Jdi na obsah Jdi na menu
 


O knize Zbigniewa Brzezinského „Technotronová éra“

1. 6. 2020

O knize Zbigniewa Brzezinského „Technotronová éra“

Valentin Katasonov

27. května 2020

 

Slovo spiknutí se už půl století využívá k diskreditaci politiků, odborníků a veřejných činitelů, kteří chtějí dokázat, že se na planetě buduje nový světový řád v zájmu pánů peněz – hlavních akcionářů amerického Fedu. Tvrdí se, že se všechno vyvíjí samo od sebe, bez spiknutí a bez tajného plánu na přestavbu světa. Pojem „teorie konspirace“ a „konspirologie“ a další podobné byly zavedeny CIA v rámci speciální operace Mockingbird, jejímž cílem bylo jedny neutralizovat a druhé klamat a tak zajistit vybudování „zvláštního nového světa“.

 

Jednou z možností jak se seznámit s tímto projektem je kniha Brzezinského o technotronové éře – Brzezinsky Z. Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era. — Viking Press, 1970). Prvně vyšla před půlstoletím.

 

Brzezinski se narodil v Charkově na polském konzulátu a rodiče jej zaregistrovali ve Varšavě. Jeho aktivity byly dvojí, jednak vědecko-pedagogická a za druhé praktická, kdy byl poradcem a konzultantem u vyšších státních úředníků USA pro otázky politické. Vrcholem jeho politické kariéry bylo místo poradce pro národní bezpečnost u prezidenta Cartera (1977 až 1981). Z jeho knih je nejznámější Velká šachovnice: k čemu Ameriku zavazuje její globální převaha (1977).

 

V předmluvě k ruskému vydání této knihy, která byla určena jen pro úzký okruh stranických a státních úředníků, nikoliv pro široké publikum, rozebírá autor téma vedoucí role Ameriky v současném světě, její současnost a budoucnost (na kterou hledí dost optimisticky), rozvíjí teorii odumírání ideologie, „vedení mostů“, hlásá ideje „evoluce“, „liberalizace a transformace“ socialismu. V RF kniha nikdy vydána nebyla. Buď nebylo žádoucí šířit buržoazní ideologii, anebo přestala být aktuální.

 

Je v tom asi něco jiného. Kniha objasňuje mnohé „zvláštnosti“ dnešních dnů. Přechod nastal už v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, kdy se završila epocha průmyslového kapitalismu. Viditelným projevem toho byla krize v měnově-finančním brettonwoodském systému, založeném na standardu zlatého dolaru. Páni peněz se připravovali k zavedení standardu papírového dolaru z tiskařského stroje Fedu, k odstranění „zlaté brzdy“. Znamenalo to vstup světa do epochy finančního kapitalismu. Brzezinski to dobře pochopil. Chápal i to, že finanční kapitalismus není na dlouho, a proto hleděl do vzdálenější post kapitalistické budoucnosti. Vytvořil velmi obsáhlý plán akcí světové elity.

 

Brzezinski byl šedou eminencí v Radě pro zahraniční vztahy, stálým účastníkem každoročního zasedání Bilderbergského klubu a byl v těsných vztazích s mnoha významnými osobami. Mimořádný byl jeho vztah s Davidem Rockefellerem, z jehož podnětu byla v roce 1973 vytvořena Trilaterální komise, v níž byl Brzezinski výkonným ředitelem. Rockefeller také v roce 1968 vytvořil Římský klub, pro který vypracoval Brzezinski orientaci jeho činnosti. To potom zakotvil do své knihy Technotron era.

 

Skoro současně s knihou Brzezinského se objevila kniha prvního prezidenta Římského klubu, italského podnikatele Pecciho The Alarm Ahead (Před propastí). Oba jednotně mluvili o stoupání kataklyzmat a vyjadřovali myšlenky, jak jim předejít. Byl to společný manifest stvořitelů „zvláštního nového světa“. V lehce skryté formě obsahoval myšlenky, které se následně objevovaly v dokumentech Římského klubu. Kvůli přesvědčivosti mnohé tyto myšlenky obsahovaly modely dlouhodobého vývoje světa, propočítávané na výkonných počítačích v Massachusettském institutu technologie. U obou představitelů Římského klubu se mluví o globálních výzvách, jakými jsou přelidnění planety, vyčerpání přírodních zdrojů, snížení produktivity v zemědělství, znečištění životního prostředí a klimatické změny. Aby se jim předešlo, je potřeba zbrzdit demografický růst, rozvíjet průmysl, konsolidovat úsilí v boji proti globální ekologické krizi, atd. Tyto úlisné teze dostaly brzy radikálnější podobu: prudké snížení počtu obyvatel planety (do 1 miliardy), deindustrializaci, dobrovolné zřeknutí se národní svrchovanosti z důvodu konsolidování lidstva a vytvoření světové vlády.

 

Brzezinski patřil mezi nejvlivnější ideology ospravedlňující globalizaci a odmítnutí modelu průmyslového kapitalismu. Spolu s americkým sociologem Danielem Bellem propagoval „postindustriální společnost“, ale šel dále než Pecci a Bell. Prosazoval technotronickou společnost založenou na počítačích a komunikačních technologiích. Byl ideologem digitální společnosti. V jeho jazyce byly elektronika a komunikace technotronikou. S její pomocí chce vybudovat elektronický koncentrační tábor, kam bude zahnána část obyvatel, která po „demografické optimalizaci“ zůstane. V roce 1970 píše, že svět za několik desetiletí přejde k „technotronní éře – diktatuře, při níž budou téměř vymýceny současné politické postupy“.

 

O lidských „masách“ mluví jako o bezduchých předmětech, jako o objektech pozorování: „V technotronické éře se postupně tvoří krok za krokem stále více kontrolovaná společnost. Ta bude řízena elitami, které nebudou podporovat tradiční hodnoty. Brzy bude možné pozorovat  a kontrolovat prakticky každého občana, bude možné dokonce shromažďovat i ty nejintimnější informace o každém občanovi a uchovávat je ve speciálních elektronických depozitářích. V případě potřeby je mohou úřady kdykoliv použít.“

 

A dále: „V technotronické společnosti bude tendence dát vědomí milionů jednotlivých a nepropojených občanů do společné masy, která bude snadno řiditelná a vedená charismatickými a sympatickými osobami. Ty budou používat nejmodernější komunikační technologie, aby nasměrovávali pocity lidí a kontrolovali jejich myšlení.“

 

Dnes jsou tu známky přivedení lidí do velkého stáda (společnou masu) a řízení stáda. Jen ohledně charismatických a sympatických osob se Brzezinski mýlil – je těžké za ně považovat Merkelovou, Macrona, Trumpa a další.

 

A ještě: „Ve stejné době stoupnou možnosti sociální a politické kontroly nad jednotlivcem. Brzy bude možné provádět téměř nepřetržitou kontrolu každého člověka a nepřetržitě aktualizovat počítačové soubory, které kromě obvyklé informace, obsahují nejdůvěrnější podrobnosti o stavu zdraví a o jednání kohokoliv.“

 

Nyní po půl století v podmínkách takzvané pandemie COVID-19 skutečně vidíme, jak se vlády mnoha zemí snaží vytvořit systém kontroly fyzického stavu lidí, jejich pohyb, kontakty, nákupy, atd. To všechno se vymyslelo před více než padesáti lety.

 

Brzezinski psal i o tom co můžeme vidět v budoucnosti: „… podíváme-li se dopředu, existuje možnost biochemické kontroly vědomí a manipulace lidmi, včetně vytvoření bytostí, které nebudou jen jednat jako lidé, ale i uvažovat jako lidé.“

 

Ke konci života se tento pán ale stal opatrnějším v předpovědích. Na European Forum For New Ideas, EFNI v Polsku připustil: „Růst globální politické aktivity širokých mas obyvatel už více neumožňuje řídit je s pomocí zvenčí zavedené kontroly jako tomu bylo za kolonialismu a imperialismu. … Nekončící a podporovaný pevným přesvědčením je odpor lidí vycházející ze samotné hlubiny lidu a zakládá jejich politické probuzení a odmítání vnějšího řízení z historických důvodů. Tento odpor je stále mocnější a obtížněji se potlačuje.“

 

Také to bereme v úvahu.

 

Převzato z Fondsk.ru

outsidermedia.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář