Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové sdružení založeno!

8. 2. 2023
Nové sdružení založeno!

 
U okresního soudu v Memmingenu bylo nedávno zaregistrováno sdružení s názvem „Sudetendeutscher Landesverband Bayern e.V. To okamžitě vyvolalo na scénu Sudetoněmecký Landsmannschaft (SL), který mluvil o rozkolu ve svém tiskovém orgánu (28.10.22) a přinesl též rozhodnutí  spolkového výkonného výboru, které konstatovalo, že členství v tomto sdružení je neslučitelné s členstvím v SL. To je jako pozdrav z pekingského stranického kongresu pod vedením Si Ťin-pchingem!
Aby své odhodlání podtrhl, najal si advokátní kancelář Hermann & Meyein. To vyzvalo zakladatele spolku, pokud byli v SL, aby znovu opustili nový spolek, protože se „vědomě a radikálně distancoval od politických cílů SL“ „§ 2 písm. c“  stanov.

 
To je neuvěřitelné přiznání, protože tento odstavec 2(c) zní: „Zakázat porušování lidských práv, jako je genocida, vysídlení, etnické čistky, zločiny proti lidskosti, lidská práva a nezákonné vyvlastňování a diskriminace na celém světě. Základem léčby sudetoněmeckého etnika jsou spravedlivé náhrady a uvedení vysídlených osob zpět v souladu s normami mezinárodního práva.

 
Maska padá
To, co zde SL říká, znamená, že lidé, kteří jsou pro lidská práva, jsou vlastně proti nim. To je "normální" v Číně nebo Rusku (Nawallny), ale nové v Německu a opět ospravedlňuje procesy proti změně stanov a nyní založení nového sdružení. Se svým stinným vztahem k lidským právům by SL nyní mohl ztratit svůj neziskový status nebo být úplně vyškrtnut z rejstříku sdružení. Není také jasné, jak mají být hodnoceny roky klamání soudů? Skončit by měl i nedostatek upřímnosti vůči členům. Tak tomu bylo i v novinové zprávě z 28.10. 2022, která se úzkostlivě vyhýbala pojmenování skutečného důvodu roztržky. Není však lepší způsob, jak ukázat strach z odchodu ze sdružení.  Proti zakladatelskému motivu!

 
Pro pověst vedení SL je v podstatě dopis advokáta zničující. Potvrzuje to, co bylo vždy popíráno, totiž odevzdání všech práv české straně. To také vysvětluje, proč nebyli na sudetoněmeckém sjezdu v Hofu spatřeni žádní aktivní čeští politici. To vše je o to závažnější, že zakládajícím motivem SL jsou právě zranění.

 
Práva etnické skupiny byla!
S ohledem na to a protože demokratická výměna názorů v rámci SL již nebyla možná (např. byl umlčen Witikobund!), bylo založeno nové sdružení. Chce zaplnit mezeru, která v SL vznikla a jde tak podle obvyklého vzoru vychvalovaného trendu sociální diverzity, kterým se SL také pyšní sloganem „jednota v diverzitě“. Stejně jako existuje sdružení sudetoněmeckých rodinných badatelů (VSFF) nebo pracovní skupina sudetoněmeckých učitelů, musí existovat i pracovní skupina sudetoněmeckých „Přátel lidských práv“.  

 
Na vrcholu doby
Nové sdružení je v souladu s „Chartou vyhnanců“ z roku 1950, ve které se naši předkové zřekli pomsty a odplaty, nikoli však rodného města. Shoda panuje i s Adalbertem Stifterem, který viděl budoucnost Čech založenou na nejpřísnějším dodržování zákonů a zvyklostí.
Konečně je také užitečné podívat se na další skupiny obětí. "Organizace africké jednoty" (OAU) vytvořila plánovací skupiny s cílem požádat bývalé koloniální mocnosti o zaplacení. Četné domorodé národy (Maorové, Indové atd.) již bojovaly o kompenzační platby od svých bývalých utlačovatelů. Přátelé zákona jsou zřejmě rozšířeni po celém světě.

 
Vyrovnáno se Saskem
Nové zemské sdružení má protějšek v Sasku. V roce 2017 se celý regionální svaz SL kvůli soudním sporům prohlásil za nezávislý na Mnichově. Sasko sice nemá nijak zvlášť velký počet členů, ale nové zemské sdružení by mohlo sílit, protože v Bavorsku žije nadprůměrný počet sudetských Němců. Nový spolek by byl nadbytečný, kdyby SL bral své stanovy vážně, protože je v § 1 stanoveno: „Sudetoněmecký Landsmannschaft sdružuje Sudetoněmce (§ 4), aniž by byl dotčen denominační, ideologický a stranicko-politický postoj jednotlivce, v jednu organizaci.“

 
A dále § 3.2 : „K naplnění účelu stanov slouží zejména každoroční Sudetoněmecký den.“ Nový spolek by byl také zbytečný, kdyby volební řád do Spolkového sněmu SL nebyl beznadějně zastaralý. Jsou v něm delegáti ze spolkových zemí, jejichž zemská sdružení již zanikla. Nerozumná je i klauzule, která nutí zaškrtnout minimální počet kandidátů, pokud má být hlas platný. Toto jsou „staveniště“, která jsou důležitá pro budoucí rozvoj SL. Byla by škoda, kdyby se to kvůli naší nedemokratické struktuře zhroutilo.
Každý, kdo má zájem stát se členem nového sdružení, se může obrátit na jeho sídlo na adrese 89284 Pfaffenhofen/Roth, Marienfriedstr. 62 wenden.

 
WITIKOBRIEF 4/2022,   listopad 2022
Přeloženo. Google překladač, volná a krácená úprava JS