Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis prezidentu České republiky z 18. března 2021

23. 3. 2021

Otevřený dopis prezidentu České republiky  

 

Vážený pan

Ing. Miloš Zeman,

prezident České republiky

Kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany

119 08 Praha

V Praze dne 18. března 2021

Vážený pane prezidente,

 

obracíme se na Vás s velkou prosbou o pomoc. Netýká se nikoho z nás, ale známé osobnosti našich dějin - paní Hany Benešové.

 

Vzhledem k současné době, v níž mizí různé pamětní desky, bysty a dokonce i pomníky, máme obavy, aby pamětní deska paní Hany Benešové, která byla slavnostně odhalena, současně se sochou jejího manžela, pana prezidenta Edvarda Beneše, dne 16. května r. 2005 na domě v Loretánské ulici č. 2, neskončila  někde v depozitáři. Nemůžeme, bohužel, zatím ani dohledat jednu pamětní desku pana prezidenta E. Beneše. V tomto směru vyvíjíme v současnosti další úsilí.

 

Běh času naše obavy posiluje. Víme, že pamětní deska paní Hany Benešové byla odborným restaurátorem  sejmuta v r. 2012, jak nám písemně sdělil tehdejší starosta MČ Praha 1, pan Ing. O. Lomecký, kdy začala rekonstrukce domu, zakoupeného panem Z. Bakalou, který v něm hodlal vytvořit sídlo Knihovny Václava Havla. Podle informací, které máme, rekonstrukce domu ještě probíhají. Kdy dojde  k tak námi očekávané kolaudace jsme se dosud nedozvěděli. Předmětná pamětní deska je zřejmě stále v péči Galerie hl.m. Prahy, kde měla být renovována. Znovu osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" bude až po řádném ukončení kolaudačního řízení, jak nám napsal pan starosta Ing. O. Lomecký ve svém dopisu ze dne 31. ledna 2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018.

 

Od té doby žádné další povzbudivé informace o pamětní desce paní Hany Benešové nemáme. Pan starosta MČ Praha 1, Mgr. Pavel Čižinský, jemuž jsme  v předmětné záležitosti také opětovně psali, se ve své funkci ani neohřál a byl odvolán. Jeho nástupce pan Ing. Petr Hejma nám oznámil, že „Dům v Loretánské 2 je v rukou soukromého investora a je tedy na něm, zda pamětní desku znovu osadí. Doporučuji tedy obrátit se svým dopisem na něj.“ Na toto jeho sdělení, které zcela pomíjí písemný slib pana starosty Ing. Lomeckého nám daný, že pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu   po řádném ukončení kolaudačního řízení, jsme reagovali dopisem z 10.3.2020. Více než rok na něj pan starosta Ing.. Petr Hejma neodpověděl. Obracíme se na pana starostu znovu bez ohledu na uvedené skutečnosti stejně uctivě jako dříve  dopisem ze 17.3.2021, který přikládáme.

 

Faktem je, že se píše rok 2021. Pamětní deska paní Hany Benešové byla slavnostně odhalena v roce 2005 a  sejmuta 2012, tedy zhruba po sedmi letech. V současnosti je již devátý rok v péči Galerie hl.m. Prahy. Kdy se vrátí na své původní místo, nevíme. To vše naše obavy zesiluje. I jednání s námi,  nic přece nežádáme, než navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo, nepovažujeme za solidní. Klademe si otázku, zda je navrácení pamětní desky na fasádu Knihovny Václava Havla pro někoho z rozhodujících vůbec žádoucí.

 

Navrhli jsme přesto panu starostovi Ing. P. Hejmovi řešení, které by mohlo vrátit předmětnou desku na původní místo dříve, něž bude ukončeno kolaudační řízení. Již několik let je fasáda domu, kde je Knihovna Václava Havla, včetně sloupů jeho podloubí, kde deska byla původně instalována, zcela hotová. A tak by mohla být pamětní deska paní Hany Benešové slavnostně osazena na původní místo bez velkých nákladů.  Pokud kolaudace je v nedohlednu, jsme přesvědčeni, že náš návrh stojí za seriózní posouzení. Má-li však kolaudace proběhnout během několika málo měsíců, budeme dále trpěliví, pokud však nám budou závazně písemně sděleny rozhodující skutečnosti.

 

Vážený pane prezidenta, dílo mnohých, včetně paní profesorky PhDr. Věry Olivové, DrSc., jíž jste vyznamenal za její společensky významné aktivity, je, jak jsme přesvědčeni, ohroženo. Pevně věříme, že již  svou přirozenou autoritou přispějete k zachování toho, co nám naši vlastenečtí předchůdci odkázali. S radostí uvítáme  osazení pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo, kde ji  budeme opětně navštěvovat, abychom, až přijdou naše dny, kdy se naplní naše životy, mohli nám svěřené dědictví v neztenčeném rozsahu odkázat nastupujícím  generacím českého lidu.

Velmi děkujeme, pane prezidente, za vše, co v předmětné záležitosti vykonáte, a současně i za mnohé, co jste již učinil při obraně českých státních a národních zájmů, pro dobro milionů našich obyčejných  lidí. Naše  vděčnost Vám patří. S naší podporou můžete s jistotou počítat i nadále. Jsme s Vámi, poněvadž i Vy již od doby, co jste byl zvolen poprvé prezidentem republiky, jste s námi.

 

S hlubokou úctou

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,v.r., Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., v.r., Milénova 12, 638 00 Brno

Marie Neudorflová, Ph.D., v.r., Osadní1476/43, 170 00 Praha 7

Ing. arch. Nina Žečeva, v.r., Labská 19, 625 00  Brno

 

 

 

                                         

JUDr. Ogňan Tuleškov

 

 

Příloha:

Dopis panu Ing. Petru Hejmovi, starostovi MČ Praha 1, ze dne 17.3.2021, Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář