Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národ sobě, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.

29. 4. 2020

Národ sobě

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.

 

Čeští vlastenci si od počátku národního obrození velice vážili divadla a milovali je jako středisko klíčící národní kultury.  Uznávali dílo V.Tháma, V. K.Klicpery, J.K.Tyla. Ale naši divadelníci té doby pracovali ve velmi  těžkých nebo skromných podmínkách. A buditelé  toužili, a je to jeden ze snů  doby předbřeznové, postavit v Praze důstojný stánek pro divadelní umění, pro české národní divadlo. Po roce 1848 o to usilovali úřední cestou. Když však se svou žádostí nepochodili, sáhli r.1851 k svépomoci a pokusili se vybudovat stánek Thálie sbírkou, vlastními prostředky. Tehdy se jim podařilo otevřít novoměstské Prozatímní divadlo. V něm poprvé zazněla hudba zakladatele české opery, Bedřicha Smetany a jeho pokračovatelů, jako byli A. Dvořák, Z. Fibich, V. Blodek. To však stále ještě nebylo to Národní divadlo, o kterém vlastenci snili. A tak r.1867 vypsali nové sbírky a  soutěž na stavbu divadelní budovy na břehu Vltavy. Vedly je ideální  představy o poslání umění v dějinách naší vlasti a národa.

Uplynulo 152 let, co se 16. května (r.1868) konala v Praze slavnost kladení základního kamene k stavbě Národního divadla. Tehdy se zrodila a rychle rozšířila myšlenka, aby byly sváženy balvany z různých památných míst Čech a Moravy na znamení svornosti a jednoty  všech obyvatel. Byly tu kameny z Radhoště, z Řípu, z Blaníka, ze Žižkova, z Boubína, z Čerchova, z Trocnova. A možná ještě odjinud. A mluvil Palacký a hrála hudba a zpívalo se “Kde domov můj“ a „Moravo, Moravo“. Ani se Slováky se nepřestalo počítat, byť zatím jen v rovině společného národního vědomí. Po porážce monarchie v rakousko-pruské válce r.1866 došlo k „vyrovnání“ s Maďarskem a říše se proměnila v Rakousko-Uhersko. V Uhrách převzali vládu Maďaři  a Slovákům nastaly  velmi tvrdé životní podmínky. Zástupci  porobeného Slovenska dorazili do Prahy tajně a neváhali přispět i se svými „poklepy“ na základní kámen projektované budovy. J. M. Hurban řekl:“ Děkuji za pozvání ke dni tohoto národa, chtěl jsem říci českého, chtěl moravského, ba slezského, ale to by bylo dlouhé slovo a nevyčerpávalo by přece pojem. Neb my všichni jsme Slované – českoslovanského národa.“ Také J. Novák za Slováky pronesl víru, že pomíjí Velký pátek národa českoslovanského a že národ český, k němuž i Slováci patří, nedopustí. aby hynuli ti, kteří jsou jeho. A mluvili zástupci Srbů, Chorvatů, Slovinců, Rusů, Lužických Srbů -  a všude bylo plno vlasteneckého  nadšení, sokolských a národních krojů a všude zněly národní písně. Básník Jan Neruda napsal v „Národních listech“: „Byl zas jednou velký okamžik v dějinách českých: Každý byl šťastný. A náš jeden společný, nejvyšší cíl? 0bnovení našeho státu. Tomu zasvěcujeme své nejlepší síly. Náš život nemá ceny a radosti, leda ve službě vlasti a ve zdaru práce národní.“

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář