorffem a korunním princem Ruprechtem. Právě oni ho upozornili na Adolfa Hitlera, a Truman-Smith se s ním setkal v jeho nuzném bytě. Hitler upřímně  vyjevil své odhodlání zlikvidovat bolševismus, odhodit okovy z Versailles, nastolit diktaturu a vytvořit silný stát.  O tomto rozhovoru sepsal americký atašé podrobnou zprávu pro Washington. Diplomat se mu ovšem nemohl osobně věnovat, a tak Hitlerovi doporučil svého přítele Ernsta Franz Zedgwicka Hanfstaegla, syna úspěšného obchodníka s uměním, bavorského Němce  s americkou manželkou. Oba muži se rychle spřátelili a obr Ernst získal nacistickou přezdívku Putzi (prcek).

 

Jeho role nebyla dodnes důstojně oceněna. Putzi přivedl neotesaného kaprála mezi mnichovskou šlechtu, do uměleckých a literárních kruhů. S manželkou Helen uvedli Hitlera do svého domu, stali se jeho stylisty a vizážisty a naučili ho chování a způsobům ve slušné společnosti. Putzi měl množství neuvěřitelných kontaktů, zorganizoval např. schůzku Hitlera s Churchillem, na niž ale Hitler nepřišel. Vůdce si ho nesmírně vážil, časem ho jmenoval svým zahraničním tiskovým tajemníkem. V roce 1937 se Hanfstaegl cítil ohrožen Hitlerovým okolím,  tajně odjel do USA, kde se stal poradcem svého spolužáka z Harvardu, amerického prezidenta Roosevelta…

 

Ale vraťme se do dvacátých let.

 

Hanfstaegl vedl s politickým nováčkem rozsáhlé diskuse a rouboval mu potřebné myšlenky, např. že další válku vyhraje ten, na jehož straně bude Amerika, že Německo nikdy neobnoví svou velikost bez sblížení s Británií  a zejména s USA.

Americké peníze pro Hitlera

 

Už v březnu 1923 poskytl Hanfstaegl Hitlerovi „půjčku“ tisíc dolarů, což byly na dobu inflace šílené peníze. Za ně si nacisté koupili dva nové tiskařské stroje pro své noviny Völkischer Beobachter. Větší částky mu však Putzi neposkytoval, pro ty si Hitler jezdil do Švýcarska, kde odedávna působí nejen banky, ale i zpravodajské služby celého světa.

 

Hitlerův Mein Kampf nezískal velký zájem čtenářů, i když vyšel ještě druhý svazek. Přesto se mladý autor těšil pohodlnému životu. Pronajal si, a později koupil, vilu v Bavorských Alpách, budoucí slavný Obersalzberg, a k tomu i poslední model Mercedesu. Chodil dobře oblečen, měl auto a řidiče. Daňové policii řekl, že nepije, nekouří, stravuje se skromně a s výjimkou nájemného nemá jako spisovatel a publicista žádné náklady. A ty, že pokrývá bankovními půjčkami.

 

K opravdovému zvratu, který Hitlera přesunul k moci, došlo v roce 1929. Podle jeho životopisců zmizela z jeho daňového přiznání kolonka půjčky. Přestěhoval se do nóbl čtvrti v Mnichově a obklopila ho družina bodyguardů, šoférů, kuchařů a měl dokonce i své zahradníky. S Hitlerem uzavírá spojenectví vlastník mediálního impéria Alfred Hugenberg. O Hitlerovi se začíná psát v novinách, mluví se o něm v rozhlase. Mnoho Němců se tak dovídá o existenci nacistů a počet Hitlerových obdivovatelů se sedminásobně zvýší.

 

Hitler investoval mnoho peněz do voleb, avšak prohrál. V květnu 1928 jeho NSDAP získala pouze 2,6 % hlasů. Je podivuhodné, že už v srpnu 1929 se uskutečnil v Norimberku grandiózní sjezd nacistů. Třicet speciálních vlaků přivezlo 200 tisíc straníků a před führerem pochodovalo 60 000 bojovníků. Kde na to nacisté vzali peníze, když ještě v létě 1928 neměli ani na vlastní sjezd a pak prohráli volby?

 

Tím sponzorem byly zpravodajské služby Velké Británie, USA a Francie.

 

Ukázalo se, že Hitler dostával peníze zejména tehdy, když se události v SSSR nevyvíjely podle západního scénáře. A tím rozhodným krokem bylo vykázání L. D. Trockého ze Sovětského svazu, konec plánů jeho prostřednictvím proměnit SSSR ve vazalský stát západních mocností.

 

Hitlera tedy nestvořil ani Stalin, ani němečtí průmyslníci, ale věční geopolitičtí rivalové Ruska. A byli to právě oni, kdo zametl Hitlerovi cestičku k moci a k zahájení války.

Američtí finančníci zasahují ve velkém

 

Koncem listopadu 1923 stál jeden dolar čtyři biliony a dvě stě miliard německých marek. Ani za těchto okolností veřejnost nepodpořila Hitlerův mnichovský puč. Ale pár týdnů po něm se stal Hjalmar Schacht státním zmocněncem pro německou měnu, byl jmenován do čela německé centrální banky a v srpnu 1924 dal do oběhu novou německou pevnou marku tím, že umazal dosavadních čtrnáct nul. Dolar stál rázem 4,2 německé marky. Pomohla tomu americká půjčka 190 milionů dolarů.

 

Jako protihodnotu získaly USA kontrolu nad státním rozpočtem, finančním obratem a nad úvěry. Tichá americká ekonomická okupace umožnila ukončit drsnou francouzskou okupaci Porýní a francouzská a belgická vojska se stáhla.

 

Po necelých pěti letech došlo k další nebývalé katastrofě. 29. října 1929 nastal na Newyorské burze pověstný černý pátek a propukla největší finanční a ekonomická krize. Je pozoruhodné, že trvala přesně do Hitlerova jmenování Říšským kancléřem v roce 1933. Příchod Hitlera k moci však neměl ekonomické příčiny a nezpůsobily ho ani německé vnitropolitické důvody. Rozhodnutí o jeho jmenování nebylo přijato v Berlíně, ale v Londýně a Washingtonu. Bylo motivováno zájmem anglosaských sil porazit Rusko. Proto bylo nutné použít všemožné vlivné páky uvnitř německé politické i ekonomické elity a porušit velké množství doposud platných zákonů a zvyklostí.

 

Hitler kancléřem a začátek zbrojení

 

Ani za takového politického zmatku se Hitlerovi nepodařilo vyhrát volby. Ačkoliv v posledních volbách v listopadu 1932 získala NSDAP 33,1 % hlasů, na právo k jmenování premiérem by potřebovala 51 % hlasů. To vše, jakož i Hitlerovu rakouskou státní příslušnost bránící jmenování kancléřem se „majitelům světa“ úspěšně podařilo vyřešit.

 

Jmenování Hitlera říšským kancléřem bylo prvním krokem k naplnění jeho poslání – napadnout SSSR. V té chvíli však nebyl schopen vyvolat vojenský konflikt, protože k tomu mu chyběla armáda. Aktuálním úkolem tedy bylo takovou armádu vybudovat, přejmenovat ji a vyzbrojit nejmodernějšími zbraněmi. Proto byla zavedena všeobecná branná povinnost zakázaná Versailleskou mírovou smlouvou. Nikdo opravdu seriózně neprotestoval a zavedení branné povinnosti nenásledovaly žádné další reálné kroky. Z původního statisíce mužů v roce 1933 se Wehrmacht (původně Reichswehr) rozrostl do vypuknutí války v září roku 1939 na 4 miliony 233 tisíc osob.

 

Taková přeměna ovšem vyžadovala ohromné finanční prostředky. Při tom v okamžiku převzetí moci bylo v říšské státní pokladně pouhých 83 milionů marek, každoroční deficit činil 900 milionů a 5 miliard dluhů na válečných reparacích. Hitler si však počínal naprosto sebejistě. Když mu ministr zahraničí řekl, že je třeba co nejdříve zaplatit oněch 5 miliard dluhů na reparacích, otevřeně řekl, že zaplatit není z čeho a že nic platit nebude. Anglie a Francie nic nenamítaly.

 

Zahraniční kapitál pronikal do všech oblastí německého hospodářství. Koncern I. G. Farben uzavřel smlouvy s americkými i anglickými chemickými společnostmi, americké Standard Oil náleželo 90 % v německo-americké ropné společnosti. Také auto Opel převzala společnost General Motors a náklaďáky převážející Wehrmacht byly kompletovány z dílů dovezených z USA. Rozpočtové výdaje na zbrojení vzrostly od r. 1933 do r. 1939 desetkrát, až na 18,41 miliard marek. Úspěchy nacistů byly financovány a organizovány celým tehdejším „civilizovaným světem“.

 

Hitler začal zbrojit. Už v září 1934 byla z USA tajně dodána nejmodernější technologie pro letecké továrny v hodnotě milionu zlatých dolarů. Kromě toho Německo získalo množství vojenských patentů od amerických firem. Slavné bombardéry Junkers 87 (Štuka) byly stavěny na technologiích dovezených z Detroitu. V červnu 1935 podepsal Joachim von Ribbentrop s britským ministrem zahraničí anglo-německou námořní smlouvu, jejímž podpisem Německo získalo právo legálně stavět bojové lodě.

 

Bylo možné Hitlera zastavit?

 

Proti posilování nacistického Německa vystupoval francouzský ministr zahraničí Louis Barthou. To se nelíbilo Velké Británii, protože to nevyhovovalo přípravám k tažení na východ. Není tedy náhoda, že byl 9. října 1934 zabit při pokusu o atentát na jugoslávského krále Alexandra.

 

Stále bylo ještě možné Hitlera zastavit, například zablokováním referenda o připojení Sárska k Německu v lednu 1935. To však po náležité propagandě proběhlo a 90 % obyvatel bylo pro připojení k Německu. Společnost národů poté oblast Sárska vrátila Německu. Po 15 měsících Hitler s okázalou drzostí porušil další mezinárodní úmluvu: v březnu 1936 německé jednotky vstoupily do rýnské nárazníkové enklávy. Hitler nedbal na varování svých armádních velitelů. Věděl předem, že Francie bez anglického souhlasu do Porýní nevstoupí a k vojenskému střetu nedojde.

 

Hitlera by šlo zastavit, pokud by se mu místo smluv posílala ultimáta a jeho vliv se přerušil už v zárodku. Stačilo neposkytnout Hitlerovi německé státní občanství. Jako cizinec nemohl kandidovat ve volbách na kancléře a prezidenta. Pak by na Londýn či Paříž nepadla jediná bomba, miliony lidí by se neocitly v koncentrácích a evropští židé a cikáni by nebyli oběťmi genocidy. Jenomže to by Hitler nemohl přepadnout Sovětský svaz a splnit tak svůj hlavní úkol.

 

V září 1935 byly přijaty tzv. Norimberské zákony: „Zákon o říšském občanství „ a „Zákon o ochraně německé krve a německé cti“. Ty určily rasistickou podstatu nacismu – zbavily půl milionu německých Židů občanství. Za Žida byl považován každý, jehož tři rodičové jeho rodičů byli čistokrevnými Židy. Byly zakázány sňatky s občany německé a jí příbuzné krve a dokonce i nemanželská soužití Židů s německými občany. Židé neměli právo hlasovat, zastávat veřejné funkce a další výnosy zakazovaly výkon řady povolání, omezily svobodu pohybu, a do osobních dokladů zavedly značku Jude (Žid). Žádný z těchto dekretů nebyl utajován před světovou veřejností.

 

Světová elita zareagovala svérázně: Německu bylo svěřeno uspořádání zimních a téhož roku i letních olympijských her. Byl to jasný projev podpory führerovi a pokračování hry. V ní Hitler dělá vše, jak má, zbrojí, připravuje se k válce se Sovětským svazem a za to dostává finanční prostředky a politickou podporu při rozšiřování území říše.

 

Hitler splnil všechny své cíle. Dostal se do čela země, bez boje jí vrátil ztracená území, získal souhlas Francie i Anglie na vyzbrojení. Jenže mu chyběla jedna základní věc: Společná hranice se SSSR. Bylo zapotřebí zlikvidovat nárazníkové státy a zajistit hospodářskou podporu dalších evropských států. Na tomto úkolu zapracovali nejlepší diplomaté Anglie a Francie.

Pád Rakouska

 

V únoru 1938 byl k Hitlerovi do Bertesgadenu povolán rakouský kancléř Kurt von Schuschnigg.. Měl podepsat dohodu o sjednocení s Německem. Schuschnigg nepodlehl vydírání a Hitlerovy pohrůžky zveřejnil. Podle Versaillské smlouvy mělo Německo respektovat nezávislost Rakouska. Anglie a Francie se však smlouvy držely jen do doby, než se k moci dostal Hitler.

 

Po atentátu na svou manželku a ztrátě materiálů kompromitujících Hitlera v havarovaném voze se Schuschnigg rozhodl vyhlásit na 13. března 1938 referendum s otázkou, zda si občané přejí připojení k Německu. Následující den dostal rakouský kancléř ultimatum z Berlína: Zrušte plebiscit a podejte demisi! Protože se mu nedostalo žádné podpory od světových mocností, oznámil v rozhlase rakouskému národu, že rezignuje na svou funkci. Do funkce kancléře nastoupil rakouský nacista Artur Weiss Inquart. 12. března německá vojska vstoupila do Rakouska.

 

Němci referendum takticky odložili a na jeho přípravu odjeli do Vídně Hitlerovi zmocněnci Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich a Kurt Daluege. Tím byl výsledek referenda předurčen a současně byl vyhlášen plebiscit na celém území Třetí říše.

Roosevelt odmítl rakouské události komentovat, anglický ministr financí Simon prohlásil, že Anglie nikdy neposkytovala zvláštní garance nezávislosti této zemi. Chamberlain poslal německé vládě formální protest, avšak německý ministr zahraničí jej odmítl převzít. Za dva týdny, 2. dubna, britská vláda formálně uznala obsazení Rakouska Německem.

Neprotestoval ani Mussolini, který získal od bývalého rakousko–uherského císařství řadu území. Plánoval přepadnout Habeš a potřeboval, aby eventuální sankce Společnosti národů netrvaly dlouho. To se díky Edenovi, anglickému ministru zahraničí, podařilo.

 

Už 16. dubna 1938 byla v Římě podepsána anglo-italská smlouva, v níž Anglie uznala obsazení Habeše Itálií. Britští gentlemani vyměnili Addis Abebu za Vídeň…

Válka ve Španělsku

 

Hitler vytvořil mohutnou armádu a potřeboval polygon na testování nové techniky a cvičení důstojníků. A tak mu jej zorganizovali ve Španělsku, povstáním generála Franca. Podstatou občanské války ve Španělsku tedy nebyl boj komunismu s fašismem, ale byla to zkouška na nadcházejí konfrontaci SSSR a Německa.

 

Angličané přesunuli Franca letecky z Kanárských ostrovů do Maroka, Hitler zas pomohl s přesunem Francovy africké armády na kontinent a válka mohla propuknout. O zásobování povstalců se dodávkami válečného materiálu postaralo Německo a Itálie. Naproti tomu Velká Británie a Francie vyhlásili politiku nevměšování a zakázaly vývoz zbraní do Španělska. Paříž byla natolik důsledná, že nedodala republikánské zákonné vládě ani zbraně a letadla, která byla objednána a zaplacena dávno před vyhlášením neutrality. Sovětský svaz protestoval a oznámil, že pokud budou Francovi zbraně dodávat Němci a Italové, že je bude vládě dodávat také.

 

SSSR se zapojil do španělské války mj. proto, že republikánská vláda hradila veškeré vybavení zlatem. Zároveň získali Sověti stejnou možnost jako Němci – otestovat si své tanky a letadla v bojových podmínkách. V květnu 1937 přijal americký kongres nový zákon o neutralitě, který dovoloval prodávat válčící straně vojenský materiál za podmínky, že si jej sama odveze. Republikáni však nedisponovali loďstvem, avšak Franco a Němci měli lodě i peníze…

 

Celková hodnota pomoci frankistům od Německa i Itálie se odhaduje nejméně na miliardu dolarů. Účty za německé vojenské dodávky hradili titíž tajemní sponzoři nacistů, kteří platili hitlerovský „ekonomický zázrak“. Naproti tomu hned na začátku války byla do SSSR vyvezena podstatná část španělského zlatého pokladu – asi 510 tun. Z něho pak byly placeny nejen dodávky sovětských zbraní, ale i výzbroj z cizích států. SSSR se tak v podstatě stal bankou pro bojující Španělsko.

 

Od počátku roku 1939 už Francie i Británie odložily slušnost a zaujaly veřejně místo po boku fašistů. Uzavřely francouzsko-španělské hranice a znemožňovaly dodávky zbraní republikánům, kteří museli před frankisty utéci do Francie, kde je zavřeli do koncentráků. 27. února 1939 Anglie a Francie přerušily vztahy s republikánskou vládou a uznaly Francovu vládu. Hned po nich to udělali i Američané.

 

Občanská válka ve Španělsku skončila oficiálně 1. dubna 1939, pár týdnů po likvidaci 2. Československé republiky.

Likvidace Československa

 

Po připojení Rakouska k Říši se Němci cítili úspěšní a rozvinula se kampaň proti Československu. Nacisté podpořili aktivity Němců obývajících pohraničí a prosazovali myšlenku návratu všech Němců do jednotné říše. V čele těchto snah stála v ČSR Sudetoněmecká strana vedená Konrádem Henleinem.

 

Československá vláda se nechystala před Němci kapitulovat. Československá armáda patřila k nejsilnějším v Evropě. Na jaře 1938 disponovala 34 divizemi oproti 28 divizím Wehrmachtu. Na podzim německá armáda posílila, ale převaha nebyla výrazná. Proti 39 německým divizím mohla ČR postavit 36 divizí. Vláda počítala se spojeneckou smlouvou s Francií, která byla i pro Francii zárukou pomoci v případě napadení Německem. Kromě toho české zbrojařské závody vyráběly stejné objemy zbraní jako průmysl celé Velké Británie. Nikdo nepočítal, že by někdo se zdravým rozumem mohl postoupit takové bohatství.

 

Proč tedy představitelé „demokratických zemí“ neprojevili rozhodnost při obraně ČSR? Protože vítězství nad Německem, které sami vytvořili a vypěstovali, vůbec nepotřebovali. Hitler zdaleka ještě nesplnil všechny přijaté závazky a veškeré náklady na jeho vzrůst by byly ztracené. K údivu Čechů se však francouzská diplomacie náhle připojila na poradě koncem dubna v Londýně k požadavkům diplomacie anglické, vyhnout se za každou cenu vojenskému konfliktu s Německem. V průběhu léta byly Hitlerovy požadavky vůči ČSR uznány jako přijatelné a sama Anglie vznesla vůči Československu žádost, aby přijalo rozhodné kroky pro mír v Evropě. Čechy měl k povolnosti přimět Chamberlainův zmocněnec lord Runciman, avšak vládní představitelé Prahy se vzpírali odevzdat Sudety Němcům.

 

19. září 1938 došla do Prahy anglo-francouzská nóta vyzývající k neodkladnému předání Sudet Německu. Odpověď měla přijít do dvou dnů.

 

21. září po hrubém diplomatickém nátlaku vláda ultimátum přijala a koncem měsíce byla v Mnichově podepsána Mnichovská dohoda, právně stvrzující předání Sudet Německu. Že čeští představitelé nebyli k podpisu připuštěni, je všeobecně známo.

 

Za jediný rok 1938 si Hitler svými anexemi připojil k říši 6 milionů 750 000 tisíc Rakušanů a 3 a půl milionu sudetských Němců, tedy více jak 10 milionů lidí.

 

Kdo tedy daroval Hitlerovi Prahu i Vídeň?

 

    Ti, kdo v rozporu se svou trvalou pozicí „náhle“ dovolili, aby Rakousko bylo připojeno k Říši.

    Ti, kdo v rozporu s mezinárodním právem všemi způsoby bránili španělské vládě porazit povstalce a „neviděli“ německou a italskou pomoc generálu Francovi.

    Ti, kdo v rozporu se svou spojeneckou povinností Československu nepomohli, nýbrž naopak, udělali vše, aby kapitulovalo.

 

Bouřlivý rok 1939

Kreml chápal hru rozehranou vládami Anglie a Francie na evropském politickém hřišti. Hitler byl pomalu, ale jistě veden k sovětské hranici. Musel získat území celého Československa a další klíčová území pro organizaci války proti Rusku,

10. března 1939 mj. oznámil Stalin na XVIII. sjezdu), že probíhá veřejné přerozdělení světa a sfér zájmů na úkor neagresivních států, bez sebemenších pokusů odporovat.

 

Stalin Hitlerovi otevřeně vyjevil osud připravený pro Německo. Němci, stejně jako Japonci, válkou zeslábnou, načež se budou muset podrobit tvrdému diktátu Anglie, Francie a USA. Řekl Hitlerovi, že až se začne rvát s SSSR, rozdělí si západní mocnost ruská naleziště surovin a Německo oškubou jako husu. Obrátil se na Hitlera dokonce přímou řečí. Znalci usoudili, že zřejmě probíhala tajná rusko-německá jednání. Ta vyvrcholila v dohodě velmi výhodné pro Sověty. Dostali úvěr ve výši 200 milionů marek na nákup německých průmyslových výrobků. Ten měl SSSR splácet dva roky dodávkami surovin. Získal za to naprosto nezbytné obráběcí stroje a další zařízení, jichž se mu nedostávalo.

Události na jaře roku 1939 probíhaly rychle

 

14. března Slovensko deklaruje svoji nezávislost a žádá o ochranu. A. Vološin vyhlašuje nezávislou Karpatskou Ukrajinu a vyzývá Německo, aby jeho čerstvě upečený státeček byl vzat pod ochranu Říše.

 

15. března president Hácha začleňuje zbytek Čech do Říše. Ten je pojmenován Protektorát Čechy a Morava. Jednotky maďarské armády zahajují okupaci Zakarpatí. (Československo se tedy rozpadlo samo).

 

16. března reaguje Berlín na žádost Slováků o přijetí pod ochranu, ale neuzavírá s nimi žádnou smlouvu. Maďaři si přičleňují Zakarpatskou Ukrajinu. Vývoj se vymkl z plánů Západu a průhledný obraz neexistoval. Bylo však jasné, že poprvé Hitler nejedná tak, jak s ním bylo dohodnuto. Nebylo ani jisté, zda Německo v blízké budoucnosti skutečně zaútočí na SSSR.

 

21. března dostala litevská vláda příkaz k podpisu dokumentů o převodu města Memmel Německu. O dva dny později Litva dohodu podepsala. Londýn ani Paříž tuto anexi nijak nekomentovaly. Bezprostředně poté je v Berlíně podepsána „smlouva o ochraně“ mezi Berlínem a Bratislavou. Führer dohody se Západem jakoby neporušuje, ale současně provádí kroky s Londýnem naprosto nekoordinované. Západní diplomaté nevědí, jak s ním jednat. Přes veškerý nářek nad osudem nešťastného Československa Bank of England poctivě Německu předala československý zlatý poklad v hodnotě 6 milionů liber.

Na řadě je Polsko

 

Nadešla doba pro řešení dalšího problému, vztahu k Polsku. S ním měl Hitler uzavřenou smlouvu o neútočení, avšak nezapomněl, že mu jde též o navrácení ztracených území předaných Polsku po 1. světové válce. Naproti tomu potřeboval vojenskou podporu polské armády, až vyrazí proti SSSR. Vztahy mezi Německem a Polskem byly od počátku převzetí moci nacisty vřelé. Za všemi zahraničněpolitickými rozhodnutími ovšem stáli londýnští a pařížští diplomati.

 

Už v říjnu 1938 předložilo Německo Polsku balíček návrhů, které měly těsně propojit Polsko s říšskou politikou. Hitler mj. požadoval Danzig (Gdaňsk), přičemž zaručoval tamním Polákům zvláštní práva. Návrhy byly poměrně velkorysé, ale Poláci je odmítli. Danzig byl posléze prohlášen „volným městem“, čímž se dočasné územní spory zmrazily. 21. března 1939 Němci údajně předložili Polsku ultimatum, v němž požadovali odevzdání Danzigu spravovaného „mezinárodním společenstvím“.

 

Polský ministr zahraničí Beck však namísto do Berlína odletěl do Londýna. Anglie náhle vybídla SSSR a Francii vydat prohlášení o potřebě konzultací k zastavení „dalších agresí“ v Evropě. Představitelé západních zemí se týž den v Londýně začali dohadovat, co s Hitlerem, který se vymkl kontrole. Polákům vysvětlili „novou linii“: Namísto vstřícnosti maximální tvrdost vůči Němcům a dokonce jim poskytli garanci vojenské pomoci. Pár dní potom v příkrém memorandu polská vláda odmítla německé návrhy týkající se Gdaňska.

 

23. března 1939 byla v Polsku vyhlášena částečná mobilizace. Hitlerovi bylo jasné, že Polsko, řízené z Londýna, nemůže zůstat v týlu armády útočící na SSSR a 1. dubna dal vypracovat plán úderu na Polsko. Na konci téhož měsíce zrušil polsko-německý pakt o neútočení a anglicko-německou námořní dohodu. Byl to důsledek toho, že Polsko i Anglie porušily smlouvy podepsané s Německem.

 

Nastalo období diplomatického a špionážního soupeření.

 

V polovině dubna Stalin nabídl Evropanům společné zastavení Hitlera cestou trojstranné dohody o vzájemné pomoci mezi Británií, Francií a SSSR. Návrh zůstal prakticky bez odpovědi. Ani návrh poskytnout bezpečnostní záruky Estonsku, Litvě a Lotyšsku nenašel ohlas. Zřejmě proto, že území pobaltských států bylo zapotřebí pro Hitlerovo operativní rozvinutí vojsk připravených k útoku na SSSR.

Kdo s kým podepíše smlouvu?

 

Posledního dubna 1939 učinil Hitler poslední pokus najít společnou řeč se svými bývalými anglickými „přáteli“ a varoval je, že jinak mu nezbude než jednat s Kremlem. Pro ně však alternativa smlouvy mezi nacisty a bolševiky byla nepředstavitelná. Rozhodli se protahovat svá jednání s SSSR o dohodě o vzájemné pomoci, snažili se jen budit dojem, že smlouvu uzavřou co nejdříve. Podobně oddalovali ratifikaci dubnové polsko-anglické smlouvy, která byla ratifikována až 25. srpna, den před původním nacistickým plánem na zahájení války, pár dní před skutečným začátkem války. Francouzi podepsali podobnou dohodu až 4. září, kdy už probíhaly boje. Podle smluv měli sami právo rozhodnout, jak budou pomáhat Polsku. Nepomohli nijak. Jejich pomoc vstoupila do historie pod výstižným názvem „podivná válka“, která trvala celých osm měsíců… V ní francouzští vojáci nesměli ostřelovat německé pozice a angličtí letci bombardovat německé vojenské objekty…

 

Stalin správně vyhodnotil, že Angličané a Francouzi nebudou hrát podle pravidel. Měl při tom zájem uzavřít dohodu, která by odvrátila útok na SSSR s kýmkoli. Uvědomoval si, že ani napadení od Japonců u Chalchyn Golu není natrvalo odvráceno. Byl proto nucen podepsat smlouvu s Hitlerem, aby odvrátil agresi od své země. Vstoupila do historie jako pakt Molotov-Ribbentrop.

 

Jednání s Angličany a Francouzi, kteří dorazili na jednání mnohem dříve než Němci, probíhala pomalu, jen tři a půl hodiny denně. Členové mise neměli dostatečné pravomoci a nebyli schopni odpovědět na konkrétní otázky, například kolik vojáků by Anglie a Francie poslaly na západní frontu. Na vše se museli ptát svých vlád v Londýně a Paříži a nejasné odpovědi přicházely se značným zpožděním nebo vůbec ne. Dokumenty z té doby ukazují, že cílem jednání bylo zmást vedení SSSR, aby získali čas pro Hitlera a napadení Polska. Tím odsoudili Polsko k zániku. To bylo totiž připravováno na válku na východě, na západě byl umístěn důležitý průmysl, plné sklady, a nemělo ani opevněné hranice. Poláci počítali v případě konfliktu s útokem Francie na Porúří a nečekali, že je napadne celý Wehrmacht.

Zmýlili se.

 

Prvního září 1939 začala 2. světová válka

 

Válka se pro SSSR nevyvíjela dobře. Po čistkách v Rudé armádě chyběli zkušení velitelé, jiní zas nelibě nesli ztrátu svých přátel, kterou čistka způsobila. Rudá armáda ustupovala a blitzkrieg obklíčil a pobil statisíce ruských vojáků. Teprve mrazy Němce zastavily před Moskvou, a tam poprvé pocítili vážný neúspěch a pokoření z ústupu. Rudá armáda se stabilizovala, objevila se řada nových velitelů poučených ze ztracených bitev. Stalinovi se podařilo zlikvidovat za cenu množství prolité krve nejen trockistickou americkou „pátou kolonu“, ale též zmobilizovat celý stát k válečnému úsilí a nastoupit cestu k porážce nacistického Německa. Jeho novým generálům a maršálům se stále více dařilo hnát Němce zpět odkud přišli.

 

Postup na ruské frontě získal obdiv nejen u evropských národů okupovaných nacisty, ale následně i řady politiků, kteří Stalina a jeho režim neměli v lásce. Přátelsky se tvářil např. i Winston Churchill, týž, který na konci války připravoval spolu se zajatými nacistickými jednotkami operaci Unthinkable, která měla zahnat unavenou Rudou armádu zpět za Moskvu. Mezi nadšené přívržence této operace patřil i známý „osvoboditel“ Plzně, generál Patton. Oba mají v Česku sochu…

 

Skutečnost, že Stalin rozbil plány světovládců na uchvácení Ruska spolu s přitažlivou myšlenkou beztřídní společnosti způsobila, že byly vydány stohy knih zdůrazňujících jeho nepřijatelné činy a vlastnosti. Naopak, skutečnosti vysvětlující příčiny a důvody politických událostí jeho doby sice existují, ale ví se o nich málo. (Např. Svjatoslav Rybas: Stalin: Krev a sláva). Rusové však dodnes jeho osobnost, která přivedla zaostalé Rusko k vítězství ve válce, k úspěchům ve vědě i technice oceňují, i když na vlastní kůži mnozí zažili zlo, které proběhlo.

 

Uplynulo již 75 let od konce 2 světové války. Pro mnohé to je už jen kapitolka z historie, a tak si ani neuvědomují, že se opět dostáváme do poměrů, které vzniku války předcházely. Opět se hlásí ti, kdo by rádi viděli rozpad ruského státu a jeho degradaci na levný zdroj surovin pro globální velkopodniky a zisků pro finanční korporace. Je zorganizována rozsáhlá Rusku nepřátelská kampaň mající přimět občany evropských států k ochotě přidružit se k napadení již nesocialistického Ruska. Zprvu v podobě hospodářských sankcí, postupně k nácviku vojenského zásahu. Potomci a následníci někdejších plánů na uchvácení SSSR usilují o vnitřní rozvrat všech států, které nejsou ochotny spolupracovat na tomto strategickém plánu.

 

Mnozí evropští poličtí činitele se chovají podobně jako tenkrát Chamberlain a Daladier, jednají v zájmu zámořských mocipánů a nedbají na prospěch lidu svých zemí. Vydávají se miliardy dolarů na podporu každého, kdo projeví snahu poškodit Rusko. Tak se krok za krokem mění výklad dějin. Na hrdiny, kteří se zasloužili o vítězství nad Hitlerem a na zmaření rozvratných plánů na zničení SSSR, se hází špína, zatímco kolaborantům s velkokapitálem se kol hlavy nasazuje svatozář čistokrevných demokratů. Nacisté vyhlašovali Deutschland, Deutschland űber alles, (Německo nadevše) dnes je aktuální America first.

 

Právě tady můžeme hledat důvod, proč se stoupenci a kolaboranti finančních magnátů tak usilovně snažili odstranit sochu maršála Koněva, člověka, který se významnou měrou přičinil o obranu nejen SSSR, ale i mnoha dalších evropských národů trpících pod nacistickou nadvládou.

 

Maršála, který výrazně pomohl zmařit plány několika desítek rodin, které chtějí plně ovládat svět. Nelze se tedy divit ruským představitelům, že pokládají činy takových lidí za znevážení milionových lidských obětí, které pomohly zachránit svět před hrůzami nacismu a novým zákonem usilují o to, aby za své postoje nesli osobní odpovědnost. Ostatně Američané postupují stejně vůči lidem, kteří odhalují zrůdnosti jejich režimu. Mají zákon, na jehož základě může kdokoli, kdo poškodí symboly či památníky veteránů Spojených států jít až na deset let do basy. Takže ty státy, které se tímto způsobem brání, obhajují své symboly, svou historii, brání svoji národní paměť.

 

S využitím publikace N. V.  Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina zpracoval Ivo Krieshofer

Outsidermedia.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář