Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakované útoky proti dekretům prezidenta republiky

7. 7. 2022

Opakované útoky proti dekretům prezidenta republiky

 

"Smlouva ČSSR - SRN z roku 1972 je tomuto pánovi (Prof.V. Pavlíčkovi - pozn. ČNL) patrně neznámá. Česko - Německá deklarace, která udělala tečku za odsunem / 90. léta / patrně také nic neváží. Tohoto soudruha totiž nezajímá, co se stalo, ale CO BY SE MOHLO STÁT," napsal jeden komentátor .A právě o konkrétních snahách zrušit  dekrety prezidenta republiky, které jsou hrubým vměšováním do našich vnitřních záležitostí, pojednává následující text, který nám přibližuje, co by se mohlo stát.

 

Dekrety prezidenta republiky se staly znovu objektem opakovaného útoku např. ze strany pana H. Seehofera, současného spolkového ministra vnitra. Seehofer v Berlíně 25.8. 2018 na konferenci „Svazu vyhnanců“ označil ve své řeči Benešovy dekrety za „protiprávní, které nepatří do společného evropského právního bohatství“ a „jako takové budou zrušeny“! Termíny „evropské právní bohatství“ a „Acquis communautaire“ jsou totožné! „Recht und Freiheit, Dekrete des Unrechts, die verschwinden müssen – und ich stimme Dir voll zu, insbesondere die Beneš–Dekrete.“ Toto jsou slova německého spolkového ministra vnitra! a zde je jejich celý záznam na oficiálních www stránkách německého ministerstva vnitra!

 

Svého představeného následoval Stephan Mayer (CSU, státní tajemník německého ministerstva vnitra ). Prohlásil: „Jsem pevně přesvědčen, je to můj osobní názor, že do Evropy práva, bezpečnosti, míru a svobody nepatří takové dekrety,“ prohlásil dnes (Sjezd „sudeťáků“ v Augsburgu) za silného potlesku stovek přítomných. Vyjádřil také přesvědčení, že dekrety, na jejichž základě byli sudetští Němci v Československu po druhé světové válce zbaveni občanství i majetku, odporují mezinárodnímu právu.“ (http://www.obcansky–tydenik.cz/zrada–naroda–nachystana–ben…/
 

Je snad zbytečné v této souvislosti připomínat, že EU v době před našim vstupem si nechala udělat právní rozbory u známých odborníků, kteří souhlasně potvrdili, že dekrety prezidenta republiky nejsou překážkou pro naše členství v EU.

ČNL