Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přizpůsobení“ – žádná „změna“

16. 6. 2019

 

Soud zamítl žalobu na změny stanov SL

Jedna strana triumfuje, ta druhá upadla do šoku: mnichovský soud zamítl stížnost na rozhodnutí XVI. Sudetoněmeckého spolkového shromáždění ze  srpna 2017, týkající se již dlouhou dobu  sporných změn stanov. Námitka člena  SL (sudetoněmeckého landsmanšaftu) Rüdigera Stöhra (Mnichov) proti rozhodnutí Sudetoněmeckého spolkového shromáždění byla prohlášena za nepřípustnou. SL v Německu nyní stojí před velkým úkolem – obnovit mír uvnitř landsmanšaftu. Je zapotřebí diplomacie.

Z pohledu soudu bylo Sudetoněmecké spolkové shromáždění  ve dnech 27. a 28. srpna naprosto oprávněné  usnášet se, provést volby a odvolání. Ze zásady platí, že členové v pozdějších shromážděních mohou znovu hlasovat o rozhodnutích, které před tím byly zamítnuty.

Poté následuje věta, která je namířena proti žalobci. Pro změnu paragrafu 3 stanov SL není potřebné, aby všichni spolustěžovatelé souhlasili se změnami. Pokud by opovídající změny stanov nepředstavovaly  žádnou změnu  účelu (cíle) spolku, argumentuje soud. Přizpůsobení  cíle spolku „ při zachování hlavní dosavadní ideje“, změnám doby nevyžaduje jednohlasnosti, podobně jako doplnění nebo omezení účelu spolku  při zachování dosavadního zásadního směru. Taková je řeč německých juristů. Přitom je zdůrazněno, že zastupování a požadavky sociální solidarity  osob, které v průběhu druhé světové války a následujícího evropského poválečného uspořádání musely ze sudetoněmeckého území utéct i po změnách zůstávají stejné, neměnné. Za povšiml nutí stojí výraz „uprchnout musely“. „Konečný rozsudek“ trvá pevně na tom, aby SL i ve svých nových stanovách se nevzdal „vyrovnání za bezprávné vyhnání.“  Účel spolku se přizpůsobuje změnám,  které nastaly po ukončení studené války  v evropském sjednocení.

Až do konečné redakce tohoto vydání „Sudetenpost, nebyly doručeny žádné komentáře od členů SL. Nejsrozumitelněji se vyjádřila počátkem září skupina SL z Bonnu. Její předseda dr. Rudolf Landrock řekl o „potěšujících“ zprávách, že tím konečně, jak věří,  končí tento právní spor, který byl pouze ztrátou času a úsilí, ale v žádném případě neroztříštil naši národnostní skupinu. 

Sudetenpost,  4. říjen 2018, str. 3 , bez uvedení jména autora a značky

Pro České národní listy volně a kráceně přeložila Ing. arch. Nina Žečeva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář