Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis premiérovi

11. 2. 2021

 

 

Otevřený dopis premiérovi

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

 

Pane premiére,

občané České republiky jsou Vám zajisté vděčni za zásluhy o vyvedení České republiky z hluboké hospodářské a ekonomické krize, do které nás uvrhli popřevratové, zločinecké pravicové vlády. Situace je pro nás zvláště obtížná nyní v průběhu korona virové krize, která způsobuje našemu hospodářství a zdraví občanů nemalé problémy.

 

 Dovoluji si tvrdit, že právě v boji proti pandemii se dopouštíte spolu s vládou, kterou řídíte a vedete ve svém důsledku neodpustitelných chyb. Není to způsobeno Vaší přepracovaností a spoustou závažných problémů, které musíte řešit ale tím, že nedovedete stanovit priority řešení poměrně rozsáhlé množiny úkolů, které před vládou stojí. Počty mandátů jednotlivých stran v parlamentu, jsou do jisté míry omezujícím faktorem pro výběr ministrů, což je výslovně ve vaší pravomoci. Přesto jste, podle mého názoru, nedokázal do čela rozhodujících ministerstev vybrat nejschopnější odborníky v příslušném oboru, oddané vlastence a lidi schopné pracovat s maximálním nasazením. K takovým lidem, podle nejen mého názoru, nepatří rozhodně ministr zahraničí Petříček, ministr vnitra Hamáček, ministr zdravotnictví Blatný a možná i jiní pro řešení pandemie méně podstatní ministři. V každém případě, byste měl zaměřit pozornost řízení našeho hospodářství a ekonomiky, protože to je řekl bych v podmínkách pandemie jeden z hlavních problémů, kterým jistě naprosto suverénně rozumíte. Naopak byste se neměl naprosto zbytečně vměšovat do zdravotnictví, zejména epidemiologie a boje proti pandemii, tedy do oborů, ve kterých jste naprostý laik, což konec konců vyplývá i z vašich mnohých neuvážených vyjádření. Vám není zapotřebí se zviditelňovat několikrát denně v televizi a jiných sdělovacích prostředcích, což je velmi náročné i na čas.

 

Bylo povinností vaší a vlády ČR, kterou řídíte, zajistit dostatek očkovacích vakcinací a nezbytných prostředků k jejich účinné a rychlé aplikaci. Tento, jeden z nejdůležitějších úkolů v boji s pandemií, jste bohužel nesplnili. Uzavřeli jste řadu smluv na dodávku vakcín s naprosto nespolehlivými dodavateli a nedokážete je přimět k jejich plnění nebo od smlouvy včas odstoupit. To by ovšem předpokládalo oprostit se od politické ideologie, nevraživosti k Rusku a namísto toho s ním uzavřít, už dávno před rokem, smlouvu na dodávku potřebného množství vakcíny SPUTNIK, kterou už nyní používá Izrael, Maďarsko a dalších asi 15 států ve světě. Proč v těchto státech to jde a u nás nikoliv.

 

Česká republika jako všechny ostatní země má i vlastní agenturu, (u nás je to konkrétně SÚKL). Tato agentura je schopná a oprávněná posoudit i povolit užívání vakcíny SPUTNIK u nás.

 

Co k tomu říká ministr zdravotnictví Blatný, cituji…“neříkám, že by to nebylo vůbec možné, jenom upozorňuji na to, že pro mě jako lékaře, je jakási (???) odpovědnost nebo chcete-li autorita Evropské lékové agentury, velmi vysoko.

 

Nu a já k tomu mohu sdělit jenom svůj osobní názor: „Pan ministr Blatný k této problematice vlastně nemá svůj názor, nevěří a podceňuje autoritu našeho Českého ústavu pro kontrolu léčiv, nehodlá na sebe vzít odpovědnost za svá rozhodnutí a dává neuváženou přednost, ve zdravotnictví nepřijatelné a škodlivé, politické ideologii a pravděpodobně pod vlivem tlaku rusofobů i prozápadních agentur, musí rozhodovat ve věcech, které ohrožují zdraví a životy našich občanů.

 

Souhlasím v plném rozsahu, s panem docentem Valenčíkem, který píše, cituji“ „… Ministr Blatný se spolu s vládou dostává patrně na hranu naplnění skutkové podstaty zločinu v oblasti lidských práv. To, že si to neuvědomuje, není omluvou, ale jen ilustrací toho, jaké následky na psychiku člověka má, když začne sloužit systému, jehož ekonomika je založena na diktátu redistribuční moci a patrně si neuvědomuje, do jaké rizikové oblasti se dostal(Já se však domnívám, že už on i někteří další členové vlády se za hranu lidskoprávního zločinu dostali.)

 

Důsledkem ubohé politické ideologie je naprosto nepřijatelné vměšování do ruských vnitřních záležitostí, kterých jsme nejen v poslední době svědky. Nechápu, kde berete „zasvěcené“ informace o (ne)správnosti trestního stíhání (podle ruských zákonů) zločince Navalného a kdo Vás oprávnil vznášet, jako premiér ČR, protest proti jeho odsouzení a žádat jeho propuštění? Kdo dal oprávnění, nebo dokonce pokyn, ministru zahraničí Petříčkovi připravit návrh na udělení sankcí suverénní velmoci jakou je Rusko ve světě uznávané? Nějaká sankce Vámi vedené vlády ČR proti Rusku, ve věci Navalného, je v mezinárodní politice velmi špatná, narušuje hrubým způsobem mezinárodní politické a ekonomické vztahy. (Navíc je směšná tak, jako by myš vyhrožovala slonovi, že ho zašlápne). Za takto navozených nenávistných vztahů vůči Rusku bude pravděpodobně velmi obtížné uzavřít s ním v co nejkratší době smlouvu o dodávce tolik pro pacienty potřebné a nezbytné vakcíny SPUTNIK. (Já jenom doufám, že ruská vláda vědoma si potřeby našich pacientů Vaše hrubé vměšování do svých politických záležitostí blahosklonně přehlédne a nebude činit žádné překážky pro její dodání, pokud o to bude požádána.) Doporučuji Vám pane premiére, abyste se ruské vládě za své neuvážené protesty omluvil. (Já bych to, už s ohledem na zdraví a životy pacientů nakažených Coronavirem, neprodleně udělal, tak jako každý jiný slušný člověk.)

 

Pane premiére, máte k dispozici rozsáhlé statistické údaje a odborníky, kteří Vás mohou informovat kolik tisíc pacientů s Coronavirem zemřelo jenom proto, že se jim nedostalo včas potřebné a účinné vakcíny, protože naše zdravotnictví nedisponuje jejím potřebným množstvím. Ministr zdravotnictví navíc upřednostňuje, „imaginární“, spolehlivost léku před jeho včasnou aplikací. Nikdo si nedovede představit bolest rodin a přátel, kteří ztratili předčasně svého blízkého. Já takovou bolest prožívám od konce minulého roku.  Zemřel můj dlouholetý vynikající přítel, velice vitální člověk, který do poslední chvíle ve věku 87 roků jezdil daleké jízdy na kole, lyžoval na horách a do posledního dne, kdy musel být hospitalizován, vyučoval angličtinu a měl úžasnou radost ze života. Ti, kdo ho znali předpokládali, že se dožije možná i sta roků. Prodělal celkem banální operaci, která se zdařila. Už měl být propuštěn do domácího léčení, ale ještě v nemocnici, těsně před tím, se nakazil Coronavirem a krátce nato zamřel. Jeho dcera si za více než měsíc po jeho smrti téměř oči vyplakala. Mně, jeho rodině a přátelům velice chybí. Nejméně dvakrát v týdnu jsme si povídali přes počítač a už si nikdy nezavoláme. Nezapomenu na něj a když čtu z jeho parte slova: „Měl jsem Vás rád a chtěl jsem s Vámi žít, nechtěl jsem ještě odejít.“ tak i mně to dojímá k slzám.

 

7. února 2021.                                         Profesor Ing. Bohumil Svoboda, DrSc.      

Otevřený dopis premiérovi

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

 

Pane premiére,

občané České republiky jsou Vám zajisté vděčni za zásluhy o vyvedení České republiky z hluboké hospodářské a ekonomické krize, do které nás uvrhli popřevratové, zločinecké pravicové vlády. Situace je pro nás zvláště obtížná nyní v průběhu korona virové krize, která způsobuje našemu hospodářství a zdraví občanů nemalé problémy.

 

 Dovoluji si tvrdit, že právě v boji proti pandemii se dopouštíte spolu s vládou, kterou řídíte a vedete ve svém důsledku neodpustitelných chyb. Není to způsobeno Vaší přepracovaností a spoustou závažných problémů, které musíte řešit ale tím, že nedovedete stanovit priority řešení poměrně rozsáhlé množiny úkolů, které před vládou stojí. Počty mandátů jednotlivých stran v parlamentu, jsou do jisté míry omezujícím faktorem pro výběr ministrů, což je výslovně ve vaší pravomoci. Přesto jste, podle mého názoru, nedokázal do čela rozhodujících ministerstev vybrat nejschopnější odborníky v příslušném oboru, oddané vlastence a lidi schopné pracovat s maximálním nasazením. K takovým lidem, podle nejen mého názoru, nepatří rozhodně ministr zahraničí Petříček, ministr vnitra Hamáček, ministr zdravotnictví Blatný a možná i jiní pro řešení pandemie méně podstatní ministři. V každém případě, byste měl zaměřit pozornost řízení našeho hospodářství a ekonomiky, protože to je řekl bych v podmínkách pandemie jeden z hlavních problémů, kterým jistě naprosto suverénně rozumíte. Naopak byste se neměl naprosto zbytečně vměšovat do zdravotnictví, zejména epidemiologie a boje proti pandemii, tedy do oborů, ve kterých jste naprostý laik, což konec konců vyplývá i z vašich mnohých neuvážených vyjádření. Vám není zapotřebí se zviditelňovat několikrát denně v televizi a jiných sdělovacích prostředcích, což je velmi náročné i na čas.

 

Bylo povinností vaší a vlády ČR, kterou řídíte, zajistit dostatek očkovacích vakcinací a nezbytných prostředků k jejich účinné a rychlé aplikaci. Tento, jeden z nejdůležitějších úkolů v boji s pandemií, jste bohužel nesplnili. Uzavřeli jste řadu smluv na dodávku vakcín s naprosto nespolehlivými dodavateli a nedokážete je přimět k jejich plnění nebo od smlouvy včas odstoupit. To by ovšem předpokládalo oprostit se od politické ideologie, nevraživosti k Rusku a namísto toho s ním uzavřít, už dávno před rokem, smlouvu na dodávku potřebného množství vakcíny SPUTNIK, kterou už nyní používá Izrael, Maďarsko a dalších asi 15 států ve světě. Proč v těchto státech to jde a u nás nikoliv.

 

Česká republika jako všechny ostatní země má i vlastní agenturu, (u nás je to konkrétně SÚKL). Tato agentura je schopná a oprávněná posoudit i povolit užívání vakcíny SPUTNIK u nás.

 

Co k tomu říká ministr zdravotnictví Blatný, cituji…“neříkám, že by to nebylo vůbec možné, jenom upozorňuji na to, že pro mě jako lékaře, je jakási (???) odpovědnost nebo chcete-li autorita Evropské lékové agentury, velmi vysoko.

 

Nu a já k tomu mohu sdělit jenom svůj osobní názor: „Pan ministr Blatný k této problematice vlastně nemá svůj názor, nevěří a podceňuje autoritu našeho Českého ústavu pro kontrolu léčiv, nehodlá na sebe vzít odpovědnost za svá rozhodnutí a dává neuváženou přednost, ve zdravotnictví nepřijatelné a škodlivé, politické ideologii a pravděpodobně pod vlivem tlaku rusofobů i prozápadních agentur, musí rozhodovat ve věcech, které ohrožují zdraví a životy našich občanů.

 

Souhlasím v plném rozsahu, s panem docentem Valenčíkem, který píše, cituji“ „… Ministr Blatný se spolu s vládou dostává patrně na hranu naplnění skutkové podstaty zločinu v oblasti lidských práv. To, že si to neuvědomuje, není omluvou, ale jen ilustrací toho, jaké následky na psychiku člověka má, když začne sloužit systému, jehož ekonomika je založena na diktátu redistribuční moci a patrně si neuvědomuje, do jaké rizikové oblasti se dostal(Já se však domnívám, že už on i někteří další členové vlády se za hranu lidskoprávního zločinu dostali.)

 

Důsledkem ubohé politické ideologie je naprosto nepřijatelné vměšování do ruských vnitřních záležitostí, kterých jsme nejen v poslední době svědky. Nechápu, kde berete „zasvěcené“ informace o (ne)správnosti trestního stíhání (podle ruských zákonů) zločince Navalného a kdo Vás oprávnil vznášet, jako premiér ČR, protest proti jeho odsouzení a žádat jeho propuštění? Kdo dal oprávnění, nebo dokonce pokyn, ministru zahraničí Petříčkovi připravit návrh na udělení sankcí suverénní velmoci jakou je Rusko ve světě uznávané? Nějaká sankce Vámi vedené vlády ČR proti Rusku, ve věci Navalného, je v mezinárodní politice velmi špatná, narušuje hrubým způsobem mezinárodní politické a ekonomické vztahy. (Navíc je směšná tak, jako by myš vyhrožovala slonovi, že ho zašlápne). Za takto navozených nenávistných vztahů vůči Rusku bude pravděpodobně velmi obtížné uzavřít s ním v co nejkratší době smlouvu o dodávce tolik pro pacienty potřebné a nezbytné vakcíny SPUTNIK. (Já jenom doufám, že ruská vláda vědoma si potřeby našich pacientů Vaše hrubé vměšování do svých politických záležitostí blahosklonně přehlédne a nebude činit žádné překážky pro její dodání, pokud o to bude požádána.) Doporučuji Vám pane premiére, abyste se ruské vládě za své neuvážené protesty omluvil. (Já bych to, už s ohledem na zdraví a životy pacientů nakažených Coronavirem, neprodleně udělal, tak jako každý jiný slušný člověk.)

 

Pane premiére, máte k dispozici rozsáhlé statistické údaje a odborníky, kteří Vás mohou informovat kolik tisíc pacientů s Coronavirem zemřelo jenom proto, že se jim nedostalo včas potřebné a účinné vakcíny, protože naše zdravotnictví nedisponuje jejím potřebným množstvím. Ministr zdravotnictví navíc upřednostňuje, „imaginární“, spolehlivost léku před jeho včasnou aplikací. Nikdo si nedovede představit bolest rodin a přátel, kteří ztratili předčasně svého blízkého. Já takovou bolest prožívám od konce minulého roku.  Zemřel můj dlouholetý vynikající přítel, velice vitální člověk, který do poslední chvíle ve věku 87 roků jezdil daleké jízdy na kole, lyžoval na horách a do posledního dne, kdy musel být hospitalizován, vyučoval angličtinu a měl úžasnou radost ze života. Ti, kdo ho znali předpokládali, že se dožije možná i sta roků. Prodělal celkem banální operaci, která se zdařila. Už měl být propuštěn do domácího léčení, ale ještě v nemocnici, těsně před tím, se nakazil Coronavirem a krátce nato zamřel. Jeho dcera si za více než měsíc po jeho smrti téměř oči vyplakala. Mně, jeho rodině a přátelům velice chybí. Nejméně dvakrát v týdnu jsme si povídali přes počítač a už si nikdy nezavoláme. Nezapomenu na něj a když čtu z jeho parte slova: „Měl jsem Vás rád a chtěl jsem s Vámi žít, nechtěl jsem ještě odejít.“ tak i mně to dojímá k slzám.

 

7. února 2021.                                         Profesor Ing. Bohumil Svoboda, DrSc.      

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář