Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neurvalé hanobení presidenta republiky, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

8. 9. 2021

Neurvalé hanobení presidenta republiky

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

       Před časem  mě rakouští přátelé s neskrývaným znepokojením informovali o tom, že náš bývalý velvyslanec prezentoval v Českém centru ve Vídni svou novou knihu „Beneš jako Rakušan“. Kniha svým obsahem mé přátele pohoršila. Já jsem nemohla uvěřit.

      Vzpomněla jsem si, že již dříve  jsem neměla dobrý pocit z  autorovy publikace „Česko, návod k použití“. Napsal prý ji na zakázku mnichovského nakladatelství pro německé čtenáře a jako ironický protějšek  k Pavlu Eisnerovi. Ten v třicátých letech minulého století vydal knížku o češtině pro cizince. S úctou a láskou. Jak jinak, když čeština mu byla “Chrám i tvrz.“ To pro  nového autora  jsou celé Čechy jen jako papírový kapesníček  k „jednomu použití“,  po použití se  zmačká a zahodí. Vždyť  Čech je autorovi  „vyčuránek, podlejzal, žvanil, malý pletichář“. Na vyšší úrovni je to „inteligentní, flexibilní a  elokventní taktik“. Českou typiku lze prý najít ve zdomácnělém slově knedlík, místo původního  všeslovanského (a také Husova) slova šiška. Knedlík – „je to  jsoucno vláčné, úlisné, schopné odolávat, přežít, přizpůsobit se“ . Český genius prý přejímá věci zvnějšku, relativizuje je  a  zbavuje patosu. Goethův „Faust“ i se svým hledáním absolutna se  v Čechách octl -  na jevišti loutkového divadla.  A Čechy jsou  země polemická, paradoxní a při své malosti nepřehledná. Najdeme tu i  neurčité narážky na pruskou „Včelku Maju“ a českého „Ferdu Mravence“, na jičínského loupežníka Rumcajse a libereckého Hotzenplotze. Poťouchle a zlomyslně se připomíná, že se nic nemá brát příliš vážně, ne všude lze vzít  Čecha  za slovo a nesmí se zapomínat  na Švejka. Co vlastně chtěl autor říci Němcům o Češích? Divné doporučení.

          Autor, Jiří Gruša (1938), protirežimní básník a disident, strávil v době normalizace řadu let v exilu v NSR. Po roce 1989 se nakrátko vrátil do vlasti. Získal úřad na ministerstvu zahraničí a byl vyslán jako zplnomocněný velvyslanec opět do NSR a poté do Rakouska. Opět na pěknou řádku let. Odpor k dřívějšímu socialistickému režimu ve vlasti jej zblížil s nepřátelsky naladěnými vysídlenci z ČSR po 2.  světové válce. Jejich optiku neodložil ani jako reprezentant Československé a později České republiky. Převzal i nekritickou personifikaci veškerého historického zla v osobě presidenta Beneše.Takto inspirován a zaujat sepsal další  nepěkný a zcela nepravdivý hanopisný esej  „Benes als Oesterreicher“,

prý „trochu jinak napsanou biografii“.

    Beneš – Rakušan? Zvláštní označení  muže, který byl jeden ze tří vůdců 1. národního odboje a hlavní představitel 2. odboje. Spolutvůrce Československé republiky po 1. světové válce. Spoluzakladatel a čelný představitel Společnosti národů. V duchu Masarykových principů celoživotně usiloval o suverenitu demokratického Československa a o kolektivní bezpečnost v Evropě. Proč najednou Rakušan?

           Vztah E.Beneše (ale i T.G.Masaryka) k Rakousku-Uhersku se v nepřátelských kruzích interpretuje dvojím způsobem, jak se to kdy hodí. Jednou se kritizuje jejich  loajalita a věrnost monarchii jako nedostatek  vlastenectví (považte, chtěli císařství jen reformovat, demokratizovat, federalizovat!). Jindy se jim má za zlé, že svým  věrolomným podílem přispěli k záhubnému rozpadu střední Evropy  prostřednictvím  rozbití podunajského soustátí. Obojí jsou účelové manipulace s fakty. Pravda je prostá: Když se T.G.Masaryk a jeho mladší  věrný spolupracovník E.Beneš přesvědčili, že se Rakousko nedá proměnit ve federaci rovnoprávných demokratických národů, orientovali se na osamostatnění Československa. S tím se ovšem pan Gruša nemůže spokojit. V Benešově vztahu k mocnářství shledává jakýsi hlubinný rozpor, cosi jako „nenávistnou lásku“. A z hlubin jeho psychiky dobývá další pozoruhodné indicie, jako je posedlost „touhou po moci“. A to má společné – hádejte s kým? S Adolfem Hitlerem! Neuvěřitelné. A Beneš a Hitler prý měli podobný sociální a rodinný původ!  Pustý výmysl! Politický dobrodruh Hitler vyrůstal osaměle u matky, vdovy po úředníku, a nechtěl se učit ani na střední škole.

 

Náš president byl  z rodu nemajetných, pracovitých, houževnatých a  úspěšně  podnikavých sedláků.  Byl nejmladší z 10 dětí. Rodiče se měli co ohánět, aby děti uživili a dali jim vzdělání. Když se časem dva starší bratři stali učiteli, pomáhali nejmladšímu, který byl stejně pilný, pracovitý, houževnatý, skromný a ukázněný jako oni. I s jejich podporou se rozhodl věnovat se náročnému studiu a pracovat pro národní celek, pro lepší budoucnost své vlasti. Poukazovat na niternou podobu  s Hitlerem je vrchol nejarogantnější rafinované manipulace a nejpustší lži. Ale když jsme již přijali tuto provokaci k posouzení, porovnejme  jako doklad dvě knihy zmíněných osobností:

Hitlerův „Mein Kampf“je  štvavá snůška propagačních výzev dobrodruha a fanatika, který vybízí k agresi, expanzi, vyhlazení Židů, porobení Slovanů, který usiluje o nadvládu, zničení, který uznává jediné právo, právo moci, síly, brutality, násilí.

Benešova „Demokracie dnes a zítra“je dílo hluboké erudice a širokého rozhledu, dílo kritického a zdrženlivého vědce a státníka, přesvědčeného o pokračujícím vývoji  a cestě k zdokonalení společnosti k větší míře spravedlnosti, práva a lidskosti.

 

Gruša ve svém tažení proti „zlořečenému“ Benešovi opakuje, co bylo odpovědnými a  kompetentními autory již mnohokrát vyvráceno, že totiž  president Beneš dvakrát historicky selhal, zradil, neosvědčil dostatek statečnosti. V krizových letech 1938 a 1948. Je pravda, že se poobakrát octl v situaci stejně nevyhnutelné jako nepřijatelné. Volil menší zlo a naději  i úsilí o změnu k lepšímu. Problém samostatné obrany ČSR r. 1938 byl vojensky neřešitelný a výsledek 2. světové války potvrdil správnost presidentovy volby. Pokud jde o střet politických sil r.1948, president věřil v postupnou konvergenci kapitalistického Západu a socialistického Východu. Varoval, že bez ní  svět nic dobrého nečeká. Troufám si myslet, že jak studená válka  minulosti tak mnohočetné krize globalizované současnosti potvrzují, že i r.1948 hodnotil situaci  správně.

             

Ve shodě s účelovými názory a zlobou odpůrců někdejšího denacifikačního odsunu J. Gruša svaluje všechny historické „viny“ na presidenta Beneše, jeho údajný nacionalismus a zlopověstné „dekrety“. Domnívám se, že diplomat by měl znát objektivní historická fakta i právní řád země, kterou zastupoval na světovém fóru. A nejen znát, ale i vysvětlovat a hájit.

              

A co si mysleli  rakouští přátelé o bývalém velvyslanci ČR ve Vídni a v Berlíně? Byli  přesvědčeni, že pro rakouského diplomata by bylo nemyslitelné projevit tak neloajální hrubost a ostouzet veřejně čelného  představitele vlády vlastní země. Ozvala se i domněnka, že pan Gruša nemá rád bývalé Československo a jeho presidenta, protože prý jeden z jeho předků byl za Rakouska arcibiskupem. A na závěr  uveďme pár vět ze zasvěceného referátu rakouského Prof.Dr.Dr.h.c.Rudolfa O. Zuchy: „Z pana Jiřího Gruši by měl protektorátní president Emil Hácha jistě radost. Člověk nemusí být odvážný, aby ovládaným národům vytýkal nacionalismus. President Beneš se už nemůže bránit. A pro pana Grušu je důležitý prodejní úspěch.“