Jdi na obsah Jdi na menu
 


President dr. Beneš v Luhačovicích za I. ČSR

10. 9. 2023

President dr. Beneš v Luhačovicích za I. ČSR

 

Jiří Jaroš Nickelli, ČSPB Moravská Třebová

 

Luhačovice, toto nejkrásnější lázeňské středisko na Moravě - a podle mnohých i v celém státě - zaznamenala v době I.ČSR dvě státnické návštěvy našich presidentů - otců zakladatelů republiky.

Poprvé to byla návštěva TGM v roce 1922, a podruhé to byla návštěva Dr. Beneše v roce 1936.

Jedním z konkrétních důvodů jejich návštěvy byla velmi významná stavba přinášející ochranu krajiny před velkými záplavami, ohrožujícími nejen břehy říček Šťavnice a Petrůvky, ale zejména samotné lázeňské středisko, které záplavy ničily již v době staré rakouské monarchie. V posledním období habsburské monarchie před I. světovou válkou to bylo v  letech 1895, 1905, 1910 a 1911, kdy se tyto říčky tak rozvodnily, že mimo jiných areálů a staveb v okolí, například mlýnů,  zaplavily i prostor hlavní promenády lázní a většinu lázeňských budov včetně skvělých staveb architekta Jurkoviče. Proto již tehdy úřady monarchie rozhodly  vybudovat záchytnou přehradu v prostoru katastru obce Pozlovic. Proto se pro přehradu dodnes zachovalo  neoficiální dvojoznačení "Luhačovická" nebo "Pozlovická přehrada". 

 

Válečné události I. světové války stavbu přehrady, která počala roku 1911, zastavily. Obnova stavby počala až za nové Republiky Československé roku 1921. kdy projektantem  a od roku 1922 do roku 1930  vedoucím stavby se stal brněnský architekt a stavitel Ing. Karel Krejčí - pozdější čestný občan městyse Pozlovic. Ten rovněž uvedl na stavbě přehrady  pana presidenta Beneše, s manželkou paní Hanou. Doprovázel je tehdejší zemský president Země Moravskoslezské Jan Černý, rodák z Uherského Ostrohu. Presidentův zájem o přehradu dokládá jeho péči o veřejné stavby a o význam ochrany kraje před zátopami. Takový zájem po II. světové válce projevil například president Zápotocký při návštěvě výstavby přehrady Slapy.  

 

Presidenti po převratu r.89 věnovali svou pozornost jiným odvětvím, např. hornictví ( presidenti Havel a Klaus). Vodním dílům věnoval pozornost opět president Zeman v souvislosti s projektem výstavby plavebního kanálu Labe-Odra-Dunaj, a je téměř zločinem našich úřadů, že tento projekt sofistikovaně sabotovaly  - a přestože byl plánován již za Rakouska, I.ČSR i za socialistické ČSSR, nikdy se nerealizoval.(Tehdy to zapříčinily dvě světové války a poté studená válka...V případě popřevratového státu lze hledat viníky nejen mezi ekologickými fanatiky, ale též mezi úředními klany). Vzniklé škody, které to naší zemi přineslo a ještě přinese, nechť si přičtou na vrub ti úřední a političtí sabotéři, kterých se to týká... Než vraťme se k presidentu Benešovi

 

Fakta dokazují, že dr. Beneš nebyl jen politickým "sucharem", jak mu neoprávněně  hloupě vytýkají jeho odpůrci, ale že se živě zajímal o aktuální problémy v místech, která navštívil, ať už to bylo mezi stavbaři, sokoly, vojáky, rolníky nebo dělníky. (viz jeho zájezdy na Slovensko).

Připojené fotografie dokládají návštěvu dr. Beneše na  luhačovické-pozlovické přehradě 19.června 1936. 

 

Za dva roky nato kutí nepřátele ČSR, tzv. sudeťáci, jejichž ideovými centry byly dva zámky, jeden na Moravě v Hrušovanech nad Jevišovkou (tzv. Emmahof hraběte Khuena Lützova-Belassiho, jenž navštěvoval i akcionář lázní Luhačovice  hrabě Alois Serényi)) a Červený Hrádek knížete Hohenlohe,  počali ničit republiku...

 

Zdroje: Naučné tabule přehrady Pozlovice - Mapa Luhačovicka, Městské informační centrum Luhačovice - Wikipedie - Luhačovická přehrada (též Pozlovická přehrada - Návštěvní kniha zámku Emmahof)