Jdi na obsah Jdi na menu
 


Několik otázek

9. 8. 2020

Několik otázek

3. 8. 2020

 

   * Kdy a jak konkrétně, například v posledních dvou letech, bojovali členové předsednictva ÚV ČSBS proti zkreslování dějin?

   * Za jakou činnost ve prospěch ČSBS byl oceněn pamětní medailí našeho svazu Daniel Herman, a to bez schválení Ústředním výborem ČSBS?

    * Jak přispívá k naplňování cílů ČSBS muzeum Waldemara Matušky a josefovská vojensko-technická expozice válek v Koreji, ve Vietnamu, v Perském zálivu… a sbírka modelů hasičských autíček tamtéž?

    * Kdy dostane OV ČSBS Svitavy odpověď na otázku několikrát přednesenou na jednání VV a ÚV ČSBS i písemně zaslanou, proč v rámci zájezdu na Terezínskou tryznu v květnu 2018 nemohla moravskotřebovská organizace navštívit Muzeum Josefov, protože pan Miroslav Frost jí sdělil, že bohužel muzeum končí, neboť jim zvedli nájem, který nemohou již akceptovat?

   * Jak je možné, že ČSBS provozuje Muzeum Josefov za využití finančních prostředků státní dotace včetně mezd jeho pracovníků a plateb bezpečnostní agentuře, v níž figuruje místopředseda ÚV ČSBS Milan Andres, když smlouvu s majitelem vystavovaných sbírek Miroslavem Frostem neschválil Ústřední výbor ČSBS, jak vyžaduje Organizační řád ČSBS?

   *  Jedné z pracovnic tohoto muzea zaměstnané na dohodu o provedení práce (což představuje 300 hodin práce za rok) byla vyplacena mimořádná odměna a odměna za přesčasovou práci, a tím porušen zákon – nesehrál v tom čistě náhodou jistou roli její příbuzenský vztah s funkcionářem VV ÚV ČSBS?

   * Proč se finančně nepodporují expozice Památníku Pečkárna v Praze a Památníku Kounicovy koleje v Brně provozované Českým svazem bojovníků za svobodu?

    * Kdo a na základě jakých zásad rozděluje příspěvky ze státní dotace oblastním organizacím ČSBS?

    * Kdo a podle jakých kritérií rozhoduje o tom, že některá oblastní organizace nedostane příspěvek ze státní dotace, byť o něj požádala, odevzdala v termínu řádné vyúčtování předchozího roku, statistické hlášení i zdůvodněnou žádost o příspěvek ze státní dotace?

   * Proč jsou v evidenci Českého svazu bojovníků za svobodu vykazovány oblastní organizace, které již dva roky neposlaly organizačnímu oddělení statistické hlášení a nezasílají zápisy ze schůzí?

    * Jsou na jednání ÚV ČSBS zváni jako jeho řádní členové (tedy s právem hlasovat) pouze patřičně zvolení zástupci oblastních výborů?

   * Kdy a kde se v době nouzového stavu konala – v období od 20. do 23. března 2020 – konference Oblastní organizace ČSBS Chrudim (rozšířená o členy někdejší Oblastní organizace ČSBS Pernštejnsko), která zvolila nový oblastní výbor v čele s předsedou JUDr. Petrem Šádou?

    * Kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa šéfredaktora svazového periodika Národní Osvobození (v souladu s Organizačním řádem ČSBS) a kolik zájemců se do tohoto výběrového řízení přihlásilo?

   * Kam se poděl Fond Národního Osvobození, na který jsme přispívali svými honoráři jako autoři článků do našich novin?

   * Kdy schválil (v souladu s Organizačním řádem ČSBS) Výkonný výbor ÚV ČSBS plat šéfredaktora Národní Osvobození Jiřího Csermelyiho?

   * Je to jen náhodná shoda příjmení, že účetnictví pro ČSBS zpracovává paní Daniela Csermelyi, nebo existuje její příbuzenský vztah se šéfredaktorem Národního Osvobození?

   * Kdy se začne uskutečňovat pořizování zvukového záznamu z jednání VV a ÚV ČSBS, aby bylo možné ověřit správnost zápisu a případné výhrady proti znění zápisu?

 

Závěrem podotýkám, že nejsem nepřítel svazu, jehož členkou jsem jako pozůstalá po politickém vězni a příslušníku domácího odboje od roku 1980 a obdržela jsem řadu svazových ocenění včetně kříže „Za zásluhy“, nejsem dovedně maskovaný „pirát“ a za mým jménem se neskrývá žádný (ani třídní) nepřítel – ověření může nevěřící čtenář/ka provést tak, že se mi ozve přes návštěvní knihu na webové stránce www.gruntova.cz. Mám sice smysl pro humor čtenářky Národního Osvobození Karolíny Bystré a mohla bych ji potěšit podpisem „Jitka-pirátka“, ale nechci se rozhodně dotknout pana Bartoše… Tak tedy zůstanu u obvyklého:

Jitka Gruntová

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář