Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petice premiéru Sobotkovi ze 7.10.2015 III

24. 10. 2021

Petice premiéru Sobotkovi ze 7.10.2015 III

 

IV.

K terminologii Vámi užívané

 

Ve své odpovědi poslankyni M. Semelové používáte termín Sudety, sudetští Němci. Sudety jako  územně správní jednotka v Československé republice  nikdy neexistovala, zrovna tak v ČR. O Sudetech mluvili henleinovci a nacisté. O upevnění termínu „sudetští Němci“ se zasloužil značnou měrou jeden z největších lhářů a podvodníků lidských dějin, J. Goebbels, ministr propagandy. Výstižně zhodnotil aktivity znacizovaných henleinovců jejich vůdce, Konrád Henlein, který napsal v článku „Naším cílem vždy bylo zničení Československa“ mimo jiné i následující: „Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitř­ní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní pomě­ry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci. To vše se mohlo stát jedině díky tomu, že všichni sudetští Němci se stali nacionálními so­cialisty..“ (Z projevu ve Vídni 4. března 1941, Völkischer Beobachter, 5. března 1941 Der neue Tag, 6. března 1941) 

 

Po Mnichovu když hitlerovské Německo anektovalo naše pohraničí, vytvořili nacisté z části našeho území tzv. Sudetengau.   Ta však zemřela současně s nacistickou říší.

 

Lorenz Knorr, známy německý antifašista, na otázku proč se nepovažuje za sudetského Němce, když je Němec a narodil se v Chebu, odpověděl: „Protože jde o umělé označení, z kterého udělali nacisté politický pojem. Pokud si vzpomínám, tak ještě před rokem 1936 toto označení nehrálo zásadní roli. Ale na olympiádě, která se konala v roce 1936 v Německu, prohlásil Goebbels na adresu Němců, kteří přijeli z Československa: Vy nejste žádní občané Československé republiky německého jazyka – což bylo tehdy oficiální označení – vy jste sudetští Němci! V tomto pojmu je totiž obsažen nárok na pohraniční území, osídlená tehdy hlavně Němci. Takže já dodnes tvrdím: byl jsem německy hovořícím občanem Československé republiky!“ Ano, označení československý občan německé národnosti bylo za republiky užívané. Znacizovaní henleinovci však sami sebe označovali za sudetské Němce.

 

Po druhé světové válce, když začaly vznikat struktury landsmanšaftu, byli u jejich kolébky staří henleinovci, nacisté, důstojníci SS, zpravodajských služeb. Stačí se podívat do prvních dokumentů odsunutých Němců, mezi jejich signatáři převažují zločinci.

 

Paní Dr. Eva Hahnová, která odešla v r. 1968 z republiky,  byla   v letech 1981-1999 vědeckou pracovnicí v ústavu pro česká studia Collegium Carolinum v Mnichově.   Svá poznání učiněná v této době  vyjádřila: „Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška SL drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoněmecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistickou éru, okupačními orgány strikně potírány. Po stažení železné opony se však Velká Británie a USA rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo i podpory SL. Podpora pak trvala i po vzniku Spolkové republiky Německo, a to jak finanční, tak politická. To vedlo k tomu, že se SL nikdo nepokusil zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních henleinovských idejí, ale přicházejí nové generace. Dokud bude SL existovat, najdou si ty ideje nové nositele. Toto je třeba učinit předmětem česko-německé diskuse!“ (29. listopad, 2011 konferenci „Odsun Němců z Československa - 65 let poté“, Ústí nad Labem).

 

A neměli bychom zapomenout ani na slova prezidenta dr. E. Beneše, který vyslovil přesvědčení, že český národ slova Sudety a sudetský, vzhledem ke zločinům, které jsou s nimi spojeny, nepřijme.

 

Jsme přesvědčeni, že je ostudné pro Českou republiku, když předseda vláda mluví o „Sudetech a sudetských Němcích“.     

 

Čtvrtá otázka: Proč jako předseda vlády se snažíte oživovat termín Sudety, když jde o pojem z henleinovsko-nacistické terminologie, zrovna tak pojem sudetský Němec, které jsou nyní užívány SL?  Podle našeho názoru tak zostuzujete  sám sebe i republiku.

 

V.

Strategický dialog mezi ČR a SRN

Svého času jste mluvil  tzv. strategickém dialogu, který má proběhnout mezi ČR a SRN. Uvedl jste, že na jeho přípravě pracují ministři zahraničních věci  obou uvedených států.

 

Vzhledem k tomu, že Vaše vláda nás často nemile překvapí svými skutky, zčásti přejímá nejen terminologii ale i některé požadavky SL, byli bychom rádi, kdybyste naši veřejnost o tomto strategickém dialogu informoval a nám poskytl alespoň základní údaje o chystaném kroku.

 

Ing. Pavel Rejf, CSc.                                                                            Dr. O. Tuleškov