Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslední rok v československém Bruntálu 3

8. 12. 2021

Poslední rok v československém Bruntálu 3

 JUDr. Jan Brothánek

 

Vojenské oslavy

Ve dnech 23.-24. dubna 1938 oslavil domácí pěší pluk č. 34 „Střelce Jana Čapka“ v Bruntále dvacetileté výročí svého založení v rámci celostátních oslav vzniku našeho zahraničního vojska v Itálii za světové války. Byl totiž pěší pluk č. 34 v Bruntále pokračovatelem pluku italské legie č. 34, zúčastnivšího se aktivně a nanejvýš statečně našeho odboje proti Rakousku. …

Celé náměstí mělo v tu dobu vzhled jakoby nějakého dobytého nepřátelského města. Kromě státního praporu na radnici nebyl na celém náměstí vyvěšen ani jediný prapor. … Ani jediná soukromá budova nebyla tam ozdobena praporem! Všechna okna soukromých budov byla pečlivě zavřena…

Slavnostním řečníkem byl okresní hejtman Jan Brothánek z Bruntálu …Odsoudil dvěma větami ku konci své řeči dílo těchto neznáných provokatérů a pravil: „Přál bych si teď ku konci, abych dovedl mluvit tak hlasitě, aby moje slova pronikla i všechna tato zavřená a zabedněná okna, která kolem sebe vidíte, a aby byla slyšena ještě i dále za Bruntálem. Dovedli jsem si za světové války získati svojí statečností obdiv a sympatií v celé Evropě a jsem přesvědčen, že my, u vědomí této naší slavné minulosti, dovedli bychom ještě dnes totéž, co jsme dokázali před dvaceti lety u Zborova, Dos Alto a všude jinde, kde bojovali za světové války českoslovenští vojáci.“…

Sotva dozněly poslední akordy státní hymny, již se řadí vojsko, legionáři, Sokolové a krojovaná „Rote Wehr“. . Nadšení vyvrcholuje, když v průvodu přicházejí vyrovnané řady asi 200 příslušníků „Rote Wehr“. Jsou zdraveni ještě snad s větším jásotem českým „Na zdar“ a německým „Freiheit“. Odpovídají všichni kolmo vztýčenými pravicemi se zaťatou pěstí a německým sociálně demokratickým pozdravem „Freiheit“.

1. květen 1938

Karlovarské požadavky, vyhlášené ve druhé polovici dubna 1938 Konrádem Henleinem, posílily opět velice sebevědomí bruntálských Němců a jejich vzrůstající nenávist vůči všemu českému. Strana SdP chystá dalekosáhlé přípravy pro tento den. … Také německá sociální demokracie chystá 1. května v městě Bruntále svoji oslavu a koná pro ni horlivé přípravy… V neděli o 10. hodině dopoledne se konal na Masarykově náměstí veřejný průvod a tábor lidu strany německé sociálně demokratické, jehož se zúčastnila i celá česká menšina z Bruntálu a Krnova.  …Rovněž němečtí sociální demokraté a komunisté z celého bruntálského a rýmařovského politického okresu byli na tomto projevu přítomni. .. Asi 4 000 lidí bylo na tomto demokratickém projevu přítomno.

Slavnostním řečníkem byl německý sociálně demokratický poslanec Heger z Krnova …Několikráte zdůraznil, že němečtí socialisté odolávají i v tomto dnešním náporu SdP, zůstanou věrni demokratické myšlence a československému státu a kdykoliv připraveni bojovat do posledního dechu za celistvost a demokratickou formu Československé republiky…

Projev strany SdP, povolený na Masarykově náměstí na 15. hodinu, konal se až o 16.30 hodině. … Po celou cestu, kudy se průvod pohyboval, bylo až do ochraptění sborově vykřikováno: „Sieg Heil“, „Heil Konrád Henlein“, „Ein Volk, ein Reich, eine Wille“, „Es lebe das deutsche Freudenthal“ („Ať žije německý Bruntál!“)…

Na 10 000 poštvaných a fanatických stoupenců Henleinova hnutí šlo v průvodu … Na tomto projevu mluvili celkem tři řečníci, a sice stavitel Gritzner, dr. R. Bayer a poslanec Nitsch. Všichni pronášeli vášnivé nacionální řeči. … Co chvíli vykřikla některá skupinka z davu dosud zakázané a stíhané „Heil Hitler“ nebo „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“…

Všechny řeči jmenovaných tří řečníků zabývaly se pouze Karlovarskými požadavky K. Henleina… Když šel průvod z náměstí kolem zámku Německého řádu, vyšel velmistr řádu, opat Schälzky, na balkon a po hitlerovsku vztaženou pravicí zdravil kolem pochodující rozvášněné henleinovce. Ještě snad bouřlivější „Sieg Heil“ bylo mu odpovědí! Od té doby obdržel velmistr Schälzky  tajné přízvisko „Bruntálský Initzer“.

Další útisk SdP

Od sudetské oslavy 1. května 1938 se tlak SdP a její nenávist vůči Čechům a demokratickým  Němcům vystupňoval do nejvyšší míry. …

Ze všech stran dochází úřadu stížnosti na nezřízený teror SdP vůči demokratickým Němcům a Čechům a hlášení o incidentech mezi členstvem SdP a vojskem. Všechny jsou vyvolány nepřátelstvím a provokativním chováním mladistvých stoupenců SdP.

 

Začíná se všemi prostředky agitovati pro obecní volby v Bruntále. Vylepují se štvavé agitační plakáty a konají se nesčetné voličské schůze, které se tak dobře hodí ke štvaní  proti státu a nenáviděným českým vetřelcům. … I ve všech venkovských obcích vyvíjí strana SdP horlivou agitační činnost. Rozšiřuje mezi nezkušenými venkovany  nepravdivé zprávy, že letošní obecní volby jsou politické a jejich výsledek bude nahrazovati sčítání lidu v sudetském území, bude předložen říšskému kancléři Hitlerovi a podle něho bude tento pokračovat dále ve své zahraniční politice. Tím chce SdP znemožnit ve venkovských obcích tvoření zvláštních zájmových nebo hospodářských skupin. … Ve všech obcích smí býti jen jedna kandidátní listina, kromě kandidátek socialistických nebo českých. Toto se skutečně SdP podařilo!...

Teror na socialisty v továrnách se všude zesiluje. … Situace se stává neudržitelnou! Chybí přesné a jasné pokyny, jimiž by byl zjednán právní stav. …Snad denně dotazují se četníci nebo policejní orgánové, jak mají postupovat, co vlastně mají dělati a jak dlouho bude tato neslýchaná benevolence úřadů trvati. Odpovídá se jim krátce: „Konejte všechny svoje povinnosti jako dříve, avšak zachovejte klid a nedejte se vyprovokovati!“

21. květen 1938

V pátek 20. května 1938 … zvoní telefon do bytu okresního hejtmana. … Hlásí se ministerstvo vnitra a předává tento příkaz: „Proveďte ihned pohotovost stráže obrany státu.“ … Do 3. hodiny jsou všechna pohraniční družstva SOS, dobře vyzbrojená a k odporu připravená, na státní hranici. V tu dobu procházejí již městem Bruntálem vojenské hlídky s nasazenými bodly a v polní uniformě. Posádkové velitelství obsazuje vojenskými hlídkami okresní úřad, hlavní poštu a nádraží. …

 

Obecní volby

Pro obecní volby v Bruntále, vypsané okresním úřadem na neděli 22. května 1938, vykonala strana SdP nejobsáhlejší přípravy a největší agitaci. ...Většinu motorových vozidel v Bruntále byla snad v tento den ve službách SdP a svážela staré a nemocné voliče ze soukromých bytů, chorobince i obou nemocnic, totiž nemocnice Německého řádu a městské veřejné všeobecné nemocnice. ...I ostatní volební skupiny pilně agitují a přivážejí své voličstvo. …

Asi o 16. hodině prohlašuje zástupce dohlédacího úřadu  rada dr. Veškrna, že podle výsledku platných a dnes odevzdaných hlasů bude mít příští 36 členné městské zastupitelstvo v Bruntále toto složení: 30 mandátů SdP, 5 mandátů německá sociálně demokratická strana a 1 mandát česká menšina. Jediný český člen městského zastupitelstva Jan Doležal, ředitel českých škol v Bruntálu, volil společně s německými sociálními demokraty. Jenom asi 10 hlasů chybělo bruntálským Čechům k dosažení 2. mandátu. …Dosavadní starosta dr. Rudolf Bayer, advokát v Bruntále, nebyl zvolen ani starostou, ani žádným náměstkem. … Jen jakoby z milosti byl zvolen na posledním desátém místě městským radním  za SdP. Od té doby velmi trpce snášel tento nevděk  SdP a svoje odšinutí na vedlejší kolej, a s ním i všichni jeho stoupenci z bývalé německé křesťansko-sociální strany. …

 V pohotovosti

Jsme stále v pohotovosti a očekáváme netrpělivě další vývoj událostí. Až do 25. května 1938 se přesto nic zvláštního nepřihodilo. Bruntál se zatím naplňuje novým vojskem, které po krátkém odpočinku odchází dále kupředu, do pevnostního pásma a blíže ku státním hranicím. …Ale nikdo nepřichází a na hranicích je stále klid. Hlášení od družstev SOS nepřinášejí nic nového, říšskoněmeckého vojska tam není k spatření … Pohraniční říšské německé obyvatelstvo se bojí Čechů a má strach před válkou, již si nepřeje.  Ani v první polovici června 1938 se již nic zvláštního nepřihodilo. Na státní hranici jest stále a stále klid. Sebevědomí  a výbojnost členů SdP a ordnerů opět vzrůstá, objevují se znovu ve větším počtu na ulicích bílé punčochy a odznaky SdP, jakož i praporky SdP na motorových vozidlech a kolech příslušníků SdP. … Dochází opět k různým incidentům. Vojsku se přísně nařizuje, že musí bílé punčochy a praporky SdP nechati nepovšimnuté a tyto musí ignorovati.

17. června 1938 odvolávají se mimořádná vojenská opatření, záložníci se odesílají domů …