Jdi na obsah Jdi na menu
 


Porážka Salmů u Nejvyššího správního soudu - signál konce nekonečné restituce? Retro

5. 8. 2021

Porážka Salmů u Nejvyššího správního soudu - signál konce nekonečné restituce?

Retro

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody Brno

Od roku 1992 - tedy celých dlouhých 28 let! - se potomci rájeckého knížete Salma soudí se státem o obří majetek cca 11 miliard Kč v nemovitostech, polnostech, lesích, jeskyních a závodech Blanenska. Výsledkem tohoto dlouhotrvajícího ataku na konfiskace podle dekretů je získání cca 700 hektarů lesa od Vojenského újezdu Armády české republiky. Tyto pozemky měly teoreticky býti navráceny po usnesení Ústavního soudu 2012, avšak nestalo se tak. Došlo údajně k promlčení navracecí lhůty...Nikdo nebyl trestán.

Nyní  se kauza dostala konečně do pro stát positivního světla. Nicméně  madam advokátka rodu Salmů připomíná nám historickým dokumentátorům  tak trochu pozici hrdinného granátníka Napoleona v bitvě u Waterloo. Ten se postavil aliančním vojskům se svou gardou  pověstným slovem "MERDE", jenž vešlo do dějin. Granátník ovšem padl i s gardovou družinou. Byl to konec Napoleona a takový konec bere podle nás i  restituce Salmů.

Madam advokátka vyslovila své  obrazné - nikoli skutečné, jde pouze o hyperbolu! - "MERDE" ústavní stížností. Madam je pro nás odbojáře symbolem úporné houževnatosti v  advokátsko korektním hávu... Podle nás odbojářů  -  s poukazem k historické dokumentaci prvotních vyšetřovatelů rájeckého knížete - je rovněž i spolutvořitelkou jistých profesních mýtů o pozici předka restituentů, které Nejvyšší správní soud, stejně jako předtím Ministerstvo vnitra  Městský soud v Praze, a Nejvyšší soud rozebraly na atomy.

Knížete Salma se snažili očistit taktikou " Aethiopem dealbare" (Vypírání Etiopana čili mouřenína) známou od římského práva již dávno jeho advokáti jako byly JUDr. Dolanský nebo JUDr.Krippner starší...a mnohem později rovněž dnes zesnulý advokát JUDr. Felix Nevřela, jenž hájil i Walderody...

Madam advokátce nestačila dvojí porážka Ústavním soudem. Poprvé roku 2012, v Usnesení Ústavního soudu čj. IV.US 479/12 ze dne 28 února 2012, kdy osvícený senát soudců JUDr.  Miloslava Výborného, Pavla Holländera a Michaely Židlické zamítl ústavní stížnost Salmů proti rozsudku Nejvyššího soudu a Městského soudu v Praze. Tehdy šlo o to,že podle Ústavního soudu nebylo možno pokračovat v nároku na uložení povinnosti správnímu orgánu - Ministerstvu vnitra ČR - navrženým způsobem v pokračujícím správním řízením. (Cituji 1.stranu Usnesení Ústavního soudu 2012.) Převedeno do lidové mluvy - žalobci chtěli vyloučit platnost předkovy přihlášky k Reichu na základě stížnosti na nátlak od říšských Němců. Tuto kontroversní otázku soudy řešily tak i onak. Historickým faktem je, že i v případě prokázaného nátlaku na podpis Fragebogenu - přihlášky k říšskému občanství a k norimberským zákonům, k tzv. árijství -  zbývaly u prověření knížete tzv. kolaborační skutky následné, počínaje  dle komisařů vyšetřující komise členstvím v  německých složkách a konče podle vyšetřovatelů obřím darem na Winterhilfe Wehrmachtu 40 tisíc korun protektorátních. A tyto skutky vylučovaly navrácení nebo určení čsl. státního občanství podle ústavního dekretu 33, i podle dekretů 12, 100 a 108. U dekretu 100 dokonce již v roce 1946 vyšetřovatelé státu zjistili, že kníže podporoval germanisaci a údajně věren čs.republice nezůstal ( vyšetřovací protokol knížecí firmy Elektrárna v Rájcia šamotové továrny v Rájci.) V těchto intencích Ústavní soud poukázal na judikaturu ústavního dekretu č.33/1945 Sb.

Podruhé Salmové prohráli u Ústavního soudu ve sporu se zemědělským družstvem ZERA Rájec, viz IV.ÚS 121/17 Soudní rozhodnutí Ústavního soudu, z 11. května 2017.  Tam šlo o pozemky zemědělského družstva, rozděleného na zbytkové  družstvo a akciovou společnost ZERA (dle transformačního zákona). Rovněž tento nárok Ústavní soud zamítl jako neopodstatněný. 

Salmům tyto prohry nestačily a znovu napadli Ministerstvo vnitra o určení nároku na restituci potažmo na udělení občanství k restituci kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. A ten  rovněž konal. A konal dekretálně a exaktně.

Osvícený senát Nejvyššího správního soudu pod předsedou JUDr. Tomášem Foltasem, a členy Mgr. Davidem Hipšrem a Mgr.Lenkou Krupičkovou znovu pečlivě analyticky vyčerpal celou peripetii restitučních nároků žalobců. K vynikajícím kladům rozsudku náleží harmonické spojení právní analýzy a historické dokumentace, kterou lze podle nás odbojářů pokládat za vyčerpávající ( odbojáře může těšit i  vysoká přesnost citací odbojářských listin např. Dopisu politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu Zemskému nár.výboru z 29.4.1946, nebo Rezoluce závodních rad podniků v Rájci z 26.8.1946, což jen dokládá hlubokou akribii soudců v dané kauze (cit odst.98 rozsudku). Nejvyšší správní soud takto rozhodl dne 24.září 2020.

Pozemkový úřad v Blansku na základě vyzvání Státního pozemkového úřadu v Praze pod 90ti denní lhůtě zastavil vydávání majetků a tím restituci.

Přitom jako dokumentátoři poukazujeme na historický fakt, že již jen tyto dva historické dokumenty vyvracejí bludy o péči knížete o české děti za protektorátu,když například resoluce závodních rad výslovně konstatuje,že za okupace byly podpory českých dětí na panství Rájec zastaveny. Dále například byl vyvrácen i mýtus o blokaci akcí Německého Červeného kříže knížetem,když přitom komisaři vyšetřovatelé zjistili, že kníže dal na Winterhilfe obří dar 40 tisíc korun protektorátních,což tehdy představovalo cenu středního gruntu! A to jsme ani nezmínili, že kněžna dostala do Hitlerovy kanceláře, dekoraci tzv." Ehrenkreuz der Deutschen Mutter" Čestný kříž německé matky,  alias Mutterkreuz, za 4 německé děti, z nichž dvě jsou samy žalobkyně,jako to doložili jednak komisaři Rájce, jednak zástupci Rezoluce závodních rad podniků v Rájci. Upozorňuji, že toto nejsou naše výroky,ale zjištění vyšetřovatelů - komisařů MNV Rájec v roce 1945,a vyšetřovatelů Ministerstva v nitra při šetření elektrárny a šamotky v roce 1946. (Kdybychom toto neuvedli, budeme opět žalováni  restituenty.)

Nevíme, jak dopadne ústavní stížnost žalobkyň. Ovšem vzhledem k dosavadním dvěma výnosům Ústavního soudu důvodně očekáváme i zamítnutí v tomto případě.

28 let trvá spor státu s potomky knížete z Rájce. 28 let byli občané okresu vystaveni právním nejistotám ohledně budoucnosti jejich majetků, družstevníci ohledně užívaných pozemků a stát ohledně majetků konfiskovaných dle dekretů. Materiální a hlavně morální škody této restituce budou muset vyčíslit budoucí hospodáři a historikové. Byl napadeni i odbojáři a souzeni dlouhá léta. Mimo jiné za skutečnosti, kterou nyní prokázal i Nejvyšší správní soud. Občané by se měli zamyslet nad tím, co vlastně způsobila novela tzv.restitučního zákona  - a komu to slouží.

A tak můžeme s Winstonem Spencerem Churchillem konstatovat toto: Snad to  ještě není počátek konce. Ale určitě je to konec začátku...