Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pjakin v češtině - Kdo bude řídit národní státy

23. 5. 2020

Pjakin v češtině - Kdo bude řídit národní státy

 

Valeriji Viktoroviči, když vidím, jak globální predikátor ovládá všechny státy i národy, tak docházím k závěru, že všechny ty státy světa mohou dosáhnout své nezávislosti

jen v případě ztráty kompetencí uvnitř globálního prediktoru kvůli kádrovému hladu.

Nedostatek lidí na úrovniKissingera rovná se ztrátě řízení.

 

Mohl byste nazvat způsoby, jakými by všechny národy světa mohly získat svou suverenitu?

To, že někdo přijde o své řízení, automaticky neznamená, že ho získá někdo jiný. To vůbec ne. Z dějin mořeplavectví je známo dost případů, kdy vzbouřená posádka plachetnice hodila přes palubu kapitána a důstojníky a znamenalo to i její konec:

„Mysleli jsme si, že tu loď umíme řídit a ono se ukazuje, že to neumíme. Kam a jak plout? Kdy vytáhnout jaké plachty?“ A loď tak plula do záhuby, společně s nimi.

 

S ohledem na globální predikátor je ta situace podobná. Globální prediktor řídil státy a národy celá staletí a snažil se o to, aby ty státy a národy, které se ocitly pod jeho řízením, nezískaly kompetence, díky kterým by dokázaly řídit svůj národní stát nebo

nějaký nadnárodní svaz mimo vliv globálního prediktoru.

Existuje pouze jeden stát, který má takovou úroveň kompetencí v globální politice

a konceptuální moci, a tím je Rusko.Jenže Rusko není na státní úrovni plně suverénní. Rusko se na státní úrovni v mnohém nachází pod vnějším řízením.

Ruská ekonomika je v mnohém navázána na vnější řízení. A v souladu s tím…

Jen si představte tu současnou situaci. Pokud globální prediktor přijde ve světě o své řízení, tak kdo se automaticky toho řízení chopí?

Jediný reálně mocenský subjekt, kterým je americká státní elita,protože jejich systém

řízení je takto nastaven. Jenže americká státní elita nechápe globální politiku, a proto to může pro civilizaci na planetě Zemi znamenat konec.

Takže úkol spočívá v tom, aby státy a národy získaly určitou subjektnost ve svém státním a nadnárodním řízení.

A smyslem toho manévru s koronavirem, Covidem ze strany globalistů je poskytnout národním státům zdrojovou stabilitu do takové míry, aby nadnárodní řízení ze strany americké státní elity nebylo pro ně tak bezvýhradně likvidační.

Takže státy a národy, ty historické státy, které se zformovaly, musí do určité míry obnovit své kompetence, aby to dokázaly ustát.

A zároveň aby tyto státy a národy, například Evropa, kde jsou připraveny k tomu,

aby tam byl zřízen evropský islámský chalífát, dál kráčely svou nalinkovanou cestou.

Aby v tom okamžiku, kdy pro to budou vytvořeny podmínky, bylo možné ten evropský

islámský chalífát uskutečnit.

V tom spočívá smysl té pandemie koronaviru, připravit státy na tento manévr, protože globální prediktor nechce předat řízení planety Země ruské konceptuální moci, nechce. Jedná se o rozdílné světonázory.

Globální prediktor, to znamená tavicí kotel,ve kterém nebudou žádné národnosti

a žádné národní kultury a ruský svět předpokládá zachování všech národů se zachováním jejich kultury a rozvojem jejich národních kultur.

To jsou dva rozdílné přístupy, konceptuálně rozdílné přístupy.

A proto je nyní globální prediktor, aby nepřišel o své řízení světových procesů, nucen v té či oné míře, tak či onak obracet se na Rusko a umožňovat mu obnovovat svou státní suverenitu,aby za něj řešilo část úkolů, aby svět neupadl do chaosu.

 

Odpovídá to zájmům Ruska?

Bezesporu odpovídá. My nepotřebujeme chaos, ve kterém by zahynula celá civilizace Země a chceme obnovit svou suverenitu. Můžeme toho dosáhnout po dohodě s globálním prediktorem? Tak to uděláme. Bereme si stále více suverenity

a stále více se z nás stává centrum, alternativní centrum koncentrace řízení konceptuální moci. Jsme konceptuálním centrem. Opět světu ukazujeme svou koncepci.

Globální prediktor teď nemá na výběr,na jinou planetu odletět nedokážou.

A my si obnovujeme suverenitu výslovně na základě své ruské koncepce, na základě budování ruského světa. Nehodláme být zdrojovým přívěškem globálního prediktoru.

Rusko je konceptuálně mocné.Proto je to teď celé o tom,zda je v souladu s národními zájmy národních států, aby se jim vrátila část výrobních kompetencí?

Samozřejmě, že je. Řeší to otázky ekologie, řeší to otázky zaměstnanosti obyvatelstva, řeší to otázku zachování jejich národních kultur, svého jazyka, svého národního státu, a tak tomu napomáháme.

Z hlediska Ruska to zcela odpovídá našim zájmům a z hlediska globálního prediktoru jde o ústupek. Jenže nemohou jinak než tady ustoupit, jinak přijdou o všechno a skončí to velkou katastrofou.

A my musíme na tomto základě budovat svůj ruský svět, stát se centrem koncentrace řízení pro všechny státy a národy, které si chtějí zachovat své národní státy a své národní kultury.

Východisko je jen jedno, vybudování ruského světa.

To byla poslední otázka.

 

Neustále tu probíráme různé, zdálo by se složité otázky. Ale ony se zdají být složité jen proto, že lidé nemají dostatečnou úroveň znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů…

 

Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.

Přišlo e-mailem

VV

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář