Jdi na obsah Jdi na menu
 


Patent CDC na koronavirus a na mnoho vakcín a léčiv

9. 3. 2021

Patent CDC na koronavirus a na mnoho vakcín a léčiv

Jak dlouho byla vakcína proti současnému covid 19 připravována?

Zpracováno dle relace SVCS- Tapin rádio z 1.02. 2021

 

 

Co je CDC?

CDC ( Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) je jednou z hlavních provozních složek amerického Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, je to státní organizace financována převážně americkou vládou. Část financí na provoz tohoto institutu pochází z nadace, kterou CDC založila  a přes ni získává tzv. dary. Členové CDC mají finanční podíly na patentech na spousty léků a vakcín.

V r. 2007 si americké Centrum pro kontrolu nemocí a léčiv CDC patentovalo všechny koronaviry jako takové (US7220852B1- Coronavirus isolated from humans/koronavirus izolovaný z lidí). Patent byl vydán 22.5.2007. Podle názoru mnoha právníků ovšem nelze koronavirus patentovat, protože pochází z přírody. Lze patentovat jen geneticky laboratorně upravený koronavirus. Jeden článek z Magazin Clinical Trials uvádí, že ke dni 20.3,2020 existuje minimálně 50 různých vakcín, diagnostických a léčebných postupů, které jsou vyvíjeny po celém světě na covid -19.  Mnoho z nich  bylo původně zaměřeno na další nemoci jako : malárie, revmatoidní artritida, hepatitida typu C, chřipka viru Marburg, Ebola, respirační syndrom Blízkého východu MERS, SARS -syndrom akutního respiračního selhání nebo na HIV. Existuje mnoho vědecké literatury zabývající se souhrnně patenty. Jedna nedávná studie Americké chemické společnosti, která zpracovává celosvětově primární dokumenty (Ch,Chl )včetně patentů formou abstraktů+indexace, identifikovala více než 2000 patentů, týkajících se pouze léčby SARS a MERS. Tyto patenty vlastní řada společností a institucí v Severní Americe, Asii a Evropě. Velký počet patentů se vztahuje na výrobu, provoz, komponenty a vybavení používané k léčbě příznaků koronaviru, tzn. na monitorování a prevenci jeho šíření, na vybavení včetně respirátorů, ventilátorů, dgn. souprav, obličejových masek, softwaru, mobilních aplikací apod. Článek uveřejněný v M.C.T rozebírá jednotlivé patenty a soudní kauzy kolem nich a dochází k závěru, že bitva okolo práv a patentů na „netopýra“ dává příležitost soudům a legislativě hlouběji se zamyslet nad tímto problémem a detailněji tuto oblast analyzovat a regulovat. S patenty a jejich vlastnictvím je to velmi složité. (podíl CDC na těchto patentech není konspirační teorií)

 

Mnoho advokátních kanceláří v USA se zaměřuje čistě na vymáhání škod pro pacienty, kteří byli jakkoliv poškozeni farmaceutickým průmyslem nebo lékaři. CDC-ACIP (Poradní výbor pro imunizační  postupy) je odpovědný za vyšetřování bezpečnosti a účinnosti všech nových vakcín. Určuje, zda bude stávající vakcína přidána do stávajícího očkovacího schématu. Členové tohoto výboru a další členové CDC vlastní řadu patentů souvisejících s očkováním a pravidelně dostávají finanční prostředky na svoji výzkumnou práci od stejných farmaceutických společností, které vyrábějí vakcíny a prodávají je veřejnosti. Jde o zjevný střet zájmů, protože členové ACIP mají finanční zájmy v situaci, kdy je na trh uváděna nová vakcína. V některých případech dostávají provizi z každé prodané vakcíny. Každý z 12 členů této ACIP má významný vliv na každého člena americké populace. Jsou zodpovědní za národní očkovací schéma. Čím víc vakcín schválí, tím víc tedy vydělávají. Mnoho z nich vlastní patenty nebo akcie farmaceutických společností, jejichž vakcíny schválili. Jiní dostávají peníze cestou grantů na výzkum svých akademických oddělení nebo jako platby na dohled nad bezpečností vakcín. Schvalují různé formy očkování a testování, výzkumy vakcín a léků. Jen oni mohou vydat povolení, kdo se čím bude zabývat. Jedná se mj.  o patenty na adjuvanty (složky používané k zesílení imunitní reakce ).

 

CDC si koronaviry patentovalo proto, aby bez jeho povolení nemohl nikdo jiný studovat anebo vyvíjet látky proti koronaviru. Členové ACIP vlastní př. patenty na adjuvanty pro očkování pro předčasně narozené děti a nedonošené novorozence. Okolo 56 patentů sdílí jeden nebo více členů tohoto poradního výboru. Prý jsou nestrann! Ohledně finančních vztahů tvrdí, že jsou nezaujatí, a to i přes odměny, které pobírají. Nikdo nemůže zkoumat a vyvíjet nic bez CDC. Je to mafie, bere si ze všeho procento. Ant.Fauci má přímý finanční podíl na každé vakcíně a na každém léku, který je prodáván v USA.

 

Co znamená pojem koronavirus? Není to současný Covid- 19!

Koronaviry jsou s námi již dlouho a provázejí nás celý náš život. Koronavirů jsou stovky druhů.

Ten patent CDC na koronavirus nese název Koronavirus izolovaný z lidí. Je z r. 2007 a tehdy žádná pandemie nebyla. Jedná se o to, že si patentovali jakoukoliv i budoucí „odrůdu koronaviru“.

Koronaviry se studují už dlouho. Od r. 2003 existuje mnoho studií na vakcíny proti koronaviru. SARS-CoV-2 je například velmi podobný Covidu-19. Vakcíny se tomu dají přizpůsobit. 22. května 2007 si tedy oním patentem Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC předpatentovalo všechny následující budoucí větve koronavirů, které nikdo jiný nemůže zkoumat a bez povolení CDC tedy nikdo nemůže vyvíjet vakcíny. Toto povolení dostanou samozřejmě jen ti největší farmaceutičtí giganti. Jde o spojení veřejného zdravotnictví a soukromé BIgfarma korporace.

 

PCR TESTY

Kary Mullis- nositel Nobelovy ceny za chemii za r. 1993 v oboru molekulární genetiky

Je to vynálezce, tvůrce PCR testů. Sám hovoří v uniklých videích o tom, jak je možno zneužít PCR testy.

Nejde ovšem o zneužití testů jako takových, ale o zneužití interpretace jejich výsledků. Pokud je PCR udělán správně, můžete najít téměř cokoliv komukoliv. Vše je obsaženo ve všem. Takže, když chceme něco najít, tak tu molekulu, ten odebraný vzorek replikujeme, až to zvětšíme natolik, že tam nějaké části, nějaké drobky, proteiny toho hledaného viru najdeme, PCR hledá DNA oněch virů. Kontroverze kolem PCR testů jsou nejdůležitější, protože celá pandemie je založená na tomto PCR test. K.M sám řekl, že PCR nevynalezl proto, aby se jím nacházely viry, aby se jím určovala virová zátěž  nebo infekčnot sledovaného subjektu. To ten test nedělá, není k tomu složen. Každý z nás má v sobě reziduum nějakých virů, proto si mohu vybrat jakýkoliv virus, proto mohu najít cokoliv a u kohokoliv. Odebraný vzorek se replikuje- znásobuje  až do chvíle, než se najde konkrétní  hledaný virus.

K tomu citace: Antony Fauci

( zdroj: youtube video)

„Co se nyní vyvíjí v určitý standard je, že pokud získáte prahovou hodnotu cyklu 35 nebo více, šance na to, že bude replikace dostatečná, jsou nepatrné. Někdo opakuje  PCR test až na práh cyklu 37, ale nikdy, téměř nikdy nedokáže kultivovat virus ze 37 násobného prahového cyklu, tak že si myslím, že pokud někdo přijde s 37, 38 dokonce 36, musíte říct , víte, je to jen poločas mrtvých nukleoidů.“

 Konec citace

Nacházíme tedy mrtvé zbytky nějakých virů, s nimiž jsme se setkali v minulosti. To, že se něco najde, vůbec neznamená, že máte v sobě aktivní virus, živý virus, že jste tímto virem, jehož DNA jste našli, že  onemocníte nebo že ho rozšíříte. Fauci potvrzuje tím vlastně to, co říká Kary Mullis, a sice, že PCR testy se zvětšují více jak 35x a tam už najdeme mrtvé molekuly a rezidua toho viru, což má v těle skoro každý z nás. Takhle se dají navyšovat statistiky pozitivně nakažených. U PCR testů se jedná o tzv. cyklování. Jde o to, kolik těch cyklů se vlastně onemocníte nebo že ho rozšíříte. Fauci potvrzuje tím vlastně to, co říká Kary Mullis, a sice, že PCR testy se zvětšují více jak 35x a tam už najdeme mrtvé molekuly a rezidua toho viru, což má v těle skoro každý z nás. Takhle se dají navyšovat statistiky pozitivně nakažených. U PCR testů se jedná o tzv. cyklování. Jde o to, kolik těch cyklů se vlastně používá. Standard je 35, v Evropě až kolem 40. Když se zeptáte na odběru, kolik cyklů použijí pro zhodnocení výsledku, tak vám to nikdo neřekne. Musíte se sami zeptat. PCR by se neměly používat více než na 20-25 cyklů, což tvrdí řada vědců. Jinak jsou to falešně pozitivní testy.

 

Bývalý vědecký pracovník a hlavní vědecký ředitele pro výzkum alergií a respiračních nemocí ve společnosti Pfizer, který se technicky podílel i na výzkumu vakcín, v jednom svém videu uvádí totéž, co Fauci, tudíž, že covidové vlny jsou uměle vyráběny na základě falešně pozitivních PCR testů. Tvrdí, že už dokonce u 25 cyklů zesílení, 75% tzv. pozitiv nejsou aktivní případy. Virus nelze kultivovat, je mrtvý. U 35 cyklů říká, že to je ta hranice, o které hovoří Fauci. 97% výsledků je tedy neklinických, tzn.naprosto falešných. Při používání až 40 cyklů v Evropě dojdeme k závěru, jak se nafukují ty umělé statistiky falešně pozitivních osob. Pokud tedy máme v ČR třeba denně 15 000 tzv. pozitivních, tak skutečně nemocných jsou asi jen 3%, to je 450 skutečně nemocných. Tento jeden z nejpovolanějších odborníků také řek, že covid přišel, rozšířil se po celém světě a po několika týdnech bylo po všem, protože lid si vytvořili imunitu. Vir nechce zabít hostitele, chce se přiživit. Imunitní systém si s ním poradí, vytvoří si protilátky a buněčnou paměť. Není technicky možné, abychom měli druhou vlnu Covidu -19. Už na jaře 65% testovaných mělo protilátky proti covidu, ale nikdy ho neprodělali. Nebyli nikdy nakaženi. Covidů je mnoho druhů, některé jsou si podobné, organismus už byl na to připraven. Vědec poukázal na to, že nová nákaza Covid-19 je nová pouze v tom smyslu, že se jedná o nový typ koronaviru a podle něj v současnosti existují 4 kmeny, které volně cirkulují v populaci. Nejčastěji jsou spojené s běžným nachlazením. Ty viry jsou 229E, ML63, OC43 a HKU1 a způsobují běžné nachlazení, které zažíváme zejména v zimě. Mají až nápadnou sekvenční podobnost s novým koronavirem Covid- 19.

 

Tajemství Covid -19

Bylo snad vybráno jedno konkrétní respirační onemocnění, jedna konkrétní mutace koronaviru a kolem toho se točí veškerý marketing, třebaže jsou tu další sekvenčně nápadně podobné respirační nákazy?

(Vědkyně, profesorka Dolores Cahill pronesla: „ Oni si vybrali špatný virus pro onu pandemii“).

Nelze udělat nutně závěr, že pandemie byla připravena. Nikdo nezjistil, odkud virus přišel. V Číně se údajně nyní nic neděje. Lidé ale mají telefonní aplikace, trasování je zavedeno. Zprávy a videa se ale liší. Nelze ověřit jejich pravdivost. Informace si odporují, stále není zřejmé, odkud virus přišel, jestli byl vyroben nebo zmutoval přirozeně.

Nynější 35 cyklů replikací zvětšování znásobení těch molekul dává okolo 70-90% falešně pozitivních pacientů. Od toho se odvíjí ta tzv. bezpříznakovost. Vlastně vůbec nevíme, že máme nějaká rezidua mrtvých molekul viru v těle, ale protože se uměle zvětší víc jak 35 x, označí nás za pozitivní. My ale nic necítíme, jsme zdraví. Do statistiky jsme ovšem zaznamenáni jako pozitivní případ covidu. Toto plošné používání PCR testů je velkou zásluhou německého virologa a ředitele Virologického ústavu Charity Berlin, Christiana Drostena

 

Jak se o to zasloužil? Tento virolog z Berlína vydal na začátku pandemie „vědeckou práci“, podle níž se začal prakticky řídit celý svět. V této vědecké práci popsal, jak a proč se má používat PCR test a popsal také, jak a kolika cykly se má tento PCR test tzv. cyklovat. Každá z takových prací musí být standardně revidována odborníky, musí být prodiskutována, prověřena. Toto zabere týdny, měsíce i roky. Kupodivu jeho studie byla schválena, projednána a prověřena během 24 hodin. To je ve vědeckém světě nemožné.

22 světových vědců proto napsalo dopis s požadavkem na zrušení této práce CH.D , na které je založena vlastně celá pandemie

(dopis k dohledání na youtube)

 

Jeden z těchto vědců napsal, že kdyby byl Drosten jeho studentem a přinesl mu něco takového, tak by ho okamžitě vyhodil, že to nemá s vědeckou prací nic společného. Vědci proto požadují, aby bylo zastaveno testování, aby bylo zastaveno používání tohoto PCR testu tak, jak je používán teď. Totéž požadoval bývalý víceprezident Pfizeru, který řekl, že má být okamžitě toto testování zastaveno, hlavně plošné testování. Řekl, že čím víc se bude testovat, tím více bude falešných pozitiv. Řekl, že to hraničí s mentální poruchou a nemá to nic společného se skutečnou vědou. Během léta a podzimu r. 2020 se přestalo mluvit o nemocných ve světě, nyní jde o případy - cases. Na to již upozornili někteří vědci. Pak se objevily zprávy, že asymptomatičtí mají covid také a rozšiřují ho a tím způsobují katastrofu. Nedávná studie na miliónech lidí v Číně ukázala, že žádní asymptomatičtí lidé nic nerozšiřují. Studie se ovšem nedostala na veřejnost.

 

Zvětšování vzorků odebraných molekul

Německo-americký advokát Reiner Fuellmich podal u amerického soudu žalobu ve věci manipulace s PCR testy ( R.F: je významný právník zabývající se velými korporátními případy, např. Deutsche Bank atd.). V létě 2020 ještě neměl jasné stanovisko k PCR testům, ale postupně byl kontaktován dalšími odborníky, kteří vznesli pochyby ohledně PCR testů také. Čtyři adovkáti začali sbírat materiály, svědectví atd. Na podzim 2020 vyšel R.F. na veřejnost s prvním videem, aby uvedl, že na základě jejich zjištění je celá pandemie založena na užívání PCR testů, a to na základě práce Chr.Drostena. Začali pracovat na soudních kauzách, pro začátek zvolili USA a Kanadu, kde lze podávat hromadné žaloby. Bylo zjištěno, že na začáktu pandemie se konal v Německu sjezd CDU a tam se objevil profesor Drosten, Pedros z WHO, zástupci Nadace B.a M. Gatesových. Co tam dělali?

 

Dr. R.F. spolupracuje s advokáty v USA, Kanadě, Německu, ale má mnoho žádosti o spolupráci z celého světa. Podal několik trestních oznámení v Německu, a to v rámci kauz jednotlivých klientů. Rozjíždějí se první soudy. K hromadným žalobám teprve asi dojde.

 

ANTIGENNÍ TESTY

Ty jsou snad ještě horší! Člen Svobodné strany Rakouska se pokusil dokázat neúčinnost těchto testů. Použil coca-colu, do níž test namočil, výsledek byl pozitivní. Pokus však prý nic nedokazuje. Podobně byla jinde testována a shledána pozitivní např. papaya apod. Různí vědci a lékaři vyjádřili názor, že tyto testy jsou ještě méně přesné než PCR, že jsou ještě více zavádějící. Lékaři a zdravotníci z USA, nedávají nic na facebook, bojí se promluvit, Koluje mezi nimi spousta materiálů, ale nedovolí si je zveřejnit. Zdravotní personál také nemluví. Proč? Pokud promluví, ztrácejí své pozice, jsou ostrakizováni.

Volně zpracovala: Dagmar Tisovská, Táborští vlastenci

 

Upozornění:

zpracovatel neodpovídá za správnost informací a odkazů v tomto textu uvedených. Čtenář si musí potřebné informace prověřit a porovnat je samostatně také z dalších dostupných zdrojů. Zásadní odkazy jsou uvede   jako přílohy-zdroje u předmětné rozhlasové relaci

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář