Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda poloviční může být celá lež, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

28. 1. 2022

Pravda poloviční může být celá lež

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Richard Šulko je autorem příspěvku Přístup do Evropské unie a německá menšina v ČR. Hned na začátku klade otázku, zda je česká společnost vůbec zralá pro vstup do tohoto hodnotového společenství. To je téma, které zajímá jak politiky, tak prosté občany. Ještě dnes, 14 let po sametové revoluci, je vidět, jaké škody český většinový národ přivodil po roce 1918 a především po roce 1945 a 1948. Pryč od Říma, pryč od šlechty a jejích ctností, pryč od němectví: Výsledek nacionalistického myšlení je velmi smutný...My, německá menšina, jsme byli českým nacionalismem a tzv. bojem za svobodu silně poškozeni...". Šulko líčí dále, co nás čeká po vstupu do EU a poté konstatuje: "Příslušníci německé menšiny obdrží. po vstupu do EU velkou šanci. Mnozí díky své dvojjazyčnosti již dříve šanci využili. Díky návštěvám na Západě, díky sledování německé televize a mnozí i díky svému vyššímu životnímu standartu mají i evropské myšlení". Německou menšinu tak čekají po vstupu do EU lepší časy. Způsob myšlení se bude měnit u všech lidí. "Jestliže český národ nedokáže svou minulost sám přepracovat, tak členstvo EU mu jistě při tom pomůže".(Landes Zeitung č.4 z 18.2.2003, přeložil PhDr. V. Novák, CSc.)

 

Když se některá média seznámila s doslovným zněním projevu P. Nečase před bavorským zemským sněmem v Mnichově 21.2.2013, věnovala pozornost vřelému přijetí, kterého se našemu premiérovi a jeho projevu dostalo. V odpověď na některé kritické reakce našich autorů, kteří odmítli text jako historicky nepravdivý /dezinterpretuje naše dějiny počínaje středověkem/, omezili se mediální pracovníci na období po 2. světové válce. Zdůraznili, že pan premiér pouze citoval Česko-německou deklaraci z 21.1.1997, a vyslovil lítost nad odsunem německých státních příslušníků slovy: „Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny.“

 

To ovšem je jen půl pravdy a nevím, proč se ani panu premiérovi ani médiím nehodila pravda celá. V Českoněmecké deklaraci totiž stojí i plnohodnotná omluva německé strany za historický vývoj vedoucí k Mnichovu, k rozbití Československa a k válce, a omluva za všechny zločiny na českém lidu. „Německá strana je si rovněž vědoma, že nacionálně socialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.“

 

Proč pan premiér a oficiální média tuto rovnocennou část Deklarace zamlčují? Proč se stále hodí vytvářet dojem, že „ti zlí Češi“ byli vším vinni a stále odmítají „vyrovnat se s minulostí?“ Je to postoj nepravdivý, nespravedlivý a poškozuje jak české zájmy tak vztahy mezi národy. Komu je to vhod?

Brno