Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národní rada obnovy

6. 11. 2022

Národní rada obnovy

Politici svými neodbornými rozhodnutími vedou naši krásnou zemi řadu posledních let k úpadku a destrukci. Zásadně tím ohrožují život váš i vašich dětí. Naši nejlepší odborníci ke všem aktuálním palčivým problémům přinášejí konkrétní, praktická a proveditelná řešení pro obnovu České republiky.

Členové spolku

Expert na energetiku

Ing. Vladimír Štěpán

   

Expert na energetiku

Ing. Ivan Noveský

     

Expert média

Ing. Petr Bohuš

 

Expert na zemědělství a potravinovou bezpečnost

Ing. Zdeněk Jandejsek, Csc.

 .

Expert na media

Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

  

Expert na obranu, vojenský analytik

Ing. Martin Koller

     

Expert na dopravu, vodohospodářství a územní rozvoj

Ing. Jan Skalický

   

Aktivní občan, marketingový specialista, hudební skladatel

Jiří Havel

 

První tisková konference

4. 11. 2022 od 11:00

Představíme Vám cíle a motivace proč jsme se rozhodli v této době vrcholící společenské a ekonomické krize legalizovat skupinu odborníků, která už vlastně existuje. Nejsme politickým projektem, který má politické ambice, naším záměrem není štěpit alternativní - opoziční scénu. Chceme všechny aktivity spojovat a zastřešovat tím, že budeme připravovat odborné podklady k obnově státu nejen v oblasti energetiky, zemědělství, ale i obrany, zdravotnictví, dopravy, komunikace,… Chceme být alternativou ke krokům či nekrokům vlády, která nedokázala ČR vyvést z energetické, ekologické a ekonomické krize.

 

 

Naše řešení

Plyn

Problém: V ČR jsou chybnými kroky současné vlády neúnosně navyšovány ceny plynu a reálně hrozí jeho naprostý nedostatek, krachy podniků, destrukce průmyslu, omezení produkce potravin a chlad.

Řešení: S našimi nejlepšími odborníky zajistíme přímé smlouvy s dodavateli plynu za co nejnižší ceny. Zároveň zajistíme, aby ČR přímo vlastnila zásobníky plynu.

Elektřina

Problém: Českou elektřinu prodáváme na Evropskou energetickou burzu v Lipsku za nízké ceny a následně si ji kupujeme zpět za ceny mnohonásobně vyšší.

Řešení: Naši nejlepší odborníci tento nehorázný podvod na občany ČR zastaví a zavedou potřebná řešení. Česká republika je v oblasti elektřiny soběstačná a vyrábí elektřinu levně. Proto budou mít dostatek levné elektřiny i čeští občané a české firmy. Pokud jde o dostavbu jaderných elektráren, tendry budou získávat jen ty nejlepší a nejvýhodnější nabídky dodavatelů, které budou jako subdodavatele používat primárně české firmy.

Potraviny

Problém: Pod tlakem účelově nesmyslných vyhlášek a opatření byla v ČR výrazně snížena produkce potravin a naše soběstačnost a nezávislost. Jsme nuceni dovážet předražené potraviny, často nízké kvality.

Řešení: Naši odborníci mají řešení k uskutečnitelné reorganizaci zemědělství, aby správně nasměrovanými podporami byla zabezpečována naše potravinová soběstačnost a nezávislost. Podpory v zemědělství budou sloužit k produkci potravin, nikoliv k produkci průmyslového zboží. Budeme podporovat správné, hospodárné nakládání s polnostmi, loukami a lesy.

Zdraví

Problém: O zdraví začali rozhodovat politici a vlivné skupiny, stejně jako o nákupech málo účinných či neúčinných a předražených přípravků.

Řešení: Péči o zdraví vrátíme zpět do rukou lékařů a zdravotnických odborníků. Prioritou bude kvalitní prevence následovaná individuální, cílenou péčí o pacienta. Budeme ctít integritu lidského těla, stejně jako dobrovolnost vakcinace a dalších lékařských postupů.

Vojenská neutralita

Problém: Současná vláda aktivně podporuje válku zasíláním zbraní a vojenské pomoci a zatahuje Českou republiky do války. Dokonce mluví o mobilizaci pro naše občany.

Řešení: Naši odborníci jsou pro mír a jako řešení chtějí pro ČR prosadit permanentní, mezinárodně uznávanou neutralitu. Příkladem nám může být třeba Švýcarsko nebo Rakousko. Chceme zajistit, aby se Česká republika nestala místem vojenského konfliktu.

Politická a ekonomická samostatnost v rozhodování

Problém: Z Bruselu přichází stále více nařízení v oblasti politiky i ekonomiky, jež má Česká republika plnit a respektovat.

Řešení: Úkolem pro naše odborníky je vyvést Českou republiku z přímé politické poddanosti vůči Bruselu či WHO. Naši odborníci zajistí řešení, díky kterému Česká republika znovu získá moc rozhodovat nad svou zemí, získá politickou nezávislost a samostatnost.

Nezávislý obchod a průmysl

Problém: Český průmysl je silně závislý na zahraničních společnostech, přičemž mnohé z nich požívají větší výhody než české společnosti. V případě hospodářské krize nám hrozí nedostatek základních potřeb včetně potravin, léčiv, oděvů atd.

Řešení: Naši odborníci připravují kroky, jimiž se ukončí zvýhodňování zahraničních firem a zvýší se podpora českému průmyslu a zemědělství. Český průmysl musí přestat být závislý na zahraničních společnostech. Daňová politika musí být nastavena tak, aby zisky z výroby a prodejů realizovaných na našem území, na území České republiky také zůstávaly.

Stop plánovanému oslabování národa

Problém: Česká republika pod nátlakem ze strany EU přijímá stále více migrantů a uprchlíků. Mnozí z nich jsou pouhými ekonomickými migranty. Přitom si naše vláda na tuto „pomoc“ dokonce peníze půjčuje a znevýhodňuje tím naše občany.

Řešení: Nelegální migrace ohrožuje bezpečnost obyvatel Evropy. Zvláště ve velkých městech dramaticky roste pouliční zločinnost, násilí a terorismus. To ohrožuje naše svobody a kulturu. Po ukončení války na Ukrajině je pro Českou republiku žádoucí, aby se váleční uprchlíci z Ukrajiny vrátili zpět do své země, kde budou zapotřebí k obnově své vlasti. Proto Česká republika musí změnit status „dočasné ochrany“ pro uprchlíky z Ukrajiny na status válečného uprchlíka. Status „dočasné ochrany“ totiž umožňuje uprchlíkům z Ukrajiny požádat si o trvalý pobyt a následně o občanství ČR a také jim zajišťuje právo na slučování rodiny, čímž mohou celou svou rodinu přivézt do České republiky.

Svoboda slova a projevu

Problém: Politici a vlivné skupiny se usilovně snaží stále více oklešťovat a potírat svobodu slova a projevu. Nastavují tón zpravodajství v masmédiích. Cenzurují nezávislé webové stránky. A chystají ještě razantnější kroky proti komukoli, jehož názor se jim nelíbí.

Řešení: Naši odborníci se zasadí o to, aby byly prosazovány zákony na ochranu našich svobod. Listina základních práv a svobod nám totiž zaručuje svobodu projevu a práva na informace. Každý má právo vyjadřovat názory, svobodně vyhledávat a šířit informace. A tak to musí být zachováno.

Národní měna a hotovost

Problém: Je stále větší tlak k zavedení evropské či globální elektronické bezhotovostní měny. Jakmile bude zrušena naše národní měna a hotovost, nakládání s vaším účtem vám může být kdykoli omezeno nebo vám účet může být úplně zmrazen, a to z jakéhokoli důvodu. O všem bude rozhodovat vláda či centrála elektronické bezhotovostní měny.

Řešení: Naši odborníci jsou předně proti tomu, aby se České republika připojila k eurozóně. Není to v našem v ekonomickém zájmu. Česká národní banka musí zůstat politicky a ekonomicky nezávislá a musí zůstat opravdu česká. Stejně tak jsou naši odborníci proti tomu, aby ČR přistoupila na evropskou či globální elektronickou bezhotovostní měnu.

Manifestace

26. 11. od 14:00

Praha - Leteňská pláň

Naše země potřebuje konkrétní kroky a řešení.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS KONAT!

Přišlo e-poštou