Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pjakin - otázky a odpovědi z 29.6. 2020

4. 7. 2020

Pjakin - otázky a odpovědi z 29.6. 2020

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

 

Dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

Dnes je 29.06.2020. A začneme zvláštním bodem, takovým oznámením. V minulém týdnu se v prodeji objevila třetí kniha Fondu konceptuálních technologií ze série O světě křivých zrcadel s názvem Válka. Valeriji Viktoroviči, řekněte prosím, o čem je tato kniha?

 

Ano, skutečně, ta série O světě křivých zrcadel se nám rozrůstá, tato vydaná kniha už je třetí.

A tentokrát je věnována takové důležité otázce, jakou je válka. Tematicky tato kniha přímo navazuje na tu předchozí, která se nazývá stát. Témata těchto knih jsou vzájemně provázána. A proč je tématem válka? Bez ohledu na to, že neustále slyšíme, že existují jakési kulturní války,studené války, obchodní války a tak dále, tak jak se ukazuje, sám ten pojem válka jako takový osvětlen není. A z určitých důvodů to dopadlo tak, že za života Vladimira Michajloviče Zaznobina toto téma nebylo v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR zpracováno.

Takže je nyní tato věc vyřešena tímto způsobem.

 

Kniha je napsána výlučně z pozic Koncepce sociální bezpečnosti, co se rozumí pod pojmem válka, a jak je realizována. Je tam teoretická část, je tam i hodně ilustrativního materiálu. To s tím ilustrativním materiálem bych chtěl trochu rozvést. Je to totiž tak, že k ilustraci toho, jak jsou připravovány války, světové války, by byl nutný velmi rozsáhlý výklad, jenže to všechno bylo zapotřebí redukovat do velikosti knihy. Navíc to nemělo mít podobu nezáživné historické studie, ale přístupnějšího způsobu podání. V knize jsou tedy uvedeny materiály, které ilustrují ten či onen proces. A můžete se tam střetnout se situací: „Ale tento jev já dobře znám, je to tak a tak, je to popsáno v literatuře.“

 

Ale právě proto, že v rozličné specifické literatuře je tato událost popsána poněkud jinak,

s jinými důrazy a není odhalena řídicí podstata toho procesu, toho jevu, jsme byli nuceni k širšímu faktologickému výkladu těchto informací v knize. A i když si to někdo může myslet, nejsou tam uváděny žádné zbytečné detaily. Tu knihu jsme se snažili redukovat tak, aby tam bylo co nejméně přebytečných informací a zbyly tam jen ty podstatné řídicí informace. A je tam hodně informací, ke kterým se snadno dostanete jen v této knize, protože abyste je našli v jiných zdrojích, nestačil by vám jen internet, museli byste jít i do knihoven, ve kterých tyto specifické informace mohou být nalezeny. Všechno jsme se to snažili tedy podat v maximálně kompaktní a co nejzajímavější podobě.

 

A proto je tam například taková věc, že životopisná data různých lidí, jsou tam uváděna různými způsoby. U někoho jen jeho stáří, u druhého datum narození i smrti, a někdy kromě toho i místo narození a smrti. A to není náhoda. To všechno má důležitý význam k pochopení toho procesu, o kterém se pojednává. Možná to ani všechno hned nepostihnete. A nemusíte se snažit všechno to hned obsáhnout najednou. Důležité je pochopit samotnou podstatu toho jevu, jakým je válka. Když pochopíte tento proces, tak až do toho začnete hlouběji pronikat, budete tam mít hned i oporu ve faktologii, kterou v té knize uvádíme.

 

Nemusíte něco někde vyhledávat, v daném kontextu tam hned máte k dispozici příslušné informace. A konkrétně například důležitá životopisná data různých lidí. V závislosti na tom, nakolik je to podstatné pro popis procesu řízení, jsou tam uváděny různé formáty životopisných dat různých lidí a mnoho dalšího. Takže už máme hotovou knihu. Válka je v ní popsaná z pozice Koncepce sociální bezpečnosti. Takže studujte a braňte potom zájmy své i své rodiny.

 

Od 25. června, jak známo, začalo hlasování o změnách v ústavě našeho státu. Valeriji Viktoroviči, jak hodnotíte tento již rozběhnutý proces? Co je třeba říci k těm změnám?

 

To hlasování o změnách v podstatě odkrylo celé to spektrum politických zájmů různých skupin. Mnozí, kteří se prohlašovali za vlastence, se tak projevili jako zahraniční agenti, přičemž nejen jako nějací vlivoví agenti, ale jako reální zahraniční agenti pracující pro zájmy cizích států. A konkrétně se projevila i skupina lidí, kteří se prohlašují za konceptuály, ale kteří ve skutečnosti uvědoměle pracují, zcela uvědoměle pracují pro zájmy jiných, cizích států. To je třeba si uvědomovat.

 

Vždyť oč jde? Ne o to, že někteří, a obzvláště mezi konceptuály tvrdí: „Tato změna neřeší to a tamta zase tamto.“ Díváte se na takového člověka a přemýšlíte, nebo se ho přímo zeptáte: „A kolik je vám let?“ Víte, jak se staví dům? „Já chci mít ten dům hotový hned.“ A když se jim snažíte vysvětlit, že aby se ten dům postavil, musí se začít stavět od základů, potom se dělají stěny a střecha….“ „To je na nic, je to špatný člověk, neumí řídit, a tak pryč s ním. Když řeknu, že tu chci mít hotový dům, tak tu musí být okamžitě a hned celý!“

 

Jestliže je konceptuál, člověk orientující se na Koncepci sociální bezpečnosti skutečným ruským vlastencem, jestliže se reálně řídí Koncepcí sociální bezpečnosti, tak zásadně nemůže vystupovat proti těm změnám v ústavě. Protože musí přinejmenším znát tuto frázi, která patří mezi pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení: Je nutné využívat objektivní okolností k dosahování svých subjektivních cílů. Pokud člověk tohle chápe, tak bude pro ty změny.

 

Co tyto změny řeší? Ať už se nám to líbí či ne, tak žijeme ve společnosti, ve které platí určité zákony. To znamená, že tu máme určitý právní rámec existence lidské společnosti a státu.

A to všechno je na něčem založené. Dnes tu platí koloniální ústava a můžete sice někomu vyčítat, že špatně pracuje pro zájmy státu, protože má cizí občanství, účty v zahraničí, ale proč by měl mít zájem tady u nás dávat věci do pořádku? Do přijetí těch změn vůči němu nemůžete mít žádné výhrady. Když člověk otevřeně vystupuje z titulu nějaké své funkce, aby bylo někomu vydáno území našeho státu, tak na základě stávající právní úpravy nemůže být trestně stíhán. Nemůžete ho za to zažalovat, protože současnou právní úpravu neporušuje a celý ten represivní aparát, veškerý právní systém je na jeho straně. A když mu lidé říkají: „Ty porušuješ zájmy našeho státu, pracuješ proti zájmu lidí, když místo toho, abys zvyšoval jejich životní úroveň, převádíš peníze na jakési dolary kvůli zajištění fungování ekonomiky cizího státu“, tak nynější právní úprava takovému úředníkovi poskytuje způsoby, jak se tomu bránit.

 

A co nám poskytnou ty změny? Tyto změny umožní organizování společenského samořízení a společenskou kontrolu oblasti státního řízení. Umožní to formovat společenské iniciativy, aby bylo možné úředníka zažalovat za to, že porušuje ruskou právní úpravu a poškozuje tak svým jednáním veškeré obyvatelstvo. To je první krok, jak vstoupit do řízení. První krok! A lidé to budou mít díky těm změnám zakotveno v zákoně!

 

Nebude to už možné vrátit zpátky: „Vy na mne útočíte jen kvůli tomu, že jsem úředník.

A kde je u mne ve služební směrnici uvedeno, že vám musím zvyšovat důchody? Nebo výši minimální mzdy? Nebo kdo mi může přikazovat, kde mám mít v zahraničí jaké nemovitosti a účty?“ Brzezinskému je připisována jedna velice známá fráze: „Popřemýšlejte nad tím, zda je to vaše elita nebo naše, když má všechny účty v zahraničí?“ Ta věc je přece tak jednoduchá!!! Kde máte své peníze? Dosud to bylo jedno. A teď, v případě přijetí těch změn, bude možné zorganizovat veřejnou iniciativu pro ochranu státních, celonárodních zájmů, přičemž na legálním základě.

 

A represivní aparát nebude moci být nasměrován na lidi, bude to zákonodárně, právně ošetřeno. A co teď chtějí všichni nepřátelé Ruska? Všichni nepřátelé Ruska potřebují národ připravit o tu možnost na právním, zákonném základě ovlivňovat procesy řízení. Aby lidé nemohli bránit své zájmy. Aby neexistoval legální základ pro zorganizování veřejné iniciativy na ochranu státních a národních zájmů.

 

A proto všichni, kteří pracují pro zájmy cizích států, začali tak ječet. A mimo jiné to udělali i lidé, kteří se prohlašují za konceptuály. Jací to tedy jsou konceptuálové? Co by chtěli?

U nás se tu neustále pracuje na rozpoutání majdanu, mám na mysli ve státě! Současně je Viktor Alexejevič Jefimov obětí nezákonného bezpráví. A na jeho obranu je navrhováno jít na mejdan místo toho, abychom pracovali na upevňování státu, místo toho, abychom ochránili Viktora Alexejeviče, nám navrhují destabilizovat a rozložit náš stát. A oč se vždy snažilo americké řízení zosobněné americkým elitami? Přesně o tohle. Jen se podívejte na Ukrajinu. A oni teď vystupují i proti změnám. Ty změny prý hned nic neřeší.

 

Dlouhá cesta začíná prvním vykročením. Je nutno využívat objektivních okolností k dosahování subjektivních cílů. Zlepšují tyto změny možnosti získání plné suverenity naším státem? Ano, zlepšují. Umožňují tyto změny legálně organizovat národní samořízení? Umožňují. Otevírají národu možnost přímo se účastnit státního řízení.

 

A dále už je to jen o tom, aby lidé věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy,

jak jsou řízeny státy. Tyto změny můžete využívat pro obranu zájmů celého národa. Ale to ne, budeme proti, musíme být proti nim! Protože jsou jen kvůli Putinovi. A proč kvůli němu? Putin to zařídil tak, že tyto změny mohou schválit přímo lidé. On vám přece navrhuje: „Lidé rozhodněte se sami, zda chcete takové změny nebo ne!“ „Putin už tu je druhé volební období, a to povede k jejich vynulování.“  Chviličku.

 

A kdo postavil náš stát na nohy? Kdo může co namítat proti tomu směřování, jaké udal Putin?

A kdo tu tvrdí, že v našem státě je teď jakýsi „stabilizec“ (stabilita+průser/pakárna)? My to dobře víme. Všechny ty hlasy jsou zahraniční. Všechny jsou jasně zahraniční. A jaký tu máme „stabilizec“? Stát se stabilně rozvíjí, stabilně získává více a více suverenity. Jinou věcí je, že veškerý ten mechanismus, který poskytovala tato ústava, byl už pro rozvoj státu vyčerpán. Dále už to na jeho základě nejde, a proto je potřeba jít dál, kupředu.

 

A Putin lidem navrhuje: „Chcete jít kupředu? Tak to dejte najevo!“ A jestliže… Je to jednoduché. Pokud tam nebude to vynulování Putinovo volebních období, tak se okamžitě rozpoutá klanově-korporativní bitka. Začnou se připravovat na budoucí ukončení jehofunkce a to bude znamenat konec, stát se zhroutí. A to nyní, v průběhu takového složitého řídicího manévru, jakým je pandemie koronaviru! Nějak jsem neviděl, že by ti konceptuálové napsali, co tento řídicí manévr znamená? A pomohli státu jím projít tak, aby to přineslo výhody lidem. Nebo jsou jim lidi ukradení, jen aby se nadále mohli tvářit jako nejchytřejší z chytrých?

To ale znamená jen destrukci. A kde je stát? A kde lidé? Zda Putin odejde či ne…

 

Už teď sama ta změna napomáhá tomu, aby náš stát nezačali trhat na kusy, aby v něm mohl být vytvořen takový systém kontinuity moci, který by zajišťoval rozvoj státu a jeho suverenitu. Cožpak tu máme málo problémů, které je třeba řešit? Máme tu ohromné množství problémů. Je skutečností, že to Putinovi trvalo dvacet let, aby mohla být alespoň částečně pozměněna tato společenská smlouva, která byla uzavřena v roce 1993 v důsledku střílení na Nejvyšší sovět.

 

Do této smlouvy se tak vnáší změny. To není žádná její legitimizace. Jedná se o změnu společenské smlouvy v zájmu rozvoje celé společnosti, v zájmu ochrany zájmů celé společnosti. A koho to samozřejmě nezajímá? Kdo má zájem na tom, aby ty změny neprošly a Rusko dále nezískávalo svou suverenitu? Cizím státům, které náš stát okrádají. Proto také všichni dostali příslušný pokyn. A proč se objevili takoví konceptuálové? To je přece také jasné. Jestliže existuje nějaké společenské hnutí, veřejná organizace, která má vliv na lidi, oni se okolo ní seskupují a její ideje začínají být ve společnosti žádané, tak nejen domácí tajné služby mají povinnost dohlížet na tuto veřejnou iniciativu, aby působila v právním rámci daného státu, ale také jiné, cizí státy, aby díky kontrole, jakou získají nad touto skupinou, mohly jejím prostřednictvím protlačovat své státní zájmy.

 

A pokud se jim to nepodaří, tak být přinejmenším neustále informovaní o všem, co se v dané společenské iniciativě děje. Aby měli šanci to překroutit a zabránili realizaci těch programů, které by mohly poškozovat daný cizí stát, který tam vyslal svého agenta. To znamená, že tu existuje zájem různých jak státních, tak i soukromých korporativních skupin kontrolovat veřejné organizace. Cožpak nevíme, jak jsou kvůli zvolení některých poslanců zakládána veřejná hnutí? Cožpak nevíme, jak jsou některá veřejná hnutí řízena ze zahraničí?

 

Sláva Bohu, že už máme alespoň to speciální povinné označení – cizí agent. Teď to tak u nás funguje. Ale mohou přece stejně tak ovlivňovat i další organizace. Máme tu Komunistickou stranu RF, a cožpak je tajemstvím, že Raškin pracuje pro zájmy USA? Vše co potřebují k nějakému svému manévru, jim okamžitě zajistí. A jsme snad tak naivní, abychom se domnívali, že vůči Koncepci sociální bezpečnosti nebude podniknut pokus zmocnit se řízení? Aby Koncepci sociální bezpečnosti mohli zkreslit a otočit ji proti Rusku?

 

Koncepce vždy stála za Ruskem, protože je to Koncepce sociální BEZPEČNOSTI a napřed se jmenovala jen Rusko. Je tu přece právě kvůli tomu, aby Rusko vyhrálo v informační válce a uhájilo si svou suverenitu. Cožpak cizí státy stojí o to, aby Rusko plně získalo svou suverenitu, svou subjektnost? Samozřejmě, že potřebují vyslat své agenty, kteří se samozřejmě budou snažit zmocnit řízení. A potom samozřejmě bude nutné odstranit z vedení některé lidi, z té teoretické oblasti dalšího rozpracování Koncepce sociální bezpečnosti a dosadit tam jiné,

aby to celé překroutili. A jak se to vyvíjí?

 

Z Viktora Alexejeviče Jefimova se stává posvátná oběť a okolo: „Všichni na majdan. Nač něco číst? Pojďme skákat a rozkládat stát! To je to nejdůležitější!“ Tohle že je v Koncepci? Není. V Koncepci je popsáno veškeré řízení. Pokud se člověk prohlašuje za přívržence Koncepce, byl schopen si nastudovat teorii, a ta teorie v těch knihách je, tak musí chápat, nakolik kriticky důležité a potřebné je přijetí těch ústavních změn! A najednou jsou konceptuálové proti nim. Tak co je to za konceptuály? Jakou koncepci podporují? Stačí si přečíst to, co bylo zveřejněno po smrti Vladimira Michajlovič Zaznobina, po roce 2018, jak o tom neustále mluvím. A je to hned jasné. Jaká sobornost/soudržnost? Teď je z toho mafie. A to je celá ta jejich koncepce.

 

Takže to hlasování o změnách v podstatě ukáže, jak moc národ chce žít. Odhalilo to všechny nepřátele Ruska, ať už se převlékají do jakýchkoliv vlasteneckých nebo jiných kabátů. A někdo chytřejší, sledující dlouhodobější cíle nyní samozřejmě na oko tvrdí, že je třeba pro ty změny hlasovat. Nebudeme je jmenovat. A někdo, kdo nechce, aby Rusko mělo informační zbraň schopnou odrážet zahraniční informační agresi a schopnou zachovat Rusku suverenitu, kdo chce zničit Koncepci sociální bezpečnosti, se jí pokusí maximálním způsobem překroutit.

 

A zatímco dříve se to dělo někde na periférii, tak po smrti Vladimira Michajloviče Zaznobina, si někteří začali myslet, že jsou teď těmi hlavními. Ale tak to není, nebylo tomu tak a nebude to tak. Koncepce sociální bezpečnosti se bude rozvíjet svou cestou. A znovu opakuji, že nám teď vyšla práce, jejíž vydání bylo úspěšně blokováno do smrti Vladimira Michajloviče, o válce.

Takže ty ústavní změny i vydání naší knihy spolu souvisí. A pro účastníky konceptuálního hnutí jsou ukazateli toho, kdo co sleduje. Kdo zná teorii a umí uplatňovat Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení v praxi, a kdo o tom jenom mluví a reálně bojuje proti Rusku.

 

Obhajují to tím, že se jim nelíbí Putin či něco jiného… Putin se nemusí nikomu líbit. Celý ten problém spočívá ve vás samotných, jak vy rozumíte řízení a jak jste schopni využívat objektivních okolností pro dosahování subjektivních cílů. A pokud nechápete, že to naruší vnější řízení a tím pádem to umožní získat Rusku další suverenitu a vystupujete za to, aby toto vnější řízení bylo stejně jako dřív v právním poli dominantní, tak to o vás vypovídá mnohé, ať už svůj negativní postoj k těmto ústavním změnám obhajujete čímkoliv.

 

Minulý týden byl také symbolický v tom smyslu, že se, jak píše Nikolaj, konala dlouho očekávaná vojenská přehlídka k Vítězství. Síly čelící gosudarovi se opět vynasnažily, aby lidé neviděli to, co bylo zapotřebí. Prosí vás, abyste ohodnotil vnější složku přehlídky z pozice demonstrace vojenských možností Ruska, jeho potenciálu k rozvoji směrem k suverenitě.

 

Z hlediska teorie řízení je konání přehlídky stejná bojová akce jako všechno ostatní, protože dříve než se armády střetnou na bojovém poli, je nutné, aby subjekt, proti kterému je vedena agrese, na všech předchozích prioritách prohrál a nedokázal cizí agresi odrazit. A to včetně toho, aby nemohl předejít tomuto vpádu prostřednictvím konání přehlídky a demonstrace své síly. Vojenské manévry také patří k vedení bojových akcí. Pokud si někdo myslí, že při vedení bojových akcí musí nezbytně docházet k nějakým lidským ztrátám, tak se hluboce mýlí. Ten problém je jinde, v dosahování cílů.

 

Válka je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. A celé je to o tom, zda protivníkovi umožníte, aby se zmocnil vašich zdrojů tím, že mu ukážete svou slabost nebo to neuděláte. A vojenská přehlídka je jedním z nejmocnějších prostředků, propagandistických prostředků, který umožňuje odvracet bojové akce na vlastním území. Když předvedete nepříteli svou bojovou techniku, secvičenost svých jednotek, tak si ještě jednou rozmyslí, zda se proti vám pustí do války, máte-li takto silnou armádu.

 

Samozřejmě, že to všechno hodnotí v komplexu, ale obyvatelstvo, obyčejní lidé jakéhokoliv jiného státu, ty podnikané manévry nevidí. Nevidí například ty bojové akce někde v Sýrii.

Slyšeli sice, že tam někde nějaké boje probíhaly úspěšně, ale když se koná přehlídka, tak lidé na vlastní oči vidí tu sílu! A s ohledem na to, co ti lidé vidí, potom svým chováním vytvářejí takové informační pole, které buď napomáhá agresi proti státu, který provedl tu přehlídku, nebo jí nenapomáhá.

 

My jsme provedli velkolepou přehlídku. Všichni odborníci velice dobře zaznamenali druhy bojové techniky, bojovou sladěnost vojsk. Oni vidí provádění různých manévrů. Vidí efektivitu bojových akcí v Sýrii. A co viděli obyčejní lidé? Nositelem jakého informačního obsahu budou lidé a to i pro své vlády? A jak bude obyčejný člověk v Rusku podporovat, nebo kritizovat svou vládu? Obyvatelé, obyčejní lidé neviděli vojenskou přehlídku, ti viděli opět paskvil. Viděli, jak se jakýsi nedobitý hitlerovec, ideový vlasovec vysmíval, jednoduše vysmíval bojovým tradicím ruské armády.

 

Tentokrát tam při průchodu pěší části přehlídky bylo pár zajímavých úhlů záběru, ale jen letmých. Jen letmých, ale našly se tam. Ve všem ostatním se pokoušeli předvést beztvarý dav, jakési přešlapování, něco nejasného, chaos, aby nebylo vidět nic z toho, co znamená taková přehlídka. Ale i když se tam objevilo několik normálních záběrů a obrazů z pěší části přehlídky, tak se ten vlasovec naopak absolutně vyřádil na mechanizované části přehlídky, na průjezdu bojové techniky. Absolutně všechno, co jen bylo možné zkazit, všechno to absolutně znemožnili.

 

A co je zajímavé? Je takový pořad, Moskva-Kreml-Putin, kde by měli vyprávět o Putinově činnosti, a tam všechny tyto pokažené, dehonestující okamžiky označili za něco zcela dokonalého, z přenosu té přehlídky. To znamená, že se postarali o to, aby v tom lidé měli co největší guláš, aby jim to nic nepřineslo, nic nedalo. Ale zato si ten zvrácený strýček pohrál s autíčky, natáčel od země. Co znamená vojenská přehlídka v bojové kultuře, v bojových tradicích chápala ta dívka, které se vyzula bota, ale ona přesto nenarušila pochodovou formaci. A chápe to velitel Baltského námořnictva, který ji za to odměnil.

 

Zato režisér toho televizního přenosu vnitřně i všem navenek předvedl, že pro něj je přijatelná jen jedna přehlídka, ta LGBT. Svým pokřiveným charakterem se maximálně vynasnažil znectít všechno, co na té přehlídce bylo, celou tu bojovou tradici. Ale zato velice barvitě a nepřehlédnutelně předváděl trikolóru a to, jak trikolóra dominuje nad vlajkou vítězství.

No a kdo u nás za Velké vlastenecké války bojoval pod trikolórou? No jsou věci, všichni ti vlastizrádci! Všichni, kteří chtěli Rusko položit Hitlerovi k nohám. Vlasovci pod ní bojovali.

A režisér se vynasnažil ukázat, že vlasovci vyhráli, ale to se plete.

 

Ano, ta liberální pakáž je ještě silná ve státním řízení. To právě proto ta liberální pakáž tak začala ječet kvůli těm ústavním změnám! A začali se tomu všemožně bránit. Oni totiž nechtějí, aby Rusko bylo suverénním, silným státem. A právě proto dosud ten režisér toho televizního přenosu tak znevažuje tu přehlídku. Obyčejná statická kamera, která by byla očima přihlížejícího člověka, jednoho, který by tam někde stál, by ukázala krásu té přehlídky tisíckrát více, než ten hajzlík, co to režíroval. Znovu opakuji, že to všechno znectil, všechno, co se jen dalo.

 

A ještě k té věci, která se nazývá počítačová grafika. Záběr letí do hlavně tanku a najednou jsme uvnitř tankové věže. Tankové dělo je určeno k tomu, aby se z něj na protivníka střílelo!

A co bylo předvedeno? „My, vaši nepřátelé, máme lepší děla, která zasáhnou ta vaše a vnitřek tanku vybuchne.“ To je ta symbolická obrazová řada, kterou tak vytvořil. A všude to bylo stejné, všechno to zdeformoval.

 

Jakou sílu má ta liberální sebranka, když i v pořadu, který má vyprávět o Putinovi… A je třeba říci, že oni vůbec nerozumí tomu, jak Putin pracuje, pro ně jsou to jakési hračičky, ozdůbky a tak dále. Oni mimochodem Putinovi více házejí klacky pod nohy, než aby o něm vypovídali, protože sami jsou ideoví vlasovci, nedobití hitlerovci, a tak prohlásili, že ten přenos přehlídky byl prostě skvělý. Přestože stát se otřásl kvůli té ohavnosti, co viděl v televizi.

 

Už to ani nemůžete ukázat dítěti: „To je vojenská přehlídka, podívej se, jaká je pěkná! Podívej se, jakou máme armádu!“ Místo toho jakási směsice, zpotvořenina, hrátky s autíčky, s těmi pozemními kamerami. Nemohou se asi nabažit, když takto okolo nich pochodují dívky. Takový je to zvrhlík. Ten režisér přehlídky, televizního přenosu té přehlídky předvedl, že pro něj existuje jen jedna přehlídka, ta LGBT. Ale v naší armádě nepochodují pederasti jako je on.

 

A tady se naskýtá otázka: „Náš nejlepší ministře obrany, Sergeji Kužugetoviči, co se to tam na tom tvém ministerstvu obrany děje? Když rok co rok jeden zmetek může takhle mařit přenos přehlídky? A co se to tam u tebe děje na televizním kanálu Hvězda?“ Už jsme viděli tu hru, kdy se stalinismus pokoušeli nahradit ungerismem (R. F. Ungern von Sternberg). Bylo směšné se dívat na tu zoufalou snahu. Lidé vůbec nechápou, kdo byl Ungern, a jaký to má vztah ke stalinismu. A kde to nyní skončilo? U ryzí „vlasovštiny“.

 

Na tom televizním kanálu už toho zbylo jen velice málo, čeho se ještě vlasovci zcela nezmocnili. Nebudu říkat jací. Je třeba začít dělat pořádek! „Vlasovština“ si vesele kvete na televizním kanálu, který se má věnovat vlastenecké výchově! Armáda musí být už ze své podstaty vlastenecká, má stát za státem a ne ho rozkládat. Je tu vlivový mechanismus i bez ústavních změn, už dávno ho máme. A ten televizní kanál naopak sklouzává do „vlasovštiny“.

 

A jaký pořádek panuje jinde? Co ministerstvo zahraničí? Sergej Viktorovič Lavrov je bezesporu skvělý diplomat i ministr zahraničí, který toho pro Rusko dělá mnoho. To je nesporné. A co se děje? Ministerstvo zahraničí likviduje samu možnost vlivu Ruska a šíření ruského světa ve světě, likviduje ruské školy: „Chcete se učit ruský jazyk, tak jeďte do Ruska.“

 

Co to jako má znamenat? To je přesně to, o čem tu mluvíme, o nutnosti těch ústavních změn, aby bylo možné na konkrétních ministerstvech tyto procesy ovlivňovat. Protože to zformované liberální, liberalistické řízení, nadnárodní, ti podpindosníci likvidují Rusko jako stát všemi možnými způsoby. Ať už na ministerstvu obrany, jak jsem o tom mluvil, či na ministerstvu zahraničí i všude jinde. A to jsou naši nejlepší ministři, ti nejlepší! Sergej Kužugetovič Šojgu i Sergej Viktorovič Lavrov jsou ti nejlepší! Takže jak to asi vypadá na jiných ministerstvech?

 

Takto to je a oni nám tvrdí: „Nehlasujte pro ty změny! Nedělejte to!“ Není třeba dělat pořádek, nepotřebujeme žádnou státní ideologii. Jakoukoliv! Jen abychom mohli zformulovat, že náš stát má také své zájmy, a že nesmí být surovinovým přívěškem Západu. Takže takto.

 

 

Další otázka je od Galiny. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím vyvěšení vlajky LGBT na velvyslanectví USA v Moskvě 25. června, což se krylo se začátkem hlasování o ústavních změnách. A hned další den Kirill Serebrennikov za zpronevěru se škodou velkého rozsahu dostal jen tři roky podmíněně. Liberasti jásají, lidé jsou pobouřeni. To posiluje nedůvěru ke státu a v první řadě k Putinovi. Podle mne se jednalo o otevřený signál od státní elity USA prozápadním ruským elitám, aby zvýšily svou aktivitu. Soudní systém hned zareagoval. Označte prosím další opěrné body tohoto procesu.

 

Nejde o systém. U nás díky odporu lidí nebyl zformován koloniální systém. A teď my, lidé, potřebujeme právní oporu pro zajištění státní suverenity, abychom se mohli bránit vnějšímu řízení. Tady se to všechno střetlo.

 

A co se stalo s těmi vlajkami? Nebyla to jen ta vlajka vyvěšená na velvyslanectví USA. Pro to velvyslanectví USA to ovšem znamená tragédii, oni to ještě nepochopili, ale symbolicky je to pro ně prostě katastrofa. Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Jakékoliv velvyslanectví na území jiného státu... Velvyslanectví cizího státu má na území jakéhokoliv jiného státu právo vyvěšovat pouze svou státní symboliku! Nic víc! A když velvyslanectví USA vyvěsilo vlajku pederastů, tak to vyvolává otázku: „To je nyní vaše státní vlajka?“ A vypadá to, že ano, protože oficiální státní vlajka USA se utrhla a visela vzhůru nohama. Když vlajka visí obráceně, tak to znamená velkou tragédii, velkou katastrofu, nebo zánik státu.

                                                                                                

Oni vyvěsili tu vlajku pederastů a státní vlajka se utrhla a visela vzhůru nohama. Ale nebyl to signál k posilování, takto se takové signály nevysílají. Byl to signál: „Držte se, my stojíme za vámi. My otevřeně porušujeme ruský zákon, stejně jako dřív jsme nadnárodním řízením, proto protestujte proti těm ústavním změnám!“ Protože dokud ty změny nebudou přijaty, tak v podstatě není možné vznést protest cizímu velvyslanectví, že porušuje ruský zákon o propagandě homosexuality. Oni neměli právo tu vlajku vyvěsit, absolutně žádné právo na to neměli, ale přesto to udělali.

 

Zavedení státní ideologie a upevnění státní suverenity Ruska umožní s těmito státními institucemi mluvit jinak. Ale všichni nepřátelé Ruska se spojili: „Ne, my jsme proti Putinovi, a proto žádné ústavní změny!“ Aby si tu nás ve státě Američané mohli stejně jako dřív dělat, co chtějí. Ale stát nefunguje tak, že se někomu něčeho zachtělo, jedná se o určitou právní vyváženost zákonů, dohod a tak dále. Je toho velice mnoho. A co se týká toho, že propustili na svobodu Serebrennikova, tak ano, pustili ho.

 

A zde je opět třeba vzít do úvahy další takovou věc. Serebrennikov se dopustil trestného činu ve zločinném spolčení. Bylo dokázáno, bez jakýchkoliv pochyb bylo dokázáno, že ukradl 129 miliónů! I když napočítali úplné minimum, ale těch 129 miliónů mu bylo prokázáno, je to zpronevěra navíc ve zločinném spolčení, a mnoho dalšího. A dostal tři roky podmíněně.

Viktoru Alexejeviči Jefimovu absolutně nebylo dokázáno to, z čeho ho viní, nedokázali dát dohromady ani celý, prý ukradený milión, a přesto dostal pět let natvrdo.

 

Proč? Co je zač ten Serebrennikov? Rusofob, nepřítel Ruska, pederast a propagandista pederastie. A kdo je Viktor Alexejevič Jefimov? Normální chlap a navíc ruský vlastenec!

A proto gestapovci olizují… Vzpomínáte? Oni dokonce sestavili takový odborný posudek,

že prý Serebrennikov vkládal své peníze do státu, aby se rozvíjel. Tak by mu to snad stát měl ještě zaplatit a omluvit se mu, ne? Soud řekl, že všichni tito odborníci mají osobní vazby na obviněné a sledovali tím svým posudkem zištné cíle. Takže byl absolutně nedůvěryhodný.

Vždyť to vidíte! Oni si vymohli oficiální povolení na vypracování toho posudku, a potom byl stát nucen ho vyvracet provedením už třetího odborného posudku, který potvrdil s nevelkým zmírněním závěry prvního posudku! A div, že mu nenatáhli červený koberec! Je z něj prakticky hrdina! Vše je mu k dispozici.

Jsi-li nepřítel Ruska, jsi-li pederast a věnuješ se propagandě pederastie a rusofobie, tak tě bude soud i prokuratura bránit. A jsi-li ruský člověk, žiješ-li podle svého svědomí, tak tato prokuratura, to gestapo na tebe něco vyhrabe. Co to má znamenat? To je tím nedostatkem suverenity. Kdy konkrétnímu člověku, ne nástroji… Prokuratura, to je nezbytný státní nástroj, ale všude přece sedí konkrétní lidé. A konkrétní člověk vychází ze svých politických postojů,

ze své nenávisti k Rusku a buď se snaží osvobodit rusofoba, aby pokračoval v provádění špinavostí Rusku, nebo o to, aby ruského vlastence pronásledoval bez příčiny. Je to jeho osobní postoj.

 

A proč? Protože tu nemáme státní ideologii, nemáme tu žádné státní zájmy. Když se člověk musí řídit zájmy svého státu… A podívejte se, jak u nás lidé brojí proti ústavním změnám. A kdo se proti nim pozvedl? Abyste mohli tomu pracovníkovi prokuratury říci:

„No to promiň, ale ty tu manipuluješ paragrafy… Zdálo by se, že je těžké tě přistihnout, ale konkrétní protistátní zájem z toho jasně vyplývá, z těch tvých manipulací.“

A můžete ho tak pěkně volat k odpovědnosti. Ale aby na to nedošlo, aby mohlo gestapo stejně jako dřív provádět své špinavosti a jít po ruských vlastencích, brojí proti těm ústavním změnám.

 

Tady to přece konkrétně vidíte, jak reálně vypadalo to soudní řízení proti Serebrennikovovi a jak proti Viktoru Alexejeviči Jefimovovi. Jen si to porovnejte! Všude je to o lidech.

Chceme tu mít státní systém nebo ne? Nebo budeme poslouchat ty druhé, a potopíme Viktora Alexejeviče svým skákáním na majdanu? Nebo to přece jen uvedeme na pravou míru a zeptáme se: „Na jakém základě pracovník prokuratury a soudce ve zločinném spolčení odsoudili nevinného?“ Oni to soudní řízení zcela zfalšovali, takže za to přece musí nést odpovědnost! Ale to bude možné udělat až tehdy, kdy tu bude skutečný stát.

A ten tu budeme mít, když ho budeme postupně budovat.

 

Nesmí tu být banda ani nadnárodní řízení a ty ústavní změny jsou významným krokem k upevnění našeho státu. A tak proti tomu všichni nepřátelé Ruska brojí. Takže každý na konkrétním… Ať už mluvíme o čemkoliv, všude se dostáváme k tomu, že tyto ústavní změny jsou životně důležité úplně všude. A to vůbec nemluvím o tom, že je nutné zachraňovat zdravotnictví. Jen díky sovětskému zdravotnictví jsme nyní ustáli tento složitý řídicí manévr s koronavirem. A kdybychom neměli tyto rezervy ještě ze sovětských dob? A jak o ně nyní nepřijít?

 

Necháme opět Golikovu spustit tu její „optimalizaci“? Nebo ji raději plácneme přes ruce

a omezíme tu její snahu likvidovat ruské zdravotnictví tím, že nebude moci narušovat ústavu?

Aby lidé dostali proti ní do ruky právní nástroj! To ona přece likvidovala celý zdravotnický systém. Ale to je personální záležitost. A kolik takových je? Přičemž v každém odvětví! V každém odvětví!

 

Takže USA nedávaly pokyn k aktivizaci, jen daly najevo: „My jsme s vámi a vyvěšujeme vlajku, která nás všechny spojuje.“ Všichni, kteří jsou proti těm změnám, to dělají pod touto LGBT vlajkou! Vždyť se na ně podívejte, všichni jsou na jedné hromádce.

 

 

Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím zprávu TASS, že šéfové společností Apple, Google a Microsoft jsou rozčarováni rozhodnutím USA o pracovních vízech? Trump podepsal výnos o zákazu vydávání pracovních víz zahraničním odborníkům do USA.

 

To pracovní vízum neslouží jen k tomu, aby tam ti lidé pracovali, ale také aby tam jezdili na konzultační školení v rámci nějakého procesu. Trump stejně jako dřív pracuje na tom, aby Spojené státy uzavřel do sebe, do rámce národního státu, jde o cíle globálního řízení, ti se o to snaží. A aby to bylo možné udělat, je nutné zpřetrhat vazby se zahraničními státy, aby podpindosníci daných států nepomáhali státní elitě v jejím boji proti globalistům v USA. A v tomto ohledu, jen si to vezměte, minulý týden proběhlo velké vyšetřování, zda američtí vědci pracují za zahraniční granty a 54 vědců bylo z USA vyhoštěno, protože pracovalo za zahraniční granty a mnoho dalšího.

 

Takže USA fakticky přestávají být státem, kam se to vše sbíhá. Přesouvá se to jinam a do jakého státu? S kým bojují USA? Koho v první řadě vypovídají? Odkud nechtějí žádné odborníky? Z Číny. Představte si, že běží nějaký proces, kterého se účastní USA a Čína.

A tento proces vědeckého výzkumu nebo nějaké vysoce technologické výroby nemohou zastavit USA ani Čína. Čína je stejně jako dřív fabrikou, výrobní dílnou, a jestliže nebude moci čínský zaměstnanec pracovně přijet do USA a projít tam tím školením, které je potřebné pro společnou výrobu, tak jak to bude vyřešeno?

 

Tak, že američtí odborníci budou nuceni naopak vycestovat do Číny, budou jezdit tam.

A máte-li hlavní kancelář v USA a musíte začít pracovat tam, budete muset část jejích funkcí převést do Číny. To znamená přejezd dalších odborníků. A co máme v Číně? Postavená a prázdná města dimenzovaná asi na 250 - 300 miliónů obyvatel. Stanice metra končí někde v polích, a přitom jsou stále obsluhovány? Proč? Aby mohli přijet zahraniční odborníci.

 

A to, co nyní Trump podepsal, má právě zajistit podmínky přesunu odborníků z USA do Číny. Ale Rusko je také globální hráč a náš premiér Mišustin zrušil omezení pro nábor zahraničních odborníků s výjimkou oblastí národní bezpečnosti, o které rozhoduje FSB. Takže v tomto procesu nejsme pouhými statisty a Rusko stejně jako dřív uplatňuje svou globální politiku. Ale to jen proto, že máme v čele státu gosudara hájícího státní zájmy. A oč teď všichni usilují? Aby neměl možnost dál řídit náš stát. Aby byl odstraněn, protože každého jiného bude možné převézt a proměnit Rusko opět v surovinový přívěšek. Protože řídicí systém ještě nebyl zformován.

 

Takže klanově-korporativní skupiny vždy, tedy za dané situace, dokud ten systém nebyl zformován a upevněn, dosadí člověka, kterým bude možné manipulovat. A co je na tom to nejzajímavější? Že klanově-korporativní skupiny působící na takové úrovni nechápou, že musí angažovat způsobilého člověka. Globalisté vždy angažují způsobilého člověka, když potřebují provést silný manévr. Trump je toho příkladem. Vydržel by jiný na jeho místě? Nebyl nikdo, kdo by se rovnal Trumpovi a ten svoje první volební období ustál, velmi dobře ho ustál přitom, jakému tlaku musel a stále musí čelit.

 

A jaký zájem mají klanově-korporativní skupiny? Dosadit nějakou loutku, kterou bude možné snadno ovládat, jako je Macron nebo Medvěděv a další. A co to znamená? Že dnes ho ovládáte vy a zítra někdo jiný. Dosadili Zelenského do čela státu jako loutku. Pěkný výsledek, že?

Klanově-korporativní skupiny nikdy nemyslí na zájmy státu, ale čistě jen na své klanově-korporativní zájmy a na zisk, jakého mohou dosáhnout okrádáním státu, zatímco Putin je nutí budovat stát, a to se jim samozřejmě nelíbí. Oni chtějí manipulovat. Jen si vzpomeňte, jak se pokoušeli manipulovat Putinem v jeho prvních dvou volebních obdobích. Povedlo se to? Ne.

 

Potom sami přiběhli a volali: „My jsme tam dosadili Medvěděva a skončí to zase válkou

jako v devadesátkách! Převezmi prosím zase to řízení.“ „Já nemohu, vždyť jsem jen premiér.“ „Uděláme tě lídrem strany.“ „Já nehodlám vstoupit do vaší strany, do Jednotného Ruska.“ „Tak budeš bezpartajním lídrem strany.“ „Dobrá tedy.“ „A my té straně předáme všechny klíčové otázky řízení.“ A tak to také bylo provedeno.

 

Běželo to tak čtyři roky a potom si řekli: „Je lepší ho zase dosadit k řízení. Sice se nám nelíbí to a ono, ale alespoň tu platí čitelná pravidla a má to nějakou perspektivu. Takto se dá pracovat.

A když tam dosadíte někoho nezpůsobilého, tak se všechno začne sypat a my sami na tom můžeme tratit, přestože vyhrajeme volby.“ Jenže klanově-korporativní skupiny nechápou globální politiku, nechápou konceptuální moc.

 

Konceptuálně mocný jedinec na globální úrovni je u nás ve státě personalizován v osobě gosudara Putina, a proto klanově-korporativní skupiny více méně pracují pro zájmy státu, jen dokud je v jeho čele. A pokud se jim otevře výhled, že Putin brzy odejde, tak začne klanově-korporativní bitka, což nelze připustit. Proto potřebujeme ty ústavní změny.

 

Znovu opakuji, že proti těm změnám jsou jen nepřátelé Ruska, jen nepřátelé! Ale je tu ještě jedna věc. Už jsem o tom mluvil v minulém pořadu Otázka-Odpověď. Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. Dav vůbec neví, zda ty změny potřebuje nebo ne, protože tomu nerozumí. Ti lidé jen sami chtějí zapadnout tak dělají to, co je právě módní, co je in. A co je nyní in, co je módní, co je trendy? Být proti ruskému státu, proti Putinovi a brojit proti ústavním změnám.

 

Díváte se na takového člověka, jak přesvědčivě lže lidem do očí a dělá mu to dobře. Pro něj je nejdůležitější… Myslí si, že je velice in, když vystupuje proti Putinovi, a vypadá jako pořádný frajer. Co naděláte? Takoví lidé nikdy nic neřídili, a jejich zájmy nikdy zohledňovány nebyly, protože je to jen dav, jen tráva na bojišti. Vždy je zneužijí, a potom jako opotřebovaný materiál odhodí. Když mluvíte s člověkem, který vám začne do očí lhát, tak je zbytečné se s ním dál bavit, protože takový o čestnou diskusi nestojí. On jen chce být in, být módní, je to příslušník davu.

 

A co se týče našich informací, tak tam platí to turkmenské přísloví, že stačí jeden člověk, aby koně přivedl k napajedlu, ale ani čtyřicet lidí ho nedonutí se z něj napít. My jsme informace poskytli, a zda je lidé využijí nebo ne, už záleží na nich. Zda chtějí být lidmi nebo ne.

 

 

To byla poslední otázka.

 

Co bych vám chtěl říci závěrem? Míra krvavosti nadcházejících událostí je už nyní určována a bude i nadále určována mírou, v jaké si celá společnost bude osvojovat znalosti o tom, jak může řídit složité sociální supersystémy. A takové znalosti jsou vyloženy pouze v Koncepci sociální bezpečnosti, v pracích vydaných… Omlouvám se, zveřejněných, protože zveřejnění a vydání se může lišit. My napřed věci zveřejňujeme na internetu, a až poté je to vydáváno v papírové podobě. Takže v pracích zveřejněných do června 2018, tedy za života Vladimira Michajloviče Zaznobina.

 

A přečtěte si také naši knihu Válka, která pojednává o všech způsobech vedení války, na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení. Dozvíte se, co je to hybridní válka, a jak bránit sebe i svůj stát v podmínkách takové války. Čtěte novou knihu vydanou v sérii O světě křivých zrcadel Fondu konceptuálních technologií. Je to již třetí kniha s názvem Válka. Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání.

 

 

Přišlo e-poštou

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář