Jdi na obsah Jdi na menu
 


Potvrzení o přijetí petice Evropským parlamentem, text petice

5. 3. 2021

Potvrzení o přijetí petice  Evropským parlamentem

 

 

V Bruselu, D 500319, 01.03.2021

Vážená paní,

jménem generálního tajemníka Evropského parlamentu tímto potvrzuji, že jsme obdrželi Vaši elektronickou petici "Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, EU proti dekretům prezidenta republiky" ze dne 21.02.2021.Vaše petice byla zapsána do rejstříku pod číslem 0220/2021. Toto číslo si prosím uschovejte a uvádějte jej ve veškeré další korespondenci v této věci.Vaši petici jsme postoupili Petičnímu výboru Evropského parlamentu, který Vás bude písemně informovat o svém rozhodnutí, jakmile bude přijato. Rádi bychom Vás však upozornili, že vzhledem k vysokému počtu petic, které Evropský parlament každoročně obdrží, může postup posuzování petice trvat delší dobu.Jakmile jsou petice zapsány do rejstříku, stávají se obecně veřejnými dokumenty. Z toho důvodu naleznete na zadní straně prohlášení EP o ochraně soukromí týkající se ochrany Vašich osobních údajů. Máte-li ohledně své petice jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na sekretariát Petičního výboru,a to buď e-mailem (peti-secretariat@europarl.europa.eu), nebo běžným dopisem (poštovníadresa:  European  Parliament,  Committee  on  Petitions,  Rue  Wiertz  60,  B-1047  Brussels,BELGIUM.)

 

S pozdravem L.Boháč

vedoucí odděleníELECTRONICALLY SIGNED by LIBOR BOHAC on Mar 01 2021 08:59:58Seq. no. 18208Generální ředitelství pro předsednictví - Ředitelství pro plenární zasedání - Oddělení pro příjem a zasílání úředních dokumentů D 500319   01.03.2021

 

Údaje o adresátovi na tomto dopisu jsme vypustili v zájmu ochrany osobních údajů.

 

Petiční výbor Evropského parlamentu, Brusel

K rukám: Předsedkyně Petičního výboru, European Parlament, B-1047 BRUSSELS

 

V Praze dne 17.2. 2021

 

Petice: „Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, Evropské unie proti dekretům prezidenta republiky“

 

I. Spolková republika Německo je nástupnickým státem hitlerovského Německa. ČR je nástupnickým státem Československé republiky, jíž vznikl mezinárodněprávní nárok na německé reparace. Celý svět ví, že agresorem bylo hitlerovské Německo a  Československá republika jeho obětí, stejně tak jako celá řada dalších evropských států.

 

Jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, požadujeme, aby nám Německo začalo urychleně splácet reparace, které nám dluhuje. Opíráme se nejen o Pařížskou reparační úmluvu, o princip mezinárodního práva, který jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale také i o závazná veřejná prohlášení významných německých ústavních i politických činitelů, počínaje kancléřem W. Brandtem a konče H.D. Genscherem, ministrem zahraničních věcí. Tito i další němečtí představitelé nám slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené.  A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již  30 let a samo sebe označuje za právní stát.

 

Naše reparační nároky dosahují částky kolem 340 – 360 miliard korun, v hodnotě z roku 1938, což představuje v současnosti částku více než 5 bilionů korun. Podle údajů, které máme k dispozici, nám SRN dosud zaplatila necelých půl procenta z dlužné částky, což je ostudné. Výše reparací musí být ještě upřesněna v diplomatických jednáních mezi ČR a SRN. K nim by mělo dojít v době co nejbližší. SRN, jak jsme přesvědčeni, by měla jako dlouhodobý dlužník k takovýmto jednáním dát podnět.

 

II. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, CSc., jeden z nejvýznamnějších znalců našeho ústavního práva, výslovně uvádí: „Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu.... Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností Německé říše jako celku.... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ (Sborník Česko-německé vztahy: Česká stanoviska, vydal Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Praha 1998. str. 27).

 

Z hlediska ústavně právního je mimořádně důležitá následující skutečnost. Ústavní zákon č. 57 ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky, jenž byl Prozatímním Národním shromážděním přijat, výslovně stanovil:“Veškeré dekrety prezidenta republiky jest považovati od jich počátku za zákon; ústavní dekrety buďtež považovány za zákon ústavní. Tak se staly dekrety prezidenta republiky nedílnou a nezrušitelnou součástí našeho právního řádu.

 

Hanebné útoky proti dekretům prezidenta republiky považujeme za hrubé vměšování do našich vnitřních záležitost. Požadujeme, aby principy mezinárodního práva, ke kterým patří i princip nevměšování se do záležitostí druhých států, byl SRN i Evropskou unií dodržován.

 

Petiční výbor:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10 /// JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6 /// PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Poledníkova 5, 628 00 Brno-Líšeň /// PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D., Osadní 1476/43, 170 00 Praha 7 /// JUDr. Karel Hais, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov /// Miroslav Starý, Letná 207, 471 24 Mimoň  ///   MUDr. Marek Obrtel, Rokytnice 132, 751 04 Rokytnice  ///  Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., Buzulucká 2354, 390 03 Tábor /// Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Milénova 12, 638 00 Brno /// Ing. Ivan Kratochvíl, pplk..v.v., Vikova 473, 274 01 Slaný – všichni občané České republiky

 

JUDr. Ogňan Tuleškov, občan ČR, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., občanka ČR, Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář