Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřená výzva Platformy členům ČSBS

6. 11. 2020

Otevřená výzva Platformy členům ČSBS

3. 11. 2020

Vážené sestry, vážení bratři.

Více než rok existuje naše Platforma, a přesně rok stránky, ze kterých k vám promlouváme. Vysoká návštěvnost na jedné straně, ale i útoky ze strany těch, kterým je krajně nepříjemné podívat se pravdě do očí (v poslední době se do toho zapojil i centrální tiskový orgán našeho svazu Národní Osvobození), svědčí o správném směru naší cesty a o smysluplnosti našich snah.

Konstatujeme, že nedůstojný úpadek svazu se za tu dobu prohloubil. Současné vedení není schopno řešit problémy a ztratilo sebereflexi. Nepravdy, mnohdy   demagogií hájí své pozice a nadále odmítá komunikovat s celou členskou základnou i se sdělovacími prostředky.

Vážené sestry, vážení bratři,

ve světle těchto faktů vás vyzýváme ke spolupráci, předpokládáme vědomi si toho, že vám leží na srdci osud svazu, s nímž jste se ztotožnili.

Nejpalčivějším problémem se jednoznačně ukazuje ekonomika a nakládaní s majetkem. Špatné hospodaření s rozpočtovými prostředky včetně neoprávněně vyplacených odměn vedly k nutnosti vrátit jejich část, stejně tak jako blíže neurčenou a nevyúčtovanou další dotaci, a sanaci těchto ztrát hradit z financí získaných prodejem patra našeho sídla v Legerově ulici. Z této transakce nebyla vyvozena žádná konkrétní opatření vůči viníkům. Ústřední výbor spotřebovává většinu prostředků pro svou nákladnou režii a minimum plyne na činnost oblastních organizací. Pomozte nám tuto situaci zvrátit. Trvejme na úsporných opatřeních, škrtech ve výdajích zmenšení počtu pracovníků, redukci místností, ve kterých pracují, aby pronájmem těchto uvolněných prostor bylo možno získat dodatečné finanční prostředky formou těchto mimorozpočtových příjmů. Požadujme zastavení financování aktivit nesouvisejících s činností svazu, konkrétně provozu vojenského muzea v Josefově, které stojí ročně několik set tisíc korun a prezentuje sbírky v soukromém vlastnictví.

Přimějme se vší důrazností předsednictvo, aby nám v písemné formě předložilo konkrétní projekt budoucnosti svazu pro dobu, až bude naplněna smlouva o postupném prodeji nemovitosti Legerova 22 a ČSBS tak pozbude svoje sídlo. Stane se tak v roce 2024 a některá dřívější ústní vyjádření předsedy ÚV ČSBS, že nám střechu nad hlavou poskytne ministerstvo obrany či nový majitel budovy, zní spíše jako pohádka. Nezavírejme oči před budoucností a požadujme reálný návrh východiska z hrozící pohromy!

Současné nakládání s finančními prostředky je prováděno v duchu přístupu „po nás potopa“ a směřuje k zániku Českého svazu bojovníků za svobodu.

Vedení svazu nezaujímá důrazná stanoviska k revizi poválečné historie. Důrazně se ČSBS nepostavil k odstranění pamětní desky na zdi Staroměstské radnice připomínající rozhodující podíl jednotek Rudé armády v čele s maršálem SSSR Ivanem Stěpanovičem Koněvem na osvobození Prahy, ani k odstranění památníku maršála SSSR v Praze 6. Tiskový mluvčí, redakce Národního Osvobození včetně mediální komise i předsednictvo o tom všem zarytě mlčí. Spokojují se jen se stafáží ve výroční dny před památníky. Dobrovolně pohřbívají poslední zbytky autority poslání a význam svazu. Svazu, který stojí před osudovou výzvou dějinného významu, a to si dovolujeme říci bez zbytečného patosu. Vážené sestry a vážení bratři, uvědomme si i tuto velmi závažnou skutečnost.

Není dále nutné hromadit další fakta, stačí se držet výše uvedeného. Důrazně spolu s námi žádejte, aby i v této rovině nastal obrat. Obracejte se na vedení otevřenými dopisy a žádejte, aby i v této sféře vedení konalo, jak mu stanovy přikazují.

Spojte úsilí s naší Platformou, vystupujte naším prostřednictvím. Rádi vás v tom podpoříme, aby i váš hlas byl slyšet, protože vy jste živou kronikou a svědomím naší krásné vlasti a na vás všech záleží.

Tón výzvy je sice kritický, ale  současně inspirativní z hlediska konkrétních návrhů a jejím cílem není rozbíjení svazu – jsme konstruktivní opozice, o čemž  není snad nutné kohokoli přesvědčovat.

 

 Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“

Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“
pište nám na
: vratmevaznostcsbs@seznam.cz
Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“
jsou jmenovitě uvedeni na webové stránce platformy
viz 
https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář