Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nenechme si „vyřezávat“ listy z historie 2

4. 1. 2024

Nenechme si „vyřezávat“ listy z historie 2

 

 Sudetoněmecký diskurz o české historické a politické identitě se především díky tomuto mediálně vlivnému českému slepenci  flagelantů prolhal  často k absurdním závěrům , které zcela ignorují historickou kauzalitu.

 

Kniha, kterou právě držíte, beze sporu bohužel také nic nemění na absurdním trendu, že v roce 2018, kdy vychází, si sice připomínáme slavné i osudové osmičky v letopočtech českých dějin, ale je tu zcela zřetelná snaha vytěsnit z tohoto připomínání právě rok 1938. Když autor těchto řádků nedávno psal v jednom článku o září 19*38 jako o „celoevropském selhání“, narazil hned na pokus o cenzurování tohoto názoru. Evropa se svou politikou zametání závažných problémů pod koberec přece je teď opět v módě, tak proč tak silná slova!

Znalost historie je však nejlepším kompasem současnosti a právě rok 1938 je velkým varováním před neřešením soudobých bezpečnostních evropských problémů a politiky. Je i varováním před vznikem,nových evropských absurdit typu Bosna a Kosovo i snah obětovat třeba Makedonii, Izrael či celou Evropu zradám nikoliv nepodobným obětováním demokratického Československa v Mnichově v září 1938…

 

C česko-německé diskuzi o naší společné minulosti se bohužel promarnily poslední takřka tři desetiletí, protože nejhlasitěji byly zatím slyšet s velkou podporou domácích  médií lokajské hlasy na české straně a málokdo se zpravidla zmiňoval, že historie se má vykládat v časovém vývoji konfliktu a nikoliv obráceně! Promarnilo se toho hodně.  nesmyslné a absurdní je přede vším to, že se stále vede debata o umělé zemi Sudety.

 

Bylo by proto třeba konečně jasně a rozhodně říci, že Sudety i tak zvaní sudetští Němci byli úspěšným konstruktem zrůdné nacistické ideologie a režimu Adolfa Hitlera, v jehož programu byla i fyzická likvidace českého národa.

 

Takzvané sudetské Němce spojovala, jen nenávist k Čechům a fanatické nadšení pro nacistickou ideologii, které jim, na rozdíl od mnoha jiných Němců, vydrželo nejdéle. Ti Němci z českého pohraničí, kteří tomuto šílenství nepropadli a zůstali věrní  své občanské příslušnosti k demokracii, a Československé republice tvořili malou hrstku, jež si však o to více zaslouží naši úctu a respekt, ale je zajímavé, že právě čeští regionální historici těmto lidem prakticky nevěnují žádnou pozornost. A už vůbec nevěnují pozornost českým hraničářům a historii Čechů v českém pohraničí. Muzea v českém pohraničí se místo toho, opájejí horlivou snahou dohnat a předehnat své „sudetoněmecké“ kolegy. Je však zcela příznačné, že včerejší i dnešní  tzv. sudetští Němci se za více než sedmdesát let také prakticky  nijak nevěnovali historii německých antifašistů, sni zločinům henleinovců.. Proč právě tento zarážející fakt zcela uniká jejich českým fanouškům?

 

Země Sudety v rámci českého království nikdy neexistovala a byla po nástupu nacistů k moci vytvořena uměle jako propagandistický trik. Termín „sudetští Němci“ (bez ohledu na fakt, že v každém druhém údolí hovořili jiným dialektem)byl pro demagogickou masáž mezinárodní veřejnosti mnohem efektivnější než třeba termín :Němci z Čech a Moravy“. Poprvé jej v roce 1997 použil v jedné své stati jako termín německý nacionalista Franz Nesseč a úspěšně jej až po roce 1933 využili až obdivovatelé Adolfa Hitlera c českém pohraničí. Tento termín se k ostudě i škodě české politické scény  dostal v roce 1997 dokonce i do česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji.

 

Přesto je stále nepřijatelné, že umělé symboly Sudet od praporu po erb, vytvořené v době studené války v roce 1950, vycházejí zcela jasně ze symboliky prohitlerovského henleinovského hnutí! Černorudočerrý prapor je stejný jako černorudočerné stužky na medilích „za osvobození Sudet“, které v říjnu 1938 udělovala Henleinovým teroristům  Adolf Hitler. Komu vadí, že v Sudetoněmeckém landsmanšaftu hraje nikoliv nezanedbatelnou  roli neonacistická  organizace Witikobund, od které se dones žádná z ostatních složek tohoto „krajanského sdružení“ nedistancovala? Propagování symbolů navistického Německa je napříč Evropou většinou pronásledováno. Existuje jen jedna výjimka – propagování existence a symbolů Sudet….

Tato kniha má velice skromné ambice – být poue připomenutím faktu, že někdo kdysi ve své nenávistné zaslepenosti s vyháněním v srdci Evropy začal, někdo nastolil určitá brutální pravidla, která ten druhý po válce k oboustranné škodě přijal. Znalost historie bez „vyřezávání“ stránek z kronik je důležitá zvláště a především v dnešní Evropě, která mí sice řadu nových Chamberleinů, ale žádného Winstona Churchilla…

 

Dialog Čechů a Němců jako rovnoprávných sousedů je nutný, ale místo česko-německého usmíření se tolačí na české, odevzdání a odmítnutí kauzality dějin, kdy se nic neděje bez dostatečné příčiny a pokud to dnes například nechce chápat kvůli svým projektům sociálního inženýrství současná německá kancléřka Angela Merkelová, budeme mít zde záhy všichni společně stejné, a patrně i větší, problémy jako měla Evropa v roce 1938…

Jindřich Marek

 

Poznámka ČNL: Ackermann-Gemeinde a Seliger-Gemeinde nyní nepečou s Witikobundem.