Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslanecká sněmovna 16. září 2022, poslanec Radim Fiala

19. 9. 2022

Poslanecká sněmovna 16. září 2022:

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, vládní novela energetického zákona umožňující zastropování cen elektřiny a plynu je pouze obecným legislativním rámcem. Koneckonců pětikoalice to vydává za flexibilní záležitost, že budou moc kdykoliv reagovat na cenu energií. A pro nás to ale je bianko šek, na který úplně nemůžeme přistoupit, a to z toho důvodu, že avizovaná cena elektřiny je 6 korun za kilowattu silové elektřiny, to znamená, že pro konečného spotřebitele to bude 7 až 9 korun, a to je, jak jsme i v tom minulém proslovu pana kolegy Havlíčka slyšeli, příliš mnoho. Proto se budeme snažit pětikoalici tu cenu snížit a budeme navrhovat v našich pozměňovacích návrzích změny, které sníží těch 6 korun za silovou elektřinu od 1,50 koruny po 4 koruny, protože jak víte, ta elektřina se vyrobí za 500 korun za megawattu a vláda se ji snaží prodat občanům za 7 000 až 9 000 korun za megawattu, a to je pro nás nepředstavitelná záležitost. Je to patnáctinásobné zvýšení ceny. A ten, kdo někdy podnikal, tak si dokáže představit, kolik je třeba, jestli někdy někdo měl vůbec zisk 1 500 % na něčem? Já si myslím, že ne. To prostě není možné a tomu se samozřejmě musíme bránit.

 

Jsem přesvědčen o tom, že nechat vládě bianko šek je dnes naprosto pro nás nedostatečný nástroj. Je třeba konat okamžitě a konkrétně. Vláda již dopředu avizovala, že chce tento cenový strop nastavit na úrovni 6 korun za kilowatthodinu silové elektřiny včetně DPH a u plynu na 3 korunách za kilowatthodinu včetně DPH. Tady to tedy není úplně přesné, a protože jsme si na drobné nepřesnosti u vlády už zvykli, tak jsem čerpal z toho, co vyšlo v médiích, tak u energií to bude 6 korun a 5 setin a u plynu to bude 3 koruny a 25 tisícin haléřů, takže bude to ještě o něco víc.

 

Důležité je se ale bavit o celkových cenách elektřiny a plynu a o částce, kterou zákazník ve finále zaplatí, protože to je jediné, co vlastně nás všechny logicky zajímá. A tam už jsme na úplně jiných číslech. Celková cena elektřiny a vládou avizovaného stropu se tak bude pohybovat minimálně na úrovni 9 korun za kilowatthodinu, u plynu na úrovni 4 korun za kilowatthodinu. A to už je opravdu zlé a pro mnoho odběratelů až likvidační a pro spoustu například seniorů, kteří zůstali sami a mají rodinné domky, tak pro ně je to prostě nezaplatitelné, a to zejména u těch, kteří elektřinou či plynem vytápějí právě své rodinné domky. Například u plynu byla zhruba do loňského roku celková cena jedné kilowatthodiny tohoto média něco málo nad 1 korunou, a teď to budou 4 koruny, to znamená 400% nárůst, tedy více než trojnásobný růst. A tedy domácnost, která při běžné spotřebě plynu v rodinném domku platila kolem 30 000 korun za rok, nyní zaplatí hodně přes 100 000. To je ten fantastický vládní strop v praxi, který se dotkne nás všech.

 

A ještě jedno porovnání čísel: 1 kilowatthodina silové elektřiny z jádra se v České republice vyrobí zhruba za 30 haléřů. Některé zdroje uvádějí 40 haléřů. No dobře, tak dobrá. A vládou stanovený cenový strop u elektřiny je 6 korun za kilowatthodinu, tedy jak už jsem zmiňoval patnáctinásobek. To má být myšleno vážně? Ony slavné stropy tedy znamenají v podstatě zvýšení celkové ceny elektřiny více než o 100 % oproti minulému roku a u plynu, jak již bylo naznačeno, dokonce o více než 200 %.

 

A jen doplním známou věc, i když to někteří politici vládní koalice popírají, že Slovensko má už několik měsíců zastropovanou cenu elektřiny v přepočtu za 1,50 koruny denně. (Před řečništěm prochází poslanec Adamec a říká: To teda nemá!) I když pan předseda hospodářského výboru říkal, že nemají, že mají pouze podepsané memorandum a že hledají nějakou novou variantu. Ale my jsme to tak četli i v médiích a víme o tom, že minimálně o tom jednali, že mají zastropovanou kilowatthodinu za 1,50 koruny. Ale to je Slovensko. Dobře, máme tady jiné země. Například Rakousko má v přepočtu zastropováno za 2,50 za jednu kilowatthodinu a Francie dokonce v přepočtu na jedné koruně a deseti haléřích za kilowatthodinu. Slyšíte dobře 1,10 koruny Francie za kilowatthodinu silové elektřiny.

 

Vláda Petra Fialy tedy se zastropováním cen, kterému se měsíce bránila, přichází nejen jako poslední v Evropě, ale současně je její cenový strop v Evropě pravděpodobně úplně nejvyšší. My jsme největšími exportéry, největšími vývozci elektřiny v Evropě, ale přitom, a to je paradox, máme nejvyšší cenu elektřiny, kterou platíme. A jak již bylo řečeno, i ti, kteří ji od nás berou, kteří importují z České republiky, tak platí daleko nižší ceny než my obyvatelé České republiky.

 

Vládní návrh novely energetického zákona a plánované zavedení cenového stropu elektřiny a plynu jsou podle nás zcela nedostatečné a také nespravedlivé - hlavně proto, že zastropování cen se nemá týkat větších firem a průmyslových podniků, které jsou ovšem vysokými cenami energií silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti a mnohdy i z pohledu samotné jejich další existence, což znamená riziko hluboké recese, hospodářství, průmyslu, zemědělství, potravinářství a také to může znamenat hromadné propouštění a ztráty až desítek pracovních míst se všemi návaznými negativními důsledky. My jsme pro, aby ty podniky věděly, co je v budoucnosti čeká, aby dokázaly plánovat, aby si dokázaly spočítat, kolik budou platit za energie. A myslím si, že by se v této situaci mělo jít stejným způsobem jako u fyzických osob, jako u občanů - zastropováním.

 

Já jsem slyšel tu diskusi pana ministra v televizi, kdy pan ministr říká, že to není možné, že to pravidla Evropské unie nedovolují zastropovat to i firmám. Já to chápu, ale tak vy říkáte, že máme předsednictví, ve kterém můžeme ledacos ovlivnit u Evropské unie, tak požádejte o výjimku, anebo prostě to musíme udělat jinak. Ale kritéria, která jste stanovili pro velké firmy, jsou podle mě diskriminační. Kdoví, co se v těch firmách bude teď dít s účetnictvím, aby dosáhly na ten padesátiprocentní pokles EBITDA. Co se bude dít? Ty firmy budou chtít přežít a udělají všechno proto, aby samozřejmě ty peníze na dotaci na energie dostaly. ***

 

Když jsme u té Evropské unie. Všímáte si, a teď to myslím na všechny, všímáte si občanů České republiky, všímáte si i firem v České republice, my jsme de facto už všichni závislí. Buď bereme sociální dávky na bydlení, na energie, na děti, teď v poslední době všichni máme nějakou sociální dávku a firmy všechny berou dotace. Teď na energie, různé jiné dotační programy. Takže my jsme se v té vámi proklamované demokratické svobodě všichni stali závislými minimálně na Evropské unii! My jsme tak zregulovali náš život, že prostě pořád chodíme jenom žádat, a já se obávám, že díky důsledkům politiky Evropské unie to bude čím dál tím horší.

 

Vláda Petra Fialy tedy se zastropováním cen, kterému se měsíce bránila, přichází nejen jako poslední v Evropě, ale současně je její cenový strop úplně nejvyšší. Vládní návrh novely energetického zákona a plánované zavedení cenového stropu u elektřiny a plynu jsou zcela nedostatečné a také nespravedlivé. Hlavně proto, že zastropování cen se nemá týkat větších firem a průmyslových podniků, které právě těmi energiemi trpí nejvíc.

