Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prezident Edvard Beneš protestuje proti německé okupaci!

16. 3. 2024

Prezident  E. Beneš protestuje proti německé okupaci!

 

„Lid český a slovenský se právě stal obětí velkého mezinárodního zločinu. Lid československý nemůže nyní protestovat a po událostech minulých měsíců nemůže se také sám bránit. Proto jako bývalý prezident Československé republiky vznáším k Vám tento slavnostní protest:

 

V září minulého roku u příležitosti sporu německo­-československého mně byly předloženy franko-britské návrhy a několik dní poté i mnichovské rozhodnutÍ. Oba tyto dokumenty obsahovaly slib, zaručující integritu a bezpečnost československého území, vyžadující zároveň od československého národa neslýchané oběti v zájmu evropského míru.

 

Československý lid tyto oběti přinesl. Přesto jedna z velmocí, které podepsaly mnichovskou dohodu, roz­děluje nyní naše území, obsazuje je svým vojskem a usta­novuje nad ním svůj ,protektorát' pod hrozbami násilí a vojenské moci.

 

Před svědomím světa a tváří v tvář dějinám jsem nucen prohlásit, že Češi a Slováci nikdy nepřijmou toto nesnesitelné potlačení svých svatých práva neustanou ve svém boji, dokud jejich milované vlasti nebudou všecka její práva vrácena. Prosím Vaši vládu, aby odmítla uznat tento zločin a aby vyvodila důsledky, jaké dnes naléhavě vyžaduje tragická situace Evropy a světa.

 

Zasílám současně tento telegram předsedovi Rady Společnosti národů a dovolávám se těch článků Paktu o Společnosti národů, jež přicházejí v úvahu, zejména čl. 10. Jsem přesvědčen, že žádný člen Společnosti národů neuzná tento zločin, a doufám, že všichni členové Společnosti učiní v dané chvíli to, co jim jejich závazky, z Paktu vyplývající, ukládají“.

 

Poznámka redakce

Výše uvedený telegram zaslal prezident Beneš: prezidentu Rooseveltovi, ministerským předsedům Camberlainovi a Daladierovi, Maximu Litvínovi a předsedovi Rady Společnosti národů.

Telegram prezident E. Beneše odeslala 16.3.1939

Dr. Edvard Beneš, Paměti str. 98 – 99, 1948, Praha