Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrat do středověku – ovšem! Jak jinak v naší společnosti?

1. 1. 2022

Návrat do středověku – ovšem! Jak jinak v naší společnosti?

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L. Svobody Brno

 

Návrat do středověku - to tvrdím už dávno.

Proč?  Je třeba nejen popsat stav. Je třeba popsat příčiny! Protože tu 30 let nebyla instalována demokracie, ale kryptofašismus.

Celá Havlova "občanská společnost" se stala de facto - a dnes počíná i de jure! - stavovskou, korporátní společností mussoliniovského typu.

Důkazy vidíme každý den kolem sebe.

 

Za první, novorežim obnovil společenské třídy, které ze hry vyřadili nikoli žádní bolševici, ale již I. republika.

To jest církve a šlechtu. Současný stav je naprosté popření zakládací listiny Československa - Washingtonské deklarace.

Ta pravila, že církevní velkostatky budou vyvlastněny ve prospěch domácí kolonisace,  tj. našich rolníků, a že šlechtické výsady budou zrušeny. Dnes pochopitelně vidíme na nehorázných církevních a některých protektorátních restitucích pravý opak. Sám ministerský předseda I. ČSR Antonín Švehla by zaplakal nad obrazem našich tzv. restitucí - a ten měl k bolševismu asi tak daleko, jako my na Měsíc.

 

Za druhé, neustále se nám oktrojuje monarchismus, a staré Rakousko-Uhersko, Média i politici se předhánějí v různých chvalozpěvech na údajný takořka rajský život ve staré monarchii, jejíž jedinou výhodou pro kavárníky bylo, že si mohli číst své vládní noviny ve všech velkoměstech Rakousko-Uherska. Ovšem velmoci měly na staré Rakousko jiný názor. Klasicky to ukázal britský premiér Gladstone, když pravil, že na mapě světa neexistuje místo, kde by Rakousko udělalo dobře. A co se týče tohoto žaláře národů, ukázaly to mimo jiné i masové procesy s rusínskými rolníky žalářovanými za držení ruské bible, anebo náš proces s Omladinou, či  příšerný záhřebský proces, kde mělo jít na šibenici 52 Chorvatů a Srbů. A to prosím nebyla válka...

O tom, že nebylo volební právo pro ženy, že děti pracovaly v továrnách až 16 hodin, že neexistovala zdravotní péče ani pro vojenské invalidy atd., se zmiňuji jen tak mimochodem. A že klasické demokratické volební právo v monarchii bylo ustaveno až roku 1907 po strašných sociálních bouřích, kdy zahynuli v demonstracích lidé, mladší generace už ani neví, protože je to pro ni jakýsi starověk...   Že Slováci nebyli uznáni jako národ a že tisíce slovenských dětí bylo unášeno do Budapešti na pomaďarštění, a že hrabě Apponyi prohlásil, že do roku 1910 nebude v horních Uhrách jediného Slováka - norský básník Björnson na to pravil, že kdyby Apponyi vstoupil do sálu, musel by jej opustit! - na to už se rovněž zapomnělo, pouze deska unesených dětí v Bratislavě připomíná tyto neslýchané zločiny...Takto vypadalo oslavované Rakousko-Uhersko.

 

Za třetí, životní úroveň  zvláště pracujícího lidu se zhoršila tak, jak se o tom "ani socijálistům nezdálo".

Obrovské bezdomovectví, (média jej lživě zmenšují), exekuce jako za feudalismu, strašlivé postavení svobodných matek s dětmi, rušení všech sociálních výhod ,které nastartovala již I.ČSR a které rozvinula do nevídané šíře bývalá ČSSR. V podstatě elity novorežimu se vrhly na veškeré vymoženosti sociálního státu, aby je proklely jako zbytky nežádoucího bolševismu, a poté právně a materiálně zničily. Přičemž slouží de facto jen a jen zahraničním skutečným vládcům a samy dostávají "odpadky z panského stolu Západu". Došlo k naprostému porobení a atomizaci pracujících tříd, což se projevuje ve zničení velkých podniků a nastolení plejády menších montoven. Politicky byla práva pracující třídy obrána o velké odbory s jejich právy. Obdobný vývoj z téhož důvodu probíhá v zemědělství. Družstevnictví bylo zničeno zcela záměrně tzv. zemědělskými reformními zákony.

Vše se děje v duchu potlačování "zatuchlého pokrokářského rovnostářství", které vládnoucí elity odmítají jako "prvek bolševizace státu".

Proto se neustále hlásá "důchodová reforma", proto byly vytunelovány důchodové fondy, proto se vymýšlejí různé třetí pilíře vhodně jen na další tuneláž, proto se zdražuje, proto se voda dává do zahraničních rukou, proto se dává přednost nadnárodním řetězcům, proto se jejich výnosy posílají do daňových rájů, místo aby sloužily republice,  proto jsme montovna Evropy, proto má Zelený úděl zničit naši energetiku, atd. do nekonečna.

 

Za čtvrté, naše armáda slouží všem jiným, jen ne republice. Jak si mohu dovolit konstatovat  toto kacířství?

Cožpak nevidíme, proč musela zaniknout naše dřívější armáda a pohraničníci? Proč de facto nesmíme chránit své území před náporem migrace a ilegálů ? Příčina? Jednoduchá. Žalář národů zvaný Unie, do něhož jsme vlezli oklamáni sirénami, vábícími národ do "bezpečí jednotné Evropy", čemuž podlehla značná část národa, nabídl místo národních armád především východním státům NATO, které nás "ochrání před vším".  Klasická politická lež. A především před námi samotnými, kdyby se nám nové pořádky znelíbily! Jak NATO pacifikuje neposlušné státy, jsme dobře viděli - na Jugoslávii především.

A proto máme místo velké armády a pohraničníků jen sbory. Pro zahraniční mise, od Kosova po Mali a Afghánistán....

Rakve s našimi padlými  - jejich památka neslouží nám, ale cizákům. A nyní "potáhneme na Rusko", na zemi našich osvoboditelů??

 

Za páté, naše státnost už nespočívá ve spojení dvou národů - Čechů a Slováků - ve společném státě.

Už brzy po převratu se zdařilo nepřátelům státu TGM a Beneše jej rozbít na dva malé státy, s tzv. sdílenou suverenitou v žaláři národů zvaném Unie. Oba národy byly podvedeny kamarilou tzv. havlodemokratů. Tento stav byl opět utužen novými parlamentními volbami.

Proč? Do obou národů vnesli eurohujeři všestranné rozkoly - počínaje členstvím v NATO a v Unii, přes hospodářskou kolonizaci, utahování sociálního života, až po vztahy s velmocemi jako jsou Rusko a Čína. Národům jsou podsouvány lži o jakési hrozbě Ruska a Číny z médií, z neziskovek i z vlády. Přitom opak je pravdou. Proč se to děje? Příčina je jasná. Euroatlanté prožívají užasnou krizi hospodářskou i společenskou a militaristé - tzv. vojenskoprůmyslový komplex řízený administrativami USA (tzv. "deep state") toto chtějí řešit odvěkým vojenským tahem - zničením a ovládnutím Ruska, na tichomořské straně ovládnutím Číny. Ovšem toto naprosto komplikuje současná hospodářská a vojenská síla obou velmocí, které již dávno nejsou pouhými regionálními veličinami, ale světovými velmocemi ve všech směrech.

 

Tady se naplňuje jev, který TGM označil takto : Otázka malého státu se může řešit jen jako otázka světová. Proto se naši novovládcové úporně snaží o plnění příkazů jak zámoři tak i Bruselu a Berlína. Přitom ovšem vznikají rozpory jednotlivých státních elit! To se velmi záporně promítá do celého života východních a jihovýchodních zemí, jako jsme my, Slovensko, Polsko, Baltové, Bulhaři, Rumuni, bývalá Jugoslávie, Řecko atd. Všechny zásahy EU a USA do vnitřního života našich zemí iniciují krize hospodářské, koloniální - to je případ německého vykořisťování, přičemž Německo nám programově odpírá pod průhlednými záminkami i nejzákladnější povinnost nástupníka III. říše - to jest válečné reparace, které by vyřešily mnohé hospodářské a sociální problémy, neřešené dosavadními vládami.

 

Jak z problému? Tak, jak to udělala Británie, a jak tomu neustále pod průhlednými záminkami odporují naše vládnoucí elity. Odchodem z Unie a z NATO a nastolením "politiky všech azimutů" propagovanou naším panem prezidentem. To ovšem vyžaduje nejen spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky, ale i širší oporu mimo EU. A takový vývoj chce spoustu času. Zatím náš národ musí přetrpět všechny strázně nového vládnutí zvolené elity a snažit se uspíšit její pád. A to půjde velmi ztuha. A teprve pak, po nové dohodě našich dvou národů, budeme moci vrátit do preambule Ústavy místo vnucených záludných slov "My, občané České republiky" například  slova "My, národy Slováků a Čechů  federativní Česko-Slovenské republiky". Vrátit vládu věcí našich do rukou našich dvou národů, nikoli do cizích rukou. Pamatujme na Komenského...