 

Já bych chtěl citovat z článku ze serveru iDNES ze 14. září ohledně tiskové konference po jednání vlády: "Velké firmy, jichž se netýká zastropování cen silové elektřiny a plynu, budou moci čerpat od listopadu 30 miliard kvůli vysokým cenám energií, řekl premiér Petr Fiala po jednání vlády. Pomoc podnikům poskytneme na základě dočasného krizového rámce, uvedl po jednání vlády ministru průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Nepočítá se se zastropováním cen pro velké firmy, ale s podporou pro odvětví, která mají zvýšenou energetickou náročnost. Má to pomoci firmám ze sektoru zemědělství, lesnictví, rybářství, těžby a dobývání a zpracovatelského průmyslu, které se prokážou smlouvou o dodávkách plynu s roční spotřebou vyšší než 630 megawatthodin nebo v případě elektřiny jsou napojené na vysoké či velmi vysoké napětí, nacházejí se v provozní ztrátě a alespoň 50 % této ztráty je způsobeno zvýšením nákladů na zemní plyn a elektřinu. " Konec citátu. To je přesně to, o čem jsem mluvil.

 

Tohle je velice riskantní plán. Za prvé, je jasně diskriminační. Proč jedni dostanou kompenzace a druzí nikoliv? Může to vést k tomu, že některé firmy si to prostě zařídí za spolupráce energetických společností, aby na ta kritéria dosáhly. Za třetí, budou určitě optimalizovat všechno, co optimalizovat lze, aby kritéria splnily a na ty věci dosáhly. Nebudete nám, pane ministře, určitě říkat, že budeme zřizovat další aparát, který bude administrovat tyto věci, potom další aparát, který je bude kontrolovat, a další aparát, který je bude vyplácet. To by se nám asi hodně prodražilo.

 

Tyto vágně představené vládní záměry pomoci velkým firmám s vysokými cenami energií jsou tedy podle mě absolutně nekonkrétní a mají se vztahovat jen na velmi malou část vybraných firem. Kritéria pomoci jsou kromě toho velmi pochybná, manipulovatelná, zneužitelná a vyžadují další složitou administrativu a kontrolu. V podstatě to bude znamenat jen další přerozdělování prostředků z hluboce deficitního státního rozpočtu a další nárůst státního dluhu. Zastropování cen elektřiny a plynu i pro velké firmy by bylo jednoznačně mnohem čistším, rychlejším a méně nákladným řešením a mnohé evropské země k němu již také dávno sáhly.

 

Dle prohlášení ministra průmyslu obchodu Jozefa Síkely nastavení cenových stropů pro průmyslové podniky prý neumožňuje evropská legislativa. I na tomto příkladě je tedy velmi dobře vidět, jak konkrétně nám členství v Evropské unii fakticky škodí a jak nicotný je význam českého předsednictví, kterým se vláda neustále chlubí. Ani tuto záležitost nebyli naši vyjednavači a naše vláda v rámci jí tak vzývaného evropského řešení schopni vyřešit. V době závažné energetické, ekonomické a stále víc nabývající sociální krize musí mít před evropskou legislativou absolutní přednost zájem českých občanů a českých firem. Podle mého názoru tady není o čem polemizovat.

 

Česká vláda má povinnost starat se o přežití českého průmyslu a hospodářství a o slušnou životní úroveň českých občanů, ať už si o tom například paní Pekarová Adamová myslí cokoliv. Že to údajně neumožňuje evropská legislativa? No a co? Koho to teď zajímá? V době, kdy bojujeme o zachování sociálního smíru a o záchranu našich podniků a pracovních míst. Bývalý člen bankovní rady České národní banky k tomu v komentáři na serveru Seznam Zprávy uvádí: Kdo umí jen trochu počítat, ví, že by i cena šesti korun za kilowatthodinu silové elektřiny byla pro většinu českého průmyslu i zaměstnanost zcela likvidační. Systém stále uvaluje energetickou daň na všechny ekonomické subjekty ve prospěch výrobců elektřiny. Česká republika je čistý vývozce elektřiny, to znamená, že elektrickou energii dlouhodobě víc vyváží, než dováží. Domácí potřebu elektřiny jsme schopni pokrýt výrobou zcela bez použití plynu. Podle výroční zprávy Energetického regulačního úřadu za rok 2021 o stavu soustavy byla loni čistá výroba z plynových a paroplynových elektráren dohromady asi necelých 8 terawatthodin. Čistý export byl vyšší - asi 11 terawatthodin. Z toho plyne, že tím, kdo určuje cenu pro domácí trh, je typicky průměrná hnědouhelná elektrárna, a ty zase tolik nezdražily. Jistě, povolenky jsou dražší, ale stále jde o dodatečnou částku kolem jedné koruny na kilowatthodinu. Pokud se v minulosti nabídkové ceny elektřiny pohybovaly kolem jedné koruny za kilowatthodinu silové elektřiny a výrobci dosahovali přiměřených zisků, pak i se zohledněním výše inflace a vyšší ceny povolenky je strop ve výši šestinásobku nesmyslně a neopodstatněně vysoko. Ano, to je přesný popis stavu. Popis, který zde za SPD předkládáme již několik měsíců.

 

A docent Lízal dále dodává: Spravedlivá a přiměřená cena pro naši ekonomiku i s vysokou cenou povolenky by tedy měla být pod třemi korunami za kilowatthodinu silové elektřiny. I s touto cenou výrobci elektřiny kromě pro nás nepotřebných plynových elektráren dosáhnou na obrovské zisky. A nabízí se také ještě otázka. Pokud má jakýkoliv výrobce, což je nyní případ výrobců elektrické energie, nadstandardní zisky, proč by měl stát jeho produkt ještě subvencovat tím, že dorovná rozdíl mezi cenou exportní plynové elektřiny, kterou vůbec pro domácí trh nepotřebujeme. To hlava nebere. A hlavně průmyslové podniky takto vysoké ceny dlouhodobě neustojí, nemluvě o čím dál hlubší díře ve státním rozpočtu. A ukažte mi prosím živnostníka či podnik, který si může dovolit platit za silovou elektřinu dlouhodobě šestinásobek. Takových je naprosté minimum. Tyto ceny tedy zcela jistě dovedou řadu podnikatelů do insolvence. Velmi smutné, leč velmi pravdivé! A my v SPD konzistentně a dlouhodobě říkáme prakticky totéž. Zastropování cen, tak jak nám jej vláda předkládá v projednávané novele, je v podstatě řešeno tak, že stát, tedy občané a soukromé firmy včetně těch, kteří ceny mít zastropované nebudou, dorovnají obchodníkům s elektřinou a rozdíl mezi cenovým stropem a nákupní cenou komodity, třeba tou stanovenou na lipské komoditní burze v astronomické spekulativní výši. Občane, zaplať a neptej se proč! Neschopnost našich vládních autorit chránit české podniky a spotřebitele před diktátem přeshraničních cen elektřiny je neskutečná a nepochopitelná. ***

 

Neřeší se systémové příčiny problému. Místo toho se jen kumulují lépe či hůře nastavené kompenzace bezprecedentně deficitních veřejných rozpočtů. Rozvrat veřejných financí pokračuje šíleným tempem. A pak si nejsem jistý, jestli to půjde ještě zastavit. Ano, šlo by to, pokud bychom udělali onen zásadní krok, po kterém SPD dlouhodobě voláme. Ignorovat eurounijní, hlavně německý klimatický fundamentalismus a urychleně opustit všechny svazující projekty a systémy, které jsou jeho plodem Green Dealu - obchodování s emisními povolenkami, otrocké dlouhodobé kontrakty s lipskou burzou. Pak by se to dalo. Najde k tomu někdo na české politické scéně odvahu? Hnutí SPD ji jistě má, a tak bych se rád zeptal, jestli je tady ještě někdo další?

 

Také bych rád upozornil, že při minulém návrhu řešení energetické krize se zcela zapomnělo na topení v kotelnách při dálkovém vytápění a ohřevu vody. Následně bylo řečeno, že se to vyřeší později. Tedy týká se to výtopen a tepláren, kde se většinou používá plyn a může to zasáhnout až 4 miliony lidí, bydlících v panelácích. Jak tohle má tentokrát vláda ošetřeno, že ty teplárny a kotelny z toho systému kompenzací zastropování zase nevypadnou? Prosím o konkrétní odpovědi. Ještě připomenu, že tohle vytápění se většinou počítá podle plochy bytu a jen malá část ceny odráží skutečnou spotřebu. Můžete tedy vůbec netopit, ale cenu za vytápění vám to sníží jen o 10 až 15 %. Taková je realita. Tohle je obrovská skupina lidí, kterých se to týká.

 

Je třeba tuto skupinu českých občanů ujistit, že na ni vláda při svém řešení nezapomněla jako minule, aspoň v tom doufám. Do zajímavých úvah ohledně alternativ k představenému vládnímu řešení se pustil autor článku na Echo 24, zda by to třeba šlo bez kompenzací ze státního rozpočtu. A je řečeno, že ano, pokud by stát nastavil strop na cenu, za kterou mohou výrobci prodávat obchodníkům. Cituji. "Ta by se určila jako jejich náklady plus přiměřená marže pro výrobce i obchodníky. Ti všichni by vydělávali a neměli by z výroby a obchodu žádné ztráty, ale naopak zisky. Tím pádem by neměli žádné právo na kompenzace. Dopad do státního rozpočtu by byl nula. Cena pro zákazníky by se snížila na úkor marží výrobců a obchodníků. To je princip, který navrhoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Vláda ale zvolila jiný. A proč vláda nedá strop výrobcům? Na to chybí jasná odpověď.

 

V debatě hraje podstatnou roli i to, že výrobci tvrdí, že mají velkou část elektřiny už dopředu prodanou. Stát bohužel nemá k dispozici jasná data, kolik elektřiny a za jaké ceny je už prodáno. Nemá ani přesná data, kolik lidí a firem má fixované kontrakty a za jaké jsou ceny. Proto se stát musí spoléhat na data od výrobce obchodníku a je ve velmi slabé vyjednávací pozici. Informace chybí na Ministerstvu průmyslu i Energetickém regulačním úřadě, které to má v kompetenci. Vláda také zatím argumentuje tím, že na výrobce nechce dávat strop, protože si od nich raději stáhne peníze z daní z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Tu ale zatím stále nepředstavila. My jsme přesvědčeni o tom, že je to špatné řešení.

 

Vláda řeší jenom důsledky energetické krize, nikoliv příčiny. Vláda se škrabe pravou rukou za levým uchem. Protože kdyby nastavila strop výrobcům energií, jejich výrobní náklady, plus nějaká marže, tak by se mohla v pohodě vejít do 1,50 za kilowattu silové elektřiny. Ale to vláda nechce udělat. My to říkáme už od jara. Jmenuje se to sociální tarif. Sociální neznamená to, že je to jenom pro lidi v sociálně tíživé situaci. Sociální proto, že je to jiný tarif, než na burzu. Sociální proto, že jsme v tíživé situaci a že v této situaci vláda může tento tarif poskytnout. To znamená, nebude prodávat energii přes lipskou burzu, bude ji prodávat přímo českým firmám, českým občanům s nějakým ziskem. Jak už tady bylo řečeno, když to bude za 1,50 na kilowattu, tak ten zisk bude 300 %. Je to málo? A my všichni budeme spokojeni.

 

Takže já jsem zvědavý, jestli to vláda udělá. Protože v novele energetického zákona, který dnes máme na stole, už to vláda napsala a tam to je, že to vláda může udělat. Že vláda může využít takzvaného sociálního tarifu a prodat ho napřímo lidem a firmám. A doufám, že za daleko nižší ceny, než je 6 korun, a to bez kompenzací ze státního rozpočtu. Protože tato cesta, kterou vláda zvolila, to znamená s pomocí těch kompenzací, na kterých má 130 miliard a které podle mě nebudou stačit, a možná to bude 130, možná 150, možná 200 miliard ročně, tak si spočítejte, co se stane za dva tři roky. Za dva tři roky to nabourá ekonomicko sociální systém této země a já si nejsem úplně jist, jestli bude například na výplatu všech důchodů.

 

Takže jsem přesvědčen, že to řešení energetické krize bude chtít ještě jiné řešení, pane ministře, než máme dnes na stole. Že to prostě bude chtít jiné řešení bez dopadu, bez tak obrovského dopadu do státního rozpočtu. Nějaký dopad to mít bude určitě, ale pokud to bude 130 miliard a výše, tak to bude věc za několik let velmi složitě řešitelná. Pro stát je naopak výhodnější strop přímo o výrobců. Peníze vůbec nemusí vybrat a přerozdělovat. To je to, co já tady teď říkám. Dalším argumentem, proč se zatím vláda stropu na výrobce obává, je strach, že by elektřinu za vyšší ceny raději vyvezli, než aby jí zastropovaně prodali v Česku. Tomu se dá ale zabránit do zákona vepsanou povinností přednostního prodeje určité části výroby na území České republiky - a to v tom zákoně je, a to já oceňuji a jenom doufám, že to co nejdříve využijete. Vládní návrh obsahuje i paragraf, který vládě dovoluje to producentům nařídit.

 

Druhou obavou je, že by při zastropovaných cenách energetici prostě omezili výrobu. Celé porovnání cen u nás a v zahraničí a možných řešení v porovnání s tím, co bylo nakonec přijato vládou pětikoalice, jasně ukazuje, že tahle vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů neudělala pro Českou republiku a její občany dost. Neudělala to, co by udělat mohla. Dostatečně se nesnažila, protože vůbec nesáhla na cenu energie, neudělala v tom směru žádné kroky. Občané České republiky dál budou platit příliš mnoho, a to dvojím způsobem. Jednak částkou, která jim přijde v zálohách a ve finálním vyúčtování, a jednak tím, že se stát bude dále zadlužovat a pořád to bude na úkor nejen dospělých českých občanů, ale i jejich potomků, možná i dalších, ještě nenarozených generací.

 

Ale podívejte se na ty ceny, 496 eur za megawatthodinu aktuální ceny, versus 240 eur k zastropování. Pořád v tom máme neuvěřitelný rozdíl, 256 euro za kilowatthodinu, které by teoreticky měl zaplatit stát. Dovedete si představit, jak rychle tohle může položit státní rozpočet? Přivodit České republice bankrot? Abychom za pár let na tom nebyli jako Srí Lanka. A proč? Není k tomu žádný důvod. Kromě toho, že vládě se nechce sahat na mechanismy nastavené Evropskou unií jako emisní povolenky, plnění šíleného zeleného plánu zvaného Green Deal. Nechce se jí také odcházet z lipské burzy. A řekněme si to otevřeně, tohle vypadá na ochranu zájmu vlastníků energetických společností, resp. jejich významných akcionářů na úkor právě nás, českých občanů, na úkor udržení zdravého státního rozpočtu. Tady sledujeme rozkradení státu, okradení českých občanů v přímém přenosu.

 

Tohle prostě není možné, aby se dělo a někdo to musí zastavit. Také vidíte, že v Evropské unii při zachování současného stavu ta situace prakticky nemá žádné řešení. Nemáme šanci vyřešit energetickou krizi, pokud nezměníme podstatu problémů, ale tahle vláda na to nemá odvahu, proto by měla co nejdřív skončit, než totálně rozvrátí Českou republiku. Já se ještě na závěr musím vyjádřit k tomu, kde je podstata problému energetické krize. Každý den tady slyšíme, že za to může Putin a válka na Ukrajině. Ano, válka na Ukrajině určitě energetickou krizi akcelerovala. Ale tím původcem je Evropská komise, Evropská unie a její zelená ideologie - Green Deal. ***

 

 

Protože se zavírají i poslední tři německé jaderné elektrárny, bude ještě méně energie na trhu a jak já říkám, je úplně jedno, jestli se jedná o energii nebo brambory, když je něčeho málo, tak se stane co? Prostě se zvedne jejich cena. A tak to bohužel bude i v budoucnu, z čehož já žádnou radost nemám, protože se stane to, že energetická krize bude prostě bohužel v Evropě pokračovat, my budeme řešit její důsledky, budeme to látat ze státního rozpočtu na úkor nás a dalších generací, a to je podle mě velmi špatné řešení. Děkuji vám za pozornost.

Přišlo e-poštou