Jdi na obsah Jdi na menu
 


Několik poznámek k 28. říjnu, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

24. 10. 2019

 

 

Loni jsme oslavili  sté výročí vzniku Československé republiky. A ptáme se: Dokážeme konečně na jedinečné dílo jeho zakladatelů navázat? Podaří se nám obnovit „kontinuitu dobrého“?

V nejistém a krizovém 21.století náleží Masarykův odkaz k nejvýznamnějším směrodatným universálním hodnotám. Měli bychom jej tvořivě rozvíjet, jinak se naše osudy do našich rukou nevrátí. Měli bychom dělat to, co má smysl a  nepodléhat omezenosti, bezkoncepčnosti a svévoli neodpovědných držitelů moci.

Polistopadová éra dovrší  již třiceti let.. Dosavadní bilance a výhledy jsou výstražné. Je nejvyšší čas zastavit úpadek a zvolit  rozumnější kurs. Nedojde-li k brzké nápravě, může se naše komplexní krize ( politická, mravní, mediální, vzdělávací a hospodářská) prohloubit  nenapravitelně. Ukáže se jako zničující a záhubná. (Malý příklad ze statistiky : bezohledná maximalizace zisku si jen za  měsíc vyžádala 30 otrávených obětí.)

Chceme prosazovat  masarykovský kritický realismus, smysl pro odbornost, sociální spravedlnost, pravdu a ostatní etické a estetické hodnoty k odhalování  a překonávání  záplav falešných polopravd, absurdit, lží a podvodů upadlé morálky i upadlého vkusu a taktu. Kéž se proti chrličům manipulací, spekulací, dekultivací, ohlupování či debilizací probudí nezbytná činnost osvětových medií.

Krátce po záblesku polistopadových nadějí na generální racionalizaci, demokratizaci a humanizaci našich poměrů rozbujela se bohužel  řada  nepochopitelných zkázonosných dějů.

 

1.Bez referenda, proti vůli naprosté většiny Čechů a Slováků došlo k druhému dělení našeho společného státu, Masarykova Československa. Omezení a zrádní prospěcháři, revanšisté a kolaboranti tak zlikvidovali naši nejvýznamnější strategickou novodobou sebezáchovnou hodnotu, hlavní odkaz 1. a 2. československého odboje. Torpédován tak byl i prozíravý Masarykův projekt „Demokratické unie střední Evropy“, vyhlášený ve Filadelfii již 26.10.1918. E.Benešovi se z něj podařilo realizovat alespoň Malou dohodu (Československo, Jugoslávie a Rumunsko) a za 2. světové války dohodnutou (leč neuskutečněnou) Československo-Polskou konfederaci. Dnes je bohužel účelová balkanizace celé středovýchodní Evropy extrémní. Sama Jugoslávie byla rozbita na 7 snáze ovladatelných lén.

2.Většina populace je již tak dezorientovaná a znechucená, že nechodí ani k volbám. Mezinárodní průzkumy potvrdily, že mládež ČR je národnostně nejodcizenější generací v celé Evropě. I vzdělanost v zemi Komenského se propadla na předposlední místa EU i OECD. Základní školy nemají náležitě vymezené ani základní učivo. „Vysokých škol“ má ČR téměř stovku, ale většina z nich se stará hlavně o výhodné dodávání diplomů.

3.Nebetyčně nespravedlivou absurditou, která nemá obdobu, jsou  tzv. „církevní restituce“. V ekonomické situaci více než svízelné máme na ně vynaložit 134 mld.Kč (s úroky za 30 let splátek 170 mld. Kč).Přitom od dob osvícenství (u nás od reforem císaře Josefa II., 1780-1790) má naprostá většina církevního majetku  charakter veřejnoprávní, církev svěřený majetek jen užívá. Do privátního vlastnictví církví       není proto z obecného majetku co vracet, stačila by dohoda o užívání kostelů a dalších zařízení. Právě ze státního rozpočtu (fondu nás všech) je vyplácena roční podpora církvím, vysoce přesahující 1mld. Kč. V ČR se navíc hlásí ke konfesím jen asi 10% obyvatel. Návrh vlády na tzv. vyrovnání s církvemi z nich činí  jednak největší pozemkové vlastníky u nás, jednak podnikatele – na úkor nás všech. Jako obnovování moci a vlivu feudální teokracie je  to jev  zcela nepřijatelný.

4.Spolehlivé sebezáchovné i rozvojové masarykovské hodnoty (kritický realismus, humanitní demokracie, mezinárodní demokratická unie a kolektivní bezpečnost) čekají na účinnou realizaci již více než  ¾ století. O to se vláda ČR, omezená  disfunkčním neoliberalismem a neokonzervatismem, nestará. Bez těchto hodnot však krizi naší civilizace nepřekonáme. Bez smysluplných všelidských masarykovských hodnot se v nejistém 21. století neobejdeme. Kéž se k nápravě v čase  výročí vzniku Masarykova Československa alespoň vykročí!

 

Poznámka k textu, uveřejněném k  výročí 28. října v roce  2012.

Hlubší a širší souvislosti naší pozice a role v soudobém světě obsahuje  kritická kniha, shrnující závěry stovky předních odborníků, ověřené 6 mezinárodními mezioborovými konferencemi. Jde o sborník Bohumír Blížkovský a kol: Živé hodnoty Masarykova Československa. Polistopadové bilance a výhledy. CCB, Brno 2012. 328 s. Dva měsíce po vydání byla  téměř rozebraná. Objednávky (1 výtisk za 100Kč) vyřizuje Ing.D.Krátký, e-mail: kratky.dusan@seznam.cz

Podepsáni byli:

Prof. PhDr. B.Blížkovský, CSc., Prof. PhDr. J. Hroch, CSc., Prof. PhDr. S. Kučerová, CSc. ,JUDr. K. Zavacká, CSc. Ti dva první již nejsou mezi námi.                                                   

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář