Jdi na obsah Jdi na menu
 


O české "umanutosti v historii" podle pana MR

25. 6. 2023

O české "umanutosti v historii" podle pana MR

 

"Kde se pořád bere ta česká umanutost, že v historii nechybili. Těch příkladů snad existuje dost. Je tristní, jak se pořád určití lidé a skupiny namísto pokory snaží vyvinit z národních historických poklesků. Pomluva a osočování jiných patří většinou do repertoáru slabochů a zbabělců!" (MR)

 

Pane MR:  Přečtěte si, prosíme, dobře "Memorandum Hergel", Pamětní spis Neuratha a Franka o germanizaci, vystěhování a likvidaci českého národa, projev K. Henleina ve Vídni 4.3.1941, Našim cílem vždy bylo zničení Československa, projev R. Heydricha o germanizaci českých zemí, z podzimu 1941, Čech zde nemá co pohledávat.

 

Konečným cílem Německa byla likvidace českého národa, plná germanizace jeho sídel. Likvidace měla proběhnout po válce vítězné pro Německo. Takže naši spojenci, především Anglie, SSSR a USA, porážkou Německa znemožnili likvidaci českého národa a zajistili podmínky pro jeho rozkvět. Jim můžeme děkovat za osvobození a dar života pro český národ. Ani Vy byste zde nebyl, kdyby Německo válku vyhrálo. 360 tisíc našich lidí obětovalo své životy v boji za svobodu proti Němcům. A Vy se budete snažit do českého národa dostat nějaký pocit viny? Pokud jde o odsun německého obyvatelstva z Československa, představitelé spojenců, americký generál Clay a sovětský generál Lukjačenko, jej zhodnotili velmi pochvalně. Dle nich jsme odvedli vzornou a organizačně dokonalou práci. V Norimberku jsme nebyli souzeni my, Češi, ale němečtí váleční zločinci. Takže nám můžete jistě říci hodně o německých válečných zločinech, spáchaných na nás, Češích, o účasti tzv. sudetských Němců v bojích druhé světové války o "životní prostor" pro německý národ. Kolik jich padlo v uniformách SS, SD a gestapa, wehrmachtu? Sudeti se tím nechlubí. Ale bylo jich celkově zřejmě více než 100 tisíc.

 

Snad by nám pan MR mohl napsat o pobočkách německých koncentračních táborů, které byly za války na území tzv. Sudetengau, a o tisících lidí zde umučených. Bylo by pro nás jistě zajímavé, kdyby nám vylíčil, jak Němci od počátku Květnového  povstání českého lidu v r. 1945 zabili či zavraždili na osm tisíc našich lidí.

 

Je třeba říci, že Němci byli agresoři a my jejich obětí. Podle mezinárodního práva je agresor povinen oběti své agrese nahradit  škody, které jí vznikly. Již Německo tuto mezinárodně právní povinnost splnilo? Nikoliv. Dostali jsme od Německo doposud jen asi 0,4 procenta z částky, které nám má zaplatit.

 

Takže, vážený pane, i otázku, doposud nám nezaplacených reparací Německem, nám můžete také osvětlit. Velmi děkujeme za Vaše konkrétní odpovědi.

 

ČNL