Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis občana vládním představitelům ČR

9. 2. 2021

Úřad vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4

Praha 1- Malá Strana

118 01

                                                                                             

V Táboře dne 8. února 2021

 

Otevřený dopis občana vládním představitelům ČR

 

Dobrý den,

blíží se další schvalování stavu, v němž setrvávám já, moje rodina, přátelé, sousedé, známí a všichni ostatní občané České republiky již více než 270 dní. Bude tomu za několik týdnů rok, co jste  schválili a vyhlásili nouzový stav, jenž je opakovaně prodlužován a schvalován Parlamentem ČR s odůvodněním, že vypukla pandemie a epidemiologická situace v ČR si toto opatření vyžaduje. Pokud se podívám na definici epidemie, pak evidentně v ČR žádnou epidemii nemáme! Přestože dosavadní, nám občanům předkládaná čísla, vůbec neodpovídají epidemii, máme tady již skoro rok celoplošná devastující protiepidemiologická opatření, jimiž jsme měli porazit pandemii. Za 11 měsíců přísných restrikcí a devastace hospodářství jsme epidemii neporazili a vy si dovolujete obviňovat občany ČR, že je to kvůli jejich neukázněnosti!!!

Považuji na nutné ohlédnout se za těmi jedenácti měsíci a připomenout vám některá fakta.

 Na samém počátku, tzn. v březnu 2020, zaznělo z úst vlády a expertů, že vypukla celosvětová pandemie a v důsledku epidemiologické situace v ČR musíte vyhlásit nouzový stav a ochránit zejména tu nejohroženější skupinu, tedy seniory. Když se na jedné z prvních tiskových konferencí někdo zeptal ministra zdravotnictví, jak v praxi tato ochrana bude vypadat, dozvěděl se, že senioři budou izolováni v domovech důchodců a dalších zařízeních sociální péče. Těm, kteří žijí ve svých domácnostech, bylo doporučeno, aby se co nejvíce zdržovali doma, aby se nestýkali s rodinou a zejména s vnoučaty.

 O nějaké prevenci, zdravé výživě, příspěvku na zdravou stravu nebo vitamíny, nepadlo ani slovo.  Následovalo opatření, které seniorům umožnilo nakupovat v době k tomu určené a vyhrazené právě jim. Proč toto opatření bylo jen krátkodobé, když jako jedno z mála bylo docela rozumné?

Počty tzv. nakažených, diagnostikovaných a zemřelých s Covidem-19 v květnu 2020 výrazně poklesly a reprodukční číslo, které nám bylo prezentováno jako základní směrodatný ukazatel vývoje epidemiologické situace, se snížilo natolik, že jsme se na pár letních týdnů vrátili víceméně do běžného života. V době, kdy končil nouzový stav, byl hodně slyšet pan Prymula, který jednoho dne prohlásil, že nyní je třeba tento stav ukončit, aby nedošlo ke zhroucení ekonomiky, že se populace musí postupně promořit, tzn. přirozeně se imunizovat (je zajímavé, že tato cesta již nikdy nebyla zmíněna). Ve stejné době se dnes a denně hovořilo o zázračném léku Remdesiviru a posléze o dalších preparátech, které byly s úspěchem aplikovány nemocným jinde ve světě. Pokud si pamatuji, tak jeden takový lék sehnal pan Okamura v Japonsku. Pan vládní zmocněnec Prymula také hovořil v náznacích o tom, že i u nás v ČR je k dispozici lék, který by mohl být nemocným nasazen, ale že bude raději stažen z distribuce, asi aby jej lidé nevykoupili? Že by to byl ten Isoprinosin, který už pomohl mnoha lidem? Bohužel si ho většinou museli obstarat v sousedních zemích, poněvadž až donedávna v ČR nebyl ani předepisován. Ptám se, jak je to možné?????  Proč se už o účinných lécích nebo metodách léčby nehovoří a naopak propagujete jen všespásnou vakcinaci?

K mému údivu se již od začátku léta 2020 začalo hovořit o tom, že v září nás čeká druhá vlna pandemie či epidemie. Jak to kdo mohl vědět? Z Vašich úst, pana předsedo vlády, zaznívalo opakovaně, že už ale nikdy nedojde k přijímání celoplošných opatření a nedojde k uzavření škol. Nebyla to pravda.  V  létě lidé většinou necestovali do zahraničí, ale těm, kteří vycestovali, se nemůže nikdo divit. Vždyť i Vy, pane premiére, jste se rekreoval s rodinou na Krétě. Většina turistů, kteří přeci jen zamířili do zahraničí, vyrazila zákonitě k moři do Chorvatska nebo do jiných přímořských destinací, zejména za účelem posílení imunity své a svých dětí. Zamířily tam i statisíce turistů z jiných zemí, zejména z Německa. Nebyli to tedy jen ti neukáznění a „nezodpovědní Češi“. Je zajímavé, že v tom Chorvatsku, kde se v létě rekreovaly statisíce turistů, mají k dnešnímu dni evidováno 235.402 tzv. případů na 4 089848 obyvatel (1264 úmrtí na 1 milion populace), podobně v Bulharsku 223.734 na 6 916 566 obyvatel (1 349 úmrtí na 1 mil. obyvatel) V ČR vykazujeme k dnešnímu dni 1 037405 případů na 10 721 032 obyvatel (1 617 úmrtí na 1 mil obyvatel). Jak je to možné a jak je možné, že v řadě zaostalých zemí světa, kde lidé žijí v nesrovnatelně horších hygienických a ekonomických poměrech, jsou vykazovaná čísla nakažených i zemřelých v porovnání s námi a dalšími vyspělými zeměmi zejména Evropské unie mnohem nižší? Vypadá to tak, že přijímaná opatření vůbec nefungují, a tak jsme prý dnes tzv. tmavým flekem na mapě Evropy (dle slov pana Michálka z Pirátů). Budeme si asi muset nasadit místo roušky respirátor a bude se zpřísňovat, protože problém není, světe div se, v nesmyslných opatřeních, ale je v nás, občanech ČR, kteří nedodržujeme ta sofistikovaná nařízení a opatření, jejichž účinnost a hlavně smysluplnost dosud nikdo nezanalyzoval!!! Jezdíme v létě k moři, teď v zimě si dovolujeme jezdit na hory, kde místo lyžování s dětmi bobujeme a sáňkujeme,  nenosíme důsledně roušky, setkáváme se s rodinou a přáteli a udržujeme nějaké sociální kontakty, abychom z toho všeho neupadli do deprese nebo nemoci.

 Ale zpět na časové ose… Koncem léta 2020 vypuklo tzv. ohnisko nákazy na Karvinsku a začalo hromadné testování horníků OKD (mnoho z nich dojíždí na Karvinsko za prací z Polska). Pokud si vzpomínám, chtěl koncem srpna tehdejší ministr zdravotnictví zavést nějaká celoplošná opatření do škol i jinde, ale Vy, pane předsedo vlády ČR, jste nutnost těchto opatření popřel a ministra nakonec zdiskreditoval tak, že ten brzy nato odstoupil z funkce. Netrvalo dlouho a po pár týdnech s novým ministrem zdravotnictvím byla uvedena v život mnohem přísnější celoplošná nařízení.  Žáci a studenti nastoupili sice předtím na pár týdnů do škol, ale povinně se tam dusili v rouškách, což pokládám za mučení a za odepření základního práva živého člověka, jímž je dýchání čerstvého vzduchu.  Senioři v domovech důchodců se opět dostali do sociální izolace a umírali a nadále umírají nejen stářím, ale prokazatelně také steskem. Konstatuji, že ti, kteří měli být nejvíce chráněni, tak umírají možná ve větším počtu, než kdybychom je nevyžádaně nechránili. Zákaz prezenční výuky dětí a mládeže po dobu mnoha měsíců vnímám rovněž jako mučení a odepírání jednoho ze základních lidských práv, a to práva na vzdělání.

 Čísla nemocných nebo spíše pozitivně testovaných, nakažených či diagnostikovaných (všechny tyto výrazy ve svých vystoupeních vláda a experti používají), hospitalizovaných a zemřelých s Covidem-19 (nikoliv na Covid-19) dle zveřejňovaných statistik na podzim strmě narůstala. Děti a studenti jsou tak opět měsíce na distanční výuce, o jejíž kvalitě si každý normální člověk již udělal názor a je ostudné, že tento způsob výuky byl schválen jako rovnocenný výuce prezenční. Bez zajímavosti není, že potřebná legislativa byla schválena těsně před vypuknutím slibované druhé vlny, tedy před začátkem školního roku 202/2021!! V rozporu se všemi proklamacemi a sliby jste utahovali víc a víc šrouby a přijali v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod v podstatě protizákonná opatření, jimiž měsíce terorizujete občany této republiky a v podstatě likvidujete střední třídu.

Další vývoj….

Během září 2020 nám najednou začala stoupat čísla tzv. nakažených a hospitalizovaných a dozvěděli jsme se, že nastoupila ona v červnu předpovídaná druhá vlna pandemie či epidemie. Následovalo strašidelné představení pana nového ministra zdravotnictví v TV, jehož smyslem bylo lidi vystrašit, jak se sám vyjádřil v zákulisí.

 

Otázka:

 Jak je možné, že jsme se z 1. místa v boji s epidemií (byli jsme „Best in Covid“) ocitli na 1. místě v počtu tzv. nakažených a zemřelých v Evropě či snad dokonce ve světě?  Zabýval se někdo podrobnou analýzou účinnosti přijímaných opatření-nařízení? Nevím o tom, jelikož žádnou takovou analýzu nikdo nezveřejnil. Pokud ji máte, prosím, aby byla zveřejněna.  Opakujete naproti tomu stále, že opatření jsou nastavena správně a vina je na občanech, kteří je nedodržují.

Prodlužujete nouzový stav, který vám vyhovuje. Ve zkráceném řízení přijímáte zákony, které potřebujete přijmout (a za jiných okolností by jejich schvalování trvalo měsíce), uzavíráte obchody bez výběrových řízení apod.  Přestali jste hovořit o tom, že existují účinné léky na Covid-19 a ve své rétorice se omezujete na fráze typu vakcína je světlo na konci tunelu, jedině vakcína nám pomůže vrátit se do normálu apod. Někteří z Vás již začínají hovořit o jakési „nové normalitě“, to má být co?? Přijali jste zákon o očkování a neschválili jste pozměňovací návrh, který by vylučoval do budoucna jakoukoliv diskriminaci těch, kteří se nenechají očkovat. Namítali jste, že očkování je dobrovolné, tak proč přijímat nějaký pozměňovací návrh. Nikdo prý v žádném případě nebude diskriminován. Pokud si dobře vzpomínám, tak krátce nato se změnila rétorika a začali jste hovořit o bonifikaci očkovaných. Jaký je, prosím pěkně, rozdíl mezi tím, jestli je někdo diskriminován za to, že se nenechá očkovat a tím, že neobdrží onu bonifikaci určenou pouze pro očkované?   Od rána do večera vidíme ve sdělovacích prostředcích jen nemocnice, zdravotníky ve skafandrech, fronty seniorů v zařízeních sociální péče čekajících na to, až jim někdo vrazí drát do nosu nebo aplikuje spásonosnou vakcínu, které teď máte navíc nedostatek. Ze zimních stadionů a výstavišť vznikají vakcinační centra, postavili jste polní nemocnice, které daňové poplatníky přišly na stovky milionů, a jejich využití-nevyužití jste dodnes řádně neokomentovali a neodůvodnili. Tu největší teď demontujete, aniž by z ní měl užitek kdokoliv jiný než miliardář, který pronajal areál. Toto je nakládání s veřejnými financemi s péčí řádného hospodáře? Je to skandální!! A jedině správné by bylo, abyste tyto vyhozené miliony vrátili do státního rozpočtu ze svého. Pozvali jste desítky či stovky? vojenských zdravotníků  z USA nebo z NATO?, aby nám tady pomohli zvládnout pandemii. Kde jsou, jak tady pomáhají nebo už zde nejsou? Mohu, prosím vědět, jak, kde a s čím pomáhali a jestli jsou ještě na našem území?

Děti a studující se hrbí doma u počítačů, zakázali jste jim v podstatě kromě škol veškerou mimoškolní činnost, zábavu, a co je nejhorší, také sport!! Zavřeli jste všechny hotely a zařízení sloužící k relaxaci, zavřeli jste sjezdovky lyžařům a stadiony bruslařům. Vše v době, kdy máme po letech zase normální a krásnou zimu se sněhem.  Pokud se lidé aspoň o víkendu vydají s dětmi na hory, aby byli na čerstvém vzduchu, tak jim to vyčítáte a na ty, kteří pustí dětem i přes vaše nesmyslné nařízení vlek, posíláte kordony policie. Styďte se! Jak se opovažujete hovořit o nás, občanech, kteří dodržujeme až na výjimky v  podstatě veškerá vaše restriktivní, mnohdy absolutně nesmyslná a protiústavní opatření a nařízení již téměř rok jako o neukázněných a teď vyhrožujete zavedením přísných sankcí?!

„Otřískáváte“ nám o hlavu denně to, že jsme údajně nejhorší v Evropě nebo snad i ve světě? v počtu nakažených (nikoliv prokazatelně nemocných) na Covid-19? Děsivé statistiky, jimiž operujete, stojí na počtu pozitivně testovaných a je evidentní, že čím více se testuje, tím více těch nakažených vykazujeme. O průkaznosti či spíše neprůkaznosti a chybovosti PCR testů nebo tzv. antigenních testů toho již bylo řečeno nebo napsáno mnoho, takže počty infikovaných, nikoliv prokazatelně nemocných, souvisejí především s použitím těchto testů!!! Nevypovídají pravdivě o epidemiologické situaci. Zajímavé je, že nám již téměř měsíc nestoupá počet hospitalizovaných a podle slavného systému PES bychom měli být již ve 4. stupni. Nejsme, protože PES se asi utrhl z řetězu a někam zmizel, a tak máme nové kritérium, jímž je obsazenost nemocnic!! Pokud se podíváme do statistiky na to, kolik lidí leží v nemocnicích na JIP a Covid jednotkách ve vážném stavu, tak zjistíme, že minimálně 30 procent hospitalizovaných leží v nemocnicích jako bezpříznakoví pacienti nebo jen s lehkými příznaky. Ptám se, co tedy v epidemiologické krizi v nemocnici dělají a proč zabírají místo onkologickým pacientům, chronicky nemocným či například obětem dopravních nehod?!

 O tom, jak se zachází se statistikami a čísly zemřelých, hovořil mimo jiné nedávno i sám pan ministr zdravotnictví Blatný v pořadu Václava Moravce. Mnoho z nás ostatně zná případy, kdy např. někdo spadl ze žebříku, smrtelně se zranil, ale ve statistice bylo jeho úmrtí vykázáno jako úmrtí na Covid-19!!! Totéž u autonehod.

Co se týče přeplněných nemocnic, tak dovolte, abych vám připomenula, že již dvacet let snižujete počty lůžek v nemocnicích a dvacet let nám odcházejí stovky lékařů a zdravotnického personálu do zahraničí. Již v roce 2001 ze statistiky vyplývá, že se počet nově vystudovaných lékařů snížil na 922 a 1/3 z nich vůbec do profese nenastoupila. Dále z této statistiky vyplývá, že už v roce 2003 odcházelo měsíčně 20-30 lékařů do zahraničí. Byly tedy zrušeny desetitisíce lůžek, a to zejména na základě pravidel VZP z r. 2003 (schválení pravidel na snížení počtu lůžek v nemocnicích, jimiž VZP podmínila uzavření smlouvy se zdravotnickým zařízením). Prý jsme v porovnáním s dalšími zeměmi EU měli těch lůžek moc!

V těchto dnech nám média přinášejí informace a obrazy toho, jak jsou pacienti z nemocnice v Chebu převáženi do jiných nemocnic v ČR a jak je tam situace tragická. Dnes jsem se ale dočetla, že v chebské nemocnici leží mnoho pacientů německé státní příslušnosti! Takže nemocnice je přeplněna a občané s německou státní příslušností zůstanou hospitalizovaní  tam, místo aby se léčili v Německu a občané ČR jsou z této nemocnice „lifrováni“ jinam po celé ČR? Jak je to možné?! Co se týče statistiky z dnešního dne, tak ze statistiky uvedené na www: hlidacstatu.cz-oblezenost nemocnic vyplývá pro celou ČR:

5431 hospitalizovaných (počet stále klesá cca od poloviny ledna 2021)

404 bez  příznaků !!

1391 v lehkém stavu!!

2650 ve středně těžkém stavu

986 v těžkém stavu

Pokud tedy máme v současné době jako základní kritérium pro zmírnění opatření naplněnost-přeplněnost nemocnic, tak z počtu hospitalizovaných kolem 8000 někdy na podzim jsme na dnešním čísle 5431. Jde tedy v rámci ČR o pozitivní vývoj, přesto restrikce namířené na občany a likvidační opatření směrem k živnostníkům přetrvávají a nyní budete po poslanecké sněmovně požadovat schválení dalšího prodloužení nouzového stavu. Pokud jste žádáni poslaneckou sněmovnou o dodání prokazatelných údajů, o něž opíráte svůj opakovaný požadavek - nutnost prodloužení nouzového stavu - tak toto přislíbíte, ale nedodržíte a relevantní údaje nedodáte. Pokud jsem měla možnost sledovat přenosy z poslanecké sněmovny, tak bohužel vystoupení předsedy vlády a ministra zdravotnictví žádné relevantní údaje nepřinášejí. Slyšíme jen ideologické fráze a zastrašování.

Co se týče spásonosné vakcíny, světla na konci tunelu a návratu k normálu, tak já osobně jsem byla svědkem několika prohlášení významných osobností, které tuto spásonosnost vakcíny stavěly do poněkud odlišného světla (za všechny jmenuji vystoupení imunologa Vojtěcha Thona ze dne 6/1 2021 v pořadu ČT 24). Na jasnou a opakovaně položenou otázku moderátorky pan Thon uvedl:

  • Vakcinovat se mají ti, kteří jsou v ohrožení života
  • Očkování nechrání před onemocněním, pouze zaručuje jeho lehčí průběh
  • Očkovaný je nadále nakažlivý, tedy může nakazit další!!!!!

Podobně se vyjádřili některé další osobnosti, byť nikdo z nich potřebu očkování jako takového nezpochybnil. Přesto neustále lidem vtloukáte do hlavy, že jedině vakcína a jedině vakcína nás vrátí do normálního života a bez ní to nezvládneme!!

Ptám se, jak má ten normální život vypadat? Asi tak, že budeme chodit už napořád s rouškou nebo respirátorem, že pokud se necháme naočkovat nebo se budeme permanentně testovat drátem do nosu, pak budeme moci chodit do restaurací, kulturních zařízení, budeme zase cestovat.  To ale není návrat do dřívějšího normálu, to je ta nová normalita, v níž já ale žít odmítám a zejména odmítám připustit, aby takto žily moje děti a vnoučata.

Mohla bych zmínit mnoho dalších faktů, jimiž bych doložila nesmyslnost, neodůvodněnost a neúčinnost některých vládních nařízení, ale za tímto účelem bych potřebovala popsat ještě několik stran. Bylo by to nadbytečné, neboť názory občanů zaznívají denně v komentářích a diskuzích na sociálních sítích a mnohé z nich korespondují s názory mými, proto se nebudu opakovat. Jistě je čtete také…

Tento můj otevřený dopis samozřejmě nemůže z mnoha důvodů obsáhnout vše, co bych vám chtěla sdělit a nač bych chtěla poukázat. Chci jen touto formou sama za sebe vyjádřit frustraci z toho, co jsem už skoro rok nucena díky mnohým neodůvodněným a protiústavním vládním nařízením (nikoliv kvůli jakémusi koronavirovém onemocnění Covid-19) zažívat. Ten rok v mém případě - patřím již do té ohrožené a vámi „chráněné“ skupiny - znamená velmi mnoho, neboť čas ubíhá všem, ale nám starším mnohem rychleji. Ten rok považuji v mnoha směrech za ztracený a nikdo mi ten čas nevrátí. Dodržovala jsem  od počátku a dodržuji i dnes všechna nařízená opatření, ale nejenže jsem nepocítila od vlády žádnou podporu vyjma těch tolik diskutovaných 5 000 Kč, musela jsem a musím se i nadále chránit sama, jak mi síly a finance dovolují. Snažím se sportovat, zdravě jíst, kupuji si vitamínové preparáty, komunikuji s rodinou a přáteli a hlavně, nedívám se na ČT. Snad právě proto jsem prozatím v dobré kondici.

 

Závěrem:

Žádám vás, abyste v rámci požadovaného prodloužení nouzového stavu předložili poslanecké sněmovně a občanům skutečné zdůvodnění svého požadavku, které se bude opírat o důvěryhodnou statistiku a relevantní analýzu dosavadních opatření a jejich účinnosti či smyslu, nikoliv jen ideologické fráze, jako tomu bylo dosud. Žádám vás, abyste okamžitě otevřeli školská a mimoškolská zařízení a venkovní sportoviště. Žádám vás, abyste nás, občany ČR, okamžitě přestali činit zodpovědnými za současný stav, který je dle vás tragický, co se týče počtu infikovaných, nemocných a umírajících. Žádám vás, abyste přizvali k řešení epidemiologické situace odborníky, které jste v důsledku jimi prezentovaného odlišného pohledu prakticky vymazali z veřejného prostoru.

Přestaňte nám, prosím,  slovy ministra zdravotnictví nadále sdělovat, že „nejistota je normou a zůstane to tak!!!!¨

O jakém návratu k normálu má být tedy řeč?? (citace ze zasedání PČR dne 21/1 2021- vystoupení ministra zdravotnictví)

 

S pozdravem

Mgr. Dagmar Tisovská, Tábor

 

K mému dopisu se připojují  také níže uvedení  občané ČR:

Ing. Břetislav Koláček, Tábor

Ing. Zdeněk Navrátil, Tábor

Mgr. Marek Adam, Tábor

Táborští vlastenci

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář