Jdi na obsah Jdi na menu
 


Priority slovanské otázky v současnosti

28. 8. 2020

Priority slovanské otázky dnes

Politický konstrukt “středoevropské demokratické unie”, od Laponců po Turky.
Uvědomme si historický fakt: ČSR vznikla jako JEDINÝ demokratický projekt v poválečné Evropě po Velké Válce.

Všechny ostatní státy byly nedemokratické, nebo dokonce antidemokratické!

Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Uhry, byly polofeudální státy které fašizovaly. Po demokracii ani stopa! V Uhrách jedinou demokratizaci chtěl “rudý hrabě” Károlyi a dopadl strašně. V Rumusku zavládl fašista Antonesku, v Bulharsku fašista car Boris. V Jugoslavii byl autoritativní stát, v kde se v parlamentu střílelo a odtrhl se Pavelič a Maček. Proto Benešova Malá Dohoda, založená jako obrana proti expanzi Uhrů, nakonec padla. Baltské státy byly fašistické a Finsko ultrafašistické! Polský fašismus dovedl stát až k paktu s Hitlerem, který je stejně nezachránil.

Idea přerodu polofeudálních státu v demokratické prostě tehdy byla mimo historické mantinely a sám TGM se dožil jejího krachu.

Dnes je to obdobné, ovšem geopoliticky daleko horší. Neexistuje sociální hegemon sovětského Ruska, navíc neexistuje ČSR a neexistuje Titova Jugoslávie, které mohly být jedinými zárukami vzniku sociálních států a demokracie. Realita dneška nastavila jiné mantinely a dá se říci, že kontrarevoluční mantinely s potlačením lidových mas až na samo dno existence.

Za této situace připravovat demokracii, potažmo socialistickou demokracii, což by bylo jedině udržitelné pro masy. bude trvat celá desetiletí a možná celé století. Jako příprava VŘSR, jež trvala zhruba sto let a která sama našla roznušku až v I. válce.

Co dělat? Na to odpověděl již Beneš spisem Nová slovanská politika.

O CO JDE DNES? PŘEDEVŠÍM JDE O NOVÝ GENERÁLNÍ ÚTOK NA VŠECHNY SLOVANY A PŘÍPRAVA JEJICH KONEČNÉ GENOCIDY!

PROTO JE NUTNO JEDNAT :

 1. O MOŽNOSTECH SLOVANSKÉ EVROPSKÉ JEDNOTY – O ODSTRANĚNÍ SLOVANSKÝCH SPORŮ! SLOVANSKÉ SPORY VYHOVUJÍ POUZE NEPŘÁTELŮM SLOVANŮ.
 2. SPORY TRVAJÍCÍ: RUSKO-UKRAJINSKÝ, RUSKO-POLSKÝ, BULHARSKO-MAGEDONSKO-SRBSKÝ, SRBSKO-MUSLIMSKÝ, SRBSKO-HRVATSKÝ.
  DOKUD TYTO SPORY NEBUDOU VYŘEŠENY, NENÍ MOŽNO HOVOŘIT O DOKONALÉ SLOVANSKÉ EXISTENCIÁLNÍ JEDNOTĚ, A TO NEMLUVÍM O LUŽICKÝCH SRBECH NECHANÝCH NAPOSPAS GERMÁNSKÉMU MOŘI.
  TOTO JE PRIORITA ČÍSLO 1! NE IDEA DEMOKRATIZACE, JE TO EXISTENCIÁLNÍ PRIORITA. A POKUD TOTO NEUZNÁVAJÍ ELITY SLOVANSKÝCH ZEMÍ, VEDOU NÁRODY SLOVANŮ DO SEBEZÁHUBY JAKO POLABŠTÍ SLOVANÉ. TO JE PROSÍM HISTORICKÝ AXIOM.
  NYNÍ SE PROJEKTUJE TO, CO SE NEZDAŘILO NĚMCŮM + ZÁPADU ZA DVOU SVĚTOVÝCH VÁLEK. Konečné řešení, čili Endlosung SLOVANŮ.
 3. OTÁZKA SLOVANSKÉ DEMOKRACIE VERSUS SLOVANSKÉHO SOCIALISMU.
  TO JE DRUHÁ PRIORITA, OVŠEM DNES NEŘEŠITELNÁ, POKUD NEBUDE VYŘEŠENA PRIORITA PRVNÍ – EXISTENCIÁLNÍ.
 4. Pokud chceme zavádět ve slovanských státech demokracii, respektive socialistickou demokracii, protože vědomí rovnosti občanů a práv oproti dnešním neufeudalistickým tendecím je u Slovanů stále aktuální, musí pro to dozrát podmínky. Ty dnes jsou maximálně v embryonálním stádiu, protože mezinárodní fašistická reakce dokonale potlačila jakékoli hnutí mas v tomto směru a navíc masy rozbila ideologickým ohlupováním a ekonomickou partikulací!
  Oni totiž správně pochopili slogan “Buržousti všech stran, spojte se! A Proletáře všech stran rozbíjejte!” Obrátili obratně Leninovo heslo na “Válku chýším, mír palácům!”

Poznámka:
Tolik lidí studovalo marxismus, ale dalo by se říci o množině těchto studujících – pokud však nejde o profesionální renegáty, zrádce a kolaboranty novorežimu: Nic nepochopili a ničemu se nenaučili! Teď by mohl napsat nástupce Lenina a Stalina opět knihu na téma Kdo jsou “přátelé Slovanů” a jak bojují proti slovanským státům a národům.

Možná se mýlím, možná věci vidím jednostranně, ale beru to z pozice utlačeného proletariátu, který se znovu stal objektem, nikoli subjektem dějin – a to je třeba změnit postupně a systematicky, pokud má lid vítězit. Proč Stalin vyhrál Velkou vlasteneckou válku? Dokázal spojit komunisty i bezpartijní do jednoty obránců země. Ve slovanských zemí dneška je naopak naprostá společenská roztříštěnost, umožňující skvělou podkopávající práci pátých kolon.

Dr. Jiří Jaroš Nickelli

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář