Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď premiéra Ing. A. Babiše Petičnímu výboru

7. 2. 2023

Odpověď premiéra Ing.  A. Babiše Petičnímu výboru 

 

 

Předseda vlády České republiky

 

V Praze 21. ledna 2021

Čj. 46669/2020-UVCR

 

Vážený pane doktore,

 

obdržel jsem od Vás petici nazvanou "Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!", v níž požadujete, aby vláda bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení válečných reparací, a aby Parlament ČR ve zkráceném legislativním procesu přijal zákon o referendu.

 

K požadavku na zahájení jednání s Německem o zaplacení reparací jsme se s panem ministrem zahraničních věcí Petříčkem vyjadřovali již na půdě Poslanecké sněmovny v rámci interpelací a tento náš postoj jsme nezměnili. Případné rozhodnutí vymáhat válečné reparace nepovažuje tato vláda za šťastné a z hlediska mezinárodního práva za bezproblémové, neboť by mohlo dojít k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě. Je potřeba připomenout, že již v roce 1997 v česko-německé deklaraci, kterou přijaly ČR a SRN, se obě strany dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti, a že nebudou zatěžovat své vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Ačkoliv se jedná spíše o politický dokument, než o právně závazný dokument, obě strany v jeho duchu důsledně postupují. Navíc v případě jakéhokoliv právního nároku je nezbytné vzít v potaz taktéž možnost jeho vymahatelnosti, která by v tomto případě byla velmi obtížná, nebojím se říct, že téměř nemožná.

 

K zákonu o referendu si Vás dovolím informovat, že poslanecký návrh ústavního zákona o celostátním referendu je zařazen k projednání na pořad 79. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 111), která se koná od 19. ledna 2021. Vláda s tímto poslaneckým návrhem ústavního zákona vyslovila svůj souhlas s drobnými dílčími výhradami již na své schůzi dne 27. března 2018.

 

S úctou                                                                                        

Ing. Andrej Babiš, vlastnoruční podpis

Adresát: JUDr. Ogňan Tuleškov