Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na zločiny a na ty, kteří je osnovali, se nemá zapomínat, Prof.Dr.Rajko Doleček, DrSc.

20. 11. 2020

Na zločiny a na ty, kteří je osnovali, se nemá zapomínat

Prof.Dr.Rajko Doleček, DrSc.    

          

            Už 17 let uplynulo od 10.června 2000, kdy se sešel panel 16 soudců z 11 zemí, za přítomnosti 500 lidí. Panel prohlásil politické a vojenské vůdce USA a NATO  (včetně prezidenta Clintona a ministryně zahraničí M.Albrightové) za viníky válečných zločinů proti Jugoslávii (FRJ) během jejího přepadení v době od 24.března do 10.června 1999. Bývalý generální prokurátor Spojených Států (Attorney General) Ramsey Clark, vedoucí prokurátor Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA/NATO proti Jugoslávii, nabádal přítomné a ty, kteří představují 21 zúčastněných zemí, k vykonání rozsudku, aby organizovali kampaň ke zrušení vojenského paktu NATO.

            Členové Mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny prohlásili obžalované za vinné na základu důkazů proti nim a že každý z  l9 individuálních zločinů uvedených v průvodní obžalobě byl bez pochyby proveden. Tyto zločiny jsou uvedeny pod záhlavím

                                               O B Ž A L O B A

obžalovává Williama J. Clintona, vládu Spojených Států, NATO a ostatní z mezinárodních zločinů a z porušení domácích i mezinárodních zákonů, s následnou smrtí, ničením, zraněním a utrpením.

 Ramsey Clark

            31.července 1999.

 

Předkládá se Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komisi ke sledování válečných zločinů USA/NATO proti lidu Jugoslávie

1.)  Plánování a uskutečnění rozkouskování, segregace a zchudnutí Jugoslávie,

2.)  Způsobení, vyvolání a povzbuzení násilí mezi Muslimy a Slovany,

3.)  Přerušení snah k udržení jednoty, míru a stability v Jugoslávii,

4.)  Zničení mírotvorné role Spojených národů,

5.)  Použití NATO pro vojenskou agresi a obsazení zemí, které po nechtějí,

6.)  Zranění a zabíjení bezbranného obyvatelstva po celé Jugoslávii,

7.)  Plánování, vyhlašování a vykonávání vražedných útoků na hlavu státu,

      další představitele vlády a vybrané civilisty v Jugoslávii,     

8.)  Ničení a poškozování zdrojů ekonomických, sociálních, kulturních, lékař-

      ských, diplomatických (počítaje v to i velvyslanectví  Lidové republiky

       Číny a jiná velvyslanectví), náboženských, jakož i jejich majetků a  

       zařízení po celé Jugoslávii,                 

9.)  Útoky na objekty nepostradatelné pro  přežití obyvatelstva Jugoslávie,

10.) Útoky na zařízení obsahující nebezpečné látky a síly,

11.) Použití ochuzeného uranu, kazetových bomb a jiných zakázaných zbraní,

12.) Vedení války proti prostředí,

13.) Zavedení sankcí prostřednictvím OSN, což představuje genocidní zločin

      proti lidskosti,

14.) Vytvoření ilegálního ad hoc trestního tribunálu k zničení a démonizaci

      srbského vedení. Nelegitimnost tohoto tribunálu je stále dokumentována

      jeho zanedbáním zahájení obžaloby proti utlačování Romů, kteří utrpěli

      největší počet ztrát ze všech zúčastněných národů oblasti,

15.) Použití kontrolovaných mezinárodních medií k utvoření a udržení podpory             pro agresi USA a pro démonizaci Jugoslávie, Slovanů, Srbů a Muslimů jako

genocidiích národů,

16. )Ustavení dlouhé vojenské okupace strategických částí Jugoslávie silami

NATO,

17.) Pokus o zničení suverenity, práva na sebeurčení,  demokracie a kultury,

slovanského, muslimského a romského a jiného lidu Jugoslávie,

18.) Pokus o nastolení americké dominace a kontroly Jugoslávie, vykořisťování

jejího lidu a zdrojů,

19.) Použit í vojenských prostředků a ekonomického přinucování k docílení

dominace USA.

            Obžalovaní jsou obviněni za: zločiny proti míru, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a další trestné činy, které porušují principy Norimberského tribunálu, Směrnice z Haagu, Ženevské konvence a další mezinárodní a národní zákony.

            Obvinění: Prezident William J.Clinton, státní tajemnice Madeleine Albrightová, ministr obrany William Cohen, velící generálové, admirálové, US personál určující cíle, posádky útočících letadel, US personál řídící rakety proti cílům v Jugoslávii, personál vlády v USA, která vyvolává, souhlasí a nezabraňuje násilnostem v Jugoslávii, před a během okupace NATO - a další budou jmenováni.

            Jako další jsou obviněni:

Spojené Království, premiér Tony Blair atd.

Spolková republika Německo, kancléř Garhard Schröder atd.

Každá z členských zemí NATO, která se přímo účastnila na útoku na Jugoslávii,

Vlády Turecka, Maďarska, Itálie a dalších zemí, které dovolily použití leteckých základen na svém území americkými a jinými vojenskými letadly a raketami pro přímý útok na Jugoslávii, NATO, generální tajemník NATO Javier Solana, vrchní velitel NATO generál Wesley Clark.

Odsuzuje se každý člen NATO, který hlasováním souhlasil s vojenskými útoky na Jugoslávii (tedy i Československo).

            Členové Tribunálu pokládají NATO a jeho členské státy a jejich vůdce za odpovědné za jejich kriminální činnost a odsuzují ty, kteří byli shledáni umnými, nejsilnějšími možnými výrazy. Členové odsuzují bombardování uskutečněné organizací NATO, pranýřují mezinárodní zločiny a porušení mezinárodního humanitárního zákona, provedené ozbrojeným útokem a jinými prostředky, jako např. ekonomickými sankcemi. NATO jednalo proti-právně a pokusilo se zrušit mezinárodní zákony.

(International Action Center www.incenter.org)

Vyšetřovací komise, c/o, Mezinárodní akční centrum, 39 West 14 Street, #206,

                                                           New York, NY 10011

Madeleine Albrightová se právě dožila 80 let - hlásí se někdy její svědomí, pokud si někdy představí ty hekatomby mrtvých, zraněných a nešťastných, ta obrovská ničení, růst nenávisti, které pomohla uskutečnit její světová politika? A co bývalý US prezident W.Clinton, který dokonce lhal pod přísahou (he lied under oath - jak říkají s odporem slušní Američané) v souvislosti se slečnou Monikou Lewinsky

           

27.května 2017.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář