Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pjakin otázky a odpovědi z 8.6.2020

13. 6. 2020

Pjakin otázky a odpovědi z 8.6.2020

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

 

Dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

Dnes je 08.06.2020. Vrátíme se k minulému pořadu. Lidé vás prosí upřesnit několik aspektů, o kterých jste mluvil. První otázka je na vlasovskou vlajku odhozenou u mauzolea. Valeriji Viktoroviči, to je dezinformace. Existuje oficiální, všeobecně dostupný dokument se seznamem trofejních bojových zástav, které byly vybrány na vojenskou přehlídku, schválený plukovníkem Peredělským 21.06.1945, kde jsou zástavy pouze

německých jednotek. Také existuje filmová kronika, kde se lidé mohou na vlastní oči přesvědčit, že vlasovská vlajka mezi odhozenými zástavami nebyla.

 

Je dobře, že se ten člověk pozorně díval na filmovou kroniku, ale že něco přehlédnul, že si nevšimnul některých velice důležitých věcí, je velice smutné. Takže pro začátek je třeba chápat následující věc. Pojem vlasovec nesmíte vztahovat pouze na vojáky vlasovských jednotek, těch dvou divizí. To není správné. Pojem vlasovec je pojem se širším významem označující člověka, který zradil svou vlast a začal sloužit jinému státu nebo jiné síle bojujícím proti jeho vlasti. Tento pojem musí být brán jako zobecňující. Pojmy jako trockismus, hitlerismus a pojem vlasovec jsou stejného řádu. Člověk, který nepracoval přímo s Trockým, přece může být trockista, a člověk žijící v jiné epoše zase hitlerovcem. Stejné je to s vlasovcem.

Je to pojem ustálený na věky, je to pojem definující určitý sociální jev – vlastizrádce, člověka, který se vzdal své lidské důstojnosti, aby sloužil té síle, která bojuje proti jeho vlasti, člověka, který svou vlast zradil.

 

Právě takto je nutné přistupovat k pojmu vlasovci, vlasovec. A netvrdit, že když někdo sloužil ve 29. granátnické divizi SS u Kaminského, nebo v kozáckých jednotkách u Krasnova a Škuro, tak to není vlasovec. Všichni jsou to vlasovci, kteří zradili a zaprodali svou vlast, aby sloužili té síle, která přišla s válkou na území jejich vlasti, která bojuje proti jejich vlasti, kterou oni takto zradili. Takže takový je to pojem.

 

A s tímto vědomím teď rozebereme, co jsem řekl já, a jak to ten člověk pochopil. Já jsem říkal vlasovské zástavy, neříkal jsem vlasovské jednotky. Mluvil jsem o vlasovských zástavách, tedy zástavách pod kterými bojovali vlasovci, různorodí zrádci. Musíte si především uvědomit, že se nyní střetáváme s takovým jevem, jakým je informační válka, ve které nás oblbují s geniální jednoduchostí. Oni vždy rozdělí lež na lež jedna a lež dva a nutí nás manévrovat mezi těmito dvěma druhy lží, zatímco pravda je někde jinde. A proč o tom mluvím právě v daném případě?

 

Před několika lety se na internetu objevila fotka, kde byla k mauzoleu odhazována trikolóra.

Ve vlasteneckém prostředí se to rozlétlo jako oheň, všichni na to poukazovali. A málokdo z těch, kteří to dál šířili, si položil otázku: „A proč je to fotografie?“ Vždyť je dostupná dokonce barevná verze přehlídky k Vítězství, pokud někomu nepostačí černobílá. Mělo by to tam tedy být vidět. A když se to všude rozšířilo, tak se zase najednou objevil anti-fejk, kde na základě toho citovaného seznamu trofejních bojových zástav vybraných na vojenskou přehlídku, který schválil plukovník Peredělskij, byl tento fejk demaskován, že to není pravda.

 

A co se tedy stalo? Byla provedena informační diverze. A jedna lež byla překryta druhou lží.

Jak je možné říkat, že reálný historický dokument se seznamem těch bojových zástav je lží?

Ale já to přece netvrdím o tom dokumentu. Já jen řekl, jak to bylo provedeno, jak pod rouškou pravdy byla zformována lež. Takže to shrneme. Byla k mauzoleu odhozena trikolóra? Ne, nebyla. Každý, kdo si to přeje, se o tom může přesvědčit. Ale proč tedy byla rozšířena ta falešná fotografie? Proč? Byla rozšířena kvůli tomu, aby tím byla uzavřena otázka v rámci jakého státního útvaru, s jakou státní symbolikou mělo existovat Rusko pod hitlerovskou okupací, a to byla trikolóra.

 

Ale stejně jako tam nebyla odhozena státní vlajka Německa k tomu mauzoleu, tak tam také nebyla odhozena vlajka toho státního útvaru, který měl být vytvořen v podobě kolonie hitlerovským Německem na území Ruska. Takže trikolóra tam odhozena nebyla. Právě tento úkol bylo zapotřebí vyřešit.

 

A dále se naskýtá otázka. Ten seznam, je reálný? Ano, je reálný. A proč tedy říkám, že jednu lež překryli tou druhou? Aby se už nadále nepoukazovalo na to, že je to vlastně vlasovská vlajka a to v tom smyslu, znovu opakuji, že ve státním útvaru spojovala všechny ty, kteří zradili svou vlast, kteří sloužili státním zájmům cizího státu, jež jejich vlasti vyhlásil válku.

 

A cožpak to nebylo právě v roce 1991 konečně realizováno? Bylo. A cožpak právě pod touto vlajkou nebojovaly za občanské války na straně interventů bílé síly? Bojovaly. Tak o čem je řeč?

Čím se z tohoto pohledu historicky liší Velká vlastenecká válka a ta vlajka v podobě trikolóry?

Ničím! Také musíme mít na paměti, že gosudar Petr Alexejevič, Petr I. ji odmítnul udělat státní vlajkou. On dostal ultimátum: „Buď tvé lodě budou plout pod touto vlajkou, nebo plout nebudou vůbec! Všechny je budeme přepadat!“ Takže se tomu tenkrát sice podvolil, ale státní vlajkou tu trikolóru neudělal. Za celých tři sta let vlády Romanovců Rusko nemělo státní vlajku, vůbec žádnou!

 

A když se Mikuláš II. Rozhodl při stoletém výročí bitvy u Borodina vybrat státní vlajku a svolal kvůli tomu speciální poradu, tak když se seznámil s jejími výsledky, řekl: „Já to raději nechám úplně být. Ať to zůstane tak, jak to bylo. Žili jsme bez státní vlajky, tak budeme i nadále.“

Poprvé se tedy trikolóra stala státní vlajkou až v důsledku únorové revoluce v roce 1917 a byla jí jen do října toho roku. A ta únorová revoluce nám snad přinesla nějaké štěstí? Nebo naopak destrukci celého státu a ve své podstatě i občanskou válku?

 

Takže tím, že tu fotografii rozšířili, a potom ji s pompou demaskovali, to téma uzavřeli.

Neustále je přece oddělují: "Tohle jsou vlasovci a tohle ne…" Speciálně je oddělují, aby si lidé nespojovali vlasovskou zradu se zcela určitými příznaky. Stejně jako Trockij, tak i Hitler a Vlasov svým příjmením označili určitý sociální jev. Proto jsou zrádci vlasovci, ať už byli kýmkoliv. Ať už bojovali v jednotkách Vlasova, Kaminského nebo někoho jiného.

Takže teď se dostáváme k samotnému seznamu. Můžete snad tvrdit, že ten seznam trofejních zástav je opravdu důkazem toho, že právě tyto zástavy byly odhozeny u mauzolea? Já osobně sice nemám jistotu, ale zastávám postoj, že ten seznam nemůže být brán jako důkaz toho,cže zástavy z tohoto seznamu byly odhozeny u mauzolea. A proč? Protože je velmi zásadní rozdíl mezi tím, co bylo v plánu a co potom reálně proběhlo.

 

Uvedu příklad, konkrétní příklad. Všichni vědí, že vlajka Vítězství měla být nesena přes Rudé náměstí v průběhu té přehlídky k Vítězství. Měl ji nést vlajkonoš Něustrojev a doprovázet ho měli Jegorov, Kantarija a Běrest, ale v posledním okamžiku pochod těchto vlajkonošů Žukov zrušil. Oficiálně se má za to, že pochod této skupiny byl zrušen proto, že Něustrojev byl ve svých 22 letech pětkrát raněn, kulhal, a proto byl ten pochod skupiny vlajkonošů s vlajkou Vítězství zrušen.

 

Nestačili prostě včas zajistit náhradníky, a jim dali propustku na divácké tribuny. V samotné vojenské přehlídce se tedy vlajka vítězství nenesla, tito vlajkonoši ji nenesli. Ale vždyť v tom seznamu vypracovaném před tou přehlídkou jsou Něustrojev, Jegorov, Kantarij i Běrest uvedeni jako účastníci vojenské přehlídky k Vítězství. Podle dokumentů, které byly předtím vypracované, jsou účastníky té přehlídky. Fakticky byli jen jejími diváky, ale podle seznamu vypracovaného před tou přehlídkou, jsou jejími účastníky. A zda je pravda, že byl pochod skupiny vlajkonošů zrušen kvůli Něustrojevovu zranění, to je také otázkou. To zranění nemohlo hrát tak velkou roli.

 

Tak například a opět jde o příklad z přehlídky k Vítězství. Na této přehlídce byl na speciálních nosítkách nesen raněný pes Džuľbars. Jediný pes s bojovým vyznamenáním za své zásluhy, a protože se nestačil uzdravit ze svého zranění a nejenže nemohl chodit, nemohl se ještě po svém zranění ani postavit, tak za jeho zásluhy ho pronesli na speciálních nosítkách. Tato jednotka, tito kynologové tedy nemohli pochodovat pořadovým krokem. Takže kdyby hrdina nesl vlajku Vítězství a kulhal přitom, tak by stejně všichni věděli, že se jedná o takového hrdinu, jaký si zasloužil tu vlajku nést a je úplně jedno, že přitom kulhá, je to válečník. A navždy by to tak zůstalo, ale zrušili to.

 

Proč o tom mluvím? Aby bylo jasné, že to sotva bylo to zranění, co bylo důvodem zrušení té skupiny vlajkonošů na vojenské přehlídce k Vítězství. Ale podle seznamu vypracovaného před přehlídkou pochodovat měli. A dále. Přecházíme k samotnému seznamu. Badatelé už dávno zaznamenali, že ten seznam byl vypracován poněkud nesprávně. Že některé zástavy tam figurují dvakrát a některé tam nejsou uvedeny vůbec. Například hned na prvních záběrech z přehlídky je tam vidět zástava Adolfa Hitlera, která v seznamu chybí. Ale hned na prvních záběrech, to je ta nejznámější bez látky, tvoří ji jen žerď, ale v seznamu chybí a na přehlídce tam je. A proč tam některé ty zástavy mohly být dvakrát? Protože některé jednotky byly poraženy dvakrát. Například 1. jízdní brigáda byla poražena ve Stalingradu, a potom jako 24. tanková divize… Tedy už ve Stalingradu to byla tanková divize, ale zástavu měla 1. jízdní brigády. Tak tu po bitvě u Stalingradu Hitler znovu obnovil a byla znovu poražena zároveň s porážkou Německa.

 

Takže je ještě nutno provést analýzu, proč se některé zástavy opakují. Ale proč o tom mluvím?

Paulusova 6. armáda byla jednou z nejlépe prozkoumaných v tom období 1942-43. A z těchto prostudovaných dokumentů jsme se dozvěděli, že v některých útvarech Paulusovy 6. armády, tvořili až 30% mužstva takzvaní Hilfswilligeři/HáWéčka, kteří sloužili nejen v týlových útvarech, ale i v těch bojových. A už v době stalingradského kotle byla z bývalých sovětských válečných zajatců, kteří přešli do služeb Německa, tedy z vlasovců, i když jim říkali háwéčka (Hilfswilligeři), dobrovolní pomocníci, zformována celá divize.

 

A to je zajímavé. Je či není zástava 1. jízdní brigády zástavou háwéček, jestliže pod touto zástavou bojovali? Podle mého názoru je a právě o tom jsem mluvil. Výslovně o tom a ne o tom, že by tam například byla odhozena zástava 1. divize Ruské osvobozenecké armády.

 

Dále. Ale ani okolo takových čistě vlasovských útvarů není všechno úplně jasné. V desáté minutě, ten člověk se přece na tu přehlídku díval, v její barevné verzi, když odhazují zástavy k mauzoleu, tak je tam odhozena i zástava, která zcela určitě neodpovídá německé, ale ruské tradici bojových zástav. Je mnoho otázek okolo toho, co je to za zástavu, takže to teď rozebírat nebudeme. Ale co je to za zástavu? A proč nebyla vidět, když byly neseny ty zástavy?

 

A my víme, že se Stalinovi nelíbil první sestřih vojenské přehlídky k Vítězství, takže se některé části toho filmu dotáčely dodatečně. Takže kdo vám zaručí, že ten původní seznam nebyl upraven? Už po přehlídce k Vítězství? Vždyť vám říkám, že tu existuje názorný důkaz přímo z jejího průběhu, že stoprocentně neodpovídá. A proto se při odhalování fejků a dějinné pravdy nesmíme opírat o seznam bojových zástav vybraných na přehlídku k Vítězství, který byl navíc schválen už 21. června 1945, ale o seznam bojových zástav, které byly po této přehlídce k Vítězství předány k uložení do muzea. Neboť tyto zástavy byly v této přehlídce skutečně neseny.

 

To je důležitý seznam, který se mi zatím nepodařilo objevit. Je tedy nutné se opírat o ten seznam bojových zástav, který byl sepsán po jejich odhození k mauzoleu, ne o ten s výběrem pro přehlídku, ale o ten sestavený podle reálně odhozených zástav k podstavci mauzolea.

Tam se nebudou některé zbytečně opakovat… Ten seznam byl vypracován narychlo, mohlo se tam něco opakovat, nebo šlo o zástavy jednotek poražených dvakrát, mohlo to být různě.

Až ten finální seznam sestavený po přehlídce k Vítězství, ten je tím dokumentem popisujícím,

jaké reálně zástavy byly odhozeny k podstavci mauzolea. A to včetně informace o té zástavě z desáté minuty.

 

Takže když mluvíme o vlasovských zástavách, je nutné si uvědomovat, že hodně vlasovců bojovalo v čistě německých jednotkách, a proto se jedná o vlasovské zástavy, pro nás, kvůli vymezení své identity. A až ve druhé řadě jsou to také bojové zástavy konkrétního vojenského útvaru Wehrmachtu nebo SS, do kterého tito vlasovci vstoupili. Protože uvědomění si toho, pod jakou bojovou zástavou nepřátelského vojenského útvaru, který válčil proti naší vlasti, sloužili vlasovci, je pro naše sebeurčení důležitější.

 

Nestačí mávnout rukou: „To jsou německé zástavy!“ A cožpak tam nesloužili… Já uvedl konkrétní příklad 1. jízdní brigády. A proto i vlasovské bojové zástavy byly odhozeny k podstavci mauzolea, ať si kdo chce říká co chce. Já přece neříkal, že to byly zástavy vlasovských jednotek. Ten rozdíl je třeba chápat, kvůli správnému porozumění. A ještě je třeba zjistit, co to bylo za zástavu v té desáté minutě.

 

A co vlastně sledují takovéto akce, které nás mají vodit za nos? Jsou zaměřeny na jeden jediný cíl, odzbrojit nás proti agresi vedené z jiných priorit. My máme nyní trikolóru za státní vlajku.

Ale to pod ní bojovali vlasovci a právě za to, aby dominovala nad naším státem, ti vlasovci bojovali. To kvůli tomu, aby tato vlajka mohla vlát nad naším hlavním městem, Hitler vtrhnul do naší země a zabíjel naše lidi, 20 miliónů civilistů tu pozabíjeli. A tyto civilisty zabíjeli i vlasovci!!! Kteří bojovali především v kárných bataliónech a proti partyzánům. To právě oni pálili Chatyň a další... ...města, tedy přesněji i další vesnice. Je zbytečné namítat, že to přece byli banderovci, ti jsou přece také vlasovci, stejně jako vlasovci jsou také banderovci. Jsou to lidé, kteří hodili za hlavu svou kulturní identitu a válčí proti svému vlastnímu národu, aby nad jejich vlastí mohla dominovat bota zahraničního páníčka. To jsou vlasovci, stejně jako banderovci. Ale vlasovec je přesnější vymezení pro ně všechny. Vlasovec nemusí být banderovcem, zatímco banderovec je i vlasovcem.

 

Takže k té desakralizace vojenské přehlídky. Přehlídka, to je sakrální, posvátný děj, je to posvátný vojenský rituál, který byl využíván po celé lidské dějiny, aby ukazoval velikost hrdinství obránců své vlasti. A jak u nás ukazují velikost tohoto hrdinství? Jak nám ukazují tu přehlídku v televizi? V posledních letech je ten televizní přenos přehlídky pod psa, je to práce prostitutů, režiséra, který nám tím předvádí, jak nenávidí Rusko a Rusy, jak tu přehlídku nenávidí, protože se jedná o přehlídku k vítězství nad těmi, kterým ten režisér slouží.

Proto v dnešní době, kdy kromě televizního přenosu lidé v naší zemi nebudou mít jinak možnost tuto přehlídku uvidět, je ten televizní přenos zásadní věcí. Jak bude vypadat.

I kdyby tam jen postavili stacionární kameru, aby okolo ní procházeli bojové jednotky a projížděla technika, tak to bude stokrát lepší než dílo těch prostitutů, ta jejich zpotvořenina, jakou nám v posledních letech ten režisér předvádí jako televizní přenos z přehlídky.

Nejlepší by bylo toho režiséra rovnou zastřelit a svěřit to normálnímu ruskému vlastenci.

To by k té přehlídce bylo asi všechno, v daném okamžiku.

 

 

A druhá otázka. V minulém pořadu jste řekl, a je zde uveden citát, zda odpovídá, si můžete prověřit v minulém pořadu, nebo přečíst ze zápisu: „Přípravné akce už byly provedeny. Takže jestliže americká státní elita úspěšně svrhne Trumpa, a světová inflační bublina už byla do značné míry upuštěna, tak světu nezbude, nebude mít na výběr, než svými zdroji podporovat existenci amerického státu. Ale donutit k tomu už nikoho nemohou! Celý problém pak bude spočívat v tom, jak dostat pod kontrolu jaderný potenciál Spojených států, jak ten mírový, tak i ten vojenský.“ Konec citátu.

Jak to, podporovat? Já nějak nechápu logiku této úvahy, píše režisér. Takto se nazval.

Co s tím má společného inflační bublina? Proč by americká státní elita musela nutit celý svět podporovat USA, když to celý svět bude tak jako tak muset dělat, aby se vyhnul katastrofě? Čím se liší taková podpora od té, která už probíhá?

 

Tady se musím omluvit. Jde očividně o přeřeknutí. Chtěl jsem říci něco jiného. Že všechny státy světa nebudou mít na výběr, a nebudou už moci svými zdroji podporovat státní elitu a americký stát. Než je svými zdroji NEpodporovat. Ty státy by s tím samozřejmě chtěly přestat, chtěly by se zbavit nutnosti podporovat USA svými zdroji, ale to bude možné jen tehdy, kdy ve vztahu ke konkrétní zemi, konkrétnímu státu, konkrétním státním činitelům dokážou přerušit individuální působení na vedení, aby přerušení tohoto vlivu umožnilo přestat s převáděním zdrojů z daného státu na podporu USA.

 

Aby kromě toho, že je nebudou muset podporovat, protože to má poněkud širší souvislosti… Ten popud bude muset vzejít od lidí. Lidé tak či onak nebudou mít zdroje na to, aby podporovali ty procesy, které z nich budou vysávat mízu, aby tyto zdroje vymačkané z lidí mohly jít na podporu USA. Nebudou mít jinou možnost, než přestat s tou podporou. Oni by třeba i chtěli, ale nebudou mít na výběr, bude to ve stylu: „Zachraň se, kdo můžeš!“ Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích.

 

Samozřejmě, že tomu ten člověk nemohl porozumět. Jak to? Vždyť jaký by v tom byl rozdíl?

Vznikne prostě taková situace, za které nezbyde než přestat s tou podporou. Jenže přestat s tou podporou je už na úrovni řídicího rozhodnutí. Ta situace vznikne taková, že oni v tomto ohledu nebudou moci v té podpoře pokračovat, budou muset přestat s podporou stability USA, a tím pádem se zhroutí dolarová pyramida.

 

Všichni se na to vlastně už připravujeme. Jak to řekl německý ministr zahraničí? "Musíme se připravovat na to, že Čína se stane tím nejmocnějším státem světa." To je současný cíl globálního řízení.

 

Další otázka. Valeriji Viktoroviči, co myslíte, stojí za to hlasovat pro změny v ústavě

v té podobě, v jaké nyní navrhují ty změny přijmout? Vždyť v té výsledné podobě nejsou výslovné sociální záruky jako například věk odchodu do důchodu, nebo výše indexací důchodů. Není tam uvedeno, že přírodní zdroje jsou majetkem ruského lidu. Vždyť jestliže přijmeme změny v té podobě, jakou mají nyní, tak se sotva dočkáme v nejbližší době dalších změn, zatímco hlasování proti těmto změnám může vést k jejich dopracování.

 

Hlasování proti těmto změnám jednoznačně znamená zachování naší koloniální, absolutně koloniální ústavy, přičemž takto zůstane zachována na dobu neurčitou. Tedy do doby, kdy se podaří politickou situaci zformovat tak, aby bylo možné pustit se do přeformátování ústavy. To je absolutně pomýlená představa, že je možné to udělat kdykoliv. Putin potřeboval téměř dvacet let, aby k tomu došel. Chcete přijít o stát a svou budoucnost? Tak hlasujte proti.

 

Hlasujte proti, jak to navrhují komunisté, kterým velmi vyhovuje, že je Rusko v koloniálním… A vůbec, co je to za komunisty, ti z KPRF?! Že je Rusko v koloniálním podřízení Spojených států, a tak doporučují hlasovat proti. Mnohé se vám na těch

změnách nelíbí? Mně také ne. Ale musíte si přece uvědomovat, že každá dlouhá cesta začíná prvním krokem a ten musíte napřed udělat, abyste ji urazili. A když ten první krok neuděláme, tak ať si potom nestěžují, že tohle a tamto je špatně. A změny jsou to velice závažné, velice důležité! Je nutné pro ně hlasovat! I když se teď někomu něco nelíbí.

 

Potom se teprve propracujete k tomu, co se vám nelíbí. Pokud však nyní ty změny nepřijmete, tak se podepíšete pod to, aby náš stát navěky zůstal zdrojem pro západní státy, pro USA. To znamená, že se vám líbí řízení Čubajsů a svaté devadesátky. Musíte si přece uvědomovat, že je vždy nutné udělat první krok, první chod. Já o tom nebudu dlouho mluvit. Vůbec o tom teď nebudu mluvit.

 

Řeknu jen jedno, je nutné vynaložit maximální úsilí k tomu, aby všichni přišli a hlasovali pro přijetí těch změn. To je nezbytné udělat a zapomenout při tom na jakékoliv ideologické názorové rozdíly. Nyní je to o tom, zda jste pro svou vlast nebo proti ní. Pokud jste proti ní, tak to potom ano, hlasujte proti, nechoďte volit. A jestliže jste pro Rusko, pro svou vlast a chcete, abychom si tu udělali pořádek, aby stát získal svou plnou suverenitu, tak musíte jít a hlasovat pro ty změny.

 

Je tu mimochodem názor, že všechny ty změny mají jen posloužit jako rouška pro vynulování těch Putinovo volebních období. Někdo si to myslet může, ale řekněte, když si jdete léčit zuby nebo něco jiného, tak vždy jdete k jinému doktorovi? Nebo půjdete ke zkušenému, osvědčenému doktorovi? A proč to samé nedopřejete státu? Nebo to tu má být jako na Ukrajině?

„Když si s tím neporadí, tak holt zvolíme někoho jiného!“ Co zbyde ze státu s takovým přístupem? Co zbyde z našeho státu?

 

Musíte si uvědomit, že omezení práva být zvolen do nějaké vysoké řídicí funkce, neznamená jen omezení pro toho člověka být zvolen, ale především omezení práva voliče zvolit si do řídicí funkce toho, kdo odpovídá jeho zájmům. Pokud si daný člověk dokáže poradit se svými povinnostmi, pokud mu to zdraví umožňuje a odpovídá to zájmům voličů, tak na jakém základě mi někdo bude zakazovat zvolit si toho, koho si chci zvolit? Když okolo jsou samí političtí trpaslíci, kteří si s něčím takovým poradit nedokážou a ani nedokážou navrhnout člověka podobných kvalit, se stejnou profesionální úrovní.

 

A člověk, který by pracoval pro zájmy lidí, všech lidí… Vždyť jak k tomu přistupují?

„Když nad Putinem nedokážu vyhrát, musím mu zabránit v účasti!“ Oč se snaží?

Nechtějí si sami zvedat svou profesionální úroveň v řízení, ani nehodlají bránit zájmy všech lidí, jen se potřebují zbavit toho, kdo jim brání prodrat se k mocenským korytům a zmocnit se jich.

Jen k tomu to má posloužit, to omezení! Vždyť proč bylo to omezení vůbec zavedeno?

Globalisté, ani nadnárodní řízení nikdy dopředu neví, kdo se dostane k řízení, jaká rovnováha vznikne. A když přijde člověk, který jim vyhovuje… Oni mají ve svém balíčku dostatek takových, kteří budou vykonávat prezidentskou funkci a nebudou si dělat příliš hlavu s nějakými změnami v řídicím systému státu.

 

Jak to vidíme u západních států. Ať nastoupí do funkce kdokoliv, stát je řízen stejně. „Nám to tu řídí "deep state" a do veřejné funkce pro ten debilní národ najdeme nějakého toho klauna, který dobře zahraje roli prezidenta.“ Jakže to řekl tenkrát Ronald Reagan? Ten podřadný herec z Hollywoodu? „Já jsem tak často ve filmu hrál role králů a prezidentů, že roli guvernéra státu sfouknu levou zadní.“ Tenkrát teprve kandidoval na funkci guvernéra. A zahrál tu roli guvernéra státu dobře? Tak může nyní sehrát i roli prezidenta USA. Je to ten nejlepší kandidát do funkce prezidenta, vždyť dobře zná odbory… Najednou měl i dost odborných zkušeností. Protože místo něj vše řídil "deep state".

 

A pro debilní dav tam vystavili klauna. Ale globalisté z nadnárodního řízení si nemohou být jisti, zda zaručeně dokážou dosadit vždy vhodného člověka nebo ne. „Co když tam najednou přijde člověk, který bude hájit zájmy státu? A tak to omezíme na maximálně dvě volební období, to bude maximum. No a daný člověk se napřed bude muset vypořádat s řízením, které tu fungovalo před ním. Když nastoupí ten nevhodný člověk, tak bude proti tomu muset bojovat, a potom si zase bude muset zajistit, aby až odejde z řízení, ho ten systém nesežral.“ A stejně mu nestačí ani celý jeho život, aby ten systém hned přenastavil.“

 

Vždyť přesně to nyní vidíme v případě Trumpa. Napřed bojoval, aby ten systém dokázal překonat a teď je pro něj životně důležité vyhrát ve volbách, jinak ho sežerou už teď, po jeho prvním volebním období. Vždyť ani ještě není jisté, že si dokáže zajistit takové podmínky, aby ho nesežrali i po tom druhém prezidentském období. Tj. pro některé síly došlo k něčemu nepředvídatelnému.

 

A s ohledem na Rusko? V devadesátkách ho zaprodali, aby z něj udělali surovinový přívěšek Západu a získali díky tomu jmění, žijí si na vysoké noze, vlasovskou vlajku si vyvěsili jako státní. Cožpak tito lidé odpustí Putinovi, že hájí zájmy lidí? Aby mohli lízat zadek svému americkému páníčkovi, je pro ně krajně důležité, aby Putin odešel. A právě tito zmetci jsou bez sebe z pomyšlení, že by Putin dál mohl pracovat pro zájmy Ruska. Vynulování, nevynulování…

 

Ještě jednou říkám, že je nutné zrušit veškerá omezení volebních období, a potom hned bude jasné, kdo má jakou cenu. Je-li člověk schopný, bude pracovat pro budoucnost a je-li k ničemu, tak se provalí už v prvním volebním období. Ale demokratické volební proce-dury (dur – oblbovadlo) umožňují volit jednoho člověka jen na dvě volební období. Tedy když dobře plní svou roli klauna, jako to dělal Reagan, ne jako to dělá Zelenskij. Nás přece tím omezením volby nutí dospět tam, kam nás chtějí dostat, vstoupit do jejich matrice. A my potřebujeme vstoupit do úplně jiné.

 

V Rusku se musíme vrátit k ruské tradici řízení, místo abychom poslouchali nějakého páníčka stojícího nad Ruskem, který bude jeho zdroje využívat pro sebe a lidé budou vymírat. Jako tomu bylo v devadesátkách, které jsou pro některé „svaté“, kdy lidí ubylo více než za Velké vlastenecké války, kdy byl index porodnosti nižší než za Velké vlastenecké války. To udělali demokraté a nikdo z nich o svých zločinech nemluví. Pro ně stále za všechno může Stalin, který náš stát zachránil! Pro ně stále za všechno mohou bolševici, kteří náš stát obrodili! Náš stát měl přestat existovat už v roce 1917 a bolševici z Ruska udělali velmoc číslo jedna.

 

A to je to, co jim všichni ti zmetci nemohou zapomenout, ti, co brojí proti bolševikům.

Jakmile někdo brojí proti bolševikům, tak vůbec nepochybujte o tom, že ať už vykládá o svém vlastenectví co chce, tak lže, jednoduše lže. Jestliže stojíte za 9. květnem, za Vítězstvím, tak jak můžete odsuzovat bolševiky? Jestliže odsuzujete bolševiky, tak jak můžete poukazovat na sovětské zdravotnictví, na sovětský sociální a vzdělávací systém? A na mnohé další, na všechny ty úspěchy Sovětského svazu jako světového lídra? To je vše.

 

Vždyť je to tak prosté. Takže to vynulování je třeba u všech funkcí. Aby každý mohl být zvolen tolikrát, kolikrát ho lidé zvolí. Potom v reálu přestanou pracovat proce-dury a začne fungovat volba národa.

 

 

Ekologická katastrofa způsobená norilskou teplárnou je, soudě podle všeho, diverzí,

provedenou zatím nezjištěnými osobami, píše Anton. Podle slov účastníků na poradě k té události došlo již 29. května a poplach byl vyhlášen až 31. května. A to ještě jen díky informacím prosáklým ze sociálních sítí. Okomentujte prosím, kam až může zajít tento střet se silami nepřátelskými Rusku?

 

To sotva bude diverze, spíše se jedná o souhrn faktorů. Prvním faktorem je stárnutí zařízení a druhým to, že dochází k oteplování a věčně zmrzlá půda ustupuje, a tak dochází k rozsáhlým posunům půdy, propadům a tak dále. Takže je docela dobře možné, že došlo ke kombinaci těchto dvou faktorů.

 

A co se týká toho, kdy k té havárii došlo a kdy to vešlo ve známost, tak to je zcela jednoduché. Guvernér Uss je přece aktivním účastníkem fašistického spiknutí. Ten už dávno čeká, kdy konečně toho Putina sesadí, zastřelí, nebo přinejmenším strčí do vězení. Jaký byl jeho záměr? "My o tom teď budeme mlčet, časově to protáhneme, než toho Putina svrhnou a budeme tu mít opět ty naše devadesátky. A kdo se o to pak bude zajímat? O rusáckou přírodu nějakých Rusáků?

 

Zase tu budeme mít svaté devadesátky a vrhneme se na rozprodávání Ruska napravo, nalevo." To proto to zdržení. Oni si pořád myslí, že jim to spiknutí vyjde. Jsou to debilové. Oni jsou prostě... Koho chce Bůh potrestat, toho připraví o rozum. Je to poněkud nesprávné přísloví, ale vyjadřuje podstatu s ohledem na Ussa a jemu podobné, kteří doufají v úspěch státního převratu v Rusku. Nevyjde jim to! Nevyjde! Ale zato na povrch vyplave kdejaká chátra.

 

 

Další otázka. Chápou státní elity, co je zač globální prediktor? Nebo je podle nich odpor, který je jim kladen živelný?

 

Pokud to chápou, tak by měly chápat i své místo v řídicích procesech. Jestliže to nechápou, tak kdo nebo co podle jejich názoru narušuje jejich plány po celém světě? Americká státní elita neví, že tu je globální prediktor, který je řídí. Veškeré chápání světa americké státní elity je vyloženo v seriálu Dům z karet. Jakési korporace, klanově-korporativní skupiny, jakési elitářské spolky mezi sebou prostě neustále bojují. A oni ty osobní klanově-korporativní rozepře vnímají jako reálné řízení. Nevědí a nerozumí tomu, jak byl z USA vytvořen světový četník, který mohl řídit celý svět. Ale vědí, že tam jsou v pozici šéfů a zvykli si mít vliv na nadnárodní úrovni. Mysleli si, že tohle měkké nastavení provedené "deep state" v podobě globální elity vzniklo jen v důsledku té hry mezi klanově-korporativními skupinami.

Kdy někdo někoho schlamstne, někoho nahradí a tak podobně. Oni nevědí, jak bylo to globální

řízení vybudováno.

 

A co teď z tohoto svého úhlu pohledu vidí? Nějaké síly ve státě chtějí, aby USA byly

přeformátovány do podoby národního státu, aby se Státní departament proměnil v obyčejné ministerstvo zahraničí jednoho státu a ne všech States of the World, všech států světa. Oni chtějí stejně jako dřív dominovat nad celým světem, vysávat z něho zdroje.

 

 

Mají před očima podpindosníky například v Rusku, kteří jsou připraveni stát dostat na kolena, nezastaví se ani před likvidací životního prostředí, jen aby se americký páníček měl. Tohle všechno vidí, a tak si myslí, že jim všechno musí vycházet, jenže nevychází. A proč jim to nevychází? Protože neznají žádné jiné řízení, než je to strukturní. A to bezstrukturní řízení vnímají jen v podobě intrik, klanově-korporativních potyček.

 

A kombinované řízení? To už je nad jejich chápání. „Prostě to tak (samo od sebe) dopadlo.

Prostě to tak vyšlo, no!“ Proto musí za každou cenu na základě toho, jak oni chápou řízení, vyhrát nad Trumpem. A bojovat s ním dokážou jen strukturně, protože jinak řídit prostě neumí. Takže tam, kde to strukturně dokážou, rozšiřují svůj tlak na Trumpa. Ten boj, který v USA probíhá mezi Trumpem a státními elitami, nakonec zcela zřetelně, konkrétně, viditelně, očividně vyplaval na povrch, díky jejich střetu kvůli vraždě George Floyda v USA, toho černocha. Tady se jasně ukázalo, jaké síly jsou pro Trumpa a jaké proti němu.

 

U nás si lidé také myslí, že v Rusku stačí, když Putin něco nařídí a všichni se mu hned podřídí, že se mu nikdo nevzepře. A kam zmizel ten boj? Za Jelcina všechny noviny přetékaly zprávami o vzájemných bojích mezi jednotlivými klanově-korporativními skupinami. A najednou, přestože ti lidé v podstatě zůstali stejní, ta válka někam zmizela? Nebo snad Vološin začal pracovat v zájmu Ruska a pomáhá Putinovi obnovovat Rusko? Vůbec ne. Ze všech informací plyne, jak Vološin stále jde proti Rusku a Putinovi. A kolik peněz bylo vloženo do boje proti Putinovi? A co ty neustálé Putinovy porady, které vidíme v televizi? Zdá se vám, že jsou Putinovy příkazy plněny? Nebo jsou z větší části sabotovány?

 

Oni jen nechápou, že si svým posluhováním americkému páníčkovi, kopají pěkně hlubokou jámu. Takže došlo k viditelnému rozdělení těch sil. A ti, kteří chtějí dále vykrádat celý svět a nechápou, že by si tím podřezali větev, na které sami sedí, tvoří tu státní elitu. Oni chtějí prostřednictvím svých strukturních mechanismů nadále vykrádat svět. Ale právě proto, že vykrádají celý svět, tak se nám to snaží podat tak… Oblbují nás s geniální jednoduchostí. V daném případě nám prostě zaměňují pojmy.

 

Americkou státní elitu, která se rozrostla díky svému parazitování a vykrádání všech států světa, nám prezentují jako globální elitu, globalisty. A globalisty, kteří určují jaký stát a v jaké historické době bude mít jakou kvalitativní podobu, jaká budou uzavřena spojenectví, jaký stát se stane tahounem, a jaký bude podroben přeformátování, nám prezentují jako státní elitu.

 

A proč? Protože je teď v jejich zájmu udělat z USA uzavřený národní stát se svojí státní elitou (bez takového nadnárodního vlivu). A přitom lidé vůbec nevidí, nebo dělají, že to nevidí, já už opravdu nevím, když ty samé síly, které pracují na přeformátování USA v národní stát, pracují také na tom, aby se světovými lídry staly Čína s Íránem.

 

Vždyť okolo toho Íránu je to vůbec zajímavé. Tam mají ještě práce jako na kostele, aby z toho Íránu vytvořili druhé centrum koncentrace řízení. Ale díky tomu vyplouvají na povrch očividné řídicí kroky některých subjektů řízení, které se usilovně snaží pozvednout Írán co nejrychleji, nějak to stihnout, udělat ještě něco, aby se to přece jen povedlo. Je toho tolik... Ale Írán přece není ničím zajímavý, vůbec jeho směrem nehleďte, světová média tyto procesy zcela přehlížejí.

Čínu jakž takž ukazují, ale ta se také má stát hlavním státem 21. století. To už vidí úplně všichni.

 

Jak může americká státní elita pracovat na tom, a hlavně, kde na to bere síly, že? Aby na jedné straně Ameriku uzavírala do sebe a na druhé pozvedala Čínu? Já už nevím, když zase nějaký polithňup začne rozvíjet své úvahy o tom, jak Clintonová zastupuje globalisty a Trump státní elitu, tak si říkám: „Přečti si alespoň zprávy! A zamysli se nad tím, kdo hájí jaké zájmy! Clintonová hájí možnost USA okrádat celý svět jen pro sebe a nic jiného nevidí, o nic jiného se nezajímá a Trump reprezentuje sílu pracující na přeformátování všech států světa.

 

Státní elita by si i uměla vymoci nějaké své místo, kdyby ale věděla, jaké to má být místo.

Oni se zatím snaží udržet předchozí stav. Jejich státní aparát nabobtnal do neuvěřitelných rozměrů, mají státní korporace, které s pomocí tohoto státního aparátu ve světě okrádají jiné státy, vysávají všechnu jejich mízu do USA a tohle si státní elita přeje zachovat. Oni nechápou, že jsou v podstatě parazité, a když budou úspěšní, tak zemřou společně s planetou. Ale globalisté si to uvědomují, proto to parazitování americké státní elity omezují a nutí je začít pracovat na sebe. Aby ve svém státě alespoň něco předělali, přeformátovali, dokud ještě není pozdě.

 

 

Další otázka je z Česka od Jakuba. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím vypovězení dvou diplomatů z Česka, kvůli takzvanému případu agenta s jedem v kufříku. Nyní se ukázalo, že to všechno byla lež, že šlo jen o spor dvou diplomatů v Česku. Ale všechno to vypadá velice podivně, podle mne je to všechno prováděno schválně, včetně toho památníku vlasovcům, odstranění Koněvova památníku, aby došlo ke zhoršení vzájemných vztahů mezi Českem a Ruskem. Souvisí to nějak s pokusy o státní převrat v Rusku, nebo jsou už naopak všude odstraňováni podpindosníci?

 

Ne, přímo to souvisí s pokusem o státní převrat v Rusku, neboť právě tam se váže… Česko je určitým ukazatelem stavu státního řízení, je to takový lakmusový papírek, kdo jak bude reagovat, a kde a na koho je třeba zatlačit, aby pracoval výslovně v rámci státního převratu. Co se týká všech těch událostí v Česku, tak bylo od počátku jasné, že se jedná o absolutní bludy, že by tam Rusko někoho chtělo otrávit... Brzo už budou naši diplomaté jezdit po světě a trávit metaře nebo bezdomovce. Takové to budou speciální operace! To jsou přece úplné pitomosti!

 

A nač by to Rusku bylo dobré, říci nemohou. Ten skandál s otravou a vypovězením byl potřebný kvůli skrytí nadnárodního řízení. Aby ta hysterie okolo toho všechno překryla.

A nadnárodní řízení, které provedlo celou tuto operaci, odstranění toho památníku Koněvovi i ustanovení toho, ani nevím jak to říci, vlasovcům, to je všechno v režii řízení americké státní elity.

 

V minulém pořadu jsem mluvil o tom, že americká státní elita má jen jednu šanci vyhrát nad Trumpem. A to je rychlé rozšíření protestů, aby globalisté neměli dost zdrojů na současné odražení takto rozsáhlého útoku. Proto se také státní elita postarala o co nejrychlejší rozšíření těchto protestů po celých USA. A kde měli šanci to provést? V těch státech, které řídí zástupci americké státní elity.

 

Nemyslím tím demokraty, to je totiž velmi nepřesné vymezení, to jejich rozčleňování na demokraty jako státní elitu a republikány jako globalisty. Tak to vůbec není. Zástupci státní elity jsou mezi republikány i mezi demokraty, a globalisté jsou také tam i tam.

Například Sanders je zcela jasný člověk globalistů, on jen osobně už neměl dost sil dál bojovat.

 

Takže jestli se jim nepodaří Trumpa sestřelit okamžitým náporem... V čem jsou silnější? Ve své operativnosti, ve větší operativnosti strukturního řízení. A jejich nedostatek zdrojů k okamžitému sestřelení Trumpa a přechod do dlouhotrvajícího konfliktu jednoznačně ukazuje na jejich prohru. Protože se aktivují mechanismy deep state, hlubinného státu, vstoupí do toho globalisté, a ten systém je převálcuje nezávisle na tom, jak moc se budou bránit. Ve výsledku to dopadne jako v New Yorku v těch devadesátých letech.

 

Připomenu to, už jsem o tom mluvil. Na začátku devadesátých let byl starostou zvolen Dinkins.

New York byl vždy považován za doménu demokratů, vždy tam dominovali. Ale ten Dinkins byl korupčník, defraudant a tak dále. A když se prodral… No, ničím se nelišil od našeho Čubajse a dalších. Když se prodral k moci, začal krást, kde se jen dalo. "Páníčkovi dám jeho podíl a je to vyřízeno." Dinkins měl také své páníčky. A začal rozpočet New Yorku vykrádat tak, že to tam vedlo k nepokojům a to i na rasovém základě.

 

A v důsledku toho byl v New Yorku po velmi dlouhé době, protože šlo o doménu demokratů, najednou zvolen Rudolph Giuliani, republikán. Nyní je Trumpovým advokátem a navštívil Ukrajinu, Kyjev, kde pracoval na případu Bidena, Burisma Holdingu a dalším, aby tam, na Ukrajině potlačil to řízení ze strany státní elity USA. Takže ty nepokoje, které vyvolal Dinkins svou omezeností, svou chamtivostí, svou neschopností, vedly k tomu, že na dlouhou dobu se tam starosty stali republikáni, po dvou Giulianiho obdobích tam byl zvolen Bloomberg.

 

Takže New York se na dlouhou dobu bez ohledu na jeho zakořenělou demokratičnost...

Celý jeho aparát byl poskládán ze státní elity demokratického ražení, přesto byli nuceni ho

přenechat globalistům. A co se tam děje dnes? Trump se zachoval správně, nechal lidi, obyčejné voliče, aby začali mít těch protestů až po krk. A potom jim dal jasně najevo: „Já bych vám pomohl, ale váš guvernér byl proti tomu. On chtěl, aby se u vás drancovalo. Já bych jinak přišel a pomohl vám. Já bych vám jinak přišel na pomoc a nikdo by vás nevykradl.“

 

Takže s ohledem na ty události Trump ustál ten prvotní útok a teď bude následovat odveta. Trump velice posílil. Nejenže si zachoval svoje skalní voliče, ale navíc získal voliče, kteří do té doby byli jednoznačně protitrampovští v těch státech, které pro něj byly problémové. Takže s ohledem na rozšiřování těch protestů a s vědomím, že Státní department je Státním departmentem všech, jak pro stát Texas, tak i pro stát Francii či Německo, se podívejme, jak to vypadá, probíhá to všechno jako na povel, nebo opravdu na povel?!

 

Ty události, ty protesty proti rasové diskriminaci, proti policejnímu násilí se přenesly do Evropy, do Francie, Velké Británie, Německa… Napřed v Německu dětem vykládají o policejním násilí, a potom lidi vyhánějí do ulic protestovat proti policejnímu násilí v USA.

I Řecko se zapojilo. Hrne se to ze všech stran.

 

A v tomto ohledu je třeba hodnotit vypovězení našich diplomatů z Česka i vojenské vyostření na Ukrajině, kde se začali ukrajinští fašisté, kteří provedli státní převrat, ta kyjevská banda u moci, připravovat na válku proti Luhanské a Doněcké republice, jako součást těchto procesů. To znamená, že státní elita dala svým lidem pokyn ve všech možných směrech, aby se do toho dali a spoutali tak globalistům ruce i nohy.

A protože americký stát je nadnárodním subjektem řízení, potřebuje státní elita USA

k boji vybudit síly stojící za Trumpem nejen v samotných USA, ale v celém světě.

 

A tady u nás také musí dojít k vyostření situace, to v Rusku je ten zlatý klíček od všech problémů. Jenže v Rusku se jim provést státní převrat nepovede, to už vidí všichni, kdo alespoň trochu myslí. A v Evropě také nic nevychází, jak má. Ano, vše bylo zařízeno správně, jak se to naučili, jak je to globalisté naučili s ohledem na oranžové revoluce. Ve Francii lidé vyšli na protesty, dokonce si našli svého George Floyda, který také zemřel po policejním zatčení. A s ohledem na George Floyda se rodině samozřejmě nelíbil ten závěr, že zemřel z jiných příčin, že nezemřel udušením.

 

Ale to, že on zadušen nebyl, jsem už říkal minule, když jsem vysvětloval, že by nemohl takto křičet, kdyby mu skutečně zmáčkli kolenem krkavici. Okamžitě by odpadl, ale on křičel.

A mnozí se divili, proč křičel, a proč křičel, že nemůže dýchat? Je to jednoduché, drželi ho tři policisté, jeden držel ramena a krk, to byl ten Derek Chauvin, kterého všem ukazují. A druzí dva policisté, jeden držel nohy a ten třetí mu stlačoval hruď a břicho. Když si dospělý člověk sedne na vaši hruď a břicho, jak se budete cítit?

 

A tak se cítil i ten George Floyd. Ten, co na něm seděl uprostřed, skutečně způsobil, že se mu špatně dýchalo. Přičemž jeden, nu, nebudeme zacházet do podrobností ohledně národnosti každého z nich, jen souhrnně. Bylo to jeden Číňan, jeden Latinoameričan a dva běloši, takový internacionální tým to byl. A proč hned volali záchranku a drželi ho, dokud nepřijela? Z nějakého důvodu ho museli držet.

 

Ale teď jde o něco jiného. Stejný případ našli ve Francii a lidé tam vyšli do ulic. A to je to jediné spojení s událostmi v USA. Co se stalo? Americká státní elita vnutila globalistům boj po celé planetě. Kam jen dosáhli, tam to všude rozbouřili. Jenže Evropa už se dlouho od USA odpoutává. Místní státní elity jsou stále silnější a jejich zájmy se teď plně shodují se zájmy globalistů. A státní elitě USA se nedaří po celé planetě rozšířit takové nepokoje, aby vnutili boj po celé planetě Trumpovi a silám stojícím za ním. Nedaří se jim to a nepodaří. Protože oni chápou řízení pouze jako strukturní, někam přivézt úplatek, na někoho zatlačit kompromitujícími materiály… Nevědí, co je to bezstrukturní řízení. V krajním případě to považují za intriky. Ten doběhl toho, ten zas toho.

 

Koho zajímá míra chápání řízení státní elity USA, ať se podívá na ten seriál Dům z karet.

To je natolik primitivní chápání procesů řízení, že… Ale to je úroveň americké státní elity!

 

Další otázka je z USA od Sergeje. Valeriji Viktoroviči, tak se mi zdá, že lidé v USA jsou tu v daném okamžiku zmatení. Obzvláště složité je logicky vysvětlit chování vlád v některých liberálních státech, například v Kalifornii. Když po masových nepokojích, po dvou dnech vysocí policejní důstojníci a sám primátor pokleká před davem na kolena, tak to jinak než zradou vlastního národa nazvat nemohu. Tancují, jak píská jakási podivná organizace BlackLivesMatter a snižují rozpočet městské policii v takovém neklidném městě.

A zároveň rychle skončily ty nepokoje a dav se z ničeho nic zklidnil. A všechna liberální média za každým svým slovem opakují Peaceful Protests/pokojné protesty. Vysvětlete to prosím.

 

A co zde chcete vysvětlovat? Když státní elita pochopila, že s Trumpem prohrává, tak to potřebovala nějak vyřešit. Oni ty protesty přece rozšířili, zorganizovali různé to drancování a teď to zase potřebují uklidnit. Potřebovali udělat nějaké divadlo.

Trump prý navrhuje použít národní gardu a národní armádu, i když ve skutečnosti říká:

„Jakmile se na mne guvernéři obrátí, já jim pomohu národní gardou. Jde o věci v pravomoci guvernérů.“ A oni si klekají na kolena. Má to trochu jiný význam, než jak ho chápeme u nás, nicméně jak v ruském výkladu, tak i v americkém výkladu to znamená, že systém není schopen poradit si s tímto tlakem na něj.

 

To je konec, všem to bylo názorně předvedeno. Ano, teď to zažehnali, ale co uviděl dav?

„Vy jste vyšli do ulic a stát před vámi kapituloval. Takže když se vám příště něco nebude líbit, znovu vyjdete do ulic a stát před vámi znovu kapituluje. A pokud nekapituluje hned, tak ten tlak ještě zesílíte.“ Víte, je to jako s dítětem. Jestliže si dítě začne vymýšlet a vy, abyste ho uklidnili, mu vyhovíte, tak příště bude vyvádět ještě více.

 

A tenhle případ je stejný. Je to stejné, projevuje se tu stejný algoritmus. Opět vydali pokyn, všechny ty BlackLivesMatters se zklidnily, protože to je o financích. Takové organizace nemůžou existovat bez kurátorství ze strany tajných služeb. A tak to všechno začali zklidňovat. A proč s tím začali? Protože lidé se začali přiklánět k Trumpovi. Takže to všechno zklidnili, ale pomohlo jim to vyhrát? Nepomohlo. Těm lidem, kterým vydrancovali majetek, už je to jedno, že si klekají na kolena.

 

A jak to hodnotí lidé, kterých se to drancování zatím nedotklo? „Když teď stát neměl dost sil se s nimi vypořádat, když si klekají na kolena, tak kdo mne před nimi ochrání příště?“ A ten dav raboval a žádný postih nenásledoval. Když zločince tímto způsobem povzbuzujete… Vždyť to hlavní spočívá ve strachu z trestu, a když ho mít nebude, tak bude čím dál tím opovážlivější. A hlavně se objeví celý dav jeho následovníků. Ti viděli, jak kradl a říkají si: „To jsem ale promeškal příležitost, zbytečně jsem se držel zpátky. Kolik bych toho teď měl nakradeného, kdybych nedbal zákonů?“

 

V každém případě tedy jde o pokus zachovat dosáhnutý výsledek. Ale ten výsledek dopadl

pro státní elitu špatně. A jaká je ta situace? Američané ve volbách zajímavým způsobem sčítají hlasy, jak jsme viděli. Když v roce 2016 skončilo hlasování v prezidentských volbách, tak už po jeho skončení si demokraté, státní elita, připsali více než dva milióny hlasů.

Aby jako vyhráli nad Trumpem na hlasy (ne na volitele), proto ty dva milióny hlasů navíc.

A soudě podle té dynamiky na New York Times jim dali zelenou jen na 500 tisíc hlasů,

aby se k tomu Trumpovi alespoň trochu přiblížili, aby to Trumpovo vítězství bylo tak trochu pochybné. A oni si jich připsali tolik, že to nakonec dělalo přes dva milióny více.

 

A teď státní elita chce prosadit hlasování přes poštu. Už se v minulých volbách jednou šest miliónů obálek ztratilo, a potom je připočítali ve prospěch demokratů. To je přece v pohodě. Oni přece podobné nástroje využívají všude. No a všichni přece nemohou být zasvěceni do řízení. Na každém velvyslanectví přece nemůže sedět člověk hájící zájmy americké globální elity. Většinou tam sedí představitelé státní elity. A tato státní elita také organizuje ty protesty po celém světě. Takže se jedná o pokus zachovat stávající výsledek, aby neprohráli úplně.

 

Oni si uvědomují, že čím více teď bude těch protestů, tím zaručenější bude výsledek jako tehdy v New Yorku. V New Yorku tam trochu vydrancovali město, přičemž to ani nebylo až tak moc, a ve výsledku celá čtyři volební období místo demokratů vyhrávali republikáni. Tedy v tomto dělení, v podstatě tam to řízení převzali globalisté.

 

 

Ještě jedna otázka od Nikolaje. Valeriji Viktoroviči, váš kanál na YouTube přesáhl počet sto tisíc odběratelů. Jak vy osobně hodnotíte takový nárůst zájmu lidí o vaše informace, o analytiku a jaké zpětné vazby přitom pozorujete? Co se ve společnosti mění a kam to směřuje?

 

My si samozřejmě přejeme, aby náš kanál překročil počet 100 tisíc odběratelů, ale ten kanál, na kterém já pracuji, se nazývá FKT Altaj, tedy vlastně Fond konceptuálních technologií se to teď jmenuje, že? Tam máme odběratelů 98,5 tisíc, že? A ten kanál, který tento počet překročil, patří iniciativní skupině podpory, která byla nazvána mým jménem. Takže je to trochu jinak.

A co se týká zpětných vazeb, tak ty věci, o kterých my mluvíme v pořadu Otázka-Odpověď,

se stávají tématem rozhovorů, stávají se nástrojem pro porozumění těch či oněch procesů řízení ve světě. A to potom mění chápaní procesů řízení u všeho obyvatelstva.

 

Projevuje se to už všude, nedá se to zastavit. Takže já to vidím pozitivně. Je totiž třeba si uvědomovat, že všechno záleží na lidech. Podle svého chápání řídicích procesů lidé vytvářejí masové statistiky chování a to narůstající množství odběratelů právě svědčí o tom, že určité množství lidí tyto informace hodnotí jako významné pro svůj život. To neznamená, že s nimi vždy souhlasí, nebo třeba i jen někdy. Ty informace mohou lidé vnímat jako nepřátelské, pro ně nepřijatelné, ale přesto jsou z jejich pohledu pro jejich život důležité, neboť bez jejich znalosti nedokážou dobře přizpůsobit své chování a řízení těch struktur a systémů, které ve svém životě řídí.

 

Ty informace se jim zdají být důležité. A já znovu opakuji, že se to už šíří všude. Zatímco dříve, když jsme mluvili o státě, tak se o to lidé nezajímali a neuvědomovali si, že stát je systém zajišťující jim přežití a rozvoj, zachování a rozvoj národa. Ale nyní jej to pro všechny objektivní skutečností. Teď už přemýšlejí o tom, jaký stát je státem a jaký není. A proč jeden je státem a druhý tak jen vypadá?

 

Všichni si uvědomují, že každý stát musí mít určitý minimální počet obyvatel, aby si svou národohospodářskou činností zajistil takové kompetence, které by dokázaly zajišťovat potřebné

parametry pro existenci státu. Ale že samotný počet obyvatel nehraje až tak fatální roli, že není rozhodující pro to, zda daný stát je skutečným státem nebo není. Státem může být Vatikán s počtem osmi set obyvatel, zatímco jím nejsou Filipíny se svými 300 milióny obyvatel. To všechno už je objektivně známo.

 

Že válka je souborem opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. To už také všichni chápou a mnoho dalšího.

A ten postoj, že bolševismus je přirozeným základem rozvoje Ruska, že bez bolševismu to nejde, že bez bolševismu Rusko nemá žádnou budoucnost, už je také očividnou věcí, proti které… Jen se podívejte, jak ten boj graduje. Jsou schopni za bolševika označit kohokoliv,

z Trockého dělají bolševika, z kohokoliv, jen aby překroutili samotné chápání pojmu bolševismus, aby překroutili základ, na kterém se Rusko může obrodit.

 

A proč? Aby se Rusko nemohlo obrodit. Je třeba vyrvat ten bolševismus zakořeněný v Rusku i s kořeny. Jedná se totiž o čistě ruský jev! Bolševismus vždy Rusko zachraňoval, vždy. Ať už to bylo za smuty v 16. - 17. století, nebo za Napoleonova vpádu, či za smuty 20. století. To bolševismus vždy Rusko zachránil. A aby tohle zničili, jsou proti bolševismu organizovány celé řeky lží. Takže my to vidíme a lidé si to v podstatě všechno uvědomují, chápou, že je nutné naučit se rozumět procesům řízení, naučit se zákony, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy.

 

Chápou, že jsou to masové statistiky chování, které předurčují možnost provedení toho či onoho řídicího manévru. Kolikrát jsem říkal, že na Ukrajině nemají chodit k volbám a hlasovat pro Zelenského? Šli na ty volby? Tak ať si teď toho Zelenského pořádně vychutnají. Umožnili tím ten manévr s prodejem půdy a mnoho dalšího… A proč? Protože ten dav je tam pořád ovladatelný. Ti lidé jim to všechno "sežerou". Můžete si s nimi dělat, co vás napadne. Nechtělo se vám dorůst do takové úrovně, abyste si začali uvědomovat své zájmy? Stále to berete jako nějakou show? Nevidíte souvislosti mezi tím, že podle toho, jakého si zvolíte prezidenta, se to potom odrazí na vašem životě? Nu což, kdo nedokáže zapojit hlavu, bude muset zapojit ruce a nohy.

 

Bylo takové vojenské přísloví, které stále platí. Je třeba si uvědomit, že znalosti znamenají moc.

A tuto moc musí všichni vzít do svých rukou. Musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Když to budete znát, dokážete podporovat jedny procesy a tlumit jiné. Dokážete bránit zájmy své i své rodiny. Dokážete si zajistit mírové nebe nad hlavou, toť vše.

 

 

To byla poslední otázka.

 

A protože už jsem řekl, jak je potřebná teorie v našem praktickém životě, jak je nutné si rozšiřovat okruh svých pojmů a vědět, že to znalosti jsou tou mocí, tak mi nezbývá, než vám

popřát jen to nejlepší. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